سلب مسئولیت محتوا از طرف دارنده سایت گوشکن حتما بخوانید!

دارنده سايت گوشکن، با نشانی اینترنتی www.gooshkon.ir در موارد زير هيچ‌گونه مسئوليتی ندارد:

  • ♦ درستی و اعتبار محتوا و اطلاعات سايتهايی که به آنها پيوند داده شده است.
  • ♦ فعال بودن پيوندهای بيرونی و درونی و در دسترس‌پذير بودن آنها.
  • ♦ ديدگاهها، نظرها، پيشنهادها، پست ها, نقدها، و… که از سوی کاربران و بازديدکنندگان در اين سايت ثبت می‌شوند.
  • ♦ مخاطرات استفاده از محتوا و اطلاعات اين ‌سايت يا سايتهايی که به آنها پيوند داده شده است.
  • ♦ درستی و اعتبار اطلاعات شخصی کاربران و بازديدکنندگان.
  • ♦ اطلاعاتی مانند کتاب و مقاله که ناشران داخلی يا خارجی منتشر کرده‌اند يا مانند پايان‌نامه و گزارش پروژه که از سوی دانشگاه يا کارفرما به تأييد رسيده‌اند.
  • ♦ درستی و اعتبار گزارشهای دانشجويان.
  • ♦ محتوا يا اطلاعاتی که از ديگران نقل شده است.
  • ♦ محتوا و اطلاعاتی که با مرور زمان درستی يا اعتبار خود را از دست می‌دهد.

یک پاسخ به «سلب مسئولیت محتوا از طرف دارنده سایت گوشکن حتما بخوانید!»

دیدگاهتان را بنویسید