کتاب های صوتی بهتر است یا نابینایی؟ چرا؟

از طرف یک دانش آموز نابینای اصفهانی

كتاب هاي صوتي بهتر است يا بريل، چرا؟

یک دانش آموز اصفهانی

وقتي لوي بريل، خط نابينايي را اختراع كرد، دنياي نابينا ها عوض شد. خط نابينايي طوري است كه حروف و اعداد و علامت ها را روي يك برگ كاغذ سوراخ يا برجسته مي كند تا با انگشتان بتوان اين خط را خواند. حالا ديگر نابينا ها هم مي توانستند بخوانند و بنويسند. خط نابينايي يا بريل، كمك كرد تا ما با بينا ها فرقي نداشته باشيم. وقتي يك نفر در اتوبوس يا صف نانوايي روزنامه ميخواند من حسرت نميخورم. چون من هم روزنامه و كتاب به خط خودم دارم و ميتوانم مثل مردم بينا، مطالعه كنم!

ولي دوست دارم بيشتر بگويم، از خوبي ها و بدي هاي خط نابينايي و صدا.

خط، به خودي خود، وسيله ي بسيار ارزشمندي است ولي چاپ و تكثير كتاب و روزنامه به خط نابينايي، هزينه ي زيادي داشته چون ماشين هاي چاپ پيشرفته در آن زمان هنوز اختراع نشده بوده. به همين خاطر، خيلي از معلم ها تصميم گرفتند به جاي نوشتن و تكثير يك كتاب به خط نابينايي، آن كتاب را روي صفحه هاي گرامافون و بعدا روي نوار كاست بخوانند و اين نوار ها را در اختيار نابينا ها بگذارند تا نابينا ها به مطالب كتاب گوش كنند و با گوششان مطالعه كنند.

كم كم ماشين هاي تايپ به خط نابينايي اختراع شد كه تكثير نوشته ها را آسان تر كرد. تافل و قلم و ماشين پركينز از اين نوع ماشين هاي تايپ به شمار مي روند.

وقتي كامپيوتر اختراع شد، نابينا ها در اين فكر بودند كه چطور مي توان از كامپيوتر براي خدمت به نابينا ها استفاده كرد.

فنآوري ساخت كامپيوتر هر روز پيشرفته تر ميشد تا آنجا كه تصوير و صدا به كامپيوتر اضافه شد.

ري كرزويل يكي از اولين كساني بود كه ماشين پويشگر و ماشين متن خوان را اختراع كرد.

كار پويشگر به اين صورت بود كه متن نوشته شده به خط بينايي را درون كامپيوتر مي برد و به متن كامپيوتري تبديل مي كرد.

سپس يك نابينا با ماشين متن خوان مي توانست متن را به صورت صوتي بشنود.

بعدا دستگاه چاپگر به خط نابينايي اختراع شد كه چون به وسيله ي كامپيوتر و با برق كار مي كرد، مي توانست خيلي خيلي سريعتر از ماشين هاي تايپ دستي چاپ كند.

فنآوري چاپگر ها و متن خوان ها هم زمان در حال پيشرفت بوده و هست.

كم كم صفحه ي نمايش به خط نابينايي هم ساخته شد و حالا نابينا ها بيش از يك انتخاب دارند. چاپگر ها، صفحه نمايش ها و متن خوان ها، سه گزينه ي روبروي نابينا ها هستند.

ديگر اين به نياز هر كس بستگي دارد كه كدام يك از گزينه ها را انتخاب كند.

در اينجا من نظر خودم را در باره ي اين سه گزينه مي نويسم.

  كتاب به خط نابينايي:

اول از خوبي هاي كتاب به خط نابينايي شروع مي كنم.

خوبي هاي كتاب و نوشته ها به خط نابينايي:

اول اينكه خواندن كتاب به خط نابينايي، نياز به برق و باتري ندارد.

دوم اينكه كساني كه هم نابينا هستند و هم نوشنوا ميتوانند از كتاب به خط نابينايي استفاده كنند.

سوم اينكه نوشته ها به خط نابينايي ما را از كمك بينا ها بينياز مي كند.

بدي هاي كتاب و نوشته ها به خط نابينايي:

اول اينكه با خواندن يك كتاب كاغذي، برجستگي ها به مرور، ضعيف مي شوند و ديگر قابل خواندن نيستند.

دوم اينكه كتاب هاي به خط نابينايي جاي زيادي اشغال مي كنند و سه تا كتاب با زحمت در يك كيف مدرسه جا مي شود.

سوم اينكه خواندن كتاب هاي طولاني مثلا رمان ها به خط نابينايي، انرژي زيادي مصرف مي كند كه خستگي دست ها را به دنبال دارد.

كتاب به صورت صوتي:

كتاب ها به صورت صوتي يا بر روي نوار كاست، يا به صورت ديجيتالي تهيه مي شوند.

از نوار كاست براي اين كار ديگر استفاده نميشود، چرا كه نوار جاي زيادي اشغال ميكند و قيمت زيادي دارد و امكان حركت در متن با ضبط صوت، كند است. جالب است بدانيد سازمان بهزيستي كشور و مجتمع رودكي كه جديدا خصوصي شده است، در حال تبديل تمام نوار ها به پرونده هاي صوتي كامپيوتري است.

كتاب هاي صوتي ديجيتالي خوبي هاي زيادي دارند كه اول از خوبي ها شروع مي كنم.

خوبي هاي كتاب ها و نوشته هاي صوتي:

اول اينكه قابل حمل هستند و جايي اشغال نميكنند. ميتوانيم كتاب هاي صوتي را روي سيدي ها، ديويدي ها، كارت هاي حافظه و كامپيوتر ها ذخيره كنيم.

دوم اينكه ميتوانيم سرعت خوانده شدن كتاب را تا دوبرابر سرعت واقعي تند يا تا نصف سرعت واقعي كند كنيم.

سوم اينكه حركت در كتاب هاي صوتي خيلي سريعتر از نوع ديگر آن است.

بدي هاي كتاب ها و نوشته هاي صوتي ديجيتالي:

اول اينكه براي خواندن مطالب صوتي، به برق يا باتري نياز داريم و اگر برق نباشد يا باتري تمام شود خواندن كتاب هم متوقف ميشود.

دوم اينكه مطالب صوتي براي كساني كه ناشنوا هستند يا ناراحتي اعصاب دارند مناسب نيست.

سوم اينكه كتاب هاي صوتي باعث ميشوند كه املاي ما ضعيف شود چون كلمات را نميخوانيم و فقط ميشنويم.

صفحه نمايش به خط نابينايي:

مشكل صفحه هاي نمايش نابينايي قيمت بسيار زياد آن است. سازمان بهزيستي و بنياد جانبازان در قدم مثبتي كه برداشتند، تعداد زيادي از اين دستگاه ها را تهيه كردند ولي خيلي از اين دستگاه ها عملا استفاده نميشوند يا در اختيار كساني قرار داده شده كه علاقه اي به خط بريل ندارند.

صفحه ي نمايش نابينايي وسيله ي بسيار ارزشمنديست اگر استفاده از آن در كشور عزيزمان ايران اسلامي، مديريت و ترويج شود.

كتاب خانه ي بريل اصفهان در سازمان هفتم تير يكي از بخش هاييست كه چندين صفحه نمايش به خط نابينايي دارد ولي به علت مديريت اشتباه، كسي از خواندن كتاب هاي الكترونيكي به خط نابينايي، استقبال نكرده است.

صفحات نمايش نابينايي همان معايب و مزاياي خط بريل را دارند با اين تفاوت كه صفحه نمايش نابينايي به برق يا باتري نياز دارد ولي نوشته هاي برجسته آن مثل برگه كاغذي، ضعيف نميشود.

من ترجيح ميدهم از خط نابينايي و كتاب هاي صوتي هم زمان استفاده كنم چون هر كدام خوبي ها و بدي هاي خود را دارند.

مثلا حركت در اينترنت به صورت صوتي راحت تر است ولي خواندن يك مطلب ادبي يا علمي به خط نابينايي باعث تقويت اطلاعات املايي ميشود.

در كشور ما ايران، هنوز جاي زيادي براي پيشرفت در نشر كتب و روزنامه ها به خط نابينايي و به صورت صوتي است.

روزنامه ي ايرانسپيد تنها روزنامه ي بريل در كشور است كه مطالب آن از نظر كيفي به هيچ وجه قابل مقايسه با روزنامه هاي بينايي نيست.

نظر من اين است كه اگر اين روزنامه به يك هفته نامه تغيير كند ولي مطالب بهتري در آن چاپ شود ارزشش را دارد و اينكه خط تلفني براي گوش دادن به مطالب آن راه اندازي شود مخاطبان بيشتري را به روزنامه جذب ميكند. ماهنامه نابینایی علم و فرهنگ در حال حاضر بیشترین محتوا را دارد که به نظر می رسد از طرف هیچ ارگانی حمایت نمیشود.

در پايان از اينكه فرصتي پيدا كردم تا نظراتم را به نمايندگي از خيلي از دوستانم بنويسم خوشحالم و اميدوارم خط نابينايي جاي خود را در ميان دانش آموزان نابينا بيشتر باز كند.

من خيلي از مطالب اين مقاله را با كمك اينترنت و پرسش از دوستان و معلمانم نوشتم و سعي كردم مطالبي كه مفيد باشد و صحت آن تاييد شده را بنويسم.

درباره مجتبی خادمی

مجتبی خادمی. متولد 7 بهمن 66. دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه اصفهان. ارزیاب مرکز تماس گروه صنعتی انتخاب. گرداننده اسبق محله نابینایان. مدرس علوم کامپیوتر و زبان انگلیسی. طراح وب. برنامه نویس. مجری برنامه های رادیویی. آشنا به راه اندازی و استفاده از چاپگر های خط بینایی و بریل. دوره پیش دبستانی را در مدرسه کمتوانان ذهنی بصیرت زرین شهر گذراندم. دوره های دبستان و راهنمایی را در مجتمع آموزشی ابابصیر اصفهان. پایه اول دبیرستان را در دبیرستان غیر انتفاعی محمد باقر زرین شهر. پایه های دوم و سوم هنرستان را در رشته کامپیوتر در هنرستان ملا صدرا. مقطع کاردانی کامپیوتر را در دانشگاه های آزاد مبارکه و دولتی شهرکرد. و مقطع کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی را در دانشگاه اصفهان گذراندم. همزمان، در انجمن موج نور نابینایان، به عنوان مسئول تولید محتوا، مؤلف کتب صوتی ویژه نابینایان، صدابردار، مسئول کنترل کیفی مواد آموزشی، پاسخگو به پرسش های کامپیوتری نابینایان، طراح سامانه تلفن گویا، مدرس کلاس های آموزش رایانه و مسیر یابی ویژه نابینایان، مدرس دوره های تربیت مربی آموزش رایانه به نابینایان، و تحلیلگر نیاز های آموزشی نابینایان در خانه ریاضیات مشغول به خدمت شدم. در ادامه، به عنوان اپراتور در مرکز تماس گروه صنعتی انتخاب مشغول بودم و اکنون در مقام ارزیاب در تیم پایش عملکرد در گروه صنعتی انتخاب خدمت می کنم. از دوران کودکی، مخارج زندگی و تحصیل را شخصا به عهده گرفتم و به سختی فراهم کردم. در دوران دبیرستان، اولین رساله ی گویا در ایران از آیتالله مکارم شیرازی را به کمک خواهرم و روحانی محل، تهیه کردم و در سطح وسیعی بین نابینایان در کشور توزیع کردم. در همان دوران، اولین مجموعه ی آموزشی بازی های کامپیوتری ویژه نابینایان را تولید و در سطح وسیعی بین نابینایان در کشور توزیع نمودم. در دوران نوجوانی، اولین بازی رایانه ای ویژه نابینایان به زبان فارسی با نام دو در جنگل را طراحی کردم و توسعه دادم. به ترجمه و دوبله ی بازی های رایانه ای محبوب نابینایان از جمله تخت گاز و شو‌دان جهت استفاده ی نابینایان این مرز و بوم مبادرت ورزیده ام. اولین کتابچه ی راهنمای آموزش رایانه به کودکان نابینا را طراحی کردم و توسعه دادم. در دوران دانشجویی، اولین، پر بازدید ترین و پر محتواترین سایت ویژه نابینایان ایران با نام گوشکن را تأسیس کردم. همواره در سایت گوش‌کن، سه شعار آموزش، استقلال و تفریح نابینایان را دنبال کرده و در جهت سوق دادن نابینایان به سمت این سه هدف، اقدام به ضبط آموزش های مختلف، تولید و ترجمه ی مقالات مرتبط و تشویق دیگران به انجام نظیر این کار ها نموده ام. تهیه کننده و مجری یکی از پر شنونده ترین برنامه های اولین رادیوی اینترنتی نابینایان ایران (که تعطیل شده) بودم. همیشه از مصاحبه های آگاهی بخش با رسانه ها از جمله برنامه به روز شبکه سوم سیما به عنوان یکی از کارشناسان فاوا و نابینایان استقبال کرده ام. به دلیل تجربه ی تدریس موفق به دانش آموزان، همواره با استقبال والدین کودکان و نوجوانان جهت تدریس روبرو بوده ام. از تألیفاتم می توانم به کتاب آموزش نرم افزار آماری SPSS به اتفاق استاد ندا همتپور اشاره کنم. یکی از مهمترین نرم افزار های مسیریابی نابینایان را با نام نزدیک یاب به همراه دفترچه راهنمای استفاده، جهت کمک به استقلال نابینایان در رفت و آمد، ترجمه کردم و به رایگان در سطح بین المللی برای تمام فارسی زبانان منتشر نمودم. در حال حاضر، رویای امکان سفر به استان های محروم جهت همسان سازی سطح آموزشی و پرورشی کودکان محروم با کودکان کلان شهر ها را در ذهن می پرورانم. اطلاعات تماس: شماره موبایل شخصی: 09139342943 آدرس ایمیل شخصی: gooshkon2020@gmail.com شناسه اسکایپ: mojtaba1007 شناسه تلگرام: @luckymojy آدرس شناسه تلگرام: https://t.me/luckymojy شماره واتساپ: 09139342943 آدرس وبلاگ شخصی: https://gooshkon.wordpress.com
این نوشته در مقاله ها ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

One Response to کتاب های صوتی بهتر است یا نابینایی؟ چرا؟

  1. 1
    تذرو says:

    بیسته.

    شما بگیر بیستو یک دلمون خوش شه!

دیدگاهتان را بنویسید