دفترچه راهنمای دستگاه پیامگیر منشی ضبط مکالمه ساعت و تاریخ شمسی از صوت پرداز مخصوص نابینایان

سلام, از آنجا که دفترچه دستگاه روی دیسکش نیست من اصل دفترچه راهنمای دستگاه را اینجا قرار میدهم.

فهرست  مطالب

راهنمای راه اندازی

متعلقات همراه دستگاه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

راه اندازي دستگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

عملكرد دستگاه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

تنظيمات دستگاه                                                                                                                                                                      

 تعداد زنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 تنظيمات منشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 تنظيمات ضبط …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 قفل صفحه کليد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 تغيير رمز ورود …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 باز گرداندن تنظيمات به حالت اوليه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

کنترل اصوات ضبط شده

 از طريق صفحه کليد دستگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 از طريق تماس تلفنی با دستگاه (REMOTE)……………………………………………………………………………………………………………………………..

 از طريق كامپيوتر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 از طرق گوشی تلفن همراه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

اطلاعات بيشتر

نكات كاربردي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

علايم ، اخطارها و رفع اشكالات………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مشخصات فني و ظاهري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بسمه تعالي

دفترچه دستگاه SP-VR12

ضبط مكالمات تلفني ، منشي دوطرفه زمان بالا و منشي يكطرفه

 

اين دستگاه بعنوان ابزار كمك مديريتي جهت ارتقاء سطح روابط عمومي و ارتباط با مخاطبين ، كاهش مكالمات غير ضروري در ساعات كاري ، ثبت و مستند سازي مكالمات و معاملات و همچنين راه اندازي يك سيستم پيامگير طولاني مدت ، جهت ارتقاء احترام به ارباب رجوع و بالابردن بهره وري ، توليد و عرضه مي گردد. بديهي است استفاده از قسمت ضبط مکالمات بايد به اطلاع افراد مكالمه كننده رسانده شود، در غير اين صورت مطابق با اصل 25 قانون اساسي ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ، استراق سمع و تجسس ممنوع بوده و مسئوليت چنين استفاده­­اي بطور كامل برعهده فرد استفاده كننده ميباشد.

 

متعلقات همراه دستگاه :

1 . آداپتور 9 ولت : بعنوان تغذيه دستگاه (توصيه ميگردد كه جهت كارايي صحيح دستگاه ازآداپتور اصلي دستگاه استفاده نماييد.)

2 . كارت حافظه ميكرو  ا­­س دي با ظرفيت 2 گيگا بايت (70 ساعت ضبط) ،يا 4 گيگا بايت (140 ساعت) و يا 8 گيگا بايت (280 ساعت)

(جهت استفاده از كارت حافظه اضافي توصيه ميگردد با شركت توليد كننده مشاوره فرماييد.)

3 . کارت خوان : براي اتصال کارت حافظه به کامپيوتر

4 . بند خط : جهت اتصال دستگاه به خط تلفن

 5 . سي دي : حاوي نرم افزار،  فايل سيستم و دفترچه راهنما

6 .  دفترچه راهنما

راه اندازي دستگاه :

1. آداپتور به دستگاه متصل نموده سپس به برق بزنيد.

2 . دستگاه را توسط بند خط (رابط همراه دستگاه) به خط تلفن بصورت موازي (پارالل) متصل نماييد .

توجه : دستگاه را ميتوان به هر نقطه از خط تلفن ، بدون محدوديت فاصله و طول سيم كشي متصل نمود.

3 . با فشار كليد ON/OFF دستگاه روشن مي شود.

4 . جهت تنظيم تاريخ و ساعت از خط ديگري با خط متصل به دستگاه تماس گرفته و بعد از 2 زنگ قطع مينماييم سپس كليد CID را ميزنيم چنانچه تاريخ و ساعت اعلام شده توسط دستگاه صحيح نبود كليد CID را نگه داشته سپس توسط كليد هاي ► و ◄ بترتيب سال ، ماه ، روز ، ساعت و دقيقه صحيح را انتخاب نموده و هر کدام را با  CID تاييد نماييد .

توجه : تنظيم صحيح تاريخ الزامي مي باشد

اكنون به محض اينكه خط تلفن مورد نظر زنگ بخورد شماره تماس بصورت دو رقمي و سه رقمي پخش خواهد شد و با برقراري ارتباط تلفني كليه مكالمات انجام شده توسط خط تلفن  ضبط مي گردد . همچنين ميتوان ساعت و تاريخ شمسي را از روي دستگاه شنيد. جهت فعال سازي منشي تلفني (پيامگير) به بخش تنظيمات مراجعه شود.

عملكرد دستگاه :

1 . كالر آي دي گويا :  به محض زنگ خوردن ، تلفن شماره تماس را بصورت دو رقمي و سه رقمي پخش مي كند .

2 . ساعت گويا : با فشردن كليد CID ساعت و تاريخ شمسي پخش خواهد شد .

3 .  ضبط مکالمات تلفني : پس از برداشتن گوشي و شماره گيري و يا پس از آمدن زنگ و برداشتن گوشي  چراغ LED  دستگاه با رنگ قرمز چشمك می زند (يك ثانيه اي ) و همزمان صداي مكالمه  ضبط مي شود .

4. منشي دو طرفه: پس از دريافت تعداد زنگ مشخص شده ، دستگاه پيام اوليه را پخش كرده سپس پيغام مخاطب را ضبط مي نمايد. در حالت ضبط منشي، LED چشمك زن قرمز مي باشد (يك ثانيه اي) . *

5 . منشي يك طرفه: پس از دريافت تعداد زنگ مشخص شده ، دستگاه پيام اوليه را پخش كرده و خط را قطع مي نمايد .*

* پيش فرض عملکرد دستگاه ، ضبط مکالمات تلفنی می باشد در صورت نياز به منشی دو طرفه يا يک طرفه به قسمت تنظيمات دستگاه مراجعه نماييد.

تنظيمات دستگاه :

كليه تنظيمات دستگاه بجز تاريخ و ساعت از طريق تماس تلفني انجام مي شود .

جهت ورود به بخش تنظيمات ، از خط ديگري به خط متصل به دستگاه زنگ بزنيد. دستگاه پس از 7 زنگ (قابل تغيير در قسمت تنظيمات)  گوشی را برداشته ، اگر منشی فعال باشد پيام اوليه منشي را پخش مي كند و اگر منشی غير فعال باشد صدای بوق انتظار متفاوتي توسط دستگاه پخش می گردد. در هر دو حالت با وارد کردن اولين رقم رمز ورودی که در حالت پيش فرض 1234  می باشد پيام اوليه منشي يا بوق انتظار قطع می گردد، دستگاه منتظر می ماند تا 4 رقم به طور کامل وارد گردد و در صورت درست بودن رمز وارد بخش کنترل می شود.

در بخش کنترل جهت تنظيمات عدد 2 را فشار دهيد .

پس از ورود به بخش تنظيمات   جهت غير فعال کردن کنترل تلفنی يا تنظيم تعداد زنگ عدد 1 ، تنظيمات منشی عدد 2 ، تنظيمات ضبط عدد 3 ، قفل صفحه کليد عدد 4 ، تغيير رمز ورود عدد 5 و باز گرداندن تنظيمات به حالت اوليه عدد 6 را فشار دهيد.

 

1.  غير فعال کردن کنترل تلفنی يا تنظيم تعداد زنگ:

جهت غير فعال نمودن کنترل تلفنی عدد 0 وبرای تنظيم تعداد زنگ ، عدد مورد نظر را بين 1 تا 9 وارد نماييد.

در صورت وارد کردن عدد 0 ، جهت غير فعال کردن کنترل تلفنی عدد 0 را مجددا فشار داده و در صورت انصراف عدد ديگری را وارد نماييد.

تذکر : در صورت غير فعال کردن کنترل تلفنی ، قادر به انجام تنظيمات و کنترل فايلهای ضبط شده از طريق خط تلفن نخواهيد بود. برای فعال سازی مجدد کنترل تلفنی از قسمت پخش و کنترل از طريق صفحه کليد دستگاه (قسمت بازگرداندن تنظيمات به حالت  اوليه) استفاده نماييد.

2.تنظيمات منشی :

جهت فعال نمودن منشی دو طرفه عدد 1 ، فعال نمودن منشی يک طرفه عدد 2 ، غير فعال نمودن منشی عدد 3، تنظيم حداکثر زمان ضبط پيغام عدد 4 ، ضبط پيغام خوش آمد اوليه عدد 5 و انتخاب پيغام خوش آمد اوليه عدد 6 را فشار دهيد.

 

منشی دو طرفه : با فعال شدن اين گزينه دستگاه پس از هر تماس پيغام منشي را پخش نموده و بعد از پخش صداي بوق پيغام مخاطب را ضبط مي نمايد.

 

منشي يكطرفه : با فعال شدن اين گزينه دستگاه پس از هر تماس پيغام اختصاصی شما را پخش نموده و خط قطع را مي نمايد.

تنظيم حداکثر زمان ضبط هر پيغام : با ورود به اين منو و شنيدن پيام راهنما   لطفا زمان را بر حسب دقيقه بين 1 تا 9 وارد نماييد.

ضبط پيغام خوش آمد اوليه : با انتخاب اين گزينه پيام اوليه منشي به پيام جديد شما تغيير پيدا ميكند. پس در صورت لزوم  لطفا پس از شنيدن صدای بوق پيغام خوش آمد اوليه خود را گذاشته و در پايان کليد مربع را فشار دهيد.

نكته : حدكثر زمان جهت ضبط پيغام اوليه منشي 5 دقيقه مي باشد .

 

انتخاب پيغام خوش آمد اوليه : با انتخاب اين گزينه شما مي توانيد علاوه بر پيام اوليه خود از پيامهاي اوليه پيش فرض دستگاه :

سلام لطفا پس از شنيدن صدای بوق پيغام خود را بگذاريد.

با سلام لطفا پس از شنيدن صدای بوق انتقادات و پيشنهادات خود را بيان نمائيد با تشکر.

استفاده نماييد در صورت نيازلطفا پس از شنيدن پيغام های خوش آمد اوليه عدد پيغام مورد نظر خود را وارد نمائيد.

3.تنظيمات ضبط  :

جهت تنظيم کد ضبط عدد 1، شماره های خاص عدد2 ، تماس از داخل عدد3 ، تماس از خارج عدد 4، ضبط بدون شماره گيری عدد5 و انتخاب اصوات اعلام ضبط عدد 6 را فشار دهيد.

 

کد ضبط : در صورتي كه نياز داشته باشيم در حين مكالمه وضعيت ضبط راتغيير دهيم يعني در حين ضبط ، ضبط را متوقف كنيم يا در صورت غير فعال بودن ضبط صدا را ضبط نماييم از يك كد دو رقمي قابل تغيير استفاده مي نماييم. كه با زدن كليد مربع و سپس آن دو رقم (رمز اوليه 12 مي باشد)، اين كار انجام ميگيرد . درصورت نياز به تغيير كد ضبط در اين منو لطفا کد دو رقمی جديد را وارد نماييد.

شماره های خاص : انجام مراحل لازم جهت عدم ضبط مکالمات  شماره تلفن های خصوصی  (شماره های بالای هفت رقم)

طبق دستورالعمل زير ميتوانيد شماره خاصی را وارد حافظه نموده و يا از حافظه پاک نماييد.

جهت وارد كردن شماره جديد عدد 1 و پاک کردن شماره ای خاص از حافظه عدد 2 را فشار دهيد.

و در صورت وارد کردن عدد 1 :

لطفا شماره مربوط به حافظه را بين 1 تا 9 وارد نموده و کليد مربع را فشار دهيد.

سپس   شماره مورد نظر را وارد نموده و کليد مربع را فشار دهيد.

ودر صورت وارد کردن شماره جديد جهت تاييد :

لطفا شماره را مجددا وارد نموده و کليد مربع را فشار دهيد.

در صورت وارد کردن عدد 2 :

لطفا شماره مربوط به حافظه را بين 1 تا 9 وارد نموده و کليد صفر را فشار دهيد.

 

تماس از داخل : با غير فعال كردن تماس از داخل تنها تماسهاي ورودي ضبط خواهند شد. جهت فعال کردن ضبط تماس از داخل عدد 1و غير فعال کردن عدد 2 را فشار دهيد.

تماس از خارج : با غير فعال كردن تماس از خارج تنها تماسهاي خروجي ضبط خواهند شد. جهت فعال کردن ضبط تماس از خارج عدد 1 و غير فعال کردن عدد 2 را فشار دهيد.

ضبط بدون شماره گيری :

پس از انتخاب اين گزنيه با برداشتن گوشي و بدون نياز به شماره گيري ضبط مينمايد. (قابل استفاده جهت گوشيهاي 7730، 7030 و…)

توجه: در صورت فعال بودن اين گزينه ضبط مكالمات خروجي بدون ثبت شماره تماس انجام مي گيرد.

انتخاب اصوات اعلام ضبط :

جهت آگاه نمودن طرفين مکالمه تلفنی از ضبط مکالمات ، ابتدا صوت خاصی پخش می گردد. در اين قسمت صوت های مختلف را شنيده ، يکی را انتخاب نماييد. در تنظيمات اوليه، اين عملکرد غير فعال(سکوت) می باشد.

پس از شنيدن اصوات اعلا م ضبط عدد صوت مورد نظر را وارد نماييد.

 

4.قفل صفحه کليد :   

جهت قفل نمودن صفحه کليد دستگاه عدد 1 و فعال نمودن عدد 2 را فشار دهيد.

5.تغيير رمز ورودی :

در اين منوپس از شنيدن لطفا رمز چهار رقمي جديد را وارد نماييد عدد چهار رقمي مورد نظر خود را شماره گيري نموده و جهت تاييد رمز جديد را مجددا وارد نمائيد.

6. باز گرداندن تنظيمات به حالت اوليه :

درصورت نياز به برگرداندن تنظيمات دستگاه به حالت اوليه اين قسمت را انتخاب و جهت تاييد عدد 6 را فشار دهيد .

پخش و کنترل اصوات ضبط شده :

الف- از طريق صفحه کليد دستگاه.

در دستگاه ضبط مكالمات هر كليد داراي 2 عملكرد به شرح ذيل مي باشد :

عملكرد اول : عملكرد اول هركليد با رنگ سياه مشخص گرديده كه با فشار كوتاه عمل خواهد كرد.

ON : روشن

►/▐▐ : پخش / توقف

 ►: صوت بعدی

 ◄:  صوت قبلي

 r: پاك كردن

CID : اطلاعات صوت

عملكرد دوم : عملكرد دوم هركليد با رنگ قهوه اي روشن مشخص گرديده كه با 2 ثانيه نگه داشتن کليد عمل خواهد كرد.


OFF : خاموش

    : افزايش صدا

    : کاهش صدا

 : شنود

►►  : جلو رفتن سريع

◄◄ : عقب رفتن سريع

 

پخش کردن فايلها (PLAY)

با فشردن دکمه  ►/▐▐  دستگاه شروع به پخش فايلهای ضبط شده مي نمايد و چراغ LED سبز می شود.

در پايان پخش هر فايل دستگاه آلارم پخش نموده و به فايل بعدي می رود .

توجه : اگر حافظه در حال پر شدن باشد با ورود به اين قسمت پيام اخطار پخش می گردد که در بخش نکات کاربردی توضيح داده شده است.

متوقف کردن پخش (PAUSE)

با زدن دکمه  ►/▐▐ در هنگام پخش فايل ، پخش متوقف می شود. چنانچه بيشتر از 15 ثانيه دستگاه در اين حالت باشد از حالت پخش خارج شده و به حالت آماده برای ضبط برمی گردد.

صوت بعدی (NEXT)

با زدن دکمه ► دستگاه فايل ضبط شده بعدی را پخش می نمايد.

صوت قبلی (PREVIOUS)

با زدن دکمه ◄ دستگاه فايل ضبط شده قبلی را پخش می نمايد.

جلو رفتن سريع بر روي صوت (FORWARD)

با فشردن و نگه داشتن کليد  ►► به مدت 2 ثانيه  و رها کردن کليد ، صوت در حال پخش به صورت سريع (با پله هاي 5 ثانيه اي) جلو می رود. برای نگه داشتن آن وپخش ادامه صوت کليد  ►/▐▐ را بزنيد.

عقب رفتن سريع بر روی صوت (BAKWARD)

با فشردن و نگه داشتن کليد  ◄◄ به مدت 2 ثانيه  و رها کردن کليد ، صوت در حال پخش به صورت سريع (با پله هاي 5 ثانيه اي) به عقب برمي گردد. برای نگه داشتن آن  و پخش ادامه صوت کليد  ►/▐▐ را بزنيد.

پاک کردن يك فايل (DELETE)

بازدن كليد  rو فشار مجدد آن هنگام پخش پيام راهنما ، صوت در حال پخش پاك می شود.

پاک کردن همه فايل ها (DELETE ALL)

بانگه داشتن كليد ­r به مدت دو ثانيه و فشار مجدد آن به مدت دو ثانيه هنگام پخش پيام راهنما ، كل اصوات ضبط شده پاك می گردد. (وضعيت  LEDچشمک زن سبز خيلي سريع می باشد.) توجه داشته باشيد که انجام اين مرحله نيازمند زمانی کمتر از يک دقيقه است. لذا تا پايان اين عمليات و ثابت شدن LED منتظر بمانيد.

بالا بردن صدا (VOLUME UP)

در زمان پخش فايلهاي ضبط شده با نگه داشتن كليد  به مدت 2 ثانيه چراغ LED چشمك قرمز زده و يك پله ولوم را زياد مي كند.

توجه : در دستگاههاي نو ولوم حداكثر 2 پله زياد مي شود.

پايين آوردن صدا (VOLUME DOWN)

در زمان پخش فايلهاي ضبط شده با نگه داشتن كليد  به مدت 2 ثانيه چراغ LED چشمك قرمز زده و يك پله ولوم را كم ميكند.

توجه : در دستگاههاي نو ولوم حداكثر 2 پله كم مي شود.

جلو بردن به صورت روز به روز (NEXT DAY )

جهت پخش فايلهاي ضبط شده روزهاي بعد از تاريخ فايل در حال پخش ، بازدن كليد ►/▐▐ در هنگام پخش و متوقف كردن پخش ، باكليد ► مي توان جهت رسيدن به تاريخ مورد نظر جلو رفت.

عقب بردن به صورت روز به روز (LAST DAY)

جهت پخش فايلهاي ضبط شده روزهاي قبل از تاريخ فايل در حال پخش ، بازدن كليد ►/▐▐ در هنگام پخش و متوقف كردن پخش ، باكليد◄ مي توان جهت رسيدن به تاريخ مورد نظر به عقب برگشت.

دريافت اطلاعات فايل در حال پخش (FILE INFORMATION)

با زدن كليد CIDمي توان اطلاعات فايل صوتي در حال پخش شامل  نوع تماس (ورودي، تماس خروجي ، منشي)، مدت زمان مکالمه(برحسب دقيقه)، شماره تلفن(پخش بصورت 2 و 3 رقمي) ، تاريخ و ساعت را دريافت نمود.

بازگرداندن تنظيمات به حالت  اوليه (RESTORE FACTORY)

جهت بازگرداندن تنظيمات به حالت  اوليه پس از خاموش کردن دستگاه توسط كليد ON/OFF  كليد r را به مدت 3 ثانيه نگه داريد. در اين صورت پيام راهنما (دستگاه به مقادير اوليه تنظيم شد) از بلندگوی دستگاه پخش می گردد و کليه تنظيمات به حالت اوليه برگشت داده می شوند.

توجه : از اين گزينه می توان در حالتی که رمز عبور به قسمت کنترل تلفنی فراموش شده باشد استفاده نمود و پس از اعمال اين گزينه از پسوورد 1234 استفاده کرد.

 


ب- از طريق تماس تلفنی با دستگاه (REMOTE)

جهت كنترل اصوات ضبط شده از راه دور دستگاه را به خط تلفن متصل نموده و از خط ديگري به خط متصل به دستگاه زنگ بزنيد دستگاه پس از 7 زنگ (قابل تغيير در قسمت تنظيمات)  گوشی را برداشته ، اگر منشی فعال باشد پيام اوليه منشي را پخش ميكند و اگر منشی غير فعال باشد صدای بوق انتظار متفاوتي توسط دستگاه پخش می گردد. در هر دو حالت با وارد کردن اولين رقم رمز ورودی که در حالت پيش فرض 1234  می باشد پيام اوليه منشي يا بوق انتظار قطع می گردد ، دستگاه منتظر می ماند تا 4 رقم به طور کامل وارد گردد و در صورت درست بودن رمز وارد بخش کنترل می شود .

در بخش کنترل جهت پخش فايلهای ضبط شده عدد 1 را فشار دهيد.

در اين بخش جهت عقب رفتن روی صوت عدد 1 ، پخش صوت عدد 2 ، جلو رفتن روی صوت عدد 3 ، صوت قبلی عدد 4 ، پاک کردن عدد 5 ، صوت بعدی عدد 6 ، کم کردن صدا عدد 7 ، اطلاعات صوت عدد 8 ، زياد کردن صدا عدد 9 ، پاک کردن همه صوت ها عدد 0 و برای خروج ستاره را شماره گيری نماييد.

1 . عقب رفتن روي صوت : برای عقب رفتن سريع روی صوت در حال پخش کليد 1 رافشار داده و جهت ادامه پخش بصورت عادي ،كليد 2 را فشار دهيد.

2 . پخش صوت / متوقف كردن صوت : جهت پخش و يا متوقف كردن پخش مي توان از كليد 2 شماره گير استفاده نمود. در صورت متوقف كردن صوت بيش از 15 ثانيه دستگاه از حالت پخش خارج شده و خط را قطع مي نمايد .

3 . جلو رفتن روي صوت : برای جلو رفتن سريع روی صوت در حال پخش کليد 3 را فشار داده و جهت ادامه پخش بصورت عادي ،كليد 2 را فشار دهيد.

4 . صوت قبلي : جهت پخش صوت ضبط شده قبل از صوت در حال پخش كليد 4  را شماره گيري نماييد.

5 . پاك كردن فايل صوتي در حال پخش : بازدن كليد 5 شماره گير و فشار مجدد آن هنگام پخش پيام راهنما ، صوت در حال پخش پاك میشود.

6 . صوت بعدي : جهت پخش صوت ضبط شده بعد از صوت در حال پخش كليد 6  را شماره گيري نماييد.

7 . كم كردن صدا : جهت پايين آوردن ولوم (تا دو پله) از كليد 7 شماره گير استفاده نماييد.

8 . اطلاعات صوت CID : با استفاده از كليد 8 مي توان اطلاعات فايل صوتي در حال پخش را شامل : نوع تماس (ورودي، تماس خروجي ، منشي) مدت زمان (برحسب دقيقه) شماره (پخش بصورت 2 و 3 رقمي) تاريخ و ساعت را دريافت نمود.

9 . زياد كردن صدا : جهت بالا بردن ولوم تا دو پله از كليد 9 شماره گير استفاده نماييد.

0 . پاك كردن همه صوتها : با فشردن كليد 0 و فشار مجدد آن هنگام پخش پيام راهنما ، كل اصوات ضبط شده پاك می گردد. توجه داشته باشيد که انجام اين مرحله نيازمند زمانی کمتر از يک دقيقه است. لذا تا پايان اين عمليات و پخش پيام  اتمام پخش فايلهای ضبط شده صبر نماييد.

* . جهت قطع ارتباط و قبل از گذاشتن گوشي كليد* را فشار دهيد تا دستگاه از حالت پخش بيرون آمده ، خط را قطع كند و آماده ضبط شود. در غير اين صورت دستگاه به پخش ادامه خواهد داد.

تذكر : در صورت خارج نشدن توسط كليد * ممكن است خط تا يك ساعت اشغال بماند.

انتخاب فايلهاي صوتي تاريخ خاص : با فشردن شماره 2 پخش را متوقف نموده سپس با هر بار فشردن شماره 6 (از تاريخ در حال پخش) يك روز  جلو رفته و با هر بار زدن شماره 4 يك روز عقب مي رويم.

ج- از طريق كامپيوتر :

جهت كنترل از طريق كامپيوتر ،كارت حافظه را از دستگاه جداكرده و آن را توسط كارت خوان به كامپيوتر متصل نماييد. پس از باز كردن كارت حافظه ، فولدرهاي حاوي اصوات كه براساس تاريخ ضبط نامگذاري شده اند ديده مي شود. پس از باز كردن فولدر مورد نظر ، اصوات ضبط شده راكه نام هركدام براساس نوع ضبط (تماس ورودي، تماس خروجي و يا منشي) ، شماره تماس  و ساعت ضبط مي باشد مشاهده نموده و فايل مورد نظر را از طريق نرم افزار هاي صوتي پخش و كنترل نماييد.

د- از طريق گوشی تلفن همراه :

با قرار دادن کارت حافظه دستگاه درگوشي های تلفن همراه جديد که  از کارت حافظه ميکرو اس دی با فرمت  فت 32  استفاده مي کنند و ورود به فولدر مورد نظر ، فايلهای ضبط شده را شنيده و به اطلاعات مربوط به هرفايل (نوع ضبط (تماس ورودي، تماس خروجي و يا منشي) ، شماره تماس  و ساعت ضبط) از طريق اسم آن  دسترسی خواهيد داشت .

نكات كاربردي :

1 . جهت خارج كردن يا وارد كردن كارت حافظه :

 الف . دستگاه را خاموش نماييد.  

ب . كارت حافظه را به صورتي كه چاپ روي آن به طرف بالا باشد در سوكت مخصوص قرار دهيد.

ج . جهت خارج كردن كارت حافظه آن را به سمت داخل فشار دهيد.

2 . براي مشاهده ، آرشيو وپخش فايلهاي ضبط شده بر روي كامپيوتر ، كارت حافظه مربوطه را در كارت خوان كامپيوتر قرار دهيد. ( تذكر: از اتصال كارت حافظه به كامپيوتر ويروسي جددا خودداري نماييد.)

3 . چنانچه قصد فرمت كردن كارت حافظه و يا استفاده از كارت حافظه ديگري را داريد آن را با 32 FAT فرمت كرده و سپس فايل system را از روي ميني سي دي بر روي كارت حافظه كپي نموده و آن را در دستگاه قرار دهيد. توجه داشته باشيد از فرمت كردن دستگاه توسط موبايل جددا خودداري نمائيد.

4 . در هنگام پخش اصوات ضبط شده در صورتي كه زمان باقيمانده كمتر از 3 ساعت باشد پيام راهنما جهت پاك كردن اصوات اضافي پخش ميگردد درصورت پاك نكردن اصوات اضافي و پرشدن فضاي كارت حافظه ، دستگاه از حالت ضبط خارج شده و LED به حالت نارنجی چشمک زن خيلي سريع در مي­آيد ، در اين صورت براي ادامه كار دستگاه پاك كردن اصوات غير ضروري ، الزامي است.

5 . درصورتي كه دستگاه بيشتر از 5 ساعت از برق جدا باشد تاريخ و ساعت دستگاه از تنظيم خارج مي شود. در اكثر خطوط مخابراتی تاريخ و ساعت دستگاه با اولين زنگ تنظيم می گردد. در غير اين صورت مطابق بخش راه اندازی دستگاه تاريخ و ساعت دستگاه را تنظيم نماييد.

علائم ، اختارها و رفع اشكالات

چراغ LED قرمز ثابت : حافظه خارجی توسط دستگاه شناخته شده و آماده ضبط مي باشد.

چراغ LED قرمز چشمک زن (1 ثانيه روشن ، 1 ثانيه خاموش) : دستگاه در حال ضبط کردن مي باشد.

چراغ LED نارنجي/ قرمز چشمك زن(در ابتداي روشن شدن دستگاه) : خط تلفن به دستگاه متصل نشده است. (خط تلفن را قبل از روشن كردن به دستگاه متصل نماييد.)

چراغ LED نارنجی ثابت : دستگاه فاقد حافظه خارجی می باشد. كارت حافظه را درون سوكت دستگاه قرار دهيد.

چراغ LED نارنجی چشمک زن ( 1 ثانيه روشن ، 1 ثانيه خاموش) : فولدر سيستم روي كارت حافظه وجود ندارد. (از روي ميني سي دي همراه دستگاه ، فولدر سيستم را روي كارت حافظه كپي نماييد) و يا كارت حافظه باFAT 32  فرمت نشده است.

چراغ LED نارنجی چشمک زن سريع :حافظه خارجی قابل استفاده توسط دستگاه نمی باشد از كارت حافظه جديد استفاده نموده و باFAT 32  فرمت نماييد. سپس فولدر سيستم را از روي ميني سي دي روي كارت جديد كپي نماييد. چنانچه از كارت حافظه جديد استفاده مي نماييد و با اين عمل  فعال نشود كارت حافظه بايد تعويض گردد . (جهت استفاده از کارت حافظه جديد با شرکت توليد کننده مشاوره نماييد.)

چراغ LED نارنجی چشمک زن خيلی سريع : کارت حافظه دستگاه پر شده است و دستگاه قادر به ضبط تماس جديد نمی باشد . جهت ادامه به کار دستگاه فايلهای غير ضروری را پاک نماييد.

 • ·       در صورت اختلال در كار دستگاه از صحيح بودن تاريخ و  ويروسي نبودن  كارت حافظه اطمينان حاصل نماييد  و در صورت برطرف نشدن ايراد مورد نظر كارت حافظه را با FAT فرمت كرده و از روي سي دي همراه دستگاه فولدر سيستم را در كارت حافظه كپي نموده و روي دستگاه قرار دهيد .

 

مشخصات فني و ظاهري :


ولتاژ تغذيه : 9 ولت DC

حداكثر توان مصرفي : يك وات

وزن دستگاه بدون آداپتور : 300   گرم

ابعاد : 4/4*12*8 سانتي متر

توان بلند گوي داخلي : 5/0 وات

خروجي هدفون مونو

 

قابل استفاده بصورت ديواري و روميزي

امكان استفاده از رم ميكرو اس دي ، تا 4 گيگا بايت (35 ساعت به ازاء هر گيگا بايت حافظه)

 

                0                                                                                                                                                                                               موفق باشيد

                                                                                                                                                                                                        شركت صوت پرداز

درباره مجتبی خادمی

مجتبی خادمی. متولد 7 بهمن 66. دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه اصفهان. ارزیاب مرکز تماس گروه صنعتی انتخاب. مؤسس و گرداننده اسبق محله نابینایان. مدرس علوم کامپیوتر و زبان انگلیسی. طراح وب. برنامه نویس. مجری برنامه های رادیویی. آشنا به راه اندازی و استفاده از چاپگر های خط بینایی و بریل. دوره پیش دبستانی را در مدرسه کمتوانان ذهنی بصیرت زرین شهر گذراندم. دوره های دبستان و راهنمایی را در مجتمع آموزشی ابابصیر اصفهان. پایه اول دبیرستان را در دبیرستان غیر انتفاعی محمد باقر زرین شهر. پایه های دوم و سوم هنرستان را در رشته کامپیوتر در هنرستان ملا صدرا. مقطع کاردانی کامپیوتر را در دانشگاه های آزاد مبارکه و دولتی شهرکرد. و مقطع کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی را در دانشگاه اصفهان گذراندم. همزمان، در انجمن موج نور نابینایان، به عنوان مسئول تولید محتوا، مؤلف کتب صوتی ویژه نابینایان، صدابردار، مسئول کنترل کیفی مواد آموزشی، پاسخگو به پرسش های کامپیوتری نابینایان، طراح سامانه تلفن گویا، مدرس کلاس های آموزش رایانه و مسیر یابی ویژه نابینایان، مدرس دوره های تربیت مربی آموزش رایانه به نابینایان، و تحلیلگر نیاز های آموزشی نابینایان در خانه ریاضیات مشغول به خدمت شدم. در ادامه، به عنوان اپراتور در مرکز تماس گروه صنعتی انتخاب مشغول بودم و اکنون در مقام ارزیاب در تیم پایش عملکرد در گروه صنعتی انتخاب خدمت می کنم. از دوران کودکی، مخارج زندگی و تحصیل را شخصا به عهده گرفتم و به سختی فراهم کردم. در دوران دبیرستان، اولین رساله ی گویا در ایران از آیتالله مکارم شیرازی را به کمک خواهرم و روحانی محل، تهیه کردم و در سطح وسیعی بین نابینایان در کشور توزیع کردم. در همان دوران، اولین مجموعه ی آموزشی بازی های کامپیوتری ویژه نابینایان را تولید و در سطح وسیعی بین نابینایان در کشور توزیع نمودم. در دوران نوجوانی، اولین بازی رایانه ای ویژه نابینایان به زبان فارسی با نام دو در جنگل را طراحی کردم و توسعه دادم. به ترجمه و دوبله ی بازی های رایانه ای محبوب نابینایان از جمله تخت گاز و شو‌دان جهت استفاده ی نابینایان این مرز و بوم مبادرت ورزیده ام. اولین کتابچه ی راهنمای آموزش رایانه به کودکان نابینا را طراحی کردم و توسعه دادم. در دوران دانشجویی، اولین، پر بازدید ترین و پر محتواترین سایت ویژه نابینایان ایران با نام گوشکن را تأسیس کردم. همواره در سایت گوش‌کن، سه شعار آموزش، استقلال و تفریح نابینایان را دنبال کرده و در جهت سوق دادن نابینایان به سمت این سه هدف، اقدام به ضبط آموزش های مختلف، تولید و ترجمه ی مقالات مرتبط و تشویق دیگران به انجام نظیر این کار ها نموده ام. تهیه کننده و مجری یکی از پر شنونده ترین برنامه های اولین رادیوی اینترنتی نابینایان ایران (که چند سال پیش تعطیل شده است)، بودم. همیشه از مصاحبه های آگاهی بخش با رسانه ها از جمله برنامه به روز شبکه سوم سیما به عنوان یکی از کارشناسان فاوا و نابینایان استقبال کرده ام. به دلیل تجربه ی تدریس موفق به دانش آموزان، همواره با استقبال والدین کودکان و نوجوانان جهت تدریس روبرو بوده ام. از تألیفاتم می توانم به کتاب آموزش نرم افزار آماری SPSS به اتفاق استاد ندا همتپور اشاره کنم. یکی از مهمترین نرم افزار های مسیریابی نابینایان را با نام نزدیک یاب به همراه دفترچه راهنمای استفاده، جهت کمک به استقلال نابینایان در رفت و آمد، ترجمه کردم و به رایگان در سطح بین المللی برای تمام فارسی زبانان منتشر نمودم. در حال حاضر، رویای امکان سفر به استان های محروم جهت همسان سازی سطح آموزشی و پرورشی کودکان محروم با کودکان کلان شهر ها را در ذهن می پرورانم. اطلاعات تماس: شماره موبایل شخصی: 09139342943 آدرس ایمیل شخصی: gooshkon2020@gmail.com شناسه اسکایپ: mojtaba1007 شناسه تلگرام: @luckymojy آدرس شناسه تلگرام: https://t.me/luckymojy شماره واتساپ: 09139342943 آدرس وبلاگ شخصی: https://gooshkon.wordpress.com
این نوشته در آموزش, آموزش های رایگان, معرفی ابزار ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

10 Responses to دفترچه راهنمای دستگاه پیامگیر منشی ضبط مکالمه ساعت و تاریخ شمسی از صوت پرداز مخصوص نابینایان

 1. 1
  amin says:

  با این توضیحات شما نتیجه میگیریم چیز خوب و کاربردی هست.‏ حالا سوال مهم اینه که قیمتش چنده?‏

 2. 2
  سامان! says:

  سلام! مجتبا تشکر من اگر پول داشتم میخریدم! بازم بابت این پست که حتمان به کار خیلیها میاد تشکر مشطی!‏

 3. 3
  yaser says:

  سلام بر همه آقا مجتبا بسیار خوب و کار بردی است دستت درد نکنه مرسی

 4. 4
  مرتضی معصومی says:

  مجتبی جان، سلام ممنون خیلی با حال بود. فقط اگه میشه شماره ی شرکت رو برام ایمیل کن ممنون میشم.

 5. 5
  محمدرضا قنبری says:

  مرسی مجتبی. خیلی دوست داشتم دقیق با امکاناتش آشنا بشم. حتما می خونمش.

 6. 6
  زهره says:

  سلام, واقعً نباید یک نابینا تنها بماند!!
  چون باید یه نفر اول دکمه های سیاه و قهوه ای روشنو بهش نشون بده و و بگه رو کدومش چی نوشته.
  من کاملً جدی گفتم.
  333333333333333333پاس از پست کاربردیت,
  راست میگه قیمتش چقدره؟ شاید هم اگه کامل خونده بودم به جواب میرسیدم.
  ِِِ ِ ِ جواب هم شد 3

 7. 7
  چی گفتی? says:

  مجتبی جون همش گفتی ولی آخر نگفتی چند رقمی.اگر با جیبم سازگاری داشته باشه by it.

 8. 8
  مرتضی معصومی says:

  مجتبی جان کجایی دادا، بیا جواب ملت را بده بابا قند تو دلمان آب شد شمارش رو همین جاها بنویس فراموشش کردم، بای

 9. 9
 10. 10
  چی گفتی? says:

  خیلی هم تعجب نداره.ما که نمی دونستیم این همونی که قبلا گفتی.کار خیلی خوبی کردی که دفترچه راهنمایش را برای ما گذاشتی.ولی در کل امکانات خوبی داره اولین پولی که دستم بیاد می خرمش.

دیدگاهتان را بنویسید