تا سقف سه ميليون تومان در ماه درآمد داشته باشيد!

تا سقف سه ميليون تومان در ماه درآمد چيزي نيست كه من بخواهم در موردش با شما شوخي داشته باشم. اين مسئله حقيقت دارد. در ضمن: قرار نيست شما به عنوان يك بازار ياب شاغل شويد يا يك محصولي بفروشيد يا سرمايه ي خاصي داشته باشيد. اين كار، فقط و فقط يك آدم با انگيزه مثل من و شما ميخواهد و يك خط تلفن ثابت. باور كنيد به نظر من كه ميشود درآمد داشته باشيد، حالا ماهي سه ميليون نشد حد اقل ماهي سيصد هزار كه ميشود. يعني ده درصد سقف موجود. تازه فكر كنم من سقف را هم پايين گفتم و در واقع در خوشبينانه ترين حالت، ميشود ماهيانه هفت يا هشت ميليون پول در آورد.

خوب، چالشي كه شما براي كسب درآمد با اين روش با آن روبرو هستيد اين است كه در دفعه ي اول به كم كم شش هزار تومان سرمايه اوليه نياز داريد و در ادامه، بايد حافظه و ذهن خلاقي نيز داشته باشيد. البته به نظر من، اگر دو نفري اقدام به اين كار كنيد، و نفر دوم هم بينا باشد، شانس ساختن پول، بيشتر ميشود. البته ممكن است بعد از اطلاع از جزئيات دقيق كار، در اين دام گرفتار شويد كه پيش خود بگوييد اين كار، به سر انجام نميرسد يا شايد بگوييد چطور ممكن است من با يك خط تلفن در منزل، همينطور كه روي مبلم لم داده ام درآمد كسب كنم؟ خوب، يك مسئله ي ديگر هم ميماند، آن هم اينكه شما جا نزنيد و نيمه ي پر ليوان را ببينيد. اصلا با عقل خودتان سبك و سنگينش كنيد، ببينيد آيا ارزشش را دارد؟ خصوصا دوستان نابينايي كه بيكار و بي درآمد هستيد، شما اگر ماهيانه بين صد تا پانصد هزار تومان درآمد داشتيد، چه كارها كه نميكرديد. آيا وجهه ي شما در بين اقوام و آشنايان تغيير نميكرد؟ آيا ازدواج نميكرديد؟ آيا به فكر جمع آوري پول و شروع يك مثلا بقالي نمي افتاديد؟ آيا خوراكيهاي مورد علاقه ي خود را نميخريديد؟ آيا همين حالا هم ميشود كه بشود؟ روزي كه سرتان را بالا بگيريد برويد خيلي راحت با پول خودتان وسايل مورد نيازتان، يك عصاي خوب، يك رنگ خوان، يك ماشين پركينز بخريد و پيشرفت كنيد. هزينه ي دانشگاهتان را بدهيد و سخن كوتاه كنم: هر كاري كه يك آدم عادي با پول ميتواند بكند شما هم بكنيد.

خوب، نظر من اين است كه قبل از اينكه دهان به انتقاد و يا دشنام و اين حرفها باز كنيد، خوب اين بخش را تا آخرش مطالعه كنيد، به آن بينديشيد، بعد نظري داشتيد من در خدمتم. ميدانيد كه در صدا و سيما مسابقاتي برگزار ميشود كه خيلي وقتها ساده ي ساده هم هستند و شما پاي تلويزيون و يا راديو مدام خود خوري ميكنيد كه اگر من بودم فلان ميكردم و جوابش را ميدادم و سر آخر هم ميبينيد كه مثلا يك ميليون تومان پول مفت بي زبان را ميدهند دست يك نفر و شما حصرت ميخوريد كه اگر قرعه به نام من افتاده بود چه كارها كه نميكردم! حالا من يك تلفن مسابقات هوشمند مروا را ديدم و گفتم شايد شما بخواهيد از اين فرصت بهره ببريد. اين مسابقات، هر روز و بيست و چهار ساعته در دسترس شماست. مسابقه ي اعداد، مسابقه ي چي مال كيه و مسابقه بله و خير، سه مسابقه اي است كه فعلا در حال برگزاري است. به نفر اول هر مسابقه در هر روز، يك ميليون ريال پول نقد جايزه ميدهند. هزينه برقراري تماس با اين سامانه، دقيقه اي صد تومان است. يعني يك مسابقه اگر در طولاني ترين حالت يك ساعت هم طول بكشد، شش هزار تومان روي قبض تلفن منظور ميشود و خوب اگر يك ميليون ريال برده باشيد اين پول، در مقابل آن قابل مقايسه نيست. البته كساني كه اين مسابقات را داير كرده اند صد در صد نيت كسب منفعت داشته اند. مطمئن هم هستيم كه همه در يك روز برنده نميشوند و نفر اول نميشوند. طبيعتا هم شركتي كه مسابقه ها را برگزار ميكند سود ميكند، هم مخابرات، و خوب اقليتي از شركت كنندگان هم نسيبي ميبرند. مثلا بيستو هفت مهرماه، قرار است به يكي از شركت كننده ها، يك پرايد به قيد قرعه جايزه بدهند. البته من از اين شركت تا همين امروز هم بي اطلاع بودم و در ضمن تبليغ چي شركت مذكور نيستم بلكه فقط اطلاعاتم را در اختيارتان ميگذارم. اين را هم بدانيد كه تلاش شركت بر آن است كه نفر اول شدن سخت باشد تا پول بيشتري از مكالمات شركت كنندگان صاحب بشود. ناظر اين مسابقات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران است. بگذاريد مثالي بزنم تا متوجه بشويد سخت بودن در برنده شدن يعني چه. يك گاوي در يكي از شهر بازيهاي مشهد هست، اگر بخواهي سوارش بشوي، دو هزار تومان از تو ميگيرند ولي اگر پنج دقيقه روي گاو بماني و با جست و خيز هاي گاو، به پايين پرت نشوي، ده هزار تومان به تو ميدهند. دو تومان داده بودي، حالا هشت تومان كاسب ميشوي! آيا اين بد است؟ البته كه نه، ولي صاحب اين گاو برقي، مطمئنا در فكر كسب سود است و آن قدر گاو را پيچ و تاب ميدهد كه عده ي كمي برنده بشوند. تازه، گاوي كه من ميگويم، به شدت ليز است و هيچ جايي ندارد كه محكم بگيريش و نيفتي. يكي از دوستان خودم رفت و دفعه ي اول پرت شد پايين و دو تومانش هم خوب دود هوا شد ولي دفعه ي بعدي، ده تومان را برد. حالا دوستم دو تا دو تومان داده بود و ده تومان گرفته بود يعني چهار از ده كه بشود شش. پس شش هزار تومان در مجموع، كاسب شد. حالا اين مسابقات هم همين است. طوري طرح شده كه ليز باشد و شما مثلا بعد از ده دقيقه، خدايي ناكرده سر بخوريد پايين. خوب در اين صورت، ده تا صد تومان، يعني هزار تومان از شما دود هوا شده و شركت سود كرده است. حالا اگر بتوانيد جزو آن كساني باشيد كه هر شب اول ميشوند، خوب طبيعتا برد كرده ايد. شماره ي اين مسابقات: 909 907 0 275 ميباشد. هر طوري شد چه باختيد چه برديد، با خودتان. مسئوليتش با من نيست. ولي من خودم شخصا ريسك ميكنم و در فكر كسب سود از اين مسابقات هستم. ديگر شما هر گلي زديد، به سر خودتان زديد. كساني كه ميخواهيد با نحوه ي مسابقات آشنا شويد. در زير مينويسم:

نمونه سوالاتي كه در مسابقات اعداد مطرح ميشود مثلا اين طور است:

براي شما اعدادي خوانده ميشود. هر عددي فرد بود، عدد يك را روي تلفن فشار دهيد ولي اگر آن عدد زوج بود، بايد خود عدد را كامل با دكمه هاي تلفن وارد كنيد و سه ثانيه هم بيشتر فرصت نداريد. مثلا فرض كنيد سيستم ميگويد پنج. خوب چون اين عدد فرد است، قانون اين بود كه براي اعداد فرد، يك را شماره گيري كنيد پس شما بايد به سرعت عدد يك را شماره گيري كنيد. حالا سيستم ميگويد سه. باز هم بايد عدد يك را شماره گيري كنيد چرا كه اين يكي هم فرد است. در ادامه، سيستم ميگويد پنج هزار و صد و بيست و هشت. خوب شما بايد به سرعت پنج، يك، دو، هشت را شماره گيري كنيد چون قانون اين بود كه هر وقت عدد زوج باشد، بايد آن عدد بطور كامل توسط شما وارد شود.

يا مثلا يك نمونه سوال از مسابقه ي چي مال كيه اين است كه:

اسم سه شغل با سه شماره براي شما خوانده ميشود. عطاري، شماره ي يك. خياطي، شماره ي دو. نوازندگي، شماره ي سه. حالا اسم چند ابزار براي شما خوانده ميشود. اسم هر ابزار را كه شنيديد، بايد عدد مربوط به شغل مرتبط را شماره گيري كنيد. خوب حالا سيستم ميگويد ساز دهني، پس ما عدد سه را كه مربوط به نوازندگي است، روي تلفنمان فشار ميدهيم. حالا سيستم ميگويد پونه ي كوهي، خوب ما عدد يك را ميزنيم چرا كه اين مربوط به عطاري هست. همين طور تا آخر سوالات ادامه مييابند و دشوار ميشوند.

نمونه سوالات بله و خير هم كه خودتان در برنامه هاي طنز شنيده ايد و خوب با آن آشنا هستيد. سيستم سوال را ميخواند. شما براي پاسخ بله، عدد يك و براي پاسخ خير، عدد صفر را شماره ميگيريد. البته فقط سه ثانيه فرصت داريد و در ضمن جواب شما بايد بر عكس باشد. مثلا سيستم ميگويد آيا الان تابستان است؟ خوب جواب ميشود بله ولي بايد بر عكس جواب بدهيد پس بايد بگوييد كه خير تابستان نيست. پس عدد صفر را شماره گيري ميكنيد و سوال بعدي برايتان خوانده ميشود. اميدوارم به درد شما بخورد. بالاخره ته اين كارها يك جور حس كلاشي از طرف سودجوياني كه طراح اين مسابقات هستند ديده ميشود ولي من گفتم شايد بخواهيد و بتوانيد اين مسئله را براي خودتان تبديل به فرصت كنيد و سفت چنگ بزنيد به اين گاو و كمي از شير و گوشتش بهره ببريد.

دوستون دارم بيشتر از ديروز، كمتر از فردا!

ارادتمند: مجتبي خادمي.

درباره مجتبی خادمی

مجتبی خادمی. متولد 7 بهمن 66. دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه اصفهان. ارزیاب مرکز تماس گروه صنعتی انتخاب. مؤسس و گرداننده اسبق محله نابینایان. مدرس علوم کامپیوتر و زبان انگلیسی. طراح وب. برنامه نویس. مجری برنامه های رادیویی. آشنا به راه اندازی و استفاده از چاپگر های خط بینایی و بریل. دوره پیش دبستانی را در مدرسه کمتوانان ذهنی بصیرت زرین شهر گذراندم. دوره های دبستان و راهنمایی را در مجتمع آموزشی ابابصیر اصفهان. پایه اول دبیرستان را در دبیرستان غیر انتفاعی محمد باقر زرین شهر. پایه های دوم و سوم هنرستان را در رشته کامپیوتر در هنرستان ملا صدرا. مقطع کاردانی کامپیوتر را در دانشگاه های آزاد مبارکه و دولتی شهرکرد. و مقطع کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی را در دانشگاه اصفهان گذراندم. همزمان، در انجمن موج نور نابینایان، به عنوان مسئول تولید محتوا، مؤلف کتب صوتی ویژه نابینایان، صدابردار، مسئول کنترل کیفی مواد آموزشی، پاسخگو به پرسش های کامپیوتری نابینایان، طراح سامانه تلفن گویا، مدرس کلاس های آموزش رایانه و مسیر یابی ویژه نابینایان، مدرس دوره های تربیت مربی آموزش رایانه به نابینایان، و تحلیلگر نیاز های آموزشی نابینایان در خانه ریاضیات مشغول به خدمت شدم. در ادامه، به عنوان اپراتور در مرکز تماس گروه صنعتی انتخاب مشغول بودم و اکنون در مقام ارزیاب در تیم پایش عملکرد در گروه صنعتی انتخاب خدمت می کنم. از دوران کودکی، مخارج زندگی و تحصیل را شخصا به عهده گرفتم و به سختی فراهم کردم. در دوران دبیرستان، اولین رساله ی گویا در ایران از آیتالله مکارم شیرازی را به کمک خواهرم و روحانی محل، تهیه کردم و در سطح وسیعی بین نابینایان در کشور توزیع کردم. در همان دوران، اولین مجموعه ی آموزشی بازی های کامپیوتری ویژه نابینایان را تولید و در سطح وسیعی بین نابینایان در کشور توزیع نمودم. در دوران نوجوانی، اولین بازی رایانه ای ویژه نابینایان به زبان فارسی با نام دو در جنگل را طراحی کردم و توسعه دادم. به ترجمه و دوبله ی بازی های رایانه ای محبوب نابینایان از جمله تخت گاز و شو‌دان جهت استفاده ی نابینایان این مرز و بوم مبادرت ورزیده ام. اولین کتابچه ی راهنمای آموزش رایانه به کودکان نابینا را طراحی کردم و توسعه دادم. در دوران دانشجویی، اولین، پر بازدید ترین و پر محتواترین سایت ویژه نابینایان ایران با نام گوشکن را تأسیس کردم. همواره در سایت گوش‌کن، سه شعار آموزش، استقلال و تفریح نابینایان را دنبال کرده و در جهت سوق دادن نابینایان به سمت این سه هدف، اقدام به ضبط آموزش های مختلف، تولید و ترجمه ی مقالات مرتبط و تشویق دیگران به انجام نظیر این کار ها نموده ام. تهیه کننده و مجری یکی از پر شنونده ترین برنامه های اولین رادیوی اینترنتی نابینایان ایران (که چند سال پیش تعطیل شده است)، بودم. همیشه از مصاحبه های آگاهی بخش با رسانه ها از جمله برنامه به روز شبکه سوم سیما به عنوان یکی از کارشناسان فاوا و نابینایان استقبال کرده ام. به دلیل تجربه ی تدریس موفق به دانش آموزان، همواره با استقبال والدین کودکان و نوجوانان جهت تدریس روبرو بوده ام. از تألیفاتم می توانم به کتاب آموزش نرم افزار آماری SPSS به اتفاق استاد ندا همتپور اشاره کنم. یکی از مهمترین نرم افزار های مسیریابی نابینایان را با نام نزدیک یاب به همراه دفترچه راهنمای استفاده، جهت کمک به استقلال نابینایان در رفت و آمد، ترجمه کردم و به رایگان در سطح بین المللی برای تمام فارسی زبانان منتشر نمودم. در حال حاضر، رویای امکان سفر به استان های محروم جهت همسان سازی سطح آموزشی و پرورشی کودکان محروم با کودکان کلان شهر ها را در ذهن می پرورانم. اطلاعات تماس: شماره موبایل شخصی: 09139342943 آدرس ایمیل شخصی: gooshkon2020@gmail.com شناسه اسکایپ: mojtaba1007 شناسه تلگرام: @luckymojy آدرس شناسه تلگرام: https://t.me/luckymojy شماره واتساپ: 09139342943 آدرس وبلاگ شخصی: https://gooshkon.wordpress.com
این نوشته در اخبار, صحبت های خودمونی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

18 Responses to تا سقف سه ميليون تومان در ماه درآمد داشته باشيد!

 1. 1
  mohsen says:

  سلام آقا مجتبی چطور مطوری پسر نیستی کم پیدایی
  تورو بگم چی نشی پسر مارو گرفتیا
  ای ول به ولت

 2. 2
  سعید درفشیان says:

  درود
  پسره خواب و بیدار بود که شنید پدرش به مادرش میگه, ما که از مال دنیا چیزی نداریم.
  خوبه همین خره رو بفروشیم و با پولش برا این بچه زن بگیریم.
  خلاصه این گوشاش تیز شد و منتظر شد بحث ادامه پیدا کنه.
  ولی دیگه بعد از اون بابا ننهش در مورد هر چیزی حرف زدن الا اونی که باب میل پسره بود.
  بعد از چند دقیقه حوصلهش سر رفت و بلند شد گفت: بازم از خره بگید!

 3. 3
  مهدی اشتری says:

  با سلام خود من از راه معامله در بورس آتی سکه کسب در آمد می کنم اصل مهم در این کار هم فقط آشنایی با اصول معامله در این بازار هست معاملات آتی سکه به این شرح هست که شما برای شروع در یک کارگزاری یک کد معاملاتی باز می کنید و سپس در بانک سامان شماره حساب افتتاح می کنید و مبلغ مورد نیاز رو برای شروع معاملات خودتان به حساب واریز می کنید و بعد شروع به خرید و فروش سکه در بورس آتی می کنید نیازش یک خط اینترنت ADSL و یک تلفن هست که وقتی تصمیم گرفتید به خرید و فروش زنگ بزنید به کارگزاری و به کارگزاری بگویید من یک قرارداد سکه می خواهم بفروشم یا بخرم هر قرارداد شامل 10 سکه هست مثلا امروز سکه یک میلیون تومان هست زنگ می زنید به کارگزاری و می گویید یک قرارداد یا بیشتر بستگی به موجودی حسابتان داره به قیمت یک میلیون تومان خریداری کند بعد از خریداری اگر مثلا تا یک ساعت دیگر سکه شد یک میلیون و 20 هزار تومان شما 200 هزار تومان سود کردید و اگر شد 980 هزار تومان شما 200 هزار تومان ضرر کردید ریسک این معاملات خیلی بالا هست من بعد از یک سال تازه به این معاملات مسلط شدم اما در مورد قیمت قراردادها اون موقعی که من وارد این بورس آتی شدم قیمت هر قرارداد حدود 700 هزار تومان بود یعنی با 700 هزار تومان میشد 10 تا سکه خرید و فروش کرد اما با افزایش قیمت سکه قیمت هر قرارداد الان شده 4 میلیون و 400 هزار تومان ببینید دوستان هی من می خواهم به صورت یک پست این مطالب را بنویسم اما از دو چیز می ترسم یکی اینکه متأسفانه قدرت نوشتن من خیلی بد هستو خوب منظورم را نمی توانم برسانم و یکی هم اینکه می ترسم الان نابینایان بیایند بگند این پسره داره چرت و پرت میگه ما 4 میلیون تومانمون کجا بود اما خب میشه چند نفر شد و پول رو هم گذاشت من خودم پولش را ذره ذره جمع کردم در ضمن من زحمت باز کردن کد معاملاتی را به گردن یکی از اعضای خانواده ام انداختم و کد معاملاتی به نام ایشون هست می بینید میشه اگه می خواهید باز اطلاعاتی بدهم بهم بگویید البته می دونم که خیلی خوشتان نیامد اما دو تا سایت معرفی می کنم یکی سایت آواگلد که سایتی هست برای مشاوره در مورد معاملات آتی سکه به آدرس
  http://avagold.ir/
  و دیگری تابلو معاملات آتی سکه هست که بر اساس این تابلو و قیمتهای درج شده در آن میشه معامله کرد که قیمت سکه در موقعی که داره معامله میشه رو نشان میده از ساعت 12 ظهر تا 6 بعد از ظهر هم بورس آتی فعالیت داره آدرسش هم هست
  http://cdn.ime-co.ir/

 4. 4
  سامان! says:

  سلام! دمت گررررررم! من حتمان امتحانش میکنم!‏

 5. 5
  سعید درفشیان says:

  سلامی دوباره
  دیدگاه قبلی من اشاره ای بود به نکته ای باریکتر ز مو, که امیدوارم گرفته باشید.
  اما در مورد این مسابقات هوشمند, با اجازه تون رفتم شرکت کردم تا بتونم مستند براتون توضیح بدم.
  من چون عدد بازیم نسبتا خوبه رفتم سراغ بازی اعداد و 11 مرحله رو هم طی کردم.
  در واقع تو مرحله ی دوازدهم دیگه یه جورایی اگه میذاشتن ادامه بدم, همه میفهمیدم پسر خاله ی همین باباهه هستم.
  آخه میدونید؟ من سه بار اشتباه کردم.
  بار اول که گفت: چون بچه ی خوبی هستی ادامه بده و بار دوم و سوم هم یه سکه ی شانس برام مینداخت که از قضا هر دفعه شانسم میزد.
  تازه دفعه ی چهارم که باختم, گفت: به خاطر این که دلت نشکنه ما سه تا صندوق امتیاز داریم 100 300 و 500 امتیازی که میتونی یکیش رو انتخاب کنی.
  آقا زد و این دفعه هم 500 رو برنده شدم و با دلی شاد مسابقه را به اتمام رساندم.
  خلاصه اینایی که گفتم یه 20 دقیقه ای شد و 2 تومن ریختیم تو گلوش.
  حالا میخوام بهتون بگم که اگه جای این حضرات بودم چطور کلاه ملت رو برمیداشتم که هیچ کسی هم نفهمه.
  اصلا شاید هم دارن همین کار رو میکنن.
  کی چه میدونه؟
  اصلا اثبات شدنشم دردی رو دوا نمیکنه.
  القصه. وقتی مسابقه ی شما تموم شد.
  یه کد پیگیری ده رقمی بهت میدن و یه رمز عبور که به من چهار رقمی دادن. رتبه ام هم 1 بود. غصه تون باشه!
  در پایان مسابقه ی اون روز نفر اول یا بهتر بگم, عدد اولی که به عنوان برنده اعلام میکنن 1 میلیون ریال جایزه میگیره.
  طولانی شد که خب میدونستم طولانی میشه. ولی به نظرم ارزشش رو نداشت تو یه پست مجزا مطرح کنم.
  حالا با یک سؤال به این دیدگاه طولانی پایان میدم و قضاوت رو به عهده ی خودتون میذارم.
  با توجه به این که منطقه ی مکانی این مسابقه کل کشور هست, اگه من برگزار کننده باشم و در پایان روز عددی که به عنوان برنده اعلام میکنم فقط تو یه سری خاص باشه ولی اصولا مال کسی نباشه, کی میخواد از کجا بفهمه؟!

 6. 6
  cheshmak says:

  مهدی سایتهایی که معرفی کردی فکر کنم مشکل را حل می کند ولی اگه بشود شماره تلفنی ایمیلی هم از خودت بدهی که ازت بپرسیم خیلی باحالتر می شود البته اگه بشود
  اگر هم بشود آموزش صوتی درست کنی خیلی کاربردی تر است
  اما در مورد پست و مطالب سعید من که حنوض خیلی چیزها را نفهمیدم مثلا آیا از میان انبوهی از کسانی که اول می شوند به قید قرعه یک نفر برنده می شود؟ یا هر کس که اول بشود مثلا سعید که اول شد جایزه را برده است؟
  دوم کی نتایج این مسابقات اعلام می شود؟ ولی اگر در کل دوستن راههای دیگر هم به نظرشان می رسد که یک نابینا می تواند پول در بیاورد بفرمایید

  • 6.1
   سعید درفشیان says:

   سلام.
   سه تا مسابقه داره.
   تو هر کدوم در هر روز فقط یه نفر! ببخشید! یه عدد برنده میشه و 100 هزار تومن میگیره.
   دوره ها روزانه هستن از ساعت 0 تا 24.
   در هر لحظه از روز کد سه نفر برتر هر مسابقه تا اون لحظه رو میتونی دریافت کنی و نهایتا وقتی به ساعت 24 رسید, دوره ی جدید شروع میشه و طبعا کد نفرات اول هر مسابقه در منوی اعلام قرار میگیره.
   یه چیزی رو در نظر بگیرید.
   کل مبلغ موجودی این مسابقات در هر ماه 9 میلیون تومنه که هم میتونه همهش به 1 شرکت کننده برسه, هم میتونه بین نود نفر تقسیم بشه و هم امکانش هست که مصداق های بین این دو نهایت اتفاق بیفته.

   • 6.1.1
    mohsen says:

    سلام منم معتقدم این مسابقات سر کاری و برای پر کردن جیب مخابرات و خود شرکته با هم دست به یکی کردن اینا طوری نمیخوابن که از زیرشون آب رد شه

   • 6.1.2
    حسام says:

    سلام دوستان
    من تا حالا 4 بار برنده شدم در همین شبکه هوشمند مسابقات مروا و هر 4 بار هم مبلغ نقدی به حسابم واریز شد
    اینطور که مشخص بود یه شرکت نسبتا بزرگ بود چون روابط عمومی مفصلی داشت . شماره حساب من به حسابداریشون ارسال شد و پولش به حسابم ریخته شد.

 7. 7
  محمدرضا قنبری says:

  آقای اشتری اگه زحمت بکشید یه پست بذارین در مورد این بازار خیلی خوب می شه. من چند تا سؤال اثاثی چند وقته که ذهنمو مشغول کرده نمی دونستم از کی بپرسم.

 8. 8
  مهدی اشتری says:

  آقای قنبری باشه سعی می کنم پست بزارم اما خودتان هم می توانید با یک سرچ ساده در اینترنت به نتایج خوبی برسید اما خب سؤالی بود من جواب میدهم فقط به هیچ عنوان بدون تحقیق و مطالعه وارد این کار نشوید از مشورت با فعالین این بازار هم غافل نشوید اگر به تابلو معاملات نگاه کنید که چه نوسانات عجیبی می زند نشان دهند ریسک بالای این معاملات هست البته انصافا سودش هم بسیار رؤیایی هست من کسایی رو می شناسم که در عرض یک هفته در این بازار سرمایه خود رو از دست دادند و کسایی هم می شناسم که در عرض یک هفته سرمایه شان چند برابر شده فقط تحقیق و مطالعه و مشورت

 9. 9
  مسعود says:

  من فکر کنم اینطور که آقا سعید میگه احتمال برنده شدنش یک در صدهزار باشه نهه غلام!!

 10. 10
  ساده لوح says:

  بمیرید با این مسابقه هاتون !!!!!!!!!!!
  120 هزار تومان قبض تلفنم شد اخرش هم حالا جواب برنده و بازنده نمیده!!!!!!

 11. 11
  نازنین says:

  سلام
  عجب! خب من قبلا با این شبکه از طریق تبلیغات صدا و سیما آشنا شدم.
  الآن که هزینه دقیقه ای سیصد تومانه.
  مسابقه اعدادشو فقط گاهی اوقات شاید فقط یه بار در سال اونم صرفا جهت سرگرمی شرکت کردم، ولی الآن دیگه نه.
  خخخخ. ما از این شانسا نداریم. خخخخ.

 12. 12
  مجید says:

  من نمی دانم چه جوری باور کنم

دیدگاهتان را بنویسید