رسالت عملي زير آب زني در آستانه روز عصاي سپيد ويژه ي نابينايان عزيز

درود

يكي از دوستان فرستادند، من هم براي شما منتشرش ميكنم، باشد كه پند گيريم و گيريد:

بسم الله الرحمن الرحیم

رسالت عملی زیر آب زنی

نویسندگان : جمعی از غریبان زیرآب زن

به مناسبت روز جهانی عصای سفید تقدیم به نابیناهای بی بخار

مهرماه 1392

فصل اول
زیرآب و زیرآب زن
زیرآب در معنی یواشکی و پنهانی بر علیه کسی یا چیزی عمل کردن و یا خلاف
جریان حرکت کردن است و یا اندوخته های کسی را به باد دادن می باشد به
عبارت دیگر زحمت های کسی را با حرف ها و حدیث هایی از بین بردن است و
معنی دیگر آن، شخصیت کسی را به زیر سوال بردن است.
زیرآب زن کسی است که این عمل را انجام می دهد و زحمتها و شخصیت افراد را
زیر سوال می برد این شخص تلاشگر همیشه تلاش می کند خود را در موقعیت هایی
قرار دهد که بتواند از موقعیت به نفع زیرآبزنها استفاده کند و زیرآبِ فرد
زیرآبخور یا افراد زیرآبخور را بزند که این زیرآبزنها بر دو قسم است نوع
اولی ها کسانی هستند که همواره در راستای زیرآب زنی حرکت کرده و همیشه
برآنند که زیرآب  افراد را بزنند و همیشه حرف در چنته دارند تا پوز افراد
را به زمین بمالند. و این افراد مدیران زمان خوبی هستند که از هر زمان و
مکانی استفاده می کنند تا زیرآبزنی خود را انجام دهند. و قسم دوم کسانی
هستند که بر اساس موقعیت عمل می کنند این افراد همیشه از فرصت بدست آمده
به نحو احسنت استفاده می کنند و هیچ وقت به دنبال ساختن موقعیت نیستند و
در زمانی عمل می کنند که برایشان موقعیت جور باشد این افراد نسبت به قسم
اول کم کارند و زیرآبزنی جزء کارهای درجه دوم بحساب می آید و اگر شانس با
آنها یار باشد موقعیت زیرآبزنی برایشان پیش می آید و آنها به هدف می
نشانند.
زیرآبزنی در صورتی شکل می گیرد که حداقل یک صفت مشترک یا چند صفت مشترک
در بین اعضا باشد برای مثال نابینایی یک صفت است و افراد نابینا میتوانند
زیرآب همنوعان خود را بزنند زیرآب زنی  می تواند از راه دور یا از نزدیک
صورت گیرد و از طریق اینترنت و چت یا ایمیل نیز تاثیر گذار است.
در فرایند زیرآبزنی دو رکن اساسی همواره هستند 1 – زیرآب زنها 2- زیرآب خورها
در خصوص افراد زیرآب زنها بحث شد اما در باره ی افراد زیرآب خورها کسانی
هستند که در موقعیت خوبی نسبت به دیگران  هستند یا لا اقل اینطور نشان می
دهند تا حرص دیگران را دربیاورند و یا افراد زیرآب زن فکر می کنند که کسی
در موقعیت خوبی قرار دارد اما چنین نیست.میزان موفقیت افراد زیرآبزن یا
زیرآب خور بر محبوبیت در بین اعضا برمی گردد و هرکس زورش بردیگری بچربد
مطمئنا پیروز خواهد شد

فصل دوم
شیوه عمل کردن
ازآنجایی که این رسالت عملی زیرآب زنی برای افراد نابینا طراحی شده است
شاید در دیگر مجموعه ها خیلی به کار نیاید و افراد نابینا بایستی هر
شبانه روز(24ساعت) حداقل 3تا زیرآب همنوع خود را بزنند تا 8ساعت خواب
برآنها عارض گردد به عبارت دیگر بتوانند 8ساعت کامل در شب بخوابند اگر
خدای نکرده این زیرآب زنی به 2تا تقلیل بیاید  دو سوم 8ساعت را می تواند
بخوابد و بقیه را فکر آن کاری که نکرده است می افتد و با خود حدیث نفس می
کند و اگر در طول 24ساعت فقط یک بار موفق به زیرآب زنی شود آن وقت
خوابیدنش کامل مختل گردیده و تنها نزدیک به 3ساعت می تواند بخوابد پس
بهتر است همواره برآن باشد تا بتواند در24 ساعت 3تا زیرآب بزند و در این
میان استثناهایی هست که در زیل می آید
استثنای 1- اگر فردی آنقدر متبحر باشد که زیر 1دقیقه زیرآب دو نفر را
بزند نفر سوم خود به خود حذف می گردد و شور و شعف 3نفر را در فرد زیرآب
زن پدیدار می سازد.
استثنای2- اگر زیرآب زن چنان زیرآب کسی را بزند تا این فرد در موقعیت
اجتماعی یا خانوادگی دچار مشکل شود و یا فرد کارش را از دست دهد یا حداقل
به چالش کشیده شود  آن یک نفر ثواب 3 نفر را می دهد.
استثنای3 – اگر زیرآب فرد نابینا را فرد زیرآب زن در جلوی جمع بخصوص جمع
بیناها بزند برابر است با یک زیرآبزنی به اضافه نصف زیرآبزنی، که فرد
تلاشگر زیرآبزن باید تلاش کند فرد نابینای دیگری  را در جمع دیگری زیرآب
بزند تا 3تای آن روزش کامل باشد.
استثنای4- فرد زیرآب زن اگر زیر فرد نابینا را چنان بزند که فرد زیرآب
خور خود شک کند که آیا اینگونه که زیرآب زن می گوید هست یا نه، زیرآب زنی
کامل است و ثواب 3تا را می دهد.
استثنای5 – برخی مواقع بدلیل حس نداشتن یا جور نبودن موقعیت های زیرآبزنی
زیرآب زنی 3تا ثواب یک زیرآبزنی درست حسابی را ندارد، و باید فرد زیرآب
زن بیشتر تلاش کند به عبارت دیگر اگر زیرآب زنی در فرد شور و شعف ایجاد
نکند به درستی زیرآب زنی صورت نگرفته است.
استثنای6- اگر فرد زیرآب زن شک کند که در 24 ساعت 2 تا زیرآب زده است یا
3 تا بنا را باید بر2تا گذاشته و در صدد سومین زیرآب زنی خود باشد چون از
زیرآب زنی بیشتر ضرر حاصل نمی شود و شرط عقل احتیاط است تا در شب بتواند
به راحتی و بطور کامل بخوابد در کلیات شک مبنا  بر کمترین قرار دارد.
استثنای7– در برخی موقعیت ها فرد زیرآبزن به طور تیمی عمل می کند شرایط
زیرآب زنی تیمی چنین است که فرد زیرآبزن یک جمع یا یک گروه از بچه های
نابینا را نشانه رفته و با یک جمله تیر خلاص را می زند و همه ی پوز افراد
گروه را به خاک می مالد که در این حالت بسته به تعداد گروه این فرد از یک
روز تا یک ماه شارژ است جهت حساب شارژ باید تعداد هر گروه را تقسیم بر
1.5 کنید تا حساب دقیق به دست آید در حساب شدن تیمی بایستی افراد این تیم
کمتر از 6نفر نباشد تا بتواند یک تیم حساب کرد.
استثنای8 کلمات نظیر: آدم نیست، هر چقدر می تونی ازش دوری کن، چیزی حالیش
نیست و یا کلمات شبیه و نزدیک به این کلمات یا کلمات مشابه تاثیر بسزایی
در شنونده ایجاد می کند و تاثیر زیرآب زنی شما را گاهی دوچندان می سازد
پس توصیه می شود از این کلمات در زیرآب زنی خود بیشتر استفاده کنید.
استثنای 9- در موقعیت های تیمی استثنای 8 در تیم صادق است و بجای آدم
نیست باید کلمه ی آدم نیستند بابا یا بطور کلی به طور جمع استعمال گردد.
استثنای10- همواره در صدد باشید از کارهای مخفی و یواشکی افراد سر در
بیاورید تا در زیرآب زنی های خود استفاده کنید و بتوانید در صورت امکان
آبرو هم ببرید که تاثیر زیرآب زنی شما ماندگار باشد.
استثنای11: پیشنهاد می شود که وردها و جملاتی جهت تقویت روحیه ی زیرآب
زنی خود، هر روز، بعد از بیدار شدن از خواب، قبل از خواب و حین خواب 10
بار با خود، زمزمه کنید. جملات پیشنهادی: من که اینجوری نیستم. همشون(بچه
های نابینا) همینند بابا خدا غرقشون کنه خدا شفاشون بده عجب رویی داره به
خدا.جملاتی از این قبیل……
استثنای12- پیشنهاد می شود برای خود یک دسته و یا یک گروه هممَچ و سازگار
بسازید و با همفکران و همتیمیهای خود به امر زیرآبزنی مشغول شوید و با هم
تیمی های خود به وبگردیهای شبانه، جهت شناخت  نابیناهای متعدد بپردازید
تا بتوانید زیرآب زنی بیشتر داشته باشید که این امر به خودی خود چند حسن
دارد اولا شما می توانید زیر آب زنی هم تیمی های خود را بزنید و هم می
توانید زیرآب افراد دیگر را بزنید و دوما شما با ساختن تیم یا گروه خاص و
مچ شدن با بچه ها می توانید به آنها نزدیک بشید و از کارها و شخصیت بچهها
سردر بیاورید وبا نقاط ضعف آنها آشنا بشید تا از این یافته ها در زیرآب
زنی خود بهره گیرید…
استثنای13- این کار را هر چند بار توانستید بیدرنگ انجام دهید چون هیچ
محدودیتی ندارد فقط بایستی همان جمع یا همان تیمی که زیرآب زدید با توجیه
های منطقی و مناسب قانع کنید تا بتوانید دوباره تیم جمع کنید و اگر
افرادی قانع نشد یا نخواست به هر دلیلیبه  حرف شما گوش دهد جهت زیرآب زنی
فرصت ایجاد شود و شما زیرآبشان را فورا بزنید.
استثنای14-همواره زیرآب هم تیمیهای قبلی خود را در هر فرصتی در پیش هم
تیمی های جدید و افراد جدید بزنید و از هم تیمیهای جدید و یا افراد  تازه
وارد جمع بچه های نابینا تا سی روز تعریف و تمجید کنید تا بتوانید   خودی
نشان دهید و بعد از اتمام تاریخ انقضایشان تا یک عمر یا یک مدت معین
زیرآبشان را بزنید.
استثنای15-که خیلی مهم هست در کل این رسالت در این بند خلاصه شده است و
به دقت بخوانید سوال امتحانی میباشد
یک نابینای ملی همواره در هر مسائل و هر کاری یک جمله ی کلی دارد آن هم
جمله ی  (اینکه چیزی نیست این رو همه می دانند بابا….) و جهت تشخیص اصل
بودن نابینای ملی بایستی بپرسید  یا آن کارو بخواهی  که ببینی که انجام
می ده یا نه یا بلده یا نه که اگر خالی بسته بود یک نابینای ملی اورجینال
می باشد و اگر بلد بود و آن کارو انجام داد فرصتی مناسب جهت زیرآب زنی
برای تان رخ داده است و فورا دست بکار شوید و جهت آسایش کار زیرآب زنی
خود هیچ وقت شماره ی شخصی خود را ندهید چون دادن شماره موبایل نیز از
کارهای احمقانه به شمار رفته و دادن ایرانسل کفایت می کند و نکات زیر را
بدقت در ذهن خود بسپارید تا از هر گزندی در امان بمانید:
اشاره نکردن به فرهنگ خانواده و چند نفری بودن و شغلشان نیز از مصادیق
احتیاط است که تا بگی بیچاره شدی رفته
گفتن محل دقیق شغلی نیز یک اشتباه فاحش است
دیدن یواشکی ایمیل های گروهی و استفاده از مطالب بدرد بخور آنها و بعد
فحش دادن هم از کارهای خوب یک
نابینای ملی است خلاصه به درد هم نخوردن و خراب کردن این و آن و گفتن آره
من هستم در هوا نه در عمل و در جا زدن در حد بخور و نمیر و گذران ایام
لنگ لنگان از کارهای یک نابینای اصیل ایرانی است

فصل سوم
این متن یک شوخی بود که شاید کمی من و ما و شما و دوستان زیرآب زن را به
کمی فکر وادارد و به کارهای گذشته خودمان و خودشان فکر کنند و کنیم و به
کارهای گذشته ی خودمان بخندیم و بخندید و از گذشته عبرت بگیریم و بگیرند
بیاییم و بیایید به خودمان و خودمان قول بدهیم که حتئ یک حرف کوچک در
باره ی دیگران بد نگوییم حتئ شده به شوخی و مضاح و از کسی حرفی بزبان
نیاوریم تا زمان شناختن  نسبی و آن هم در جهت یاری رساندن به هدف های آن
فرد و سنگ نباشیم و نباشید در راه پیشرفت بچههای نابینا و دوستانمان و
دوستانتان بیایید دست در دست هم بدهیم  و بدهید در جهت پیشرفت و تکاپوی
انسان دوستانه و  لا اقل در برابر هم صد نباشیم و نباشید.
والسلام

ما(نویسندگان) تا آخر عمر شارژیم می دونی واسه چی؟
چون با این نوشته زیرآب همه ی نابیناها رو زدیم پس تیمی حساب شده و تقسیم
بر 1.5 میشه و شما حساب کنید تا چقدر می شه، چندروز میشه.واو فکرشو بکن.
کفت برید؟

درباره مجتبی خادمی

مجتبی خادمی. متولد 7 بهمن 66. دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه اصفهان. ارزیاب مرکز تماس گروه صنعتی انتخاب. مؤسس و گرداننده اسبق محله نابینایان. مدرس علوم کامپیوتر و زبان انگلیسی. طراح وب. برنامه نویس. مجری برنامه های رادیویی. آشنا به راه اندازی و استفاده از چاپگر های خط بینایی و بریل. دوره پیش دبستانی را در مدرسه کمتوانان ذهنی بصیرت زرین شهر گذراندم. دوره های دبستان و راهنمایی را در مجتمع آموزشی ابابصیر اصفهان. پایه اول دبیرستان را در دبیرستان غیر انتفاعی محمد باقر زرین شهر. پایه های دوم و سوم هنرستان را در رشته کامپیوتر در هنرستان ملا صدرا. مقطع کاردانی کامپیوتر را در دانشگاه های آزاد مبارکه و دولتی شهرکرد. و مقطع کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی را در دانشگاه اصفهان گذراندم. همزمان، در انجمن موج نور نابینایان، به عنوان مسئول تولید محتوا، مؤلف کتب صوتی ویژه نابینایان، صدابردار، مسئول کنترل کیفی مواد آموزشی، پاسخگو به پرسش های کامپیوتری نابینایان، طراح سامانه تلفن گویا، مدرس کلاس های آموزش رایانه و مسیر یابی ویژه نابینایان، مدرس دوره های تربیت مربی آموزش رایانه به نابینایان، و تحلیلگر نیاز های آموزشی نابینایان در خانه ریاضیات مشغول به خدمت شدم. در ادامه، به عنوان اپراتور در مرکز تماس گروه صنعتی انتخاب مشغول بودم و اکنون در مقام ارزیاب در تیم پایش عملکرد در گروه صنعتی انتخاب خدمت می کنم. از دوران کودکی، مخارج زندگی و تحصیل را شخصا به عهده گرفتم و به سختی فراهم کردم. در دوران دبیرستان، اولین رساله ی گویا در ایران از آیتالله مکارم شیرازی را به کمک خواهرم و روحانی محل، تهیه کردم و در سطح وسیعی بین نابینایان در کشور توزیع کردم. در همان دوران، اولین مجموعه ی آموزشی بازی های کامپیوتری ویژه نابینایان را تولید و در سطح وسیعی بین نابینایان در کشور توزیع نمودم. در دوران نوجوانی، اولین بازی رایانه ای ویژه نابینایان به زبان فارسی با نام دو در جنگل را طراحی کردم و توسعه دادم. به ترجمه و دوبله ی بازی های رایانه ای محبوب نابینایان از جمله تخت گاز و شو‌دان جهت استفاده ی نابینایان این مرز و بوم مبادرت ورزیده ام. اولین کتابچه ی راهنمای آموزش رایانه به کودکان نابینا را طراحی کردم و توسعه دادم. در دوران دانشجویی، اولین، پر بازدید ترین و پر محتواترین سایت ویژه نابینایان ایران با نام گوشکن را تأسیس کردم. همواره در سایت گوش‌کن، سه شعار آموزش، استقلال و تفریح نابینایان را دنبال کرده و در جهت سوق دادن نابینایان به سمت این سه هدف، اقدام به ضبط آموزش های مختلف، تولید و ترجمه ی مقالات مرتبط و تشویق دیگران به انجام نظیر این کار ها نموده ام. تهیه کننده و مجری یکی از پر شنونده ترین برنامه های اولین رادیوی اینترنتی نابینایان ایران (که چند سال پیش تعطیل شده است)، بودم. همیشه از مصاحبه های آگاهی بخش با رسانه ها از جمله برنامه به روز شبکه سوم سیما به عنوان یکی از کارشناسان فاوا و نابینایان استقبال کرده ام. به دلیل تجربه ی تدریس موفق به دانش آموزان، همواره با استقبال والدین کودکان و نوجوانان جهت تدریس روبرو بوده ام. از تألیفاتم می توانم به کتاب آموزش نرم افزار آماری SPSS به اتفاق استاد ندا همتپور اشاره کنم. یکی از مهمترین نرم افزار های مسیریابی نابینایان را با نام نزدیک یاب به همراه دفترچه راهنمای استفاده، جهت کمک به استقلال نابینایان در رفت و آمد، ترجمه کردم و به رایگان در سطح بین المللی برای تمام فارسی زبانان منتشر نمودم. در حال حاضر، رویای امکان سفر به استان های محروم جهت همسان سازی سطح آموزشی و پرورشی کودکان محروم با کودکان کلان شهر ها را در ذهن می پرورانم. اطلاعات تماس: شماره موبایل شخصی: 09139342943 آدرس ایمیل شخصی: gooshkon2020@gmail.com شناسه اسکایپ: mojtaba1007 شناسه تلگرام: @luckymojy آدرس شناسه تلگرام: https://t.me/luckymojy شماره واتساپ: 09139342943 آدرس وبلاگ شخصی: https://gooshkon.wordpress.com
این نوشته در صحبت های خودمونی, طنز ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

11 Responses to رسالت عملي زير آب زني در آستانه روز عصاي سپيد ويژه ي نابينايان عزيز

 1. 1
  cheshmak says:

  بسیار عالی بود
  در همین حال که درست و راست و حسینی بود
  در عین حال که ما را اگر در خانه کسی باشد و یک حرف ما را بس باشد به فکر وا می دارد
  و در همچنین روز جهانی نابینایان را پیشاپیش به یاد آورد هرچند اگر به یاد هم نمی آورد طوری نبود
  راستی این را هم که همیشه و همه جا می دانید و می دانند
  من چشمکم و حالا حالا قهرمانم

 2. 2
  mohsen says:

  کار این دوست پارسال دوست و امسال غریبه درسته. اینارو نوشته حالا اینارو از کجاش در آورده نمیدونم میخواد زیر آبشو بزنم به قول یارو بگم؟ بگم؟ هااااا؟
  هاهاهاهاهاهاهاها
  هرجا هست موفق باشه

 3. 3
  نخودي says:

  من كه به قول تيم نويسندگان كفم بريد 🙂

 4. 4
  فروغ says:

  خیلیییییی با حال بود!!!. یه نوشته ی جالب و تا حدودی طنز با یک دنیا معنی. مرسی از این مطالب جالب!. دوستون دارم دوستان هم محله ای.

 5. 5
  Adasi says:

  سلام آقای مهندس جان من واقعا رو آب زنی را دوست دارم! این همه در باره ی زیر آب زنی نوشتید حالا هم یه کمی در باره ی رو آب زنی بنویسید.‏ متشکرم! عدسی.

 6. 6
  zeer aab zan says:

  سلام محسن خان آقای صرفه بازار هر وقت که می صرفه می نوازید و هر زمان دوست داشتید بدون دلیل ترک می کنید ما این جوریش رو نیستیم داداش شما هم هر وقت هر جا که هستی هر زمان موفق باشید.

 7. 7

  سلام، بسیار عالی و تامل بر انگیز بود، البته از حق نگذریم، متاسفانه این صفت ناپسند در بین بسیاری از ایرانی ها هست، کاری هم به نابینا و… نداره توی کارمندان، هنرمندان، ورزشکاران، و… خلاصه به قول نویسنده ی محترم هرجا که افرادی با سنخیت کاری یکسان دور هم جمع باشند بساط این کار فراهم است. ولی خداییش خیلی عالی نوشته بودید، اگر اجازه بدهید بنده آن را کپی کرده و پس از مناسب سازی متن برای کارمندان در سایت داخلی اداره مون منتشر کنم. موفق باشید.

 8. 8
  زهره says:

  درود
  بسیار طنازانه این موضوعرو بررسی کردی
  ایول دمت گرررررررررررم

 9. 9
  پریسا says:

  سلام.
  عجب!
  بابا اِیوَل!.
  میگم این تیم محترم چرا خودش نیومد و اسمش اینجا نیست؟
  من سوال دارم. از کی بپرسم؟ خواستم بدونم این بنده خدا کلاس خصوصی هم می ذاره؟ خلاصه جزوهش رو که اینجا گرفتم ولی تدریس تکمیلی هم میکنن؟ مطمئنم که مدرس خوبی هستن. هم تئوری و هم عملی.
  ایام به کام.

 10. 10
  Adasi says:

  با درود فراوان خدمت دوستان!در باره ی شیطنت و خرابکاری و مسائل مختلف و کلاس گذاشتن در اینگونه موارد بنده در خدمتگذاری حاضرم! شماره تماس…‏ ‏09359744224‏ پژوآردی!‏a.pajoohandeh10@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید