دسته‌ها
روانشناسی

برای رسیدن به آرامش و زندگی بهتر

سلام به دوستان خوب محله در خدمت شما هستم باز با چند مطلب یا نکته روان شناسی انشا الله که خوش تون بیاد و براتون کار بردی بشه

چگونه فردی جذابُ خوش مشرب باشیم
زیاد به دوستانتان زنگ نزنید
سعی کنید زیاد دنبال دوستانتان نرفته و مدام به آنها تلفن نکنید. حد مشخصی برای این مسئله وجود ندارد، اما دقت کنید همیشه کمتر از مقداری که آنها به شما زنگ
می زنند به آنها زنگ بزنید.
خوب لباس بپوشید
سعی کنید همیشه مرتب و خوش پوش باشید. یادتان باشد که مردم معمولاً از روی قیافه و ظاهر در مورد افراد نظر می دهند.
مطلع و آگاه باشید
مردم دوست دارند با کسی رفت و آمد کنند که بتوانند از او مطلبی یاد بگیرند. اما هول نشوید، اطلاعاتتان را زمانی در اختیار آنها بگذارید که از شما سوال کنند.
چون ممکن است فکر کنند قصد پز دادن دارید. و این اصلاً خوب نیست.
افسرده  نباشید
اگر حالتان خوب نیست، بهتر است که در خانه بمانید. چون مردم دوست دارند که وقتی با دوستانشان بیرون می روند به آنها خوش بگذرد. کسی دوست ندارد در آن زمان شما را مشاوره روانپزشکی کند. بله، می توانید به یکی از دوستان نزدیکتان مشکلتان را در میان بگذارید، اما وقتی یک شب با دوستان بیرون رفته اید سعی کنید که مشکل
را فراموش کنید.
اگر همه ی جزئیات زندگیتان را به دوستانتان بگویید، ممکن است زیاد جذب شما نشوند. همیشه چیزی را ناگفته نگاه دارید، و افراد همیشه علاقه مند به دانستن آن موضوع
باقی می مانند.
هر کسی ضعف و ناتوانی دارد، اما لازم نیست که این مسئله را به اطلاع همه برسانید. اگر این کار را بکنید، آن ضعفتان را باعث شوخی و خنده ی اطرافیان می کنید.
اگر طبع شوخ دارید، کمی از آن را به دوستانتان نشان دهید. لازم نیست که منبع سرگرمی و خنده شوید. تعادل را حفظ کنید
با افراد اجتماعی و باحال رفت و آمد کنید
اگر بخواهید همیشه افراد شکست خورده را وارد اکیپ دوستانتان کنید، خودتان هم خیلی زود جزء همان ها به حساب خواهید آمد. و از طرف دیگر، اگر افراد
اجتماعی و درست و حسابی را در اطراف خود داشته باشید، مردم هم همان فکر را در رابطه با شما خواهند کرد.
جزء آن افرادی باشید که گروه ها و اکیپ های مختلف را به هم معرفی می کنند. اگر شما دو اکیپ دوست دارید، آنها را به هم معرفی کنید. البته اگر فکر می کنید که
این دو گروه به هم می خورند. و از آنجا که آنها فقط شما را می شناسند، احتمالاً وقتی با هم روبه رو می شوند در مورد شما صحبت خواهند کرد.
به حرفهایتان عمل کنید
عمل کردن به حرفها و قول هایتان به دیگران ثابت می کند که فرد قابل اعتمادی هستید و می توان رویتان حساب کرد. اما عمل نکردن به حرفهایتان، نه تنها شهرتتان را
لکه دار می کند بلکه باعث می شود چند تا از دوستانتان را هم از دست بدهید.
برای بیرون رفتن برنامه ریزی کنید
هر چند وقت یکبار برنامه ریزی کنید و دیگران را جایی دعوت کنید. همه چیز را مرتب کرده و بعد همه را دعوت کنید.
سعی کنید تحت هیچ شرایطی خونسردیتان را از دست ندهید
کسی دوست ندارد که با کسی بیرون برود که سریعاً عصبانی شده و کنترل خود را از دست می دهد. اتفاقات بد ممکن است بیفتد و شما هم باید واکنش نشان دهید. اما لازم
نیست که کنترل اعصابتان را از دست بدهید. همیشه خونسردی خود را حفظ کنید.
رعایت همه ی این نکات باعث می شود که در جمع دوستان به عنوان فردی باحال و خوش مشرب شناخته شوید. اما لازم نیست که برای این کار خیلی تلاش کنید. بگذارید همه چیز عادی پیش برود.

دكتر محمدولي عليئي جمعيت شناس و مدرس دانشگاه درباره عوامل موثر بر اميد به زندگي مي گويد: اين شاخص به عوامل اجتماعي گوناگوني از جمله تحصيلات، شغل، درآمد، محل زندگي، نوع ارتباط با خويشاوندان و ميزان اعتقادات مذهبي بستگي و رابطه مستقيم دارد.
دكتر كاظم قجاوند جامعه شناس و آسيب شناس اجتماعي ضمن اشاره به نقش موثر تحصيلات و شغل افراد در بالابردن شاخص اميد به زندگي، به عامل اقتصادي اشاره میكند و مي گويد: از آن جايي كه قدرت اقتصادي بيشتر، آموزش و خدمات بهداشتي و درماني بهتري را براي افراد فراهم مي كند، مي توان عامل اقتصادي را يكي از عوامل مهم و تاثيرگذار بر ميزان اميد به زندگي در جوامع كنوني دانست.
اعتقادات مذهبي از ديگر عوامل موثر بر اين شاخص است چرا كه تحقيقات نشان داده است افرادي كه از سطح اعتقادات مذهبي بهتري نسبت به ديگران برخوردار هستند
كمتر دچار افسردگي و به طور كل بيماري هاي روحي و رواني مي شوند همچنين اين گروه از افراد هنگام روبه رو با مشكلات زندگي، انعطاف پذيري بيشتري از خود نشان ميدهند.
تغذيه كافي براي حفظ سلامت بدن و تامين نيروي مورد نياز براي انجام فعاليت هاي روزانه از اهميت زيادي برخوردار است.
افرادي كه از تغذيه مناسبي برخوردار نيستند، در مقابل ابتلابه انواع بيماري ها ظعيف تر بوده و از توانايي جسماني كمتري برخوردار هستند. دكتر عليئي در اين
باره مي گويد: تغذيه از عوامل تاثيرگذار بر تعداد سال هايي است كه افراد عمر خواهند كرد چرا كه سلامتي با دريافت تغذيه كافي و مناسب رابطه مستقيم دارد.
نوع برقراري ارتباط با اطرافيان و خويشاوندان در داشتن اميد به زندگي بيشتر و به دنبال آن طول عمر بيشتر موثر است.
يكي از عوامل موثر بر سلامت رواني افراد يك جامعه نحوه و سطح برقراري ارتباط ميان اعضاي آن جامعه است.
هرچه اين ارتباط قوي تر باشد، آن جامعه از سلامت رواني بهتري برخوردار خواهد بود.
درباره نقش ارتباط و تاثير آن بر اميد به زندگي ذكر اين نكته نيز ضروري است كه برقراري ارتباط ميان افراد خانواده و يا در يك جامعه به صورت خطي نبوده و
شبكه بزرگي از افراد را شامل مي شود.
به همين خاطر همه افراد يك جامعه بايد براي برقراري ارتباط با اطرافيان و خويشاوندان خود آموزش هاي لازم را ديده باشند تا آن جامعه از سلامت رواني مطلوبي
برخوردار باشد.
ذكر اين نكته نيز حائز اهميت است كه تنها پيشرفته بودن و وضعيت اقتصادي مطلوب، كيفيت زندگي بهتر و به دنبال آن اميد به زندگي بيشتر را به همراه
ندارد چرا كه كشورهاي صنعتي بسياري وجود دارند كه با داشتن وضعيت اقتصادي مطلوب، از ميزان اميد به زندگي پائيني برخوردار هستند.
به همين دليل جمعيت شناسان ارتقاي جنبه هاي مختلف زندگي انسان را براي بيشتر شدن متوسط طول عمر، ضروري مي دانند.
از طرف ديگر اميد به زندگي تنها به بيشتر شدن طول عمر انسان منتهي نمي شود بلكه تحقيقات نشان مي دهد، جوامعي كه از سطح اميد به زندگي پائيني دارند، ميزان
خودكشي و ارتكاب به انواع جرايم، آمار بيشتري را به خود اختصاص مي دهد تا جوامعي كه در آنها اميد به زندگي در حد مطلوبي قرار دارد.

در اينجا چهار قانون مهم شادکامي و موفقيت بيان شده توصيه ما به شما اين است که در طول ماه، هر هفته يکي از قانون ها را به کار ببريد و بعد از اين،
هر روز از اين قانون ها استفاده کنيد و آنها را در زندگي تان به کار ببريد.
قانون اول: نعمت هايت را بشمار
نعمت هايي را که در زندگي داري، بشمار. چرا فقط توجهت را بر روي نداشته هايت متمرکز مي کني و فکرهايت را درهم مي ريزي؟ اين اولين قانون است. از هم اکنون تمام داشته هايت را که خداي مهربان، تقديمت کرده بنويس و به خاطر آنها، او را ممنون باش،
نعمت هاي تو از ظرفيتت بيشتر است و تو هرگز به آنها فکر نمي کني و از آ ها بهره نمي بري. خداوند، اين نعمت ها را که با سخاوت به تو اهدا
کرده، در نظرت خيلي عادي و معمولي جلوه کرده است.
حتي اکنون، تو از نعمت هايي که مي توانند به تو سربلندي و افتخار ببخشند، برخورداري. اين ها گنجينه هايي هستند که مانند ابزاري براي ساخت، مي توانند آينده بهتر
تو را پي ريزي کنند. از امروز شروع کن، ضعف هايي که شکست تو را فراهم مي آورند، فقط در فکر تو زندگي مي کنند.
فهرست نعمت هايت را دوباره مرور کن، دارايي هايت را حساب کن. تو خيلي از چيزها را داري که ديگران از آن محروم اند. روي اين قانون، خوب فکرکن.
قانون دوم: بي نظير بودنت را جار بزن
از قبرستاني که در آن، جز ناکامي و نااميدي نيست، بيرون بيا و به خودت هر روز بگو:
من گنجينه با ارزشي هستم، چون خداي يکتا من را آفريده و در دنيا يکي مانند من خلق نشده است. بي نظير بودن و نادر بودنت را جار بزن و به آن افتخار کن.
چرا به کساني که تو را خوار مي پندارند، گوش مي دهي و از همه بدتر، آنان را باور داري؟
من بي نظيرم و به خودم افتخار مي کنم. اين را با فرياد، هر روز بگو.
قانون سوم: يک کيلومتر، بيشتر از آن چه بايد راه بروي، راه برو
تنها عامل دست يابي به موفقيت، آن است که خدمتي بهتر و بيشتر از آن چه از تو انتظار مي رود، ارائه دهي. مهم نيست که وظيفه تو چيست. مطمئن ترين راه براي اين
که خودت را به حد متوسط بکشاني، اين است که به اندازه وظيفه اي که برايت مشخص شده است، کار کني. به اين فکر نکن که اگر بيش از دستمزدت کار کني، به تو اجحاف شده است زيرا اگر پاداش کار تو، امروز به تو بازنگردد، فردا به طور حتم، بازخواهد گشت.
يک کيلومتر، اضافه راه برو. نگران خودت نباش، لياقت تو بيش از اين هاست، آن را به سوي خود بکش. هر خدمتي که انجام مي دهي، بي پاداش نخواهد بود و اگر پاداشت را زود دريافت نکردي، نگران مباش زيرا هرچه دير آيد، خوش آيد.
تو نمي تواني موفقيت را احضار کني، تو فقط مي تواني لياقت و شايستگي آن را داشته باشي.
قانون چهارم: از نيروي انتخابت، عاقلانه استفاده کن
تو حق انتخاب داري، تو مي تواني بين شکست و نااميدي يا شادماني و کاميابي، يکي را انتخاب کني
تو با قدرت انتخابي که داري، مي تواني در شکلي بالاتر، دوباره متولد شوي.
به خودت بنگر، به انتخاب هايي فکرکن که تاکنون کرده اي، به لحظه هايي که روي زانو افتاده اي تا فرصت انتخاب دوباره به تو داده شود. آن چه گذشته، گذشته است.
از قدرت انتخابت، عاقلانه سود ببر.
به جاي تنفر، عشق، به جاي ايستايي، پويايي، به جاي تأخير، عمل و به جاي فکرهاي منفي، فکرهاي مثبت را انتخاب کن.
حالا که چهار قانون شادکامي و موفقيت را ياد گرفتي، فراموش نکن که در هر حال آن ها را به کار ببري. ديگر به فکر گذشته نباش، از امروز، امروز لذت ببر و از فردا،
فردا. تو توانايي اين را داري که شگفتي هاي عظيمي در زندگي ات به وجود آوري. پتانسيل تو نامحدود است. خودت را هميشه باور کن.

پرسيدم.چطور بهتر زندگى كنم  با كمى مكث جواب داد : گذشته ات را بدون هيچ تاسفى بپذير  با اعتماد زمان حالت را بگذران و بدون ترس براى آينده آماده شو .
ايمان را نگهدار و ترس را به گوشه اى انداز.شك هايت را باور نكن و هيچ گاه به باورهايت شك نكن
زندگى شگفت انگيز است .در صورتيكه بدانى چطور زندگى كنى . پرسيدم.آخر .و او بدون اينكه متوجه سوالم شود ادامه داد : مهم اين نيست كه قشنگ باشى.قشنگ اين است كه مهم باشى ! حتى براى يك نفر..كوچك باش و عاشق .. كه عشق خود ميداند آئين بزرگ كردنت را.!بگذار عشق خاصيت تو باشد.نه رابطه خاص تو با كسى‌.
موفقيت پيش رفتن است نه به نقطه پايان رسيدن

از ثنا

به نام الله مهربان خدایی که با نهایت لطف و رحمتش زندگی بخشید و قطعه ای از پازل هستی قرارم داد امید که آنی بشوم که او دوست دارد. همو که راههای تازه و درهای پیروزی را با کلیدهای طلایی مهرش میگشاید و آدمی را با دوستی مهربانی تلاش در راهش و توکل به خود به موفقیتهای چشمگیر میرساند.لیلا غلامی هستم ساکن شهرستان دوست داشتنی و خوب جهرم نابینا لیسانس روانشناسی و در مسیر موفقیتم با تکیه بر خدای بزرگ که درسهایی به من داد که متوجه بشم بهترینم خودش هست و عالیترین زندگی برام در دست خودش و من هرچه از او درس میگیرم بیشتر از نعمت هاش و زندگی لذت میبرم.خدایی که با همه وجود فهمیدم اگر قدمی برداری و حرکتی کنی قدمهای پر برکتش رو برات بر خواهد داشت و اگر دریچه ای از سمت نور رو گشودی درهای رحمتش رو پیاپی به سمتت باز خواهد کرد.جستجوگر و حقیقت طلبم دغدغه های من روشن شدن حق نابودی باطل در همه ابعاد زندگی و علم و پیروزی حقیقت و راستیهاست.برخی فعالیتها علایق و افتخارات مهم:انتقال پیامهای مهم در جهت هدفی مهمتر.فعالیتهای قرآنی و فرهنگی مجازی و بیرونی.شناخت مبانی روانشناسی حقیقی مهدویت طب سنتی اسلامی و خودشناسی.استفاده از رسانه های جمعی منور کتابها و مقالات و برنامه های متنوع و مفید.و مهمتر اینکه یادگار شهیدم داییهایی که دوستان قدیمی و تازه من هستند آشنایانی مهربون و خانواده ای با درک هوادار و دلسوزی دارم و امامی که همه جا و همه وقت در نهایت محبت مرا میفهمد و اگر چشمهای زخم خورده از تیر خطاهای خود و بیگانه به سمتمان را از این آلودگی پاک کنیم میفهمیم که او و خاندان پاکش و کلام خدایش با تک تک ما چنینند...

16 دیدگاه دربارهٔ «برای رسیدن به آرامش و زندگی بهتر»

از ثنا خانم گرامی بخاطر ارسال مطالب ارزنده و آموزنده کمال تشکر و سپاس را دارم.
اشاره شده بود که در تحقیقات نشان داده شده که افراد مذهبی چنینند و چنانند, کاش اصل این تحقیقات معلوم بود که کی انجام شده کجا انجام شده جامعه هدف چه کسانی بوده اند و… متأسفانه مد شده که افراد دیدگاه های خود را با گفتن یک جمله ی تحقیقات نشان داده یا ثابت کرده, برچسب علمی بودن میزنند.
البته امیدوارم که برای ثنا خانم سوء تفاهم نشود چون ایشان هم مطالبشان را از اساتید جامعه شناسی و روانشناسی نقل کرده اند. البته از یک نظر ممکن است که افراد مذهبی احساس آرامش بیشتری داشته باشند و آن نظر این است که همه مسائل و مصائب را به خدا نسبت میدهند و هر اتفاقی بیفتد می گویند خواست خدا بوده و چون خواست خداست پس باید راضی بود و گلایه و شکایت نکرد.
یا آنانی که در فقر غرق هستند و نمیتوانند خود را از چنبره فقر رها کنند و یا نمیتوانند ریشه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی فقر خود را شناسایی نمایند, لذا ساده ترین کار را در این میبینند که بگویند بدبختی و فقر ما هم دست خداست و خدا چون ما را دوست داشته است لذا فقیرمان کرده تا مرتب خدا خدا کنیم و او دوست دارد که بندگانش مرتب صدایش کنند. یا در مورد خود ما معلولین اینطور وانمود میکنند که باز یا خدا دوستمان داشته که ما را معلول آفریده یا می دانسته است که اگر ما سالم باشیم مثلا جنایتکار دزد شرور و….. میشدیم, پس باز چون خدا ما را دوست می داشته است معلولمان کرده تا نتوانیم به راه کج و خطا برویم.
آری شاید افراد مذهبی با این دلایل ذهنی و توهمی خود را آرام نشان دهند, اما این موضوعات بیشتر در گذشته صدق میکرد و امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و هشیاری و آگاهی مردم, دیگر این توجیهات و خود فریب دادنها چندان تأثیر گذار نیست.
امروزه ابلهانه به نظر میرسد که کسی معتقد باشد که چون خدا می دانسته اگر ما سالم باشیم خطاکار و جنایتکار میشویم و بخاطر جلوگیری از این امر معلولمان کرده است. امروزه ساده اندیشانه و کودکانه است که باور داشته باشیم که فقر در جامعه کار خداست و چون او فقرا را دوست داشته و میخواسته که مرتب صدایش بکنند آنها را فقیر کرده است.
بنا بر این وقتی آگاهی و بینش مردمان رشد یابد و بدانند که همه این مسائل و مصائب دست پرورده خود انسان است لذا توجیهات پیش گفته دیگر رنگ باخته مردمان مذهبی هم به دنبال علل و عوامل مشکلات خواهند بود و لذا به اندازه افراد لائیک و غیر مذهبی از بیعدالتیها و تبعیضها گله مند خواهند بود.
به هر حال هر ادعایی میبایست درتحقیقات و پژوهشهای علمی به اثبات برسد و صرف گفتن اینکه تحقیقات نشان داده است, کافی نیست.
من با قانون دوم هم مخالفم. چرا باید خود را فریب دهیم و بگوییم که من بینظیرم در حالی که مثلا شخص من می دانم که در مورد خودم صدق نمیکند و به هیچ وجه بی نظیر نیستم, یا وقتی می دانم نقشی در جامعه جز تولید کود ندارم چرا باید ادعای بی اساس بکنم.
درست است که انسان باید خود را باور کند تا اعتماد به نفسشبالا برود ولی برای این کار لازم نیست بخود دروغ بگوییم.

سلام عمو حسین مرسی از شما و باز ممنون که چنین دغدغه ای رو اینجا مطرح کردید
من در حد اطلاعات خودم جواب میدم و خب هر عقلی اگه به کار گرفته بشه میتونه یکی از دلایل علمی بودن این قضیه رو اثبات کنه
خب درسته که من اینها رو نقل و جمعآوری میکنم ولی تا به نتیجه نهایی لا اقل برای خودم نرسم و با عقاید و علایقم تیک نخوره یا مچ نشه نمیتونم انتشار بدم اینم یه خصلته دیگه
خدمت شما بزرگوار عرض کنم که اولً تا منظور از علمی بودن چی باشه آیا علم همون تکنولوژی هست که اگه پایه های اصلی نبود همینم نبود چه طور ما هر خبری که از دانشمندان آمریکایی بشنویم راجع به یک ماده فوری برچسب علمی بودن بهش میزنیم ولی حقیقت ممکنه چیز دیگه ای باشه و ما آزمایشات این دانشمندان رو همه چی تموم میدونیم اما سخنان بزرگواران رو چون شاید نقل شده حاضرُ آماده به دست ما رسیده و حالا غربیها دارن به نتیجه ای میرسن که اونها گفتن سخت قبول میکنیم قدر نمیدونیم ذات انسان این طوریه که البته اگه به این نفس خودش غلبه کنه به خیلی جاها میرسه این یه مساله مهم و ثابت شده برای چه مسلمون و چه نامسلمون هاست
حتی ما نمیخوایم برا مسایل چنین با ارزشی یه کم تحقیق کنیم تا به نتیجه ای برسیم که بله اثر این دو مستقیم هست یا نه
بخاطر شاید اعتقاد محکمی که گاهی به مسایل ضد این مقوله پیدا میکنیم
خب البته مقصر اصلی ما نیستیم رسانه خیلی کم کار کرده اکثرً همه جا اسم اسلام یا مذهب هست نه رسم و اصل و حقیقت نابش در عوض عکس اون رو به این نام نشون میدن و خیلی عوامل باعث گمراهی انسان میشند که ما نباید این اجازه رو حد اقل به خودمون بدیم که هر چی شنیدیم بدون فکر قبول کنیم و از منابع غنی خودمون بیبهره باشیم
مسلمً اگه کسی بره با روش صحیح کتاب خدا و دستورات یا بهتر بگم روشهای دین رو مطالعه و بررسی کنه متوجه میشه که این تحقیقات حرفی برای گفتن داره نه واسه کلاس
خب معلومه وقتی منم برم شب تولد یک امام که همش روضه خونی میکنن افسرده میشم باید با این موارد برخورد بشه تقصیر مذهب واقعی چیه
همش تقصیر خودمونه که درستُ حسابی سراغ سخنان بزرگ وارانی رو که اصلً خودشون اهل شوخی به جا و شادی و سراسر رحمت و لبخند بودند نمیریم و با دیدن مسجدیهایی که همش کارشون نماز و سینه زنی هست فوری برچسب میزنیم به همه هیأتی ها که دور شوید افسرده خواهید شد
ثانیً اینکه مد شده با دیدن یک جمله بگیم علمی هست همیشه هم صدق نمیکنه اصل منابع این صحبتهاست که بهتره به جا زیر پا گذاشتنش دقت کنیم آیا این جملات منشا عقلی تجربی و نقلی قابل قبول دارند یا نه منفعتی و غیره
ثالثً راجع به مصایب اینطور نیست که خدا گفته باشه هر بلایی سرتون اومد صدا تون در نیاد خودم میخوام بلکه این همه سخنانی داریم که گفتند بپرسید تا بدونید و علت هر معلول رو بیابید و مجهولات رو معلوم کنید با این حرف شما یاد آدمهای سالخورده بیچاره افتادم که بنده های خدا گرچه دلشون پاکه ولی اطلاعات زیادی نداشتند و بدنبال دلیل نبودند
اصلً ما یه مناجات از حضرت سجاد داریم که مخصوص شاکیان هست
خدا هر دردی داده درمونشم داده و فرموده در صورتی که تلاشتُ کردی و باز نشد به مصلحتت راضی باش
که البته با عدالت و رحمتش جبران خواهد کرد
من قصد تغییر عقاید شما رو ندارم اگه دوست دارید میتونید شما نیز در این توهمات بمانید منظور خود شما نیست اونهایی که نمیخوان حقیقت رو بفهمند منم امیدوارم سوِ تفاهم نشه
دنیایی که توش زندگی میکنیم و هیچ یک از آدمهاش کامل نیست مگه افراد ثروت مند یا مسلن سالم بی دردند و ما بدبخت این قضاوت بنظر من بچگانست و من متاسفانه شاید قدرت رسا کردن مفهوم حرفمُ ندارم ولی میدونم که خدا به هر کس به اندازه ظرفیتش امکانات موفقیت سختیها و راه رو میده و با اختیار و انتخابی که بهش داده دست بشر رو برای پذیرفتن یا نپذیرفتن حقیقت و تلاش و تحقیق مطالعه و تحلیل مسایل باز کرده و اگه ما همش بنالیم و الکی خودمونو آرام و مذهبی نشون بدیم مشکل از خودمونه که به عمق معنای هستی پی نَبُردیم
آها این که من بگم بینظیرم نه اینکه بخوام خودمُ فریب بدم که از همه بهترم بلکه هر کس بعنوان فردی در جامعه و بنوبه خودش و در حد ظرفیتش میتونه بهترین بشه چرا که نه هر انسانی اگه از استعدادها و مواهب بتونه بهره مند بشه جای خودش به مرتبه ای که درش قرار داره میتونه دست پیدا کنه با آرزوی موفقیت

سلام. مثل همیشه کاربردی و کامل و مفید. از زحمات شما به خاطر جمعآوری و تدوین این مطالب ممنونیم و به شما خدا قوت میگویم. فقط یک جمله میگویم که کاملترین دین انسانیت است. حالا میخواهد اسمش اسلام باشد یا زردشت باشد یا مسیحیت یا یهودیت یا هر چیز دیگری. فراموش نکنید که کوروش کبیر زردشتی بود. ولی قرآن او را تحسین کرده است. پس مذهب خاص دلیل بر انسان کامل بودن نیست.
یک پیشنهاد هم داشتم. اگر ممکن است در یک پست طنزهای مذهبی را جمعآوری کنید. البته اگر منبعی در این مورد موجود باشد. مثل شوخیهایی که امامان و معصومین با هم و با یاران خود میکردند.
موفق باشید.

سلام آقا شهروز ممنون نظر بسیار جالبی دادید اینکه صد در صد درسته کاملترین دین انسانیت هست و همه ادیان در اصل متکی بر این اصل بودند اما اینکه فرقی نداره اسلام باشه یا چیز دیگه رو نمیشه پذیرفت چون خب دین ما طبق مسایل روز هم بصورت مدون پیش میره و چون با گذشت زمان به نیازها پاسخ داده نمیشد و عقل بشری طالب قانون جامع تری بود این آیین آسمانی نیز برای ما به ارمغان آورده شد شما اینا رو بهتر از من میدونید ولی این سخن به برداشت من مثل اینه که ما بگیم درس خوبه و فرقی نداره کلاس چارم بمونیم یا که بریم بالاتر
راجع به درخواست شما چشم من توی سایت پر پرواز به این قضیه اشاره کردم و باز بررسی میکنم ولی اینکه اینجا بذارم یا نه هر طور صلاح آقا مدیره موفق باشید

درود ثنا جان
من گنجینه با ارزشی هستم، چون خدای یکتا من را آفریده و در دنیا یکی مانند من خلق نشده است.
بی نظیر بودنم را جااااااااار جااااار جاااار میزنم
اعتماد به نفسو داشتی خخخخ
خیلی کاربردی بود ایول مختصر و مفید
دستت طلا
موفق باشی

سلام مجدد. ثنا خانم بار دیگر ادعایی را مطرح کردند که البته تازگی ندارد و همه ما در دوران مدرسه و دانشگاه در درسهای بینش اسلامی یا معارف اسلامی و… خوانده ایم و از رسان های مذهبی هم بطور مکرر و شبانه روزی از اینگونه ادعا ها مطرح میگردد. من هر وقت میشنوم که کسی ادعا میکند که اسلام کاملترین دین است و مثلا ثنا خانم کلاس مثلا چهارم و بالا تر را مطرح میکند, این سؤال در ذهنم خطور میکند که واقعا ما چه شواهد و قرائنی در دست داریم که ادعا کنیم اسلام از همه ادیان دیگر کاملتر و برتر است. آیا اینکه آخرین دین توحیدی تلقی میشود میتواند ثابت کننده این باشد که اسلام کاملترین هم هست؟
البته تا کنون به جواب این سؤال نرسیده ام و امیدوارم ثنا خانم زحمت کشیده در این خصوص تحقیقی بکنند و من و کسانی که مبتلا به این سؤال هستیم را راهنمایی فرمایند.
پس سؤال این است که چه شواهد و قرائنی مبنی بر کاملتر بودن دین اسلام جز متأخر بودن و جز اینکه چون دیگران گفته اند پس ما هم باید بپذیریم, در دست هست؟
این میطلبد که ما ادیان دیگر را بخوبی بشناسیم با نقاط و ضعف آنها آشنا بشویم و بعد ادعا کنیم که اگر اسلام نیامده بود مثلا فلان اتفاق مثبت رخ نمیداد یا بشر به بهمان پیشرفت و ارتقا دست نمییافت.
موفق باشید.

سلام بر شما
مرسی هاها حقیقتش من که عالم دهر نیستم بخوام همش تحقیق کنم و جواب سوالهایی رو بدم که هر کسی اگه واقعً واقعً و باز واقعً بخواهد که بداند تلاش خواهد کرد تا نجات پیدا کند از سر در گمی و به جواب آنها برسد
آخرش هم با پژوهش یک نفر برای همه و این همه شخصیتهای متفاوت برداشت و نگرشها فرق داشته باشد و این طوری امید چندانی به روشن شدن و ادای حق مطلب نیست
امیدوارم هر یک از شما خودتان اگه تشنه حقیقتید به سراغ علت مجهولات ذهن تان بروید من هم خوشحال میشم کمکی بکنم اگه بخواهید و امیدوارم از پس وظایفم به خوبی بر بیام البته اسلام ما رو که منع نکرده که کتابهای غیر از خودمونُ بخونیم گفتم که راه هست بیراهه هست انتخاب و اراده هم هست یا علی

سلام صنا خانم مطالبت خیلی عالی بود.
امیدوارم بهتر از اینها بنویسی من کاملا با دیدگاهتون موافقم
همه ی دینها نکته ی مثبتو منفی دارند اما این دلیل نمیشه که بعضی از دوستان کوبنده انتقاد کنند

بچه ها بزرگا دعوا نکنید! ببینید تو این مطلب به این صورت بیان شده: دکتر محمدولی علیئی جمعیت شناس و مدرس دانشگاه درباره عوامل موثر بر امید به زندگی می گوید: این شاخص به عوامل اجتماعی گوناگونی از جمله تحصیلات، شغل، درآمد، محل زندگی، نوع ارتباط با خویشاوندان و میزان اعتقادات مذهبی بستگی و رابطه مستقیم دارد.
در مورد این مطلب میتونم بگم که تحقیقاتی که انجام شده نشان دهنده ی ارتباط هست ولی نه به صورت مستقیم و فقط کلمه بستگی یا همبستگی در اینجا صحیح است که یا نویسنده این مطلب برای تاکید کلام از رابطه مستقیم استفاده کرده یا آقای دکتر به همین صورت بیان کرده که دومی رو کمی بعید میدونم. ضمنا چندین متغیر یعنی تحصیلات شغل میزان رابطه با خویشاوندان محل زندگی و اعتقادات مذهبی رو کنار هم چیده شده و رابطه مستقیم بین اینها بیان شده که به هیچ وجه علمی به نظر نمیرسه حداقل در بیان نتیجه تحقیقات به این صورت بیان نمیشه. من در مورد ارتباط مذهب و متغیرهای مختلف به خاطر کارم و علاقه ام مطالعات زیادی داشتم ولی تنها رابطه هست نه مستقیم هست, نه بیشتر و کمتر داره, ضمنا در جامعه ما هنوز تحقیق مشخص و مدونی در این موارد صورت نگرفته.

آره واقعً خیلی عوامل برا شکل گیری شرایط برای یک نفر و شخصیت او موثر هست و نمیشه فقط به یک جنبه توجه داشت و قضاوت ناصحیح داشته باشیم البته من منظورم مذهب یا غیر اون نیست اونایی که تحقیق کردند خودشون لابد همه اینها رو در نظر داشتند ولی ما هم نباید هر چی شنیدیم فوری بگیم ها درسته یا نه درست نیست.اینم طبیعیه که اگه مذهب به شکل ناصحیح و خلاف یا انحرافی خودش بر ما تحمیل بشه یا حتی در زندگیمون نمود پیدا کنه میتونه مخرب سلامت روان بشه چیزی که متاسفانه توی کشور یا دنیای ما کم نیست

جناب جوانمرد دانا از شما صمیمانه سپاسگزارم. من عاشق این حرفهای علمی هستم.
لطفا اگر مطالب بیشتر و محققانه تری داشتید از دوستانتان دریغ نکنید.
همه ما باید بیاموزیم علمی بحث کنیم علمی تحقیق کنیم و علمی سخن بگوییم.
باز هم از شما و ثنا خانم ممنونم.

سلام ثنا جون كاشكي يكي از دوستاي من هست اين بند اول مطلب تو رو مي خوند خدايا اول يه كامپيوتر نه يه لپتاپ آخرين مدل بهش ارزاني دار بعدش خط شون رو يه طرفه كن “خدايا ……”
خارج از شوخي اين مطلب رو بايد يه جا بسيوم هرز گاهي نگاهي بهش بندازم … جدي مي گم … خيلي جالب بود … مرسي …
“ادامه بعد از خوندن كامنت دوني”:
ثنا جون باريكلا يعني هزار هزار بار باريكلا خيلي قشنگ و زيبا تحليل كردي و پاسخ دادي ممنون …

سلاام علیک نخودییی جونم
آمییین
هاهاهاهاهاها البته منظورم تلفن نبود
منم خیلی دوستا دارم که کاش نت داشتن خدا روزی همه رو بیشتر کنه
خواهش میکنم آفرین به تو که کارت درسته از همون بینظیر هایی که میشه قبولشون داشت
مییییخواااامت نه فقط به خاطر تایید من که البته لطف داری بلکه در اصل به خاطر تایید حقیقت
به وجود داشتن دوست حقوق دانی چون تو مفتخرم و شاااد عزیییزم

دیدگاهتان را بنویسید