روشهای مقابله با احساس حقارت:

سلام بر هم محله ایهای مهربونم.
آیا تا حالا برای شما دوستان خوبم پیش آمده که به دلیل خاصی احساس حقارت بهتون دست بده؟ یا این که فکر کنید شخص یا اشخاصی به دید حقارت به شما مینگرند؟
اگر جواب تون مثبته، بعدش چکار کردید؟ آیا برای مقابله با شخص تحقیر کننده و یا با احساس خودتون چه اقدامی انجام دادید.
این پست رو بخونید، شاید جواب یا راه حلی در این ارتباط پیدا کنید:

کسی که تحقیر می شود نسبت به خود احساس بسیار بدی پیدا می کند. به او بی احترامی شده و قدر و منزلت او را مورد تردید قرار داده اند. گاهی چنان احساس حماقت و شرمندگی می کند و غرورش را از دست می دهد که ممکن است رفتاری حقارت بار در پیش بگیرد. در واقع با بی انصافی تمام و به زور، او را در موقعیتی بی ارزش قرار داده اند. او خود را نزد دیگران کم اهمیت می داند و همیشه دست پایین را می گیرد. البته برخی افراد به سبب تواضع و فروتنی جلوی دیگران سر به زیر هستند، اما احساس حقارت کردن مقوله ای دیگر است. در واقع تواضع، نوعی قدرت است. فرد فروتن بدون این که خود را کوچک و کم اهمیت بداند محدودیت هایش را می پذیرد و هرگز احساس بی ارزشی نمی کند.

تواضع موجب می شود شخص مجبور نباشد مدام خود را توجیه کند و به خود اجازه می دهد از خطاهایش درس بگیرد و هرگز گرفتار خودخواهی نمی شود. اما تحقیر رخدادی است که در آن فرد در رابطه ای با قدرتی نابرابر و در موقعیتی پایین تر قرار دارد و مدام به ناروا به او توهین می شود. احساس حقارت، اغلب دردناک است و تا مدتی طولانی در خاطره ها باقی می ماند. فرد تحقیر شده دچار خشم و غضب و انتقام جویی می شود.

ممکن است دست به اقداماتی مجرمانه بزند تا ثابت کند به اندازه کافی قوی است و اگر هم توانایی ابراز وجود نداشته باشد و به دنبال انتقام جویی هم نباشد و درعین حال نتواند احساس بد نسبت به خود را کنترل کند، دچار اضطراب و عذاب ناشی از آن می شود که زندگی را به کامش بسیار تلخ می کند.

انواع رفتارهای تحقیرآمیز

انسان ها با روش ها و رفتارهای متفاوت همنوع خود را تحقیر می کنند. از میان این رفتارها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

در برابر سخنان دیگران سکوت کردن به گونه ای که به آنها بفهمانید حرف هایشان ارزش شنیدن ندارد یا آنها را مجبور کنید بی دلیل منتظرتان بمانند.

نپذیرفتن دیگران، ترک کردن و آنها را تنها گذاشتن

ارزش وجودی دیگران را انکار کردن

با دیگران همچون حیوانات یا اشیا رفتار کردن

در حق دیگران بی انصافی کردن

روی دیگران تسلط داشتن و کنترل آنها

تهدید و سوءاستفاده کردن: کلامی، فیزیکی یا حتی جنسی

کتک کاری و صدمه جسمی رساندن

تنزل رتبه و مسئولیت دادن، عنوان فردی را از او گرفتن و حتی خلع مقام کردن

خیانت کردن، گول زدن یا دروغ گفتن به فرد. به این ترتیب قصد دارید حماقت آن فرد را به او ثابت کنید. اما در حقیقت از اعتماد او سوءاستفاده کرده اید.

ریشخند کردن دیگران، دست انداختن و نگاه تحقیرآمیز به آنها

شوخی های بی مورد و نامناسب و قرار دادن دیگران در وضعیتی نامناسب

اتهام ناروا زدن

درجمع به فردی بی احترامی کردن و او را کوچک شمردن

فقر، بیکاری، بدهی، ورشکستگی، بی خانمانی، تنبیه و زندانی شدن از شرایط تحقیرآمیز است.

وابستگی بویژه به افراد ضعیف تر

دیگران را به انجام دادن کاری مجبور کردن

رفتاری خشونت آمیز با دیگران داشتن

گرفتن آزادی های فردی و تحت کنترل درآوردن دیگران

بد جلوه دادن ارزش ها، باورها، نژاد، جنسیت، ظاهر و شخصیت دیگران

ارزش وجودی دیگران را با معیارهای نامناسب و ناروا سنجیدن

تحقیر کردن دیگران به سبب معلولیت و نقص عضو.

غلبه بر احساس حقارت

افراد به روش های متفاوت با احساس حقارت و تحقیر شدن برخورد می کنند. رفتارهای خشونت آمیز یکی از واکنش هایی است که ممکن است از فرد تحقیر شده برخیزد. اما می توانید در چنین موقعیت هایی روش هایی به کار بندید و خودرا از صدمه و آسیب این نوع رفتارها حفظ کنید.

1. قبل از هرچیز بدانید که تنها نیستید.

اگر فکر می کنید شما تنها فرد روی این کره خاکی هستید که درحق او بی انصافی شده است، دوباره بیندیشید؛ زیرا بدون تردید می توانید افراد بسیاری را بیابید که در بحرانی مشابه شما قرارگرفته اند و حداقل یک بار در زندگی چنین حسی را تجربه کرده اند.

2. فرد تحقیر کننده را نادیده بگیرید.

این کار بسیار سخت است، اما یکی از موثرترین روش ها در برابر آسیب تحقیر شدن، نادیده گرفتن فرد تحقیر کننده و پاسخ او را ندادن است. حتی اگر از درون احساس خشم و غضب فراوان کردید، سعی کنید کلامی بر زبان نرانید و از محل بیرون بروید. این روش با نام کمتر سخن گفتن و آرامش بیشتر داشتن معروف شده است. مسلما هنگام رفتارهای تحقیرآمیز دیگران احساس می کنید هزار بار می میرید، اما اگر در لحظه واکنش نشان دهید ممکن است اطرافیان را نیز به گفتن جملاتی تحریک کنید که احساس تان را بدتر کند. بنابراین بهتر است چیزی نگویید و فرد تحقیرکننده را نادیده بگیرید.

3. رفتارهای تحقیرآمیز را به تفریح و شوخی تبدیل کنید.

این روش نیز بسیار نتیجه بخش است. شما می توانید با استفاده از ابزار شوخی و طنز شرایط بد تحقیرآمیز را کنترل کنید. بهترین کار، خنداندن اطرافیان است. مثلا می توانید جملات فرد تحقیر کننده علیه خود را با رفتارهای طنزآمیز به سوژه ای خنده دار تبدیل کنید. مثلا در برابر سخنانش با لحنی سخره آمیز بگویید ممنون از لطفتان! این برخورد نه تنها اطرافیان را به خنده وامی دارد حتی ممکن است فرد تحقیرکننده را هم به عقب رانده و از تنش بین تان تاحد زیادی بکاهد.

4. عصبانی نشوید.

بدترین کاری که می توانید در برابر رفتارهای تحقیرآمیز کنید، عصبانی شدن است. مسلما عصبانیت هیچ کمکی به شما نمی کند. در حقیقت روشی است که در نهایت شما را به بن بست می کشاند. البته اگر بتوانید پاسخی درست و محکم به فرد تحقیر کننده بدهید که او را سرجایش بنشاند واکنش خوبی است، اما اگر در برابر رفتارهای تحقیرآمیز واکنشی پر از خشم نداشته باشید بزرگ ترین لطف را به خودتان کرده اید. در کل به یاد داشته باشید وقتی کسی شما را تحقیر می کند درواقع خودش را تحقیر کرده است؛ چراکه در جمع، رفتار تحقیرآمیز با دیگران داشتن بسیار نامطبوع و ننگین است. بنابراین وقتی در چنین موقعیتی عصبانی نشوید و رفتاری موقر از خود نشان دهید به او سخت ترین درس زندگی اش را یاد می دهید.

5 . اصلا فکر نکنید.

این اشتباهی است که تقریبا همه انجام می دهند. انسان همیشه نسبت به این که دیگران در مورد او چه فکری می کنند، نگران است. البته فراموش کردن لحظات سخت تحقیر شدن بسیار مشکل است، اما غیرممکن نیست. هرچقدر به چنین رفتاری بیشتر فکر کنید نسبت به آن احساس بدتری خواهید داشت. بهترین روش این است که با سرگرم کردن خود با کارهایی که دوست دارید این نوع رفتارهای ناراحت کننده را فراموش کنید. البته مسلما این برخوردها کم اهمیت نیستند و بسیار عذاب دهنده اند، اما آنقدر هم شایسته توجه نیستند. حتی اگر کل روزتان را با فکر کردن به آن بگذرانید نه تنها نمی توانید از آسیبی که رسانده کم کنید، بلکه شدت آن را هم بیشتر می کنید. به آن توجه نکنید و به زندگیتان برسید.

6. مخفی نکنید.

اگر با شما رفتار تحقیرآمیز داشته اند، ممکن است تصمیم بگیرید آن را پنهان کنید. اما بدترین کار رو به رو نشدن با چنین شرایطی است. هرگز از چنین موقعیت هایی فرار نکنید، بلکه با آنها مقابله کنید و توانایی خود را به رخ بکشید.

7. گاهی اوقات رفتارهای تحقیرآمیز چنان عذاب دهنده است که نمی توانید از عهده آن برآیید و بشدت مضطرب و افسرده می شوید. در این گونه مواقع به جای گوشه ای نشستن و غمگین شدن و به طور کلی دست از زندگی شستن به دیدن مشاور یا حتی دوستان صمیمی که به آنها اعتماد دارید رفته و با هم صحبتی آنها بر این احساس بدتان غلبه کنید.

منبع: عصر ایران.

درباره مهرداد چشمه

سلام. من مهرداد چشمه، متولد 22 تیرماه 1343 در شهر قایم شهر در استان مازندران. بزرگ شده در شهر اراک در استان مرکزی. و سالیان درازیست که ساکن شهر کرج در استان البرز هستم. تحصیلات من در حد دیپلم، هست، که البته به خاطر برخورد با انقلاب فرهنگی در اوایل انقلاب و کمبود امکانات در اون زمان با این که سه سال متوالی در دانشگاههای دولتی و تربیت معلم قبول شدم نتونستم به تحصیلات عالی دست پیدا کنم. من کارمند شرکت آب و فاضلاب استان البرز هستم و در شغل شریف اپراتوری تلفن مشغول به خدمت میباشم. از علایق شخصی خودم، میتونم به شنیدن موسیقی ملل، دیدن یا شنیدن فیلمهای کلاسیک و ارزشمند، خوندن رمانهای فاخر دنیا، کامپیوتر و اینترنت و غیره اشاره کنم. پست الکترونیک: mr.cheshmeh@gmail.com آدرس سایت چشمه سرا: cheshmehsara.com آیدی اسکایپ: mr.cheshmeh تلفن همراه: 09121641278 تلفن محل کار: 02632224020
این نوشته در روانشناسی, مقاله ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

16 Responses to روشهای مقابله با احساس حقارت:

 1. 1
  fatemeh says:

  سلام اولش اول بعدم کامل خوندم آقای چشمه خوب بود نیایید بگید الکی اول شدی

 2. 2
  ملیسا says:

  سلام بر محمدرضای مهربون محله
  خوب اولش اینکه خیلی پست آموزنده و بجایی بود.
  بعد اینکه من چون خیلی خیلی شوخ طبع و کلا آدم ریلکسی هستم تا حالا یادم نمیاد که از جانب کسی تحقیر شده باشم یا بهتر این هست که بگم با رفتارم کسی به خودش اجازه نمیده که من رو به چشم حقارت نگاه کنه و در مقابل خودم هم تا حالا کسی رو مورد تحقیر قرار ندادم چون از این کار به شدت هرچه تمامتر دوری میکنم و متنفرم از این واقعه ○
  به نظر من کسی که این کار رو انجام میده از سطح فرهنگ پایین برخوردار هست و اینکه ارزش خودش رو پایین میاره و بی حرمت میکنه خودش رو
  بای باییییی

  • 2.1

   سلام بر ملیسای شوخ طبع و نازنین محله.
   مسلما روحیات و برخورد آدمها با مسایل، در شکل گرفتن تحقیر شدن یا تحقیر کردن نقش اساسی رو بازی میکنه.
   به نظر من افرادی تحقیر میشن که ظرفیتش رو دارن و اجازه این کار رو بدون این که بخوان به دیگران میدن من معتقدم بیشتر این افراد از عنصری سست برخوردارند.
   افراد تحقیر کننده هم افرادی هستند که کمبودهای آشکار و نهانی در زندگیشون دارن که وادارشون میکنه دست به این اعمال کثیف بزنن.
   ممنون از حضور و نظرت.

 3. 3
  آریا says:

  درود بر محمد رضای دوست داشتنی
  یادم نمیاد تابه حال تحقیر شده باشم یا همچین کاری انجام داده باشم
  چون از این کار متنفرم
  به نزره من کسی تحقیر میکنه که ضعف داشته باشه
  ممنون از پستت
  بدرود

 4. 4
  ترانه says:

  آره متاسفانه من تحقیر شدم و متاسف تر میشم که از طرف یکی از مهمترین نزدیکان خودم بوده و بیشتر متاسفم که چرا بهش این همه اهمیت می دادم وقتی می دونستم تحقیراش بخاطر شخصیت ضعیفش بود

 5. 5
  یلدام says:

  سلام بر فعال فعالان محله
  امید دارم کسالت بر طرف شده باشه
  خب در مورد پست باید بگم
  خیلی برام جالب بود
  چه مثال های جالبی از نوع تحقیر کردن ذکر کردی
  با این اوصاف کسی نمی تونه ادعا کنه تا به حال تحقیر نشده
  خب من فکر می کنم باید شخص مطرحی باشیم که یکی بخواد باهامون دوئل کنه یا همون به قول خودت تحقیر
  در چنین مواردی که طرف سرچتون می کنه تا یه دلیل برای تحقیر بیابه تنها راه منکوب کردنش اینه با لحنی کاملا متفاوت طنز و بی تفاوت سر جاش بنشونیمش
  شاید از لحاظ اخلاقی پسندیده نباشه که بخوایم متقابل به مثل کنیم اما باید توجه داشته باشیم اگر جلوی بعضی از رفتارهای کثیف اطرافیان رو نگیریم چه بسا که یک عادت بشه
  مدام که نمیشه سکوت کرد
  یکی دو بار نادیده باید گرفت اما بعد نظر به این دارم با رفتاری در نوع رفتار شخص مقابل , اون رو کاووش کرد و به صندلی میخش کرد
  امتحان کردم صد در صد جواب گرفتم
  یکی از اقوام که تحصیل کرده و استاد دانشگاه هم بود در ایامی که من با مرد مریخی نامزد بودم
  همش تا به من می رسید می گفت چرا هل شدی زودی شوهر کردی ترسیدی بترشیو اینا
  این طفلک از خود راضی همیشه منو تو جمع دست مینداختو اطرافیان می خندیدنو میگفتن بابا ولش کن با بچه چی کار داری
  اتفاقا از اطرافیان بیشتر بدم میومد با این مدیریت بهرانشون
  یه بار که تو یه جمع غیر دوستانه بهم خندیدو گفت آخه تو الان باید مشق می نوشتی نه اینکه شوهر کنی الان چایی بیاری
  بعد که باز گفت نازی ترسیده بترشه
  خندیدمو گفتم روانشناسیت عالی ی عزیزم
  خداییش حق داشتم بترسم شوهر گیرم نیاد مثل شما بترشم بعد مجبور بشم درس بخونم استاد دانشگاه بشم
  حالا بفرما چاییتو با چند تا قند بخور تلخی ی ایام از یادت بره
  خب فعلا تا شوهر کنه من نفس آسوده می کشم بعد بعد ها باید تدابیر دیگری بی اندیشم

  مرسی از پستت خیلی حال کردم
  مرسی چهل پنجاه و اینا

  • 5.1

   سلام بر یلدا.
   من به شدت معتقدم تنها عامل تحقیر شدن آدمها مطلقا خود شون هستند.
   شاید باور نکنی، من کسانی رو میشناسم که اولین تحقیر کننده شون خود شون هستند، یعنی خود شخص به دیده تحقیر به خودش نگاه میکنه.
   ممنون از حضور و درد دلت.

   • 5.1.1
    ترانه says:

    محمد رضا اگه می تونستم دلیل خودمو بیارم می فهمیدی همیشه استثنا هم هست اگر چه گاهی باز ریشه اصلیش همینه که گفتی ولی ممکنه به فرد برنگرده بلکه محصول بعضی شرایط باشه مثل همین مدیریت بحران که یلدا مثال زد

 6. 6

  سلام
  پستت عالی بود
  بخش اول کامنت یلدا خانم که کلی بود like.
  اما بله کسی که تحقیر میکنه ضعف داره.

دیدگاهتان را بنویسید