مجموعه ی کامل آموزش کوتاه نویسی بریل زبان انگلیسی

سلام دوستان عزیز گوش کنی○
حال و احوالتون خوبه ديگه؟
چه خبرا؟○
امیدوارم شاد و کامروا باشید

امروز با مجموعه ی کامل جزوه ی کوتاه نویسی بریل زبان انگلیسی در خدمتتون هستم

دوستانی که مایل هستن این مجموعه رو دانلود کنن میتونن از این لینکدانلود کنن

و یا فایل متنی رو از زیر بخونن

پس با یه مقدمه ی مختصر میریم سراغ جزوه:

مقدمه:

مرور کوتاهي بر علل ابداع روش کوتاه نويسي:

از زماني که خط بريل براي خواندن و نوشتن نابينايان در حدود ۱۵۰ سال پيش ابداع شد که موجب گرديد معلولان بينايي هم بطور مستقيم وارد عرصه درس و حساب و کتاب و در کل يادگيري علم و دانش شوند، يکي از دغدغه هاي نابينايان حجيم بودن کتب نابينايي و همچنين زمانبر بودن خواندن و نوشتن بوده که در نتيجه مشکلات زيادي را براي اين قشر از معلولين به وجود آورده .

ايرادي که به حروف الفباي فارسي و حروف الفباي کشورهاي ديگر جهان در روشبريل وارد است اين است که حروف بايد به صورت نقاط برجسته اي بر کاغذهای ضخيم شکل گيرد که اين امر موجب مي شود که هر کلمه فضاي زيادي را به خود اختصاص بدهد اين امر باعث شده است که کتابهاي نابينايان داراي حجمي زياد باشند.

اهداف:

هدف از تهيه و ابداع مجموعه حروف اختصاري يا کوتاه نويسي کاستن از حجم کتابهاي خط بريل و صرفه جويي در وقت نابينايان در حين استفاده از اين خط با استفاده از کوتاه نويسي فارسي و انگليسي مي باشد.

صرفه جويي در وقت و مواد اوليه و هزينه نيروي انساني براي تهيه کتب مربوط به خط نابينائي از ديگر اهداف مولفين براي تهيه و ابداع روش کوتاه نويسی مي باشد.

روش اجرا:

نحوه نوشتن حروف الفباي فارسي و انگليسي با ماشين تحرير نابينايي و نيز با برجسته نگار از چپ به راست و خواندن آن در هر حال از چپ به راست مي باشد حروف هر کلمه بدون فاصله در کنار هم قرار مي گيرند و زماني که کلمه تمام مي شود يک خانه فاصله داده مي شود بدين معني که در خانه بين هر کلمه و کلمه ديگر چيزي نوشته نمي شود. در نگارش خط بريل فارسي و انگليسي براي هر حرف ، علامت خاصي با استفاده از چند نقطه ابداع گرديده است.

نتايج:

ابداع کوتاه نويسي نتايج مثبتي به شرح ذيل براي نابينايان به همراه داشته است:
۱- کاهش حجم کتب خط نابينايي (خط بريل ) و سهولت استفاده از آن
۲- صرفه جويي دروقت و بالا بردن توان نابينايان براي استفاده از اين کتب
۳- ارتقاء سطح آگاهي معلمان آموزش و پرورش در رابطه با روش يادگيري و آموزش خط بريل

کاربردها :

اين طرح در زمينه هاي زير کاربرد دارد
۱- بالا بردن توان استفاده نابينايان از خط بريل فارسي و انگليسي در کوتاه ترين زمان ممکن
۲- افزايش سطح آگاهي معلمان آموزش و پرورش از روش نگارش خط بريل و ايجاد بستري مناسب براي آموزش آنان در اين زمينه
۳- صرفه جويي در هزينه چاپ و تکثير کتابهاي خط نابينايي.

***

بخش اول:

روش من اينه که اول کوتاه نويسي شده ي کلمه ي اصلي رو مينويسم بعد نقطه هاي بريل بعد اصل کلمه و بعد هم معني کلمه رو مينويسم چون معتقدم اين جور آموزشها با معني بيشتر توي ذهنمون ميمونن البته از چند تا معني رايجترينشونو مينويسم

اين بخش شامل کلماتي هست که يه حرفي هستن يعني کوتاه نويسيشون يه○ حرفیه و هر حرف نشان دهنده ي يه کلمه در زبان انگليسيه

b نقاط ۱ و ۲ =but اما
He knows me but i can’t remember him
او مرا میشناسد ولی من نمیتوانم او را به خاطر آورم

c نقاط ۱ و ۴ =can توانستن
Can you swim?
آیا تو میتوانی شنا کنی؟

d نقاط ۱ ۴ و ۵=do انجام دادن و همچنين کمک فعل هم هست
Do you have car?
آیا ماشین داری؟

e نقاط ۱ و ۵ =every هر
She visits her friend every day
او هر روز دوستش را ملاقات میکند

f نقاط ۱ ۲ و ۴ =from از
He will be there from sixteenth itill eighteenth
او از شانزدهم تا هجدهم آنجا خواهد بود

g نقاط ۱ ۲ ۴ و ۵ =go رفتن
I go swimming on Mondays
من دوشنبه ها به شنا میروم

h نقاط ۱ ۲ و ۵ =have داشتن
May i have some more salad?
آیا میتوانم مقداری بیشتر سالاد بخورم؟

j نقاط ۲ ۴ و ۵ =just فقط
Is there a just cause for war?
آیا حتی یک دلیل برای جنگ وجود دارد؟

k نقاط ۱ و ۳ =knowledge دانش
He doesn’t have enough knowledge in english
او در انگلیسی دانش کافی ندارد

l نقاط ۱ ۲ و ۳ =like دوست داشتن و مانند
I like icecream a lot
من بستنی را خیلی دوست دارم

m نقاط ۱ ۳ و ۴ =more بيشتر
More power in your elbow
خدا قوت

n نقاط ۱ ۳ ۴ و ۵ =not نخير و همچنين حرف منفي است
He can not help me
او نمیتواند مرا کمک کند

p نقاط ۱ ۲ ۳ و ۴ =people مَردُم
Use things not people
love people not things
از وسایل استفاده کنید نه از انسانها
به انسانها عشق بورزید، نه وسایل

q نقاط ۱ ۲ ۳ ۴ و ۵ =quite کاملاً
I didn’t quite forget what happened
من آنچه را که اتفاق افتاد کاملاً فراموش نکردم

r نقاط ۱ ۲ ۳ و ۵ =rather نسبتاً
همچنین با would به معنی ترجیحاً
Would you rather stay here or go home?
ترجیح میدی اینجا بمونی یا بری خونه؟

s نقاط ۲ ۳ و ۴ =so بنا بر اين, خيلي
At least 5 people in this world love you so much they would die for you
حداقل پنج نفر در این دنیا هستند که به حدی تو را دوست دارند، که حاضرند برایت بمیرند

t نقاط ۲ ۳ ۴ و ۵ =that آن
Is that beautiful apartment yours?
آیا آن آپارتمان زیبا برای شماست؟

u نقاط ۱ ۳ و ۶ =us به ما, ما را , خودمان
He teaches us english
او به ما انگلیسی درس میدهد

v نقاط ۱ ۲ ۳ و ۶ =very خيلي
He is very sad today
او امروز خیلی غمگین است

w نقاط ۲ ۴ ۵ و ۶ =will خواست و اراده, وصيت, فعل کمکي براي آينده
I will make it up
جبران ميكنم

x نقاط ۱ ۳ ۴ و ۶ =it آن
It is a wanderful film
آن فیلم فوق العاده است

y نقاط ۱ ۳ ۴ ۵ و ۶ =you شما
The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just like you
تنها دلیلی که باعث میشود یک نفر از تو متنفر باشد، این است که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد

z نقاط ۱ ۳ ۵ و ۶ =as به عنوان مثال, چنانکه, به سان
Ilearn english as well as you
من انگلیسی را به خوبی تو یاد میگیرم

حالا حروف اختصاري کوتاه نويسي شده ي ما حروف فارسي هستن

تاي تءنيث نقاط ۱ و ۶ =child بچه
I couldn’t swim when i was child
وقتی من بچه بودم نمیتوانستم شنا کنم

ش نقاط ۱ ۴ و ۶ =shall بايد
Shall we go see him?
آیا ما میتوانیم برویم او را ببینیم؟

ث نقاط ۱ ۴ ۵ و ۶ =this اين
This is a big mistake
این یک اشتباه بزرگ است

ح نقاط ۱ ۵ و ۶ =which کدام
Which one is true؟
کدام یک درست است؟

واو همزه نقاط ۱ ۲ ۵ و ۶ =out بيرون
Please go out
برو بیرون لطفاً

حالا ميريم سراغ پنج علامت زير که اگه در کلمه بیان به حروف اون کلمه میچسبن اگه باهم بيان به هم ميچسبن و همچنين
اگه با a بيان باز به هم ميچسبن ولي در جمله اگه تنها بيان جدا و با فاثله استفاده ميشن

ص نقاط ۱ ۲ ۳ ۴ و ۶ =and و
Ali and his father are going to Paris tomorrow
علی و پدرش فردا به پاریس می روند
در کلمه:
candy آب نبات
understand فهمیدن

ظ نقاط ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ و ۶ =for براي
What’s it for؟
این براي چي استفاده میشه؟
در کلمه:
forget فراموش کردن
comfortable راحت

ع نقاط ۱ ۲ ۳ ۵و ۶ =of از
That’s kind of you
نظر لطف شماست
در کلمه:
often اغلب
coffee قهوه
roof سقف

ذ نقاط ۲ ۳ ۴ و ۶ =the بدون معني حرف تعريف است
When you make the biggest mistake ever, something good comes from it
وقتی بزرگترین اشتباهات زندگیت را انجام می‌دهی ممکن است منجر به اتفاق خوبی شود
در کلمه:
then سپس
brother برادر

ط نقاط ۲ ۳ ۴ ۵ و ۶ =with با
Kill to birds with one stone
با يك تير دوتا نشان زدن
without بدون

حالا چند مثال براي اين پنج علامت:

طذ = with the
صطا = and with a
ظا = for a
ظذ = for the
صا = and a
عذ = of the

پس مواظب باشيد حروفي که بايد به هم بچسبند رو هنگام کوتاه نوشتن از هم جدا نکنيد و برعکس اگه تنها بودند به کلمات بعد نچسبونيد

حالا حروف کوتاه نويسيمون علائم هستن يعني با حروف فارسي کاري نداريم،
ديگه سر و کارمون با علائم فارسي و رياضي هستش

علامت تنوين نصب ً , يا ب و b کوتاه نوشته شده نقاط ۲ و ۳ = be بودن, شدن در اول کلمه و bb در وسط کلمه اين علامت هميشه به حروف قبل و بعد از خود ميچسبد

نکته:
اگر be خود به صورت یک کلمه بیاید جدا نوشته میشود و به هیچ یک از کلمات قبل و بعد از خود نمیچسبد
مثال:
be able to قادر بودن

چند مثال دیگر :
براي اول کلمه be:
believe باور کردن
براي وسط کلمه bb:
rabbit خرگوش

علامت تنوين رفع ٌ يا e کوتاه نوشته شده نقاط ۲ و ۶ =enough کافی که هميشه جدا نوشته ميشود
و e n در اول وسط و آخر کلمه که به حروف قبل و بعد از خود ميچسبد
چند مثال:
براي enough:
I have enough money to go to London
من پول کافي براي رفتن به لندن را دارم که علامت تنوين رفع جدا از طرفين نوشته ميشود
حالا مثال از e n:
envelope پاکت نامه
pencil مداد
pen خودکار

علامت به علاوه يا علامت تعجب يا ف و f کوتاه نوشته شده نقاط ۲ ۳ و ۵ =to که به کلمات بعد از خود ميچسبد به, براي و همچنين علامت مصدر انگليسي است
و نشان دهنده ي ff در وسط کلمه که به حروف قبل و بعدش ميچسبد

نکته:
اگر بعد از اين علامت be بيايد ديگر be را به صورت تنوين نصب نمينويسيم بلکه به صورت علامت تعجب +be مينويسيم
مثال:
To be or not to be that’s the question
بودن يا نبودن مسئله اين است

چند مثال ديگر :
I want to go to the party today
من قصد دارم امروز به ميهماني بروم
که اين علامت به go ○و the مي چسبد
ولي اگر to در آخر جمله باشد ديگر به اين صورت نوشته نميشود و بايد آن را به شکل اصليش )t o( نوشت
مثال:
Who do you want to talk to?
قصد داری با چه کسی صحبت کنی؟
در این مثال اولین to به کلمه ی بعد از خود چسبید و به شکل کوتاه نویسیش یعنی علامت تعجب نوشته شد ولی دومین to به شکل صحیحش نوشته شد

حالا ff در وسط:
effect اثر

علامت مساوي يا گ فارسي و g انگليسي نقاط ۲ ۳ ۵ و ۶ =were بوديم, بوديد, بودند گذشته ي are که هميشه جدا نوشته ميشود
و در وسط کلمه نشان دهنده ي gg است که به حروف قبل و بعد از خود ميچسبد
چند مثال:
We were in Tehran last week
هفته ي گذشته ما در تهران بوديم
مثال gg:
eggplant بادنجان
توجه داشته باشيد که هرگاه g در آخر کلمه قرار بگيرد و بعد از آن i ngيا e d قرار بگيرد يک g تبديل به دو g يا به اصطلاح دابل gميشود و بايد به صورت يک علامت مساوي در وسط نوشته شود
مثال:
digging حفر کردن که در اصل dig با افزودن ing تبديل به اين کلمه شده است

علامت سوال يا ه يا h کوتاه نوشته شده نقاط ۲ ۳ و ۶ =his براي او مذکر ضمير مِلکي است که جدا نوشته ميشود
He has a newspaper in his bag
او يک روزنامه در کيفش دارد

علامت تنوين جرّ يا ي و i کوتاه نوشته شده نقاط ۳ و ۵ =in که اگر در شکل يک کلمه ظاهر شود به معني درون چيزي, در داخل ميباشد همچنين اگر داخل يک کلمه استفاده شود نشان دهنده ي i n است
توجه داشته باشيد که in اغلب با the مي آيد و به آن ميچسبد ولي اگر با کلمه ي ديگري همراه نشود به تنهايي با فاصله از کلمات ديگر مي آيد
مثال:
He has a lot of moneyin his bag او پول زيادي در کيفش دارد
که در اين حالت علامت تنوين از هر دو طرف جدا نوشته ميشود

There is a refregerator in the kitchen يک يخچال در آشپزخانه وجود دارد
در اين حالت علامت تنوين به ذ که نشان دهنده ي the است, ميچسبد
حالا مثال از نوع دوم in در داخل کلمه:
indicate نشان دادن
cinema سينما
win برنده شدن

علامت تنوين جرّ و به علاوه ي به هم چسبيده =in to در دو خانه, خانه ي اول نقاط ۳ و ۵ و خانه ي دوم نقاط ۲ ۳ و ۵ي درون, به داخل
اگر بعد از اين علامت the باشد به آن ميچسبد

I put the paper in to the printer من برگه را داخل چاپگر گذاشتم
He jumps in to the lake او به داخل درياچه پريد

علامت ج و j کوتاه نوشته شده نقاط ۳ ۵ و ۶ اگر اين علامت جدا نوشته شود =was به معني بود, بودم
ولي اگر به کلمه ي بعد از خود بچسبد =by به معني به وسيله ي, با است
مثال:
I was in cinema yesterday ديروز من در سينما بودم که اين علامت از هر دو طرف فاصله گرفته است
She comes to school by bus او با اتوبوس به مدرسه مي آيد که اين علامت به کلمه ي بعد از خود ميچسبد

علامت کسر نقاط ۳ و ۴ اگر تنها باشد با فاصله از طرفين =still هنوز
ولي اگر در داخل کلمه استفاده شود =st
مثال:
I am still at work
من هنوز سر کار هستم
مثال ازst:
study مطالعه کردن
nasty زشت
best بهترين
توجه داشته باشيد که در اين کلمه be به صورت کوتاه نوشته نميشود و فقط علامت کسر براي st کوتاه نوشته ميشود

يک نکته ي مهم:
علامتهايي که نشان دهندهي دو حرف در وسط کلمه هستند در اول و آخر کلمه به صورت اصلي خود نوشته ميشوند
مانند egg یا add که به شکل صحیحشان نوشته ميشوند

***

بخش دوم:

اين بخش شامل يک نقطه ي ۵ و يک علامت هستش که اون علامت ممکنه فارسي باشه يا انگليسي
پس تو اين بخش کلمه ي کوتاه نوشته شده دو خانه لازم داره توی يه خانه نقطه ي ۵ و خانه ي ديگه علامت

نکته:
این کلمات اگر در داخل یک کلمه به کار بروند به حروف قبل و بعد از خود می چسبند ولی اگر خودشان یک کلمه باشند از طرفین فاصله میگیرند

نقطه ي ۵+d نقاط ۱ ۴ و ۵ =day روز
مثال:
Day is the opposite of night
شب مخالف روز است
در کلمه:
days روزها
saturday شنبه

نقطه ي ۵ +e نقاط ۱ و ۵ =ever هرگز, تا کنون
Have you ever been in turkey?
آيا تا کنون در ترکيه بوده اي؟, به ترکيه رفته اي؟
در کلمه:
everest اورست
clever باهوش

نقطه ي ۵ +f نقاط ۱ ۲ و ۴ =father پدر
His father is a kind man
پدر او يک مرد مهربان است
در کلمه:
fatherhood پدری, اصلیت

نقطه ي ۵ +h نقاط ۱ ۲ و ۵ = here اينجا
Come here, next to the stove
بيا اينجا پيش بُخاري

نقطه ي ۵ + k نقاط ۱ و ۳ = know شناختن, دانستن
I know her husband, he’s an artist
من همسر او را ميشناسم او هنرپيشه است
known شناخته شده

نقطه ي ۵ +l نقاط ۱ ۲ و ۳ =lord ارباب, آقا
He is the lord of this village
او ارباب اين روستا است

نقطه ي ۵ + m نقاط ۱ ۳ و ۴ =mother مادر
I love my mother
من عاشق مادرم هستم
motherly مادرانه

نقطه ي ۵ +n نقاط ۱ ۳ ۴ و ۵ =name اسم
His name is Ali
اسم او علي است
rename نامگذاري مجدد

نقطه ي ۵ + o نقاط ۱ ۳ و ۵ =one يک, يکي, واحد, تک
One plus two equals three
يک به علاوه دو مساوي سه
lonely به تنهايي
stone سنگ

نقطه ي ۵ +p نقاط ۱ ۲ ۳ و ۴ =part بخش, قسمت
This part of river is very deep, don’t swim there
اين قسمت از رودخانه خيلي عميق است آنجا شنا نکن
party ميهماني
apartment آپارتمان

نقطه ي ۵ +q نقاط ۱ ۲ ۳ ۴ و ۵ = question پرسش
May i ask you a question?
ميتوانم از تو يک سوال بپرسم؟
questioner پرسشگر

نقطه ي ۵ +r نقاط ۱ ۲ ۳ و ۵ =right درست, سمت راست, حق
Please turn right
لطفاً بپيچ به راست
rightly به درستي
brighten درخشان کردن
bright درخشان

نقطه ي ۵ +s نقاط ۲ ۳ و ۴ = some مقداري, چندين
Please give me some butter
لطفاً مقداري کره به من بده
something چيزي
awesome وحشت آور

نقطه ي ۵ +t نقاط ۲ ۳ ۴ و ۵ =time زمان, ساعت
What time is it?
ساعت چنده؟

نقطه ي ۵ +u نقاط ۱ ۳ و ۶ = under زير, در زير
Do you see my bag under the table?
آيا کيفم را زير ميز ميبيني؟
understand فهميدن, متوجه شدن

نقطه ي ۵ +w نقاط ۲ ۴ ۵ و ۶ =work کار
I work in a big company
من در يک کمپاني بزرگ کار ميکنم
workbook کارنامه, کتاب دستور کار
network شبکه

نقطه ي ۵ + y نقاط ۱ ۳ ۴ ۵ و ۶ =young جوان
His brother is bery young
برادر او خيلي جوان است
younger جوانتر

نقطه ي ۵ + ذ نقاط ۲ ۳ ۴ و ۶ =there آنجا
There is a book on the table
يک کتاب روي ميز است
thereby بدان وسيله, به موجب آن در نتيجه

نقطه ي ۵ + تاي تأنيث نقاط ۱ و ۶ =character شخصيت
I love his character
من منش او را دوست دارم
characteristic مشخصه, جنبه

نقطه ي ۵ + ث نقاط ۱ ۴ ۵ و ۶ = through از بين, از اول تا انتها
Come through the jungle
از وسط جنگل بيا
throughout سراسر, به کلي

نقطه ي ۵ +ح نقاط ۱ ۵ و ۶ =where کجا
Where is your sister?
خواهرت کجاست؟

نقطه ي ۵ + واو همزه نقاط ۱ ۲ ۵ و ۶ =ought بايد
you ought to obey the rules of this store
شما بايد از قوانين اين فروشگاه اطاعت کنيد
thought فکر, گذشته ي think

***

بخش سوم:

اين بخش شامل دو خانه است که در خانه ي اول نقاط ۴ و۵ و در خانه ي بعدي يک علامت مينويسيم

نقاط ۴ و ۵ +u نقاط ۱ ۳ و ۶ =upon بالاترين, مافوق
Once upon a time
يکي بود يکي نبود

نقاط ۴ و ۵ +w نقاط ۲ ۴ ۵ و ۶ =word لغت, کلمه
Don’t repeat that word again
اين کلمه را ديگر تکرار نکن

نقاط ۴ و ۵ +ذ نقاط ۲ ۳ ۴ و ۶ =these اينها
These shoes are beautiful
اين کفشها زيبا هستند

نقاط ۴ و ۵ + ث نقاط ۱ ۴ ۵ و ۶ =those آنها
Those windows are dirty, clean them please
آن پنجره ها کثيف هستند لطفاً تميزشان کنيد

نقاط ۴ و ۵ + ح نقاط ۱ ۵ و ۶ whose برای چه کسي؟, متعلق به چه کسي؟
Whose bag is this?
اين کيف چه کسي است؟

***

بخش چهارم:

اين بخش هم شامل دو خانه است که در خانه ي اول نقاط ۴ و ۵ و ۶ و در خانه ي دوم يک حرف قرار دارد

نقاط ۴ ۵ و ۶ +c نقاط ۱ و ۴ =cannot نتوانستن
شکل ديگر اين کلمه can’t است که به صورت c’t در کوتاه نويسي نوشته ميشود
he cannot solve the problem
او نميتواند مشکل را حل کند

نقاط ۴ ۵ و ۶ +h نقاط ۱ ۲ و ۵ =had داشتن گذشته ي have
i had headache yesterday
ديروز من سر درد داشتم

نقاط ۴ ۵ و ۶ +m نقاط ۱ ۳ و ۴ =many بسيار, خيلي
how many eggs do you have?
تو چند تا تخم مرغ داري؟

نقاط ۴ ۵ و ۶ +s نقاط ۲ ۳ و ۴ =spirit روح, روان
Make beautiful your inside spirit, that be same your inside and
outside personality.
روح دروني خود را زيباکنيد تا شخصيت دروني و بيروني شما يکي شود.سقراط
در کلمه:
spiritual روحاني

نقاط ۴ ۵ و ۶ + w نقاط ۲ ۴ ۵ و ۶ =world جهان
i like to travel all over the world
من دوست دارم به سراسر دنيا سفر کنم

نقاط ۴ ۵ و ۶ +ذ نقاط و ۳ ۴ و ۶ براي آنها
their shoes are white
کفشهايشان سفيد است

***

بخش پنجم:

اين بخش شامل دو خانه است در خانه ي اول نقاط ۴ و ۶ و در خانه ي دوم يک حرف مينويسيم
توجه کنيد که هيچ يک از اين علائم معني خاصي ندارند و در داخل کلمه معني پيدا ميکنند
همچنين اين علائم در اول کلمه نمي آيند و فقط در وسط و آخر کلمه بدون فاصله استفاده ميشوند

نقاط ۴ و ۶ +d نقاط ۱ ۴ و ۵ =ound
sounds اصوات
round گرد
sound صدا

نقاط ۴ و ۶ +e نقاط ۱ و ۵ = ance
distance فاصله, مسافت

نقاط ۴ و ۶ +n نقاط ۱ ۳ ۴ و ۵ =sion
televisions تليويزيونها
decision تصميم

نقاط ۴ و ۶ +s نقاط ۲ ۳ و ۴ = less
hopeless نا اميد
useless مضر

نقاط ۴ و ۶ +t نقاط ۲ ۳ ۴ و ۵ =ount
mountain کوه
count شمردن

***

بخش ششم:

اين بخش شامل دو خانه است در خانه ي اول نقاط ۵ و ۶ و در خانه ي دوم يک علامت مينويسيم
توجه داشته باشيد که هيچ کدام از اين علائم در اول کلمه نمي آيند و بيشتر در آخر کلمه استفاده ميشوند البته در وسط کلمه هم ميآيند و به حروف قبل و بعد از خود ميچسبند

نقاط ۵ و ۶+ e نقاط ۱ و ۵ = ence
references منابع
reference مرجع
existenceوجو

نقاط ۵ و ۶ +g نقاط ۱ ۲ ۴ و ۵ =ong
longman ديکشنري لانگمن
among در ميان
long دراز

نقاط ۵ و ۶ + l نقاط ۱ ۲ و ۳ =ful
carefully به دقت, محتاطانه
powerful قدرتمند
careful مراقب, با دقت

نقاط ۵ و ۶ +nنقاط ۱ ۳ ۴ و ۵ =tion
optional اختياري
motion تحرک
direction جهت

نقاط ۵ و ۶ + s نقاط ۲ ۳ و ۴ =ness
businessman تاجر
business شغل,تجارت, معامله
goodness خوبي

نقاط ۵ و ۶ + t نقاط ۲ ۳ ۴ و ۵ =ment
documents اسناد
comment نظر
punishment تنبيه
agreement توافق

نقاط ۵ و ۶ +y نقاط ۱ ۳ ۴ ۵ و ۶ =ity
community اجتماع, جامعه
city شهر

***

بخش هفتم:

اين بخش هم شامل علائمي است که در دو خانه نوشته ميشوند خانه ي اول نقطه ي ۶ و خانه ي دوم يک علامت

نقطه ي ۶ +n نقاط ۱ ۳ ۴ و ۵ =ation
rational منطقي
explanation توضيح

نقطه ي ۶ +y نقاط ۱ ۳ ۴ ۵ و ۶ =ally
naturally به طور طبيعي
normally به صورت عادي

***

بخش هشتم:

اين بخش شامل علائمي است که در اول, وسط و يا آخر کلمه بدون فاصله استفاده ميشوند و معني خاصي ندارند
لازم به ذکر است که بعضي از علايم اين بخش در بخشهاي قبل هم توضيح داده شده که در اينجا از تکرارشان پرهيز کردم.

تاي تءنيث نقاط ۱ و ۶ =ch
chicken جوجه
butcher قصاب
rich ثروتمند
church کليسا

غ نقاط ۱ ۲ و ۶=gh
ghoast روح
taught گذشته ي teach درس دادن
cough سرفه کردن

ش نقاط۱ ۴ و ۶ =sh
ship کشتي
dishwasher ماشين ظرفشويي
fish ماهي

ث نقاط ۱ ۴ ۵ و ۶ =th
thumb انگشت شست
bathroom حمام
math رياضي

ح نقاط ۱ ۵ و ۶ = wh
اين علامت بيشتر در اول کلمه استفاده ميشود
wheel چرخ

ض نقاط ۱ ۲ ۴ و ۶ =e d
edit ويرايش کردن
bedroom اتاق خواب
red قرمز

نقاط ۱ ۲ ۴ ۵ و ۶ برعکس ق و q = e r
eraser پاک کن
nerve عصب
server خدمت کننده, خدمتکار
carrier حرفه, دستگاه کرير حمل کننده

نقاط ۱ ۲ ۵ و ۶ ت برعکس =o u
outside بيرون
noun اسم

نقاط ۲ ۴ و ۶ o برعکس =o w
owner مالک
down پايين
elbow آرنج, دسته ي صندلي

نقطه ي ۲ فتحه = e a که فقط در وسط کلمه استفاده ميشود
real واقعي
read خواندن

نقاط ۲ و ۵ علامت نقل قول = con در اول کلمه و cc در وسط کلمه
در اول کلمه:
conversation مکالمه
connection ارتباط
در وسط:
accident تصادف
accept پذيرفتن

علامت نقطه يا د کوتاه نوشته شده نقاط ۲ ۵ و ۶ =dis در اول کلمه و dd در وسط کلمه
disappear ناپديد شدن
disagree مخالفت کردن
ladder نردبان, پلکان

نقاط ۳ ۴ و ۶ ژ = i n g
rings حلقه هاي انگشتر
ring حلقه, انگشتر
sing آواز خواندن

نقاط ۳ ۴ ۵ و ۶ علامت عدد در رياضي = b l e
اين علامت فقط در وسط و آخر کلمه استفاده ميشود
vegetables سبظيجات
usable قابل استفاده
be able to قادر بودن, توانايي داشتن در کاري که در اين مثال علامت عدد فقط به a ميچسبد

آ نقاط ۳ ۴ و ۵ = a r
artist هنرمند
carpet فرش
car اتومبيل, ماشين

نکته:
اگر حروف e a r در کنار هم قرار بگيرند براي کوتاه نويسيشان e را مينويسيم و بعد آ را ميآوريم
مثال:
ear گوش که به صورت e +آ مينويسيم

نقاط ۳ و ۶ علامت منهاي رياضي = com در اول و وسط کلمه ميآيد
computer رايانه
come آمدن
become تبديل شدن, شدن

***

بخش نهم:

هر يک از علائم اين بخش براي يک کلمه به کار برده ميشود و شامل بيشتر از يک خانه است

a +b نقطه ي ۱ در خانه ي اول و ۱ و ۲ در خانه ي دوم = about در باره, راجع به
do you hear anything about the accident?
آيا درباره تصادف چيزي شنيده ايد؟

a +b +v نقطه ي ۱ در خانه ي اول, ۱ و ۲ در خانه ي دوم و ۱ ۲ ۳ و ۶ در خانه ي سوم = above مافوق, بالاتر
there is a big energy above all energies.
يک انرژي بزرگ مافوق همه ي انرژيها هست

a +c نقطه ي ۱ در خانه ي اول و ۱ و ۴ در خانه ي دوم = according مطابق, بر حسب
please answer the questions according to this passage
لطفاً مطابق اين متن به سوالات پاسخ دهيد

a +c +r نقطه ي ۱ در خانه ي اول, ۱ و ۴ در خانه ي دوم وط ۱ ۲ ۳ و ۵ در خانه ي سوم = across از عرض, از اين سو به آن سو, رو به رو, از ميان
there is a bridge across the river
يک پل در ميان (روي) رودخانه است

a +f نقطه ي ۱ در خانه ي اول و ۱ ۲ و ۴ در خانه ي دوم =after بعد از, پس از
come here after me
بعد از من بيا اينجا

a +f +n نقطه ي ۱ در خانه ي اول, ۱ ۲ و ۴ در خانه ي دوم و ۱ ۳ ۴ و ۵ در خانه ي سوم = afternoon
see you tomorrow afternoon
فردا عصر ميبينمت

a +f +w نقطه ي ۱ در خانه ي اول, ۱ ۲ و ۴ در خانه ي دوم و ۲ ۴ ۵ و ۶ در خانه ي سوم = afterward سپس, بعد از
we had dinner and went home afterward
ما شام خورديم و پس از آن به خانه رفتيم

a +g نقطه ي ۱ در خانه ي اول و ۱ ۲ ۴ و ۵ در خانه ي دوم = again دوباره
don’t repeat this word again
ديگر اين حرف را تکرار نکن

a +g +علامت کسر نقطه ي ۱ در خانه ي اول, ۱ ۲ ۴ و ۵ در خانه ي دوم و ۳ و ۴ در خانه ي سوم = against برخلاف, مخالف
your behaviour is against the rule of this store
رفتار شما مخالف قوانين اين فروشگاه است

a +l نقطه ي ۱ در خانه ي اول و ۱ ۲ و ۳ در خانه ي دوم = also همچنين, نيز
i also see her brother in the street
من برادر او را هم در خيابان ديدم

a +l +m نقطه ي ۱ در خانه ي اول, ۱ ۲ و ۳ در خانه ي دوم و ۱ ۳ و ۴ در خانه ي سوم = almost تقريباً
It is almost dark outside
بيرون تقريباً تاريک است

a +l +r نقطه ي ۱ در خانه ي اول, ۱ ۲ و ۳ در خانه ي دوم و ۱ ۲ ۳ و ۵ در خانه ي سوم =already پيش از اين
My homework is already done.
تکاليفم چند لحظه قبل تمام شده است

a +l +t نقطه ي ۱ در خانه ي اول, ۱ ۲ و ۳ در خانه ي دوم و ۲ ۳ ۴ و ۵ در خانه ي سوم = altogether با همديگر
let’s sing altogether
بياييد باهم آواز بخوانيم

a +l +ث نقطه ي ۱ در خانه ي اول, ۱ ۲ و ۳ در خانه ي دوم و ۱ ۴ ۵ و ۶ در خانه ي سوم = although اگرچه, با اينکه
The holiday was great although the hotel wasn’t very nice
تعطيلات عالي بود اگرچه هتل خيلي خوب نبود

a +l +w نقطه ي ۱ در خانه ي اول, ۱ ۲ و ۳ در خانه ي دوم و ۲ ۴ ۵ و ۶ در خانه ي سوم = always هميشه
I always go to work by car
من هميشه با ماشين به سر کار ميروم

تنوين نصب +c نقاط ۲ و ۳ در خانه ي اول و ۱ و ۴ در خانه ي دوم = because زيرا
I didn’t go to the party because i was too tired
من به ميهماني نرفتم چون خيلي خسته بودم

تنوين نصب +f نقاط ۲ و ۳ در خانه ي اول و ۱ ۲ و ۴ در خانه ي دوم = before قبل از, قبل
I was there before they arrived
من قبل از اينکه آنها برسند آنجا بودم

تنوين نصب +h نقاط ۲ و ۳ در خانه ي اول و ۱ ۲ و ۵ در خانه ي دوم =behind پشت
There is a tall tree behind this building
يک درخت بلند پشت اين ساختمان است

تنوين نصب +l نقاط ۲ و ۳ در خانه ي اول و ۱ ۲ و ۳ در خانه ي دوم =below در زير, پايين
Which of the sentences mentioned below is correct?
کداميک از جملاتي که در پايين ذکر شده درست است؟

تنوين نصب + n نقاط ۲ و ۳ در خانه ي اول و ۱ ۳ ۴ و ۵ در خانه ي دوم = beneathپايينتر از, تحتاني
She acts like some kind of princess, like we’re all beneath her
او مانند يک شاهزاده رفتار ميکند انگار ما همه زيردست او هستيم

تنوين نصب +s نقاط ۲ و ۳ در خانه ي اول و ۲ ۳ و ۴ در خانه ي دوم =beside در کنار, نزديک
Our school is beside a big library
مدرسه ي ما کنار يک کتابخانه ي بزرگ است

تنوين نصب +t نقاط ۲ و ۳ در خانه ي اول و ۲ ۳ ۴ و ۵ در خانه ي دوم = between بين, ميان
There is a drug store between those two apartments
يک داروخانه بين آن دو آپارتمان است

تنوين نصب +y نقاط ۲ و ۳ در خانه ي اول و ۱ ۳ ۴ ۵ و ۶ در خانه ي دوم = beyond ماورا, برتر از
The level of inflation has gone beyond ten percent
سطح تورم به بالاتر از ۱۰ درصد رسيده است

b +l نقاط ۱ و ۲ در خانه ي اول و ۱ ۲ و ۳ در خانه ي دوم = blind نابينا
a person who can not see is blind
فردي که نميتواند ببيند نابينا است

b +r +l نقاط ۱ و ۲ در خانه ي اول, ۱ ۲ ۳ و ۵ در خانه ي دوم و ۱ ۲ و ۳ در خانه ي سوم = braille خط بريل مخصوص نابينايان
braille is used for reading and writing by blind persons
بريل براي خواندن و نوشتن افراد نابينا استفاده ميشود

تاي تءنيث + n نقاط ۱ و ۶ در خانه ي اول و ۱ ۳ ۴ و ۵ در خانه ي دوم = childrenبچه ها
Mojtaba loves children very very moch
مجتبي به بچه ها خيلي عشق ميورزد

c + d نقاط ۱ و ۴ در خانه ي اول و ۱ ۴ و ۵ در خانه ي دوم = could توانستن گذشته ي can
Could I have some more salad?
آيا ميتوانم کمي بيشتر سالاد بخورم؟

ش + d نقاط ۱ ۴ و ۶ در خانه ي اول و ۱ ۴ و ۵ در خانه ي دوم =should بايد
You should take a rest
شما بايد استراحت کنيد

w +d نقاط ۲ ۴ ۵ و ۶ در خانه ي اول و ۱ ۴ و ۵ در خانه ي دوم = would تمايل,اي کاش
I would answer the question if I knew the answer
اگر جواب را ميدانستم به سوال پاسخ ميدادم

e +i نقاط ۱ و ۵ در خانه ي اول و ۲ و ۴ در خانه ي دوم =either هريک از دوتا, اين و آن
Which of the two cars do you want؟
Either of them is good
کدام يک از اين دو ماشين را مي خواهي؟
هرکدام از آن ها که خوب است

n +e +i نقاط ۱ ۳ ۴ و ۵ در خانه ي اول ۱ و ۵ در خانه ي دوم و ۲ و ۴ در خانه ي سوم = neither هيچ يک از اين دو, نه اين و نه آن
Which book did you buy?
I bought neither.
Neither book is mine.
کدام کتاب را خريديد؟
من هيچ کدام را نخريدم.
هيچ کدام از دو کتاب مال من نيست.

علامت گفتار : +c + v نقاط ۲ و ۵ در خانه ي اول, ۱ و ۴ در خانه ي دوم و ۱ ۲ ۳ و ۶ در خانه ي سوم = conceiveتمرکز, تصور کردن
Ancient peoples conceived of the earth as flat
مردم قديم تصور ميکردند زمين صاف است

علامت گفتار : +c +v +gنقاط ۲ و ۵ در خانه ي اول, ۱ و ۴ در خانه ي دوم, ۱ ۲ ۳ و ۶ در خانه ي سوم و ۱ ۲ ۴ و ۵ در خانه ي چهارم = conceivingامکان پذيري, قابليت تصور
conceiving a new plan for the project was impossible
تصور يک برنامه ي جديد براي پروژه غير ممکن بود

d + c + v نقاط ۱ ۴ و ۵ در خانه ي اول, ۱ و ۴ در خانه ي دوم و ۱ ۲ ۳ و ۶ در خانه ي سوم = deceive فريب دادن, گول زدن
they deceived her into signing the paper
آنها او را براي امضا کردن کاغذ فريب دادند

d +c +v +g نقاط ۱ ۴ و ۵ در خانه ي اول, ۱ و ۴ در خانه ي دوم, ۱ ۲ ۳ و ۶ در خانه ي سوم, و ۱ ۲ ۴ و ۵ در خانه ي چهارم = deceivingفريبنده, فريبا
you are just deceiving yourself if you carry on beliving that he loves you
شما فقط خودتان را گول ميزنيد اگر به اين باور که او دوستتان دارد ادامه بدهيد

p +علامت قاف برعکس +c +v نقاط ۱ ۲ ۳ و ۴ در خانه ي اول, ۱ ۲ ۴ ۵ و ۶ در خانه ي دوم, ۱ و ۴ در خانه ي سوم, و ۱ ۲ ۳ و ۶ در خانه ي چهارم =perceiveفهميدن, حس کردن
i perceived the change in the tone of her voice
من تغيير تُن صداي او را حس کردم

p +علامت قاف برعکس +c +v +g نقاط ۱ ۲ ۳ و ۴ در خانه ي اول, ۱ ۲ ۴ ۵ و ۶ در خانه ي دوم, ۱ و ۴ در خانه ي سوم, ۱ ۲ ۳ و ۶ در خانه ي چهارم و ۱ ۲ ۴ و ۵ در خانه ي پنجم = perceivingاحساس, فهميدن
perceiving a change in her manner was easy
فهميدن تغيير رفتار او آسان است

r +c +v نقاط ۱ ۲ ۳ و ۵ در خانه ي اول, ۱ و ۴ در خانه ي دوم و ۱ ۲ ۳ و ۶ در خانه ي سوم =receiveدريافت کردن, رسيدن,
she received a letter from her best friend
او يک نامه از بهترين دوستش دريافت کرد

r +c +v +g نقاط ۱ ۲ ۳ و ۵ در خانه ي اول, ۱ و ۴ در خانه ي دوم, ۱ ۲ ۳ و ۶ در خانه ي سوم و ۱ ۲ ۴ و ۵ در خانه ي چهارم =receivingدريافت
they are receiving a lot of complaint about the new program
آنها به خاطر برنامه ي جديد شکايتهاي يزيادي دريافت ميکنند

d +c +l نقاط ۱ ۴ و ۵ در خانه ي اول, ۱ و ۴ در خانه ي دوم و ۱ ۲ و ۳ در خانه ي سوم = declare اعلام کردن, گفتن
he was declared the winner of the game
او به عنوان برنده ي بازي اعلام شد

d +c +l +g نقاط ۱ ۴ و ۵ در خانه ي اول, ۱ و ۴ در خانه ي دوم, ۱ ۲ و ۳ در خانه ي سوم و ۱ ۲ ۴ و ۵ در خانه ي چهارم =declaring اظهار, بيان
by declaring the meeting open, journalists came into the room
با اعلام جلسه باز, (ورود آزاد), خبرنگاران به داخل اطاق آمدند

r + j + c نقاط ۱ ۲ ۳ و ۵ در خانه ي اول, ۲ ۴ و ۵ در خانه ي دوم و ۱ و ۴ در خانه ي سوم = rejoice شادي کردن, خوشحال شدن
we rejoiced over the good news
ما از اخبار جديد شاد شديم

r +j +c +g نقاط ۱ ۲ ۳ و ۵ در خانه ي اول, ۲ ۴ و ۵ در خانه ي دوم, ۱ و ۴ در خانه ي سوم و ۱ ۲ ۴ و ۵ در خانه ي چهارم =rejoicing شادي,خوشي
finding a job should have been an ocassion for rejoicing
پيدا کردن شغل بايد يک فرصت براي شادي شده باشد

f +r نقاط ۱ ۲ و ۴ در خانه ي اول و ۱ ۲ ۳ و ۵ در خانه ي دوم =friend دوست
I have a kind friend
من يک دوست مهربان دارم

f +علامت کسر نقاط ۱ ۲ و ۴ در خانه ي اول و ۳ و ۴ در خانه ي دوم =first نخست, اول, اولين, مقدم
His room is at the first floor
اتاق او در طبقه ي اول است

g +d نقاط ۱ ۲ ۴ و ۵ در خانه ي اول و ۱ ۴ و ۵ در خانه ي دوم =good خوب, مال منقول
His behaviour is very good
رفتار او خيلي خوب است

g +r +t نقاط ۱ ۲ ۴ و ۵ در خانه ي اول, ۱ ۲ ۳ و ۵ در خانه ي دوم و ۲ ۳ ۴ و ۵ در خانه ي سوم = great بزرگ, عالي
The Caspian Sea is great and deep
درياي خزر بزرگ و عميق است

i +m +m نقاط ۲ و ۴ در خانه ي اول, ۱ ۳ و ۴ در خانه ي دوم و ۱ ۳ و ۴ در خانه ي سوم =immediate فوري, بلافاصله
The effect of the treatment was immediate
تءثير درمان فوري بود

l + l نقاط ۱ ۲ و ۳ در خانه ي اول و ۱ ۲ و ۳ در خانه ي دوم =little کم, کوچولو
There is a little water in the glass
مقدار کمي آب در ليوان است

l +r نقاط ۱ ۲ و ۳ در خانه ي اول و ۱ ۲ ۳ و ۵ در خانه ي دوم =letter نامه
Receiving letter made her happy
دريافت نامه باعث خوشحالي او شد, {او را خوشحال کرد}

m + علامت کسر نقاط ۱ ۳ و ۴ در خانه ي اول و ۳ و ۴ در خانه ي دوم =must بايد, ضروري
You must be starving
شما بايد گرسنه باشيد

m + تاي تءنيث نقاط ۱ ۳ و ۴ در خانه ي اول و ۱ و ۶ در خانه ي دوم = much زياد, خيلي بزرگ
He loves animals very very much
او حيوانات را خيلي دوست دارد

s + تاي تءنيث نقاط ۲ ۳ و ۴ در خانه ي اول و ۱ و ۶ در خانه ي دوم =such چنين, اينگونه
How could he do such a thing to his own children?
او چطور توانست اينچنين کاري را در مورد بچه هاي خودش انجام دهد؟

n +e +c نقاط ۱ ۳ ۴ و ۵ در خانه ي اول, ۱ و ۵ در خانه ي دوم و ۱ و ۴ در خانه ي سوم =necessary لازم, ضروري
It’s necessary for a good friend to be honest
براي يک دوست خوب ضروري است که صادق باشد

o +c نقاط ۱ ۳ و ۵ در خانه ي اول و ۱ و ۴ در خانه ي دوم = o’clockساعت
Their appointment is at ten o’clock
وعده ي ملاقات آنها در ساعت ۱۰ است

p +قاف برعکس +h نقاط ۱ ۲ ۳ و ۴ در خانه ي اول, ۱ ۲ ۴ ۵ و ۶ در خانه ي دوم و ۱ ۲ و ۵ در خانه ي سوم =perhaps شايد
Perhaps the doctor did ask her permission, but she didn’t say anything to her husband or family
شايد پزشک از او اجازه گرفته بود ولي او به همسر يا خانواده اش چيزي نگفته بود

p +d نقاط ۱ ۲ ۳ و ۴ در خانه ي اول و ۱ ۴ و ۵ در خانه ي دوم = paid پرداخت کرد, پرداخت شد گذشته ي pay
Their wage was paid yesterday
دستمزد آنها ديروز پرداخت شد

s +d نقاط ۲ ۳ و ۴ در خانه ي اول و ۱ ۴ و ۵ در خانه ي دوم =said گفت گذشته ي say
He said that the rain had stopped
او گفت که بارش باران متوقف شده است

q +k نقاط ۱ ۲ ۳ ۴ و ۵ در خانه ي اول و ۱ و ۳ در خانه ي دوم =quick تند, سريع
He is fairly quick at math
او در يادگيري رياضي خيلي سريع است

t +g +r نقاط ۲ ۳ ۴ و ۵ در خانه ي اول, ۱ ۲ ۴ و ۵ در خانه ي دوم و ۱ ۲ ۳ و ۵ در خانه ي سوم =together با همديگر, باهم
They want to be together all day long
آنها ميخواهند تمام مدت روز را باهم باشند

t +d نقاط ۲ ۳ ۴ و ۵ در خانه ي اول و ۱ ۴ و ۵ در خانه ي دوم =today امروز
I want to visit one of my best friends today
امروز من ميخواهم يکي از بهترين دوستانم را ملاقات کنم

t +m نقاط ۲ ۳ ۴ و ۵ در خانه ي اول و ۱ ۳ و ۴ در خانه ي دوم =tomorrow فردا
She will come tomorrow
او فردا خواهد آمد

t +n نقاط ۲ ۳ ۴ و ۵ در خانه ي اول و ۱ ۳ ۴ و ۵ در خانه ي دوم =tonight امشب
I will take part in your party tonight
من امشب در ميهماني شما شرکت خواهم کرد

h +m نقاط ۱ ۲ و ۵ در خانه ي اول و ۱ ۳ و ۴ در خانه ي دوم =him او را, به او
Did you see him in the party?
آيا شما او را در ميهماني ديديد؟

x +s نقاط ۱ ۳ ۴ و ۶ در خانه ي اول و ۲ ۳ و ۴ در خانه ي دوم =its براي آن
I can’t remember its name
من نميتوانم نام آنرا به خاطر بياورم

y +r نقاط ۱ ۳ ۴ ۵ و ۶ در خانه ي اول و ۱ ۲ ۳ و ۵ در خانه ي دوم =yourبراي شما, مربوط به شما
Your handwriting is nice
دستخط شما زيباست

m +y +f نقاط ۱ ۳ و ۴ در خانه ي اول, ۱ ۳ ۴ ۵ و ۶ در خانه ي دوم و ۱ ۲ و ۴ در خانه ي سوم =myself خودم
I bought a house for myself
من يک خانه براي خودم خريدم

ث +y +f نقاط ۱ ۴ ۵ و ۶ در خانه ي اول, ۱ ۳ ۴ ۵ و ۶ در خانه ي دوم و ۱ ۲ و ۴ در خانه ي سوم =thyself خودت در قديم به جاي yourself استفاده ميشد
Love thyself
خودت را دوست داشته باش

y +r +f نقاط ۱ ۳ ۴ ۵ و ۶ در خانه ي اول, ۱ ۲ ۳ و ۵ در خانه ي دوم و ۱ ۲ و ۴ در خانه ي سوم =yourself خودت
You should be ashamed of yourself
بايد از خودت خجالت بکشي

h +قاف برعکس +f نقاط ۱ ۲ و ۵ در خانه ي اول, ۱ ۲ ۴ ۵ و ۶ در خانه ي دوم و ۱ ۲ و ۴ در خانه ي سوم =herself خودش را, خودش مونث
The baby hurt herself
نوزاد به خودش صدمه زد

h +m +f نقاط ۱ ۲ و ۵ در خانه ي اول, ۱ ۳ و ۴ در خانه ي دوم و ۱ ۲ و ۴ در خانه ي سوم =himself خود او, خودش مذکر
Ali himself will be at the meeting
علي خودش در جلسه حضور خواهد داشت

x +f نقاط ۱ ۳ ۴ و ۶ در خانه ي اول و ۱ ۲ و ۴ در خانه ي دوم =itself خودش غير انسان
The dog was washing itself
سگ داشت خودش را مي شست

نقطه ي ۵ +o +f نقطه ي ۵ در خانه ي اول, ۱ ۳ و ۵ در خانه ي دوم و ۱ ۲ و ۴ در خانه ي سوم =oneself خود, خويش
One must first correct oneself before correcting others
يک شخص بايد قبل از اصلاح ديگري خودش را اصلاح کند

واو همزه +r +v +s نقاط ۱ ۲ ۵ و ۶ در خانه ي اول, ۱ ۲ ۳ و ۵ در خانه ي دوم, ۱ ۲ ۳ و ۶ در خانه ي سوم و ۲ ۳ و ۴ در خانه ي چهارم =ourselves خودمان
We blame ourselves
ما خودمان را مقصر مي‌دانيم

y +r +v +s نقاط ۱ ۳ ۴ ۵ و ۶ در خانه ي اول, ۱ ۲ ۳ و ۵ در خانه ي دوم, ۱ ۲ ۳ و ۶ در خانه ي سوم و ۲ ۳ و ۴ در خانه ي چهارم =yourselves خود شما, خودتان
Help yourselves
از خودتان پذيرايي کنيد

ذ +m +v +s نقاط ۲ ۳ ۴ و ۶ در خانه ي اول, ۱ ۳ و ۴ در خانه ي دوم, ۱ ۲ ۳ و ۶ در خانه ي سوم و ۲ ۳ و ۴ در خانه ي چهارم =themselves خودشان
They ate all the food themselves
خودشان همه ي غذا را خوردند

***

خب دوستان عزیز این جزوه رو تقدیم وجود گُلتون میکنم و ازتون میخوام سعی کنید تا میتونید این جزوه رو به دست همه ی کسانی که فکر میکنید به دردشون بخوره برسونید تا مسکوت نمونه و ازش استفاده بشه
اگه این کارو بکنید به من کمک کردید تا به هدفم که کمک به همه ی نابینایان کشوره نزدیک بشم

در ضمن کلیه ی حقوق این جزوه متعلق به سایت:

http://www.gooshkon.ir

بوده و کپی و نشر آن با ذکر منبع بلا مانع است

شادکام باشید

همتونو به خدای بزرگ میسپارم

تا آموزشهای بعدی خدا نگهدار.

درباره پریسیما

سلام فریبا حسنی هستم که تو سایت با نام پریسیما فعالیت میکنم. اهل زنجان و کارمند علوم پزشکی بخش معاونت درمانم. مدرک تحصیلیم کارشناسی حقوقه. حدود سه ماهه که با یکی از بهترین هم محلیها یعنی شهروز عزیز ازدواج کردم. فعلا همین کافیه شاد و موفق باشید.
این نوشته در English stuff, آموزش, آموزش های رایگان ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

70 پاسخ به مجموعه ی کامل آموزش کوتاه نویسی بریل زبان انگلیسی

 1. 1
  تبسم چلوی says:

  سلام پریسیما جان. واقعاً خسته نباشی گلم. کارت بسیااااار عالی بود. دستت طلا و تنت بی بلا. موفق باشی عزیزم.

 2. 2
  محمد رضا خوشی محمد رضا خوشی says:

  سلام پریسیما اوووول شدم راستی حجمش چقدر هست؟ مرسی

 3. 3
  پریسیما says:

  راستی ببخشید حجمشو ننوشتم
  حجمش ۱۸۴ kb هستش

 4. 4
  ملیسا says:

  سلام بر پریسیما،،میگم خسته نباشی عزیزم،دستت درد نکنه،خدافسی

 5. 5
  پریسیما says:

  سلام بر ملیسای عزیز خودم
  میگم سلامت باشی
  خداحافظ گلم

 6. 6

  سلام.
  خانم اجازه؟
  ما رو جزوه هامون آبلیمو ریخته بود همش خراب شد.
  خوب شد دوباره اینجا گذاشتیدش.
  این منبع آخرشم خوب اومدی خخخ.
  مرسی از زحمات فراوان.
  چه مبصر با ادبی شدم یه دفه خخخ.
  پسر اون گچو نبر با خودت بذار اینجااااااااا.

  • 6.1
   پریسیما says:

   سلام شهروز
   بیزحمت یه کاری بکن این به آدرس رو از متن پاک کن اگه ممکنه
   از اولش هم پسر با ادبی بودی کشف نشده بودی خخخ
   خیلیها کمکم کردن تا این پست درست بشه
   از همشون به خصوص آقای درفشیان تشکر میکنم

 7. 7
  پرواز says:

  اييييييييييش كوتاهنويسي اگه از رشته عزيزم كوتاه نويسي رو فاكتور بگيرم بايد بگم كيس مناسبي هس ك من عاشقش بشم هعي ممنون پرييييي سلاااااااااااام

  • 7.1
   پریسیما says:

   ایییش دکتر مگه بدون کوتاه نویسی هم میشه زندگی کرد؟
   فاکتور ماکتور هم نداریم باید یاد بگیری
   راستی سلامی با طعم خداحافظی!

 8. 8
  پریسیما says:

  مرسی مدیرهای کامنت دونی لطف کردید
  شهروز اگه تو انجام دادی باید بگم که الحق که مبصر خوبی هستی خخخ مرسی

 9. 9
  یک مادر says:

  سلام و درود و صد مرحبا تقدیم پریسیمای نازنین و دوست داشتنی
  باز هم من از طرف خودم و بزرگمهر تشکر میکنم و به اینهمه نظم و پشتکار و هدف والای شما احترام میزارم.سربلند و پیروز باشید

  • 9.1
   پریسیما says:

   سلام بر مادر عزیز و بزرگمهر گرامی
   شما منظم میبینید خانمی نظر لطفتونه
   یه وقفه توی انتشار جزوه افتاد که نظم پستهامو به هم ریخت
   ولی فدای سر گوش کنیهای عزیز
   مرسی که محبت کردید و پست منو منور کردید
   بزرگمهر رو ببوسید و وقتی بزرگ شد این جزوه رو بهش بدید اون وقت یه یادی از من هم بکنید

 10. 10
  هادی عباسی says:

  با سلاااااااااام بر خانم پریسیمای گرامی که جاودانه شد در خاطرات با آموزشهای مفیدش.
  بالاخره شنبه پایانی از راه رسید ما هم ناچارً باید خداحافظی کنیم هر چند این کلاس و استاد و شاگردانش را فراموش نخواهیم کرد امروز هم آمدیم تا هم جزوه برداری کنیم و هم در پست خداحافظی شما حضور داشته باشیم.
  پس خدا نگهدارتان تا ……………………

  • 10.1
   پریسیما says:

   سلاااام بر آقای عباسی عزیز
   باور کنید منتظرتون بودم
   خاطرات این کلاس و محبتهای همسایه ها همیشه تو ذهنم میمونه و فراموش نمیشه
   خدا نگهدارتون باشه

 11. 11
  رعد بارانی رعد بارانی says:

  سلااااام ، خانوم مهههلم رعدوک دیر رسیده ،شکلک رعد هن هن میکند و سرش پایین است.
  خانوم مههلم پرواز منو تو راه مدرسه هل داد تو جووپ آب و رو سرم تف کرد و دفترمو پاره کرد. شکلک رعد چوون چاقه هیچکی دوسش نداره.
  پری روی جوونم اونا به من میگن خنگ ، چون نادونن و به هر کی چاق باشه میگن خنگ. شکلک این یه واقعیته تلخ تو مدارسه .
  منم زدم تو کله ی فوک و پوکش.شکلک رعد از قضاوت بیناها از روی ظاهر گله مند است.

  • 11.1
   پریسیما says:

   سلام عزیزم
   من دوستت دارم هرقدر هم چاق باشی
   پرواز چرا نا مردی کردی چرا زدیش؟
   رعد تو چرا پروازو زدی؟
   بزن بهادر شدید؟ خخخ

 12. 12
  پرواز says:

  رعد به نظرت اونا ك بت ميگن خنگ كمي حق باهاشون نيس ؟؟؟؟؟؟آخه من ك ۴ ساعته دارم توجيهت ميكنم .و مودب جوابتو ميدم چطور ميتونم بيام جلو مدرسه و خخخخخ يكم فك كن خو ؟؟ /…
  كارهايي ك به استادت پرواز نسبت دادي منافي فرهنگ ايشون و شخصيتشونه و احتمالا يكي از دوستاي بينات جلو مدرسه خفتت كرده گلم …افتاااااااااااااااااااد

 13. 13
  پرواز says:

  منو اين بشر در جاي جاي اين محله پهناور با هم كل كل داريم
  خدا بخير كنه پري

 14. 14
  رعد بارانی رعد بارانی says:

  خانوم مهههلم ، ببخشید اونی که رعدوکو زد داداش دوقلوش بود ، من گفتم که پروازززی زور رعدوکو نداره. تازه اون که من موهاشو کشیدم چشاش آبی بود

  • 14.1
   پرواز says:

   كل كلا برنامه ريزي شده نيس پري …
   هعي هرجا خدا بخوااد اتفاق ميفته خخخخخخخخخخ
   هعي ووووووووي نع
   اسم اونو نيااااار رعد
   منظورت پرنده اس ؟؟؟
   هعي الهي خدا ازش نگذره هرچي من درسخون بودم اون شيطونه
   ولي تا جايي ك يادمه اون دو سال پيش با هواپيما سقوط كرد و جنازش سوخت …هعي نعععععع
   اشتباهه ميكني اون نبوده

   • 14.1.1
    پریسیما says:

    دیدی رعد دیدی اقرار کرد که خودش بوده
    پسر درسخون یه هفته بهت فرصت میدم که کوتاه نویسی رو فول بشیی وگرنه با من طرفی
    مدرک دکتراتو از بین میبرم حالا خود دانی

  • 14.2
   پریسیما says:

   خب شاید این هم چشماش پآبی باشه خخخ
   ببین عزیزم هر سوالی داری بیا از خودم بپرس کامل توضیح میدم بهت قول میدم گلم

 15. 15
  پرواز says:

  ايييييييييش پري از تو انتظار نداشتم
  يه فاتحه نثار روح دوقلوي مرحومم پرنده كن.
  الهي هرچي خاك پرندس عمر تو باشه اين كار خععععععلي سخته من از پسش برنميام
  بحدن تو از كجا ميفهمي من فول شدم ؟؟؟خخخخخخخخخخخ
  بعدم با لپتاپ ميدرسم خو
  اصن متن بريل ندارييم ك

 16. 16
  رعد بارانی رعد بارانی says:

  عزیزم هدفم از این کامنت بزن بزن این بود که بگم آدما متاسفانه اسیر چماشون هستن ، باورت میشه که تو مدارس بچه ها فکر میکنن چاقها کودن هستن شکلک حتی آدم بزرگا هم همین نظریه رو دارن.
  باران دوست داره اسیر چشم هایش نباشد. آیا نابیناها هم اسیر چیز دیگه ای به جز بینایی هستن ؟؟؟؟
  باران فهمیده که آدما برای ظاهر و لباس هم احترام قائلن شکلک ناراحت از این طرز فکر و اسارت در زنجیر نگاه
  پریسیما جووون خداییش بابا رعد یا رعدوووک دوست داشتنی تر از باران که خودم هستم نیستن ؟؟؟؟؟

  • 16.1
   پریسیما says:

   ببین عزیزم خب شماها که میبینید معیارهاتون هم با ما فرق میکنه
   من فکر نکنم که نابیناها فکر کنن که یه آدم چاق کودنه اصلاً خنده داره
   ولی لباس پوشیدن و نوع ظاهر شدن توی اجتماع خیلی مهمه مخصوصاً برای نابیناها که اگه حتی یه لکه روی لباسشون باشه میذارنش به حساب ندیدن و شلخته قلمدادش میکنن
   حالا میمونه طرز فکر مردم که اگه فکر کنن چون لباس یه نفر گرونتره پس اون آدم بهتره این فکر اشتباه محضه و بین نابیناها مرسوم نیست
   رعد باشی یا باران دوستت دارم

 17. 17
  پرواز says:

  ببخشيد وارد بحث ميشم.باس بگم نع ..اصلا هم دوس داشتني نيسن متاسفانه …فقد كمي دچار خودشيفتگي مفرط هستن. ۱ هييييييييچ ب نفع استادت بابايي …خخخخخخخ

 18. 18

  پریسیما جان، دم تو و سعید و تمام دست اندر کاران تهیه ی پست های ایجوری گرم.
  شما نباشید من کجام؟ کیم؟ چیم؟
  هوچ!

  • 18.1
   پریسیما says:

   واااااییی مدیر اومده
   خوش اومده
   مجتبی بانی این کارها خود خودتی خودتو دست کم نگیر تو کم کسی نیستی
   مدیر گوش کن اعظم
   خوشحال شدم مجتبی دمت گرم

 19. 19
  زهره says:

  دم و بازدمت گررررم, واقعا جای تشکر داره, مر۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 20. 20
  رعد بارانی رعد بارانی says:

  پا قدمه رعد بزرگو داری آبجی خوشگل. شکلک اگه مدیر بفمه من اینجا بودم کامنتشو میپاکه هههههه پری روی من
  والا با صداتون که هوش از سر من بردی.کمتر بهم لبخند بزن غریبه آشنا.

 21. 21
  پرواز says:

  خواهش پري
  اوهه چه عشقولانه ايش حالم بد شد خخخخخخ

  • 21.1
   پریسیما says:

   وای بگیرینش داره می افته!
   واااای حااالش بد شده
   عشقولانه نیست که یه کم تعریفم کرد همین
   من هم واقعاً دوستش دارم

 22. 22
  پریسیما says:

  راستی رعد از اینجا نرو اصلاً تصمیم نگیر که این کارو بکنی
  همین الآن تو پست شب یلدا دیدم که نوشتی هر روز تصمیم میگیرم که از اینجا برم ولی نمیشه تصمیمت اشتباهه عزیزم تو قرار نیست چیزی رو عوض کنی تو میتونی پیش ما باشی و کم کم به این اوضاع عادت کنی و ما رو بیشتر بشناسی
  ما خوشحال میشیم که افراد بینا میان و اینجا موندگار میشن

 23. 23
  اصغر says:

  سلام خانم پریسیما.
  از زحمتهایی که برای این جزوه کشیدی ممنون. موفق باشی.

 24. 24
  علی says:

  درود به روی ماهت!
  همیشه از اطناب و زیاده‌گویی باید پرهیخت!
  خود دیدی که این گونه که کار کردی، سودمندتر در کار افتاد!
  از بن جان، تو را سپاس!
  علی اصلانی

 25. 25
  نخودی says:

  سلام پريسيما جونم
  شديييييد تر از شديييد ممنون ……
  يعني اي ول … يعني باريكلا …. يعني خدا قوتت باشه ….
  هميشه سربلند هميشه سر افراز و هميشه شاد باشي عزيزم….

 26. 26
  عباس کاظمی says:

  سلااام سلااام به پریسیمای گل
  امیدوارم خوب باشی
  واقعا خسته نباشی ،خیلیخیلی زحمت کشیدی
  هیف که کلاسا تموم شد،واقعا لحظه ی خدا حافظی چقدر سخته،خیلی دردناکه
  ولی پریسیما خانم من یه پیشنهاد دارم،اگه اینجا هر از گاهی مطلب بزاری یا کلاسای دیگهیی بر گذار کنی خیلی عااالییی میشههااا
  انشا الاه که موفق باشی
  ساغل ساغل

  • 26.1
   پریسیما says:

   سلام آقای کاظمی
   اینها همه وظیفه بود قابل شما دوستان عزیز رو نداره
   چشم سعی میکنم باشم اگه موضوعی برای آموزش پیدا کنم حتماً خدمت میرسم
   وارُل

 27. 27

  سلااام پریسیما.
  یه خدا قوت جانانه بهت میگم بابت این مجموعه ارزشمند
  قطعا برای کسانی که دنبال یادگیری این مبحث هستن، میتونه مفید باشه.
  بازم منتظر آموزشهای ناب و جامع از طرف تو، همراه همیشگی محله گوشکن هستیم
  ممنون

  • 27.1
   پریسیما says:

   سلام امیر سرمدی عزیز
   سایتت راه افتاد؟
   کی راه می افته بیاییم اونجا رو هم آباد کنیم؟ خخخ
   این نظر لطف دوستانه
   ارزش شما برای من بیشتر از این حرفهاست
   از حضور سبزتون تشکر میکنم

 28. 28
  مهرداد چشمه محمدرضا چشمه says:

  سلااام بر پریسیما.
  هم اکنون من با یک اینترنت درب و داغون سیمکارتی با شما حرف میزنم و فکر میکنم حدود کامنت پنجاهم باشم.
  این آموزشها هم تموم شد احساس خرداد ماهی بهم دست داده.
  کلاسهای شما و ملیسا تقریبا هم زمان به پایان رسید و آخر سال شده.
  امیدوارم اول مهر با کلاسهای جدید و نو آورانه دیگه ای برگردید و ما رو از آموزشهای خوب تون محروم نکنید.
  به امید موفقیت روز افزون.

  • 28.1
   پریسیما says:

   سلام بر آقای چشمه ی عزیز
   این نهایت لطفتونه که با اون اینترنت قدم روی چشمهای من گذاشتید
   این حضورتون ستودنیه
   چشم دوباره میام و مزاحمتون میشم
   از لطف و حضورتون ممنون

 29. 29
  پرواز says:

  من برجسته نگار ميخوااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام !!!!
  جدي قيمتش چنده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اگه بخوام بخرم چطور ميتونم بخرم
  بعد اگه بخرم از جاز و اينا بينيازم يا برجسته نگار فقط به درد تايپ ميخوره ؟؟؟

  • 29.1
   پریسیما says:

   سلام
   تا اونجایی که من خبر دارم فقط برای نوشتن و خوندنه و به صفحه خوانها نیاز داره
   قیمتشو نمیدونم ولی از دوستان اگه کسی میدونه بیاد اینجا بگه

 30. 30
  یاسمین says:

  به به سلام بر پری دریایی و رویایی خودم
  very very tancks دختر کارت عالی بود ان شا الله عروسیت جبران کنیم

  • 30.1
   پریسیما says:

   سلاااام یاسی خانم
   خوبی؟ بابا دلم برات تنگ شده کجایی تو؟
   خواهش میکنم عزیزم تو اینارو یاد بگیر جبرانش پیش کش خخخ
   خوشحال شدم

 31. 31
  طاها تاها says:

  سلام خانم پریسیما.
  از زحمتهایی که برای این جزوه کشیدی ممنون. موفق باشی.

  این شعر برای ذهمت شماست

  با او دلم به مهر و مودت یگانه بود

  سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود

  بر درگهم ز جمع فرشته سپاه بود

  عرش مجید جاه مرا آستانه بود

  در راه من نهاد نهان دام مکر خویش

  آدم میان حلقهٔ آن دام دانه بود

  می‌خواست تا نشانهٔ لعنت کند مرا

  کرد آنچه خواست آدم خاکی بهانه بود

  بودم معلم ملکوت اندر آسمان

  امید من به خلد برین جاودانه بود

  هفصد هزار سال به طاعت ببوده‌ام

  وز طاعتم هزار هزاران خزانه بود

  در لوح خوانده‌ام که یکی لعنتی شود

  بودم گمان به هر کس و بر خود گمان نبود

  آدم ز خاک بود من از نور پاک او

  گفتم یگانه من بوم و او یگانه بود

  گفتند مالکان که نکردی تو سجده‌ای

  چون کردمی که با منش این در میانه بود

  جانا بیا و تکیه به طاعات خود مکن

  کاین بیت بهر بینش اهل زمانه بود

  دانستم عاقبت که به ما از قضا رسید

  صد چشمه آن زمان زد و چشمم روانه بود

  ای عاقلان عشق مرا هم گناه نیست

  ره یافتن به جانبشان بی رضا نبود

 32. 32
  مهدی قادری says:

  با سلام به معلم گرامی من که اول دبیرستانی هستم این آموزشها واقعن به دردم خورده و خاهد خورد بازم ممنون

 33. 33
  پرواز says:

  ووووووووي يني برجسته نگار بخرم بايد كوتاه نويسي ياد بگيرم ؟؟/نهههههههههه نميخواااااااااااام
  برجسته شو نميخوام ولي با نگارش مشكلي ندارم
  شماره نگار رو داري ميخوايم باهم آشنا بشيم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 34. 34
  کامبیز کامبیز اسدی says:

  این پست عالیه!مرسی مرسی

  • 34.1

   اوووه شما کی به این پست سر زدید؟
   ممنون نظر لطفتونه
   امیدوارم به درد کسایی که بهش احتیاج دارن بخوره به خصوص دانشآموزها
   از دیدن کامنتتون خوشحال شدم

   • 34.1.1
    کامبیز کامبیز says:

    سلام. وقتی کامنت شما رو دیدم فکر کردم، این کی بوده که بعد از مدتها کامنت داده و شما دارید جواب میدید.
    خواستم زیر کامنتتون بنویسم منم به پستاتون سر زدم.
    یه دونه بالاتر که رفتم دیدم خودم بودم خخخخ

 35. 35

  خخخ خب خودمم تعجب کردم که یه سال بعد از اتمام آموزش یکی دیدتش و کامنت هم گذاشته چون همیشه فکر میکردم که پستهایی که قدیمی هستن دیگه دیده نمیشن ولی به طاسطه جشنواره متوجه شدم که پستهامو خیلیها میبینن و باید حواسم بهشون باشه
  به هر حال بازم از حضورتون تشکر میکنم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *