بروشور مرتبط با برابرسازی فرصتها برای معلولین. منشور سازمان ملل

عرض سلام و احترام خدمت دوستان گرامی.

در این پست قصد دارم به بهانه ی گرامیداشت روز جهانی معلولین, خلاصه ای از اصول و استانداردهای برابرسازی فرصتها برای معلولین را در قالب یک بروشور حضور شما تقدیم نمایم. باشد که استفاده لازم را از آن برده و بیش از پیش به حقوق مدنی خویش آگاهی بیشتری پیدا کنیم. شایان ذکر است انجمن نابینایان و کم بینایان کردستان این بروشور را تدوین نموده و قصد دارد با همکاری بهزیستی استان جهت اعتلای دانش و نگرش مردم  و سازمانها در خصوص حقوق معلولین, همراه با یک شاخه گل در اداراد مختلف شهرستان سنندج توضیع نماید.

پیشنهاد میشود اهالی محترم محله نیز در صورت داشتن امکانات و تشکلهای معلولین این اقدام را به عنوان یک فعالیت آگاهیبخش در شهرستانها و استانهای خویش انجام دهند.

لازم به ذکر است که متن کامل این اصول حدود پانزده صفحه میباشد و در صورت استقبال شما عزیزان در پستی دیگر به صورت کامل منتشر میگردد. این اصول در واقع کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین سازمان ملل متحد مصوب سال 1993 میباشد.

 

اصول استاندارد درباره برابرسازي فرصت‌ها براي معلولان

منشور سازمان ملل

مقدمه:

1ـ اشخاص  معلول در همه بخش‌هاي جهان و در تمام سطوح در هر جامعه‌اي وجود دارند و تعداد آنان  زياد و در حال افزايش است.

2ـ دلايل و  عوارض معلول بودن در سراسر دنيا متفاوت است كه نتيجه شرايط مختلف اجتماعي ـ  اقتصادي و پيش‌بيني‌هاي متفاوتي است كه دولت‌ها براي رفاه شهروندان  خود به عمل مي‌آورند.

معلولیت:

3ـ واژه  «معلوليت»‌خلاصه تعداد زيادي از محدوديت‌هاي گوناگون در كاركرد است كه در هر  جمعيتي در هر كشور جهان رخ مي‌دهد. مردم ممكن است بر اثر آسيب‌ديدگي جسمي، فكري يا  احساسي ، شرايط پزشكي يا بيماري رواني معلول شوند. چنين آسيب ‌ديدگي ‌ها، شرايط يا  بيماري‌هايي از نظر ماهيت ممكن است دائمي يا موقتي باشد.

پیشگیری:

4ـ واژه  «پيشگيري» يعني اقدام به منظور پيشگيري از ايجاد لطمات جسمي،‌ فكري، رواني يا حسي  (پيشگيري اوليه) يا به منظور پيشگيري از اين‌كه لطمات باعث محدوديت يا معلوليت  دائمي در عملكرد فرد، (پيشگيري ثانويه) شوند. پيشگيري مي‌تواند شامل انواع گوناگون  اقدامات مانند مراقبت‌ بهداشتي اوليه، مراقبت قبل و پس از تولد، آموزش در تغذيه،  مصون‌سازي در برابر بيماري‌هاي مسري، اقداماتي براي كنترل بيماري‌هاي همه‌گير،  مقررات ايمني، برنامه‌ريزي‌هايي براي پيشگيري ازحوادث در محيط‌هاي گوناگون، ازجمله  اصلاح شرايط محل‌هاي كار به منظور پيشگيري ازمعلوليت‌ها و بيماري‌هاي شغلي و  پيشگيري از معلوليت ناشي از آلودگي محيط زيست يا مناقشات مسلحانه.

توانبخشي

5ـ واژه  «توانبخشي» به فرآيندي اشاره دارد كه هدفش توانمندسازي معلولان براي رسيدن و حفظ  بهترين و مناسب‌ترين ميزان عملكرد فيزيكي، حسي، فكري، رواني و يا اجتماعي آنان و  به اين ترتيب تامين ابزارها براي تغيير زندگي آنان به سمت ميزان بيشتر استقلال  است.

توانبخشي  مي‌تواند شامل تدابيري براي تامين يا اعاده عملكردها، يا ترميم از دست دادن يا عدم  وجود عملكردي يا براي محدوديت عملكردي باشد. فرآيند توانبخشي مراقبت پزشكي اوليه را  شامل نمي‌شود. توانبخشي طيفي گسترده از اقدامات و فعاليت‌ها از توانبخشي اساسي و  كلي تا فعاليت‌هاي داراي هدف ويژه، براي مثال توانبخشي شغلي و حرفه‌اي را دربرمي‌گيرد.

يكسان‌سازي  فرصت‌ها

6ـ عبارت  «يكسان‌سازي فرصت‌ها» يعني فرآيندي كه از طريق آن شبكه گوناگون اجتماع و محيط،  مانند خدمات، فعاليت‌ها، اطلاعات و ارائه مدرك و سند، در اختيار همگان به ويژه  معلولان قرار مي‌گيرد.

7ـ اصل  حقوق يكسان و برابر به اين معني است كه نيازهاي هر فرد و همه افراد داراي اهميت  يكسان است، اين نيازها بايد مبناي برنامه‌ريزي جوامع قرار گيرد و از تمام منابع  بايد چنان استفاده شود كه داشتن فرصت برابر براي مشاركت يكسان همه تضمين شود.

8ـ معلولان  اعضاي جامعه هستند و حق دارند در جوامع محلي خود بمانند. آنان بايد حمايتي را كه  در داخل ساختارهاي عادي آموزش و پرورش، بهداشت، اشتغال و خدمات اجتماعي نياز  دارند، دريافت كنند.

9ـ‌به  تدريج كه معلولان به حقوق برابر دست مي‌يابند بايد تعهدات برابر نيز داشته باشند.  با تحقق آن حقوق، جوامع بايد انتظارات خود را از معلولان بالا ببرند. به عنوان  بخشي از فرآيند فرصت‌هاي برابر، بايد امكان ياري به معلولان براي به عهده گرفتن مسئوليت‌هاي  كامل خود به عنوان اعضاي جامعه فراهم شود.

اصل 1ـ افزايش  آگاهي

دولت‌ها  به منظور افزايش آگاهي مردم درباره معلولان، حقوق ، نيازها ، توانايي ها و  استعدادهاي بالقوه آنان و مساعدت آنان به جامعه بايد اقدام كنند.

اصل 2ـ  مراقبت پزشكي

دولت‌ها  بايد ارائه مراقبت پزشكي موثر به معلولان را تضمين كنند.

اصل 3ـ  توانبخشي*

دولت‌ها  بايد ارائه خدمات توانبخشي به معلولان را به منظور رسيدن آنان به بهترين ميزان  استقلال و عملكرد خود و حفظ آن، تضمين كنند.

اصل 4ـ  خدمات حمايتي و پشتيباني

دولت ها  بايد ايجاد و ارائه خدمات حمايتي، ازجمله وسايل كمكي براي معلولان، به منظور ياري  به آنان براي افزايش ميزان استقلال آنان در زندگي روزمره خود و اعمال حقوق‌شان را  تضمين كنند.

اصل 5 ـ سهولت  دسترسي

دولت‌ها  بايد اهميت كلي سهولت دسترسي در فرایند برابرسازي فرصت‌ها در كليه گستره هاي جامعه  به رسميت بشناسند. براي افراد داراي معلوليت، از هر نوع، دولت ها بايد (الف برنامه‌هاي  اقدام براي اين‌كه محيط فيزيكي قابل دسترسي باشد، ارائه دهند؛ و (ب) براي تامين  دسترسي آنان به اطلاعات و ارتباطات اقداماتي به عمل آورند.

اصل 6ـ  آموزش و پرورش

دولت‌ها  بايد اصل تامين امكانات آموزشي برابر ابتدايي، متوسطه و دانشگاهي براي كودكان،  جوانان و بزرگسالان معلول در محيط‌هاي همگاني و بدون تبعيض را به رسميت بشناسند. دولت  ها بايد تضمين كنند آموزش و پرورش معلولان بخشي تفكيك‌ناپذير از نظام آموزشي باشد.

اصل 7ـ اشتغال

دولت‌ها  بايد اين اصل را كه اشخاص معلول بايد توانايي اعمال حقوق بشر خود را ، به ويژه در  زمينه اشتغال داشته باشند به رسميت بشناسند. آنان در نواحي روستايي و شهري بايد  فرصت‌هاي برابر براي اشتغال مولد و سودآور در بازار كار داشته باشند.

اصل 8ـ  حفظ درآمد و تامين اجتماعي

دولت‌ها مسئول  ارائه تامين اجتماعي و حفظ درآمد معلولان هستند.

اصل 9ـ  زندگي خانوادگي و حيثيت شخصي

دولت‌ها  بايد از مشاركت كامل معلولان در زندگي خانوادگي حمايت كنند و از حقوق آنان براي  برخورداري از حيثيت شخصي حمايت و تضمين كنند كه قوانين در مورد روابط جنسي، ازدواج  و برخورداري از حقوق والدين عليه معلولان تبعيض قائل نشوند.

اصل 10ـ  فرهنگ

دولت‌ها  بايد تضمين كنند معلولان با فعاليت‌هاي فرهنگي همگرا باشند و ب‌توانند بر مبنايي  برابر در اين فعاليت‌ها شركت كنند.

اصل 11ـ  تفريح و ورزش

دولت‌ها  بايد تدابيري براي تضمين اين‌كه معلولان فرصت‌هاي برابر براي تفريح و ورزش داشته  باشند انجام دهند.

اصل 12 ـ  دين

دولت‌ها  انجام تدابيري براي مشاركت برابر معلولان در زندگي ديني جوامع خود را تشويق خواهند  كرد.

اصل 13ـ  اطلاعات و پژوهش

دولت‌ها مسئوليت  نهايي براي گردآوري و انتشار اطلاعات درباره شرايط زندگي معلولان و حمايت از پژوهش  فراگير درباره كليه ابعاد، ازجمله موانعي كه بر زندگي معلولان تاثير مي‌گذارد، را  به عهده مي‌گيرند.

اصل 14 ـ  سياستگذاري و برنامه‌ريزي

دولت‌ها  تضمين خواهند كرد ابعاد معلوليت در كليه سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي ملي  مربوطه گنجانده شود.

اصل 15 ـ  قانونگذاري

دولت‌ها مسئوليت  دارند مباني قانونی و حقوقي براي انجام اقدامات لازم به منظور دستيابي به هدف‌هاي مشاركت و  برابري كامل معلولان ايجاد كنند.

اصل 16 ـ  سياست‌هاي اقتصادي

دولت‌ها  براي ايجاد برنامه‌ها و مقررات ملي به منظور ايجاد فرصت‌هاي برابر براي معلولان مسئوليت‌  مالي دارند.

اصل 17 ـ  هماهنگي كار

دولت‌ها مسئول  ايجاد و تقويت كميته‌هاي هماهنگ‌كننده ملي، يا نهادهاي مشابه براي خدمت به عنوان  نقطه كانوني ملي درباره مسائل معلوليت هستند.

اصل 18ـ  سازمان‌هاي معلولان

دولت‌ها  بايد حق سازمان‌هاي معلولان را براي داشتن نمايندگان معلول در سطوح ملي، منطقه‌اي  و محلي به رسميت بشناسند.

دولت‌ها بايد  نقش مشورتي سازمان‌هاي معلولان را نيزدر زمينه تصميم‌گيري درباره مسائل معلولان به  رسميت بشناسند.

اصل 19ـ  آموزش كاركنان

دولت‌ها مسئول  تضمين آموزش كافي كاركنان (پرسنل)‌در همه سطوح هستند كه در برنامه‌ريزي و ارائه  برنامه‌ها و خدمات مربوط به معلولان شركت دارند.

اصل 20ـ  نظارت و ارزيابي ملي برنامه‌هاي معلوليت در اجراي اين مقررات

دولت‌ها مسئول  نظارت و ارزيابي مداوم اجراي برنامه‌ها و خدمات ملي مربوط به برابرسازي فرصت‌ها  براي معلولان هستند.

اصل 21 ـ  همكاري فني و اقتصادي

دولت‌ها،  در كشورهاي صنعتي و در  حال توسعه، مسئوليت دارند براي بهبود شرايط زندگي  معلولان در كشورهاي در حال توسعه همكاري كنند و تدابيري به عمل آورند.

اصل 22 ـ  همكاري بين‌المللي

دولت‌ها  فعالانه در همكاري بين‌المللي مربوط به سياستگذاري‌ها به منظور برابرسازي فرصت‌ها  براي معلولان شركت خواهند كرد.

 

درباره صلاح الدین محمدی

ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من رحم فرما بر قصور فهمها، ای ورای عقلها و وهم ها قطره ی دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خویش قطره ی علم است اندر جان من، وا رهانش از هوا و از خاک تن ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را بکرده بل بشر کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار من سهو است و نسیان و خطا سهو و نسیان را مبدل کن به علم، من همه خلمم مرا کن صبر و حلم با تقدیم سلام و احترام صلاح الدین محمدی، معلم رابط کودکان با نیازهای ویژه، دکترای علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی اهل استان کردستان شهر سنندج تا 9 سالگی بینای کامل، و بر اثر انفجار مین تبدیل شده به نابینای کامل بارزترین صفات شخصیتی: صبوری، منطقی، برونگرا، احترام به فرد مقابل بدون هر پیشفرض ذهنی فعالیت علمی: ترجمه ی یک کتاب در زمینه ی روش تحقیق مقدماتی با همکاری یکی از اساتید دانشگاه تهران علاقه مندیها: مطالعه مهمترین فعالیت من: در ظمینه های شعر، داستان و رمان، تاریخ، و از منابع تخصصی روش تحقیق تا حدی اهل موسیقی، هنرآموز پیانو و سنتور سایر فعالیتها، سابقه ی عضویت، بازرسی و ریاست در انجمن نابینایان و کمبینایان کردستان، رئیس مستعفی هیات ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان کردستان، رئیس خانه نور ایرانیان بصیر شعبه کردستان راه ارتباطی با بنده : email: salah.m1394@gmail.com لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باده و جام خود را وا مگیر ور بگیری کییت جستوجو کند؟ نقش با نقاش چون نیرو کند؟ منگر اندر ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگر حضرت مولانا
این نوشته در اجتماعی, حقوقی ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

17 Responses to بروشور مرتبط با برابرسازی فرصتها برای معلولین. منشور سازمان ملل

 1. 1
  بیسایه bisayeh says:

  سلام مطلب بسیار پرباری است از زحماتتان تشکر فراوان دارم و برایتان از درگاه خداوند منان و مهربان موفقیت و پیروزی روز افزون آرزومندم

 2. 2
  مؤسسه رفاه نابینایان شهرستان سقز says:

  درود بر شما.
  از مطلب و به ويژه ايده بسيار خوبي كه ارائه داديد صميمانه سپاس گزاريم. حتما تلاش خواهيم كرد اين ايده بسيار خوب را در سقز نيز به اجرا درآوريم.
  پاينده باشيد.

 3. 3
  کامبیز کامبیز اسدی says:

  سلام دکتر.
  این خیلی جالبِ و میتونه به شناخت بهتر مردم و سازمانها نسبت به معلولین و ارائه پیشنهاد به منظور کمک در جهت رسیدن به حقوق آنان باشد.
  درباره اصل حقوق یکسان و برابر باید بگم که متاسفانه در کشور ما نیازهای معلولین نادیده گرفته شده است.
  این ۲۲ اصل واقعا عالیِ و امیدوارم بتوانیم پیشرفت کنیم
  هر کمکی از دستم بر بیاد دریغ نخواهم کرد.
  مخلصیم

  • 3.1

   سلام کامی جان، من هم با شما موافق هستم. نمیدانم حق دادنی است یا گرفتنی، ولی شرایط این جامعه به گونه ای است که احتمالا باید حق گرفتنی باشد بنابراین خود ما باید تلاش کنیم چون اگر جامعه ی هدف خود نخواهد کسی حق طبیعی وی را به او نخواهد داد. و اما در مورد کمک شما نیازی به قول دادن نیست چون در عمل ثابت کرده اید. شاد باش

 4. 4

  درووود بر دکتر محله. میگم همه ی این 15 صفحه رو منتشر کن که اگه منتشر کنی خیلی عالی میشه.
  از پست ارزشمندت جهت فرهنگ سازی سپاسمندم.

 5. 5
  عمو حسین says:

  درود. واقعا شما کردستانی عزیز موجب افتخار محله هستید با مطالب مفید و ارزشمندی که منتشر میکنید امیدوارم همه اهالی سر بزنند و بهره ببرند چون ما برای رسیدن به حقوق شهروندی و انسانیمون لازمه خودمون آگاه و فرهنگمند بشیم و بعد جامعه. حقیقتش دلم می گیره وقتی میبینم اینگونه پستهای کاربردی کامنت کم میخوره. خوف این دارم که کمی کامنت حاکی از کمی بازدید باشه که امیدوارم و حدس هم میزنم که اینطور نباشهه و دوستان سر میزنند ولی استفاده هم میکنند ولی نیازی به تشکرات و تعارفات تکراری نمی بینند. پس از شما نازنینان فهیم و دوست داشتنی میخواهم که با جدیت به کار مفید و فرهنگسازیتان ادامه دهید. از موسسه خوب و فعال سقز هم همینجا بار دیگر تشکر میکنم و از جناب محمدی تقاضا دارم که متن کامل را هم منتشر کنند تا لااقل در آرشیو محله قرار بگیره که پژوهشگران و محققین بتونند بهش دسترسی داشته باشند. همیشه پیروز مهربان کامیاب و بهروز باشید

  • 5.1
   مؤسسه رفاه نابینایان شهرستان سقز says:

   درود بر عمو حسين دلسوز محله. از لطفي كه به موسسه رفاه نابينايان شهرستان سقز داشتيد سپاس گزاريم. در اوج باشيد.

  • 5.2

   من هم خدمت عمو حسین و بی ادعای محله عرض سلام و درود دارم. حتما در اولین فرصت متن کامل منشور را منتشر خواهم کرد. و اینکه توجه عزیزانی مانند شما ما را به روزهای روشنتر امیدوارتر می سازد چرا که تغییر نگرش و تحول کیفی نسبت به حقوق مدنی معلولین بدون آگاهی، تلاش و اقدام خود جامعه ی معلولین بی اثر خواهد بود. بنابراین بیایید که با ارتقاع دانش صنفی خود، آگاهی مردم را نیز تغییر داده و بالا ببریم و ما را به عنوان یک شهروند عادی و دارای حقوق طبیعی و تکلیف مشخص تلقی نمایند
   به امید آن روز شاد و موفق باشید

 6. 6
  عمو حسین says:

  ببخشید با گوشی نوشتم نتونستم ویرایش کنم کردستانیهای عزیز درسته همچنین سر میزنند و استفاده هم میکنند درسته. راستی گاهی اوقات وقتی دکمه کم و زیاد کن صدا را میزنم تا روی متن حرکت کنم عمل نمیکنه و باز صدا کم و زیاد میشه البته روی کادر ویرایش هم ضربه میزنم تا فعال بشه و کلید کم و زیاد صدا تبدیل به حرکت روی متن بشه ولی بعضی وقتها عمل می کنه و گاهی هم نه. آیا روش یا شگرد خاصی داره که من بلدش نیستم؟

 7. 7
  مهرداد زمانی says:

  سلام دکتر عزیز. از این که با جدیت هم چون همیشه پیگیر تقویت بستر فرهنگی هستید سپاسگزارم. با درود بیپایان.

 8. 8

  سلام آقای دکتر.
  بسیار کار فرهنگی ارزشمندیه.
  موفق تر باشید در همه ی مراحل زندگی.

 9. 9
  بانو. says:

  سلام بر آقای محمدی گرامی
  واقعا عالی و واقعا فوق العاده
  حتما متن کامل رو در پستی جدا گانه منتشر کنید.
  به صورت کلی مطلب رو خوندم ولی حقیقتا مطالعه پست نیازمند وقتی مقتضی و دقتی زیاد هست.
  همیشه سربلند پویا و سر افراز باشید.

دیدگاهتان را بنویسید