قسمت دهم اضافه شد. دانلود برنامه هنر پنجم، سه شنبه ها ساعت ۲۲ از رادیو گوش کن

برنامه هنر پنجم،  سه شنبه هر هفته ساعت ۲۲، ۱۰ شب از رادیو گوش كن و تیمتاك مشترک محله نابینایان و شب روشن. موضوع این برنامه موسیقی و بیشتر سازشناسی موسیقی كلاسیك اروپا. و سعی میشود به صورت جزئی در مورد این مبحث توضیحاتی ارائه گردد. این برنامه توسط ارغوان حمسی كارشناس ارشد رشته نوازندگی ساز ایرانی با ساز تخصصی سنتور،  اجرا میشود.

برنامه دهم

دهمین برنامه ی هنر پنجم سه شنبه ۳۰ مهر به بررسی آخرین ساز خانواده ی سازهای بادی برنجی یعنی توبا پرداخت. گفت و گوی این برنامه نیز با جناب آقای افشار حشمتیان
نوازنده ی ساز توبا یوفونیوم ترومبون و استاد دانشگاه و هنرستان و رهبر و سرپرست اركسترهای مختلف بود. پس از گفت و گو به بررسی بیشتر این ساز با نمونه های
صوتی مختلف پرداخته شد و در آخر جمعبندی مختصری از خانواده ی بادی برنجیها انجام شد.

دانلود

برنامه نهم

در تاریخ ۲۳ مهر، برنامه ی نهم هنر پنجم به سمع و نظر مخاطبان علاقه مند به موسیقی رسید.
ساز مورد بررسی در این برنامه ترومبون بود.
پس از مقدمه، گفت و گویی با آقای افشار حشمتیان، استاد دانشگاه و رهبر ارکسترهای متعدد و نوازنده ی ترومبون، توبا و یوفونیوم ، در مورد ترومبون انجام شد.
سپس توضیحات تکمیلی شنیده شد و آیتم آقای علی‌حسین مهدوی در مورد ترومبون در سبک جز پخش شد.
در آخر یادی از استاد حسین دهلوی کردیم که همان روز دار فانی را وداع گفته بودند.

دانلود

برنامه هشتم

سه شنبه ۱۶ مهر هشتمین هنر پنجم از رادیو گوش كن شنیده شد.
این برنامه به ساز ترومپت پرداخت.
سعید شفیعی نوازنده ی ساز ترومپت میهمان هنر پنجم بودند و گفت و گوی بسیار جذابی در مورد این ساز با ایشان داشتیم. ایشان در ایران با گروههای مختلف از جمله
گروه فیلارمونیك تهران همكاری داشتند و در حال حاضر در كشور آلمان با گروههای جز به عنوان نوازنده ی ترومپت همكاری میكنند.
پس از صحبت با آقای سعید شفیعی توضیحات مختلف توسط ارغوان حمسی شرح داده شد. نمونه های صوتی شنیده شد و ترومپت به طور خلاصه در سبكهای مختلف موسیقیایی مورد بررسی قرار گرفت.

دانلود

برنامه هفتم

در تاریخ نهم مهر، هفتمین هنر پنجم به سازِ هورن، اولین ساز خانواده ی بادی برنجی در پارتیتور ارکستر سمفونیک پرداخت.
در آغاز تعریف کلی از بادی برنجی ارایه گردید و بحث در مورد هورن، آغاز شد. در مورد این ساز، گفت و گوی بسیار خوبی با آقای فرشاد شیخی، استاد ساز هورن در دانشگاه هنر، تهران، و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد داشتیم که به سمع مخاطبان این برنامه رسید.
سپس نمونه های صوتی و توضیحات لازم در مورد هورن شنیدیم و در آخر، آیتمی که توسط آقای علی‌حسین مهدوی در خصوص هورن، در موسیقی جز تهیه شده بود، در برنامه پخش شد.

دانلود

برنامه ششم

برنامه ی ششم هنر پنجم به تاریخ دوم مهر از رادیوی محله شنیده شد. آخرین ساز خانواده ی بادی چوبی، یعنی ساز فاگت یا باسون در این برنامه مورد بررسی قرار گرفت.
به همین منظور، گفت و گویی با آقای امیرحسین محمدیان، فوق لیسانس موسیقی و استاد فاگت در هنرستان دختران و هنرستان موسیقی پسران انجام شد. نمونه های صوتی از
این ساز و همخانواده ی این ساز یعنی کنترفاگت به سمع مخاطبان هنر پنجم رسید.
در آخر جمع بندی کلی در مورد خانواده ی سازهای بادی چوبی انجام شد و نمونه های صوتی شنیده شد.

دانلود

برنامه پنجم

پنجمین هنر پنجم به ساز ساكسفون اختصاص داشت و در تاریخ ۲۶ شهریور از رادیوی محله به سمع شنوندگان و مخاطبان این برنامه رسید.
پس از مقدمه ای در مورد این ساز گفت و گویی با آقای هومن درخی كه ساكسفونیست و سرپرست كاروانجزبند میباشند انجام شد و نكات بسیار مفیدی در مورد این ساز گفته
شد.
سپس نكات تكمیلی و نمونه های صوتی از خانواده ی ساكسفونها گفته شد و در آخر آیتمی كه در مورد ساكسفون جز و ساكسفونیستهای این مكتب توسط آقای علیحسین مهدوی ساخته
شده بود، پخش شد.

دانلود

برنامه چهارم

چهارمین هنر پنجم در تاریخ ۱۲ شهریور از رادیو گوش كن شنیده شد.
این برنامه مختص انواع كلارینت كه سومین ساز، در خانواده ی سازهای بادی چوبیست، بود.
مقدمه ی مختصری در مورد كلارینتها توسط مجری برنامه، شرح داده شد. سپس صحبتی با خانم معصومه غلامی داشتیم و كلارینت و انواع این ساز را از زبان ایشان كه نوازنده كلارینت هستند، مورد بررسی قرار دادیم.
بعد از این مصاحبه، توضیحات بیشتری در مورد انواع كلارینت داده شد و به وجود این ساز در سبكهای مختلف رسیدیم. سپس آیتمی در مورد موسیقی جز و كلارینت در این سبك شنیدیم كه توسط آقای علیحسین مهدوی ساخته شده بود و بعد از این آیتم توضیحات تكمیلی توسط ارغوان حمسی به سمع شنوندگان رسید.
در انتهای این برنامه اجرای خانم مقتدر در اختطامیه ی سیزدهمین جشنواره ی جوان را شنیدیم كه در ادامه ی خبر اول شدن ایشان در جشنواره ی مذكور بود.

دانلود

برنامه سوم

سه شنبه، پنجم شهریور، سومین برنامه ی هنر پنجم اجرا شد كه این برنامه به دومین ساز در خانواده ی سازهای بادی چوبی یعنی ابوا و انواع آن اختصاص داشت.
بعد از مقدمه ی مختصری كه راجع به این ساز توسط مجری برنامه گفته شد، مصاحبه ی جالبی با آقای حسام صدفینژاد كه از نوازنده های بسیار خوب ابوا در اركسترهای متعدد از جمله اركستر ملی ایران هستند، در مورد این ساز داشتیم.
بعد از گفت و گو با آقای صدفینژاد مباحث تكمیلی در مورد انواع ابوا با نمونه های صوتی توسط ارغوان حمسی، مجری برنامه انجام شد.
در انتهای هنر پنجم پنج شهریور اخبار مربوط به كنسرتهای همان هفته به اطلاع شنوندگان و مخاطبان این برنامه رسید.

دانلود

برنامه دوم

برنامه دوم هنر پنجم، در تاریخ ۲۹ مرداد به طور مستقیم از رادیو گوش كن به سمع شنوندگان و دوستداران موسیقی رسید.
نخست راجع به اصطلاح پارتیتور صحبت شد و در ادامه خانواده ی سازهای بادی چوبی شرح داده شد.
اولین سازی كه مورد بحث قرار گرفت، فلوت یا شاید بهتر باشه كه بگیم خانواده ی فلوتها، بود.
در مقدمه بحث در مورد انواع فلوت، به تاریخچه مختصری در مورد این ساز پرداخته شد و سپس انواع فلوت را با نمونه های صوتی مورد بررسی قرار دادیم.
آخرین آیتم برنامه اخبار كنسرتهایی بود كه آخر همان هفته برگزار میشد.

دانلود

برنامه اول

در برنامه اول، كه به تاریخ ۲۲ مرداد اجرا شد، دلیل طرح مبحث سازشناسی توضیح داده شد. سپس به معرفی اصطلاحاتی از جمله سولو دوئِت و… پرداختیم كه مربوط به تعداد نوازندگان در یك قطعه ی موسیقایی میباشد. در ادامه ی همین بحث به شرح انواع اركستر پرداختیم و نمونه های صوتی در مورد برخی از انواع اركستر شنیدیم.
سپس خانواده های سازهای مختلف به طور مختصر شرح داده شد تا مقدمه ای برای برنامه های دیگر و شناخت سازهایی باشد كه در برنامه های بعد در مورد هر كدام از آنها به طور گسترده تر صحبت خواهیم كرد.
در آخر اخبار كنسرتهای آخر همان هفته به سمع شنوندگان و دوستداران موسیقی در سبكهای مختلف رسید.
و مصاحبه ای با خانم ماهگل مقتدر، در خصوص سیزدهمین جشنواره ی موسیقی جوان كه در حال برگزاری بود، داشتیم كه ایشون از شركت كنندگان این جشنواره بودند. و خانم مقتدر از چند و چون برگزاری این جشنواره برای ما توضیح دادند.

دانلود

این نوشته در برنامه های رادیویی ویژه نابینایان, صوتی, گزارش, موسیقی ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.