پایان جام اِسکوپای نوروزی با قهرمانی تیم آینده‌سازان. جام اسکوپای نوروزی، بهانه ای برای دور هم بودن

محله نابینایان برگزار میکند.
آغاز برنامه دور‌همی به مناسبت جام اسکوپا در تیم‌تاک کانال scopa cup، ساعت: ۲۲

جام یهویی و فشرده اسکوپا در اسفندماه امسال یعنی ۱۳۹۸!

قضیه از این قرار بود که ما در عین حال که کلی کار این آخر سالی رو سرمون ریخته و هنوز از پس خیلیهاش بر نیومدیم، یه دفعه به کله‌مون زد که یه جام اسکوپا هم برگزار کنیم خخخخخخخ!

قالب برگزاری این جام همون قالب معروف و ۳۲ تیمی جام جهانی فوتبال هست؛ با این تفاوت که ما البته جام خودمون رو نه به تبعیت از جام جهانی در یک ماه که حدودا در بیست روز قراره که جمعو جور کنیم!

میپرسید مگه میشه؟!

خب راستش خودمم که دارم الآن پستش رو مینویسم مطمئن نیستم؛ ولی کاری که یه دفعه به کله آدم زده باشه، از نظر اصولی کسی به احتمال شدنی یا نشدنی بودنش فکر نمیکنه!

پس با مدد از مغزهای زنگ زده خودمون و کمی کمک از طرف شما، بر اساس همون غلط گفتاری مشهور میریم که داشته باشیم شروع این دوره از مسابقات رو.
جایزه قهرمان رو هم نگم براتون!
نکته اول: اون خوش مزگیا که گفته بودم باعث اخراج از میز میشه که یادتون هست! از این به بعد هر کی مرتکب بشه علاوه بر اخراج از میز حاضر، از تماشای میز غایب، ببخشید یعنی میز و بازی بعدی هم محروم میشه!
نکته دوم: آیدی داورهایی که باید توی لیستتون اد کنید gooshkon1 و gooshkon2 هستند.

 

اسامی تیمهای شرکت‌کننده به همراه بازیکنانشان به ترتیب گروه‌بندی.

گروه اول:

جدول:
۱. خلیج‌فارس، تعداد بازی: ۳، برد: ۳، باخت: ۰، مساوی: ۰، امتیاز: ۹، تفاضل: ۲۶.
۲. دور‌همی، تعداد بازی: ۳، برد: ۱، باخت: ۲، مساوی: ۰، امتیاز: ۳، تفاضل: -۴.
۳. شاهین، تعداد بازی: ۳، برد: ۱، باخت: ۲، مساوی: ۰، امتیاز: ۳، تفاضل: -۸.
۴. ترنم، تعداد بازی: ۳، برد: ۱، باخت: ۲، مساوی: ۰، امتیاز: ۳، تفاضل: -۱۴.

اسامی تیمها:
۱ تیم دور‌همی
koo_loo_cheh
ahmad.fathi
mohammadmahdi

 

۲ تیم ترنم
maa-haan
Parmiss

 

۳ تیم شاهین
Mohsensalehi
Saeed-Derafshian
Ahmadheidari

 

۴ تیم خلیج‌فارس
Mohammadhossein
abdollah_kahnezad
ghaderi_bala

 

گروه دوم:

جدول:
۱. ستاره‌دریایی، تعداد بازی: ۳، برد: ۲، باخت: ۱، مساوی: ۰، امتیاز: ۶، تفاضل: ۵.
۲. پارس، تعداد بازی: ۳، برد: ۲، باخت: ۱، مساوی: ۰، امتیاز: ۶، تفاضل: ۴.
۳. سهند، تعداد بازی: ۳، برد: ۱، باخت: ۲، مساوی: ۰، امتیاز: ۳، تفاضل: -۱.
۴. سیمرغ، تعداد بازی: ۳، برد: ۱، باخت: ۲، مساوی: ۰، امتیاز: ۳، تفاضل: -۸.

اسامی تیمها:
۱ تیم سیمرغ
negar74
amindavari63
Zhilabanoo

 

۲ تیم ستاره‌دریایی
Mehran.barkan
Nazanin63
R.poormahdi

 

۳ تیم sahand
nastaran.a
homa.almasi
shadmehr450

 

۴ تیم پارس
Amirmohammad
reza-nazari
ahmadreza

 

گروه سوم:

جدول:
۱. سه‌تفنگدار، تعداد بازی: ۳، برد: ۳، باخت: ۰، مساوی: ۰، امتیاز: ۹، تفاضل: ۲۲.
۲. اتحاد، تعداد بازی: ۳، برد: ۲، باخت: ۱، مساوی: ۰، امتیاز: ۶، تفاضل: ۲.
۳. سفیر، تعداد بازی: ۳، برد: ۱، باخت: ۲، مساوی: ۰، امتیاز: ۳، تفاضل: -۴.
۴. پرسپولیس، تعداد بازی: ۳، برد: ۰، باخت: ۳، مساوی: ۰، امتیاز: ۰، تفاضل: -۲۰.

اسامی تیمها:
۱ تیم اتحاد
alireza_esteghlali
gholamreza_ghasemi
aliRahimi

 

۲ تیم سه‌تفنگدار
Andymoon
Toyota
abbass.hosseini

 

۳ تیم سفیر
leila_saeidifar
abolfazlshirvani
roohan

 

۴ تیم پرسپولیس
hoesein.ghaniabadi
lilium20
saamira

 

گروه چهارم:

جدول:
۱. آینده‌سازان، تعداد بازی: ۳، برد: ۳، باخت: ۰، مساوی: ۰، امتیاز: ۹، تفاضل: ۱۸.
۲. اتحاد‌سرخ، تعداد بازی: ۳، برد: ۲، باخت: ۱، مساوی: ۰، امتیاز: ۶، تفاضل: ۱.
۳. drogs، ، تعداد بازی: ۳، برد: ۱، باخت: ۲، مساوی: ۰، امتیاز: ۳، تفاضل: -۷.
۴. باقلوا، ، تعداد بازی: ۳، برد: ۰، باخت: ۳، مساوی: ۰، امتیاز: ۰، تفاضل: -۱۲.

اسامی تیمها:
۱ تیم اتحاد‌سرخ
milad.kabi2019
reza-rajabi

 

۲ تیم آینده‌سازان
Mahedee
Solmaz

 

۳ تیم drogs
Arghavan
Elaheh
Taha

 

۴ تیم باقلوا
fayezeh.farhadi
yalda
mohammadali_mohammadi

 

گروه پنجم:

جدول:
۱. ستارگان، تعداد بازی: ۳، برد: ۳، باخت: ۰، مساوی: ۰، امتیاز: ۹، تفاضل: ۲۳.
۲. پاسارگاد، تعداد بازی: ۳، برد: ۲، باخت: ۱، مساوی: ۰، امتیاز: ۶، تفاضل: ۱۱.
۳. تراژدی، تعداد بازی: ۳، برد: ۱، باخت: ۲، مساوی: ۰، امتیاز: ۳، تفاضل: -۱۵.
۴. خساپا، تعداد بازی: ۳، برد: ۰، باخت: ۳، مساوی: ۰، امتیاز: ۰، تفاضل: -۱۹.

اسامی تیمها:
۱ تیم ستارگان
hossein.azari
samaneh.156
esteghlal

 

۲ تیم تراژدی
hs.kurd
omid.badvian
sarah.banoo

 

۳ تیم پاسارگاد
saeed.sharifi
parisa.mohamadi

 

۴ تیم خساپا
amancio_ortega
sheydastar
maneia

 

گروه ششم:

جدول:
۱. نون‌خامه‌ای، تعداد بازی: ۳، برد: ۳، باخت: ۰، مساوی: ۰، امتیاز: ۹، تفاضل: ۲۵.
۲. newfolder، تعداد بازی: ۳، برد: ۲، باخت: ۱، مساوی: ۰، امتیاز: ۶، تفاضل: ۱.
۳. استقلال، تعداد بازی: ۳، برد: ۰، باخت: ۲، مساوی: ۱، امتیاز: ۱، تفاضل: -۱۲.
۴. number-one، تعداد بازی: ۳، برد: ۰، باخت: ۲، مساوی: ۱، امتیاز: ۱، تفاضل: -۱۴.

اسامی تیمها:
۱ تیم استقلال
Successful
Alirezas

 

۲ تیم newfolder
milad.nosrati
shahab
saeed.feshfesheh

 

۳ تیم نون‌خامه‌ای
mojtaba.m
Elmaa
Naiini

 

۴ تیم number-one
Fereshteh
Mustafali

 

برنامه زمان‌بندی مسابقات

مرحله گروهی

جمعه ۹ اسفند

بازی۱: شاهین۱۲ ترنم۹. ساعت: ۲۱

بازی۲: دور‌همی۶ خلیج‌فارس۱۴. ساعت: ۲۱:۳۰

بازی۳: ستاره‌دریایی۱۲ سهند۱۰. ساعت: ۲۲

بازی ۴: سیمرغ۱۳ پارس۷. ساعت: ۲۲:۳۰

بازی۵: اتحاد۸ سه‌تفنگدار۱۶. ساعت: ۲۳

بازی۶: پرسپولیس۵ سفیر۱۷. ساعت: ۲۳:۳۰

 

شنبه ۱۰ اسفند

بازی۷: آینده‌سازان۱۵ اتحاد‌سرخ۷. ساعت: ۲۱

بازی۸: دِراگز۱۰ باقلوا۷. ساعت: ۲۱:۳۰

بازی۹: ستارگان۱۷ خساپا۷. ساعت: ۲۲

بازی۱۰: تراژدی۳ پاسارگاد۱۸. ساعت: ۲۲:۳۰

بازی۱۱: استقلال۱۱ نامبِر‌وان۱۱. ساعت: ۲۳

بازی۱۲: نیو‌فُلدِر۴ نون‌خامه‌ای۱۸. ساعت: ۲۳:۳۰

 

یکشنبه ۱۱ اسفند

بازی۱۳: شاهین۱۱ دور‌همی۱۶. ساعت: ۲۱

بازی۱۴: خلیج‌فارس۱۷ ترنم۵. ساعت: ۲۱:۳۰

بازی۱۵: پارس۱۱ ستاره‌دریایی۸. ساعت: ۲۲

بازی۱۶: سهند۱۶ سیمرغ۸. ساعت: ۲۲:۳۰

بازی۱۷: سفیر۷ اتحاد۱۵. ساعت: ۲۳

بازی۱۸: سه‌تفنگدار۱۴ پرسپولیس۸. ساعت: ۲۳:۳۰

 

دوشنبه ۱۲ اسفند

بازی۱۹: اتحاد‌سرخ۱۵ دِراگز۸ . ساعت: ۲۲:۳۰

بازی۲۰: باقلوا۶ آینده‌سازان۱۳. ساعت: ۲۳

بازی۲۱: پاسارگاد۹ ستارگان۱۷. ساعت: ۲۳:۳۰

 

سه‌شنبه ۱۳ اسفند

بازی۲۲: خساپا۱۰ تراژدی۱۵. ساعت: ۲۲:۳۰

بازی۲۳: نون‌خامه‌ای۱۳ استقلال۷. ساعت: ۲۳

بازی۲۴: نامبِر‌وان۵ نیو‌فُلدِر۱۴. ساعت: ۲۳:۳۰

 

چهارشنبه ۱۴ اسفند

بازی۲۵: دور‌همی۸ ترنم۹. ساعت: ۲۱

بازی۲۶: خلیج‌فارس۱۲ شاهین۶. ساعت: ۲۱

بازی۲۷: ستاره‌دریایی۱۵ سیمرغ۹. ساعت: ۲۱:۴۵

بازی۲۸: پارس۱۴ سهند۷. ساعت: ۲۱:۴۵

بازی۲۹: اتحاد۱۱ پرسپولیس۹. ساعت: ۲۲:۳۰

بازی۳۰: سفیر۸ سه‌تفنگدار۱۶. ساعت: ۲۲:۳۰

 

شنبه ۱۷ اسفند

بازی۳۱: آینده‌سازان۱۰ دِراگز۷. ساعت: ۲۱

بازی۳۲: باقلوا۸ اتحاد‌سرخ۱۰. ساعت: ۲۱

بازی۳۳: ستارگان۱۴ تراژدی۹. ساعت: ۲۱:۴۵

بازی۳۴: پاسارگاد۱۲ خساپا۸. ساعت: ۲۱:۴۵

بازی۳۵: استقلال۹ نیو‌فُلدِر۱۵. ساعت: ۲۲:۳۰

بازی۳۶: نون‌خامه‌ای۵ نامبِر‌وان۰. ساعت: ۲۲:۳۰

مرحله حذفی، یک هشتم نهایی

یکشنبه ۱۸ اسفند،

بازی۳۷: دور‌همی۱۲ اتحاد۱۵. ساعت: ۲۱

بازی۳۸: آینده‌سازان۱۰ سهند۹. ساعت: ۲۱:۳۰

بازی۳۹: ستاره‌دریایی۷ شاهین۱۰ ساعت: ۲۲

بازی۴۰: نون‌خامه‌ای۹ پاسارگاد۱۴. ساعت: ۲۲:۳۰

بازی۴۱: سه‌تفنگدار۱۳ دراگز۱۴. ساعت: ۲۳

 

دوشنبه ۱۹ اسفند

بازی۴۲: ستارگان۱۵ اتحاد‌سرخ۷. ساعت: ۲۲:۳۰

بازی۴۳: خلیج‌فارس۱۱ سفیر۵. ساعت: ۲۳

بازی۴۴: پارس۱۷ نیو‌فولدر۳. ساعت: ۲۳:۳۰

 

مرحله حذفی، یک چهارم نهایی

سه‌شنبه ۲۰ اسفند

بازی۴۵:  اتحاد۱۰ آینده‌سازان۱۷. ساعت: ۲۲:۳۰

بازی۴۶: شاهین۲۰ پاسارگاد۷. ساعت: ۲۳:۳۰

 

چهارشنبه ۲۱ اسفند

بازی۴۷:  دراگز۲۳ ستارگان۸. ساعت: ۲۲:۳۰

بازی۴۸: خلیج‌فارس۱۲ پارس۱۷. ساعت: ۲۳:۳۰

مرحله نیمه‌نهایی

پنجشنبه ۲۲ اسفند

بازی۴۹: آینده‌سازان۲۰ شاهین۱۵. ساعت: ۲۲:۳۰

بازی۵۰:پارس۱۳ دراگز۱۵. ساعت: ۲۳:۳۰

 

بازی فینال

شنبه ۲۴ اسفند

بازی۵۱: دراگز۱۲ آینده‌سازان۲۰. ساعت: ۲۲:۳۰

 

 

قوانین جام اسکوپا

جونم براتون بگه که:

 1. شما با فرمی که در انتهای همین پست تعبیه میکنیم، در قالب تیمهای دو تا سه نفره ثبت نامتون رو به انجام میرسونید.
 2. وقتی تعداد تیمها به حد نساب لازم رسید یا مثلا نرسید و مجبور شدیم یه گِل دیگِ‌ای به سر بگیریم، زمانی رو برای قرعه کشی و گروه‌بندی تیمها در نظر میگیریم و تشریف میارید این مرحله رو هم به سلامتی به انجام میرسونیم!
 3. بعدشم شاید از همون شب قرعه کشی یا نهایتا فردا شبش مسابقات شروع میشه و تخته گاز ادامه پیدا میکنه تا هرچه سریعتر و امیدوارانه تا پیش از تحویل سال ۹۹ تموم بشه!
 4. مسابقات این جام با همون شیوه مورد اقبال همگان یعنی Escoba برگزار میشه.
 5. با این حال در شیوه برگزاری این مسابقات، نه امتیاز حد نساب وجود داره و نه فاصله حداقل ۲ امتیاز برای برنده شدن!
 6. ماجرا این هست که در مسابقات گروهی هر مسابقه در چهار راند، (نه کمتر و نه بیشتر) برگزار میشه و در پایان راند چهارم تیمی که حتي ۱ امتیاز هم بیشتر داشته باشه برنده میشه و ۳ امتیاز شیرین میگیره!
 7. اگر هم بازی مساوی شد که عین فوتبال دو تا ۱ امتیاز به دو تیم میرسه و میرن پی زندگیشون! ببخشید یعنی مسابقات بعدی!
 8. از عجایب این دوره این هست که مسابقات بدون داور برگزار نمیشه و قطعا داورانی بر صحت برگزاری طبق قوانین نظارت خواهند داشت که از همین الآن باید هر کی داور شد دست به دعا برداره که خدا به دادش برسه!
 9. اخطارها که یادتون هست! بازم ۳ تا اخطار موجب اخراج از مسابقه میشه؛ اما جای نگرانی نیست؛ چون زمان دریافت اخطار رو از ۳۰ ثانیه به ۲۰ ثانیه کاهش دادیم تا شرایط رفاه شما را در بازیها هرچه بیشتر فراهم کنیم!
 10. تا دارید قانون قبلی رو هضم میفرمایید، در نظر داشته باشید که در فاصله پایان هر راند تا راند بعدی، داور بین ۳۰ ثانیه تا ۲ دقیقه برای تشویق تماشاگران و تیکه اندازی تماشاگر‌نُماها استراحت میده و سرگروهها میتونن اگر نیاز به تعویض احساس میکنن، با داور در میون بگذارن و تعاویض رو صورت بدن! تا یادم نرفته آیدی داورهایی که باید توی لیستتون اد کنید در همون مراسم قرعه کشی به اطلاعتون خواهد رسیده و اینجا هم به روز خواهد شد.
 11. هر بازیکن یا تماشاگری اگر در حین انجام راندها خوشمزگی کنه و توی چت میز چیزی بنویسه، حالا هرچی که باشه حتي یه دونه حرف، از میز پرت میشه بیرون و اگه بازیکن باشه حداقل تا پایان اون راند و زمان استراحت که داور بتونه با فراغ بال بررسی کنه و اگه صلاح دید اجازه بده برای راند بعدی برگرده، پشت در کلاس، ببخشید همون میز میشینه! توضیح این که به هر حال ممکنه بازیکنی حواسش نباشه و غیر عمدی چیزی رو توی چت میز نوشته باشه؛ ولی با وجود سرعت بازی و اخطارهای معروف ۲۰ ثانیه ای، در اون موقع فقط تیم باید از بازیکن ذخیرهش استفاده کنه تا داور بین دو راند اگه تشخیص غیر عمد بودن خطای بازیکن رو داد برش‌گردونه.
 12. اگه دو بازیکن یک تیم از میز اخراج بشن، تا پایان همون راندی که بازیکن دوم اخراج شده ربات جایگزین میشه و در پایان راند اگر خطای بازیکن اخراجی دوم قابل اغماض بود برمیگرده و بازی ادامه پیدا میکنه؛ وگرنه نتیجه بازی با تفاضل +۵ به نفع تیم مقابل اعلام میشه.
 13. هرگونه چت فحش، توهین و بی حرمتی در طول راندها یا زمان استراحت موجب اخراج تماشاگر یا بازیکن مرتکب و محرومیت کامل اون شخص از انجام یا تماشای ادامه مسابقات میشه.
 14. فقط برای یک بار و اون هم تا قبل از مرحله نیم نهایی اگر بازیکنی از یک تیم محروم شد، امکان جایگزینی اون با یک نفر دیگِ وجودداره.
 15. در مرحله گروهی و در شرایط مساوی ، ابتدا به تفاضل امتیازات اونها و بعد بازی مستقیم دو تیم نگاه میکنیم و اگر باز هم شرایط مساوی بود، تفاضل جمع امتیازات هر سه بازی دو تیم تعیین کننده خواهد بود.
 16. در مراحل حذفی و تساوی امتیازات در پایان راند چهارم، دو تیم به صورت تک راند اون قدر بازی میکنن تا نتیجه به سود یکی از تیمها تغییر کنه.
 17.  تمامی افراد شرکت کننده در این لیگ باید و باید عضو تیم تاک محله باشند و تا قبل از برگزاری این دوره از مسابقات حساب کاربری رو از ما دریافت کرده باشند.
 18. در زمان برگزاری هر بازی بازیکنان  میبایست در تیم تاک حاضر باشند و قبل از شروع بازی خودشون رو به داور معرفی کنند.

 

اگه قرار شد چیزی از این قوانین و شرایط تغییر کنه، همین جا به روز و اطلاع رسانی میکنیم.

 

سعید درفشیان

درباره سعید درفشیان

درود من سعید درفشیان هستم! حالم در حدی که بیشتر از اون نشه تصور کرد خوبه و مطمئنم بهتر هم میشه! من آدم خوشبختی هستم که فکر میکنم با الکی خوش بودن و مثبتاندیش بودن خالی هم میشه به همه جا رسید و هیچ دلیلی نداره که آدم هیچ سختیی بکشه! به نظر من آدم باید تو زندگیش چیزی جز لذت رو تجربه نکنه و این شدنیه! فقط یه نکته! سختی نکشیدن رو با تنبلی اشتباه نگیریم! وقتی من تشنهم میشه، میرم سر یخچال، پارچ رو برمیدارم، آب رو میریزم توی لیوان و میخورم! منتها چون تشنمه، از رفتن سر یخچال تا نوشیدن آب رو تماما با لذت انجام میدم! ولی مطمئنم اگه روزی به این نتیجه برسم که باید یه نفر لیوان آب رو بیاره بده دستم تا از نوشیدنش لذت ببرم، بازم به این هدفم خواهم رسید و فقط کافیه که خودم بخوام!
این نوشته در اطلاع رسانی, بازی, مسابقه ارسال و , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.