انتشار کتاب خودآموز ریاضی پایه دوازدهم هنرستان و کاردانش برای نابینایان

انجمن علمی-فرهنگی موج نور اصفهان به اطلاع می‌رساند؛ پس از انتشار کتب خودآموز ریاضی و آمار پایه‌های ششم تا دوازدهم و پایه‌های دهم و یازدهم هنرستان و کاردانش، کتاب خودآموز ریاضی پایه دوازدهم هنرستان و کاردانش برای نابینایان نیز به صورت صوتی در ۵ فصل، آماده ارائه به علاقه‌مندان می‌باشد.

به منظور آشنایی بیشتر با این محصول فهرست آن در ادامه می‌آید.

برای تهیه این کتاب یک‌شنبه‌ها از ساعت ۱۶ تا ۱۸ و سه‌شنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها از ساعت ۱۲ تا ۱۴ به جز روزهای تعطیل با تلفن 03136687033 تماس بگیرید؛ همچنین می‌توانید با ارائه نام و نام خانوادگی و تلفن تماس به ایمیل انجمن به نشانی

Mojenoor84@gmail.com

درخواست تهیه این کتاب را ثبت کنید.

در بستر واتساپ و فقط با ارسال پیام متنی یا صوتی و با ارائه نام و نام خانوادگی به شماره 00989304424149  نیز می‌توانید درخواست تهیه این محصول را ارائه کنید.

به امید روزهای روشن‌تر.

 

فهرست کتاب ریاضی دوازدهم هنرستان و کاردانش

آشنایی با علائم بریل

فصل 1. پودمان اول، کاربرد برخی تابع¬ها در زندگی روزمره

1-1. تابع‌های چندضابطه‌ای

1-1-1. فعالیت ۱

1-1-2. مثال ۱

1-1-3. مثال ۲

1-1-4. مثال ۳

1-1-5. کار در کلاس ۱

1-1-6. مسائل 1

1-2. تابع‌های مثلثاتی

1-2-1. فعالیت ۲

1-2-2. گفتگو

1-2-3. مثال ۴

1-2-4. کار در کلاس ۲

1-2-5. فعالیت ۳

1-2-6. مثال 5

1-2-7. مثال 6

1-2-8. مثال 7

1-2-9. مثال 8

1-2-10. مثال 9

1-2-11. کار در کلاس 3

1-2-12. مسائل 2

1-3. تابع نمایی

1-3-1. فعالیت 4

1-3-2. تعریف

1-3-3. مثال 10

1-3-4. کار در کلاس 4

1-3-5. فعالیت ۵

1-3-6. مثال 11

1-3-7. مثال 12

1-3-8. مثال 13

1-3-9. کار با ماشین حساب

1-3-10. خواندنی 1 (عدد نپر)

1-3-11. کار در کلاس 5

1-3-12. خواندنی 2 (استهلاک)

1-3-13. مسائل 3

1-3-14. استانداردهای ارزشیابی پودمان ۱

فصل 2. پودمان دوم، درک مفهوم حد

2-1. حد تابع¬ها

2-1-1. فعالیت ۱

2-1-2. مثال ۱

2-1-3. مثال ۲

2-1-4. گفتگوی 1

2-1-5. مثال ۳

2-1-6. مثال 4

2-1-7. تعریف

2-1-8. کار در کلاس ۱

2-1-9. گفتگوی 2

2-1-10. مثال 5

2-1-11. کار در کلاس 2

2-1-12. مثال 6

2-1-13. مثال 7

2-1-14. مثال 8

2-1-15. مثال 9

2-1-16. مثال 10

2-1-17. کار در کلاس 3

2-1-18. مسائل 1

2-2. محاسبه حد تابع¬ها

2-2-1. فعالیت ۲

2-2-2. مثال ۱۱

2-2-3. مثال 12

2-2-4. مثال 13

2-2-5. مثال 14

2-2-6. مثال 15

2-2-7. کار در کلاس 4

2-2-8. گفتگوی 3

2-2-9. فعالیت 3

2-2-10. گفتگوی 4

2-2-11. حد حاصل تقسیم دو تابع

2-2-12. مثال 16

2-2-13. مثال 17

2-2-14. گفتگوی 5

2-2-15. مثال 18

2-2-16. مثال 19

2-2-17. مثال 20

2-2-18. کار در کلاس 5

2-2-19. مسائل 2

2-2-20. استانداردهای ارزشیابی پودمان 2

فصل 3. پودمان سوم، مقایسه حدهای یک¬طرفه و دوطرفه و پیوستگی تابع¬ها

3-1. حدهای یک¬طرفه و دوطرفه

3-1-1. مثال ۱

3-1-2. مثال ۲

3-1-3. مثال ۳

3-1-4. مثال 4

3-1-5. مثال 5

3-1-6. کار در کلاس ۱

3-1-7. مسائل 1

3-2. پیوستگی تابع¬ها

3-2-1. فعالیت 1

3-2-2. تعریف پیوستگی تابع

3-2-3. مثال 6

3-2-4. مثال 7

3-2-5. مثال 8

3-2-6. مثال 9

3-2-7. گفتگو

3-2-8. کار در کلاس 2

3-2-9. مسائل 2

3-2-10. استانداردهای ارزشیابی پودمان 3

فصل 4. پودمان چهارم، درک مفهوم مشتق

4-1. مشتق تابع¬ها

4-1-1. فعالیت ۱

4-1-2. تعریف 1، مشتق تابع در یک نقطه

4-1-3. مثال 1

4-1-4. مثال ۲

4-1-5. مثال ۳

4-1-6. مثال 4

4-1-7. مثال 5

4-1-8. مثال 6

4-1-9. کار در کلاس ۱

4-1-10. مسائل 1

4-2. مشتق و سرعت متحرک¬ها

4-2-1. مثال 7

4-2-2. تعریف 2، مشتق تابع

4-2-3. مثال 8

4-2-4. مثال 9

4-2-5. کار در کلاس 2

4-2-6. مسائل 2

4-3. تعبیر هندسی مشتق

4-3-1. گفتگو

4-3-2. فعالیت 2

4-3-3. مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع

4-3-4. مثال 10

4-3-5. مثال 11

4-3-6. مثال 12

4-3-7. کار در کلاس 3

4-3-8. مسائل 3

4-3-9. استانداردهای ارزشیابی پودمان 4

فصل 5. پودمان پنجم، محاسبات مشتق و کاربردها

5-1. محاسبه مشتق تابع¬ها

5-1-1. گفتگوی 1

5-1-2. فعالیت ۱

5-1-3. گفتگوی 2

5-1-4. مشتق مجموع دو تابع

5-1-5. مثال 1

5-1-6. گفتگوی 3

5-1-7. مشتق حاصل¬ضرب دو تابع

5-1-8. مثال ۲

5-1-9. مثال ۳

5-1-10. مثال 4

5-1-11. کار در کلاس ۱

5-1-12. فعالیت 2

5-1-13. گفتگوی 4

5-1-14. مشتق تقسیم دو تابع

5-1-15. مثال 5

5-1-16. مثال 6

5-1-17. کار در کلاس 2

5-1-18. مسائل 1

5-2. تابع¬های صعودی و نزولی و مشتق آنها

5-2-1. گفتگوی 5

5-2-2. فعالیت 3

5-2-3. تعریف تابع¬های صعودی و نزولی

5-2-4. مثال 7

5-2-5. مثال 8

5-2-6. گفتگوی ۶

5-2-7. مثال 9

5-2-8. گفتگوی ۷

5-2-9. مثال 10

5-2-10. مثال 11

5-2-11. مثال 12

5-2-12. کار در کلاس 3

5-2-13. گفتگوی ۸

5-2-14. مثال 13

5-2-15. مثال 14

5-2-16. مسائل 2

5-2-17. استانداردهای ارزشیابی پودمان ۵

تماس با ما

محصولات دیگر

درباره انجمن موج نور

به نام آفریدگار قلم معرفی انجمن علمی-فرهنگی موج نور اصفهان انجمن علمي-فرهنگي موج نور اصفهان با حمايت علمي خانه رياضيات اصفهان و پشتيباني سازمان بهزيستي استان اصفهان و شهرداري اصفهان، به همت جمعی از اساتید دانشگاه و تعدادی از نابینایان و کم‌بینایان تأسیس و فعاليت¬هاي خود را از سال 1384 هجری شمسی (2005 میلادی) آغاز نموده است. هدف اصلی انجمن آموزش رايانه معمولی به نابينايان و کم¬بينايان فارسی زبان برای کارآفرينی و رفع نيازهای روزمره آنهاست. مهم‌ترین فعالیت انجمن، تولید کتب خودآموز در زمینه‌ی رایانه و تلفن همراه است؛ بر این اساس تا کنون حدود ۷۰ عنوان کتاب خودآموز به صورت صوتی، همراه با کار عملی و بر روی لوح فشرده (CD DVD) در انجمن تولید و به گروه هدف ارائه شده است. فعالیت‌های دیگر انجمن عبارت‌اند از: • تولید کتب صوتی در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات (فاوا)، جهت‌یابی، تلفن همراه و آمار و ریاضی. برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی مانند کلاس های آموزش استفاده از رایانه عادی ومهارتهای زندگی به نابینایان،آموزش آمار و ریاضی. • تهیه نرم‌افزارهای کاربردی؛ مثل قرآن و نهج البلاغه. • پاسخ‌گویی تلفنی به سؤالات و ارتباطات موثر با فارسی زبانان داخل وخارج کشور. • شرکت در سمینار‌های برگزار‌شده در داخل و خارج کشور و ارائه مقالات. • اطلاع‌رسانی از طریق سایت و سامانه تلفن گویا. • پیگیری مناسب‌سازی سایت‌ها و برنامه‌ها و تهیه‌ی استانداردهای طراحی برنامه و سایت. • مناسب‌سازی مبلمان شهری از جمله مناسب کردن پیاده‌رو‌ها. • گویاسازی چراغ‌های راهنما و اتوبوس‌های شهری. • برگزاری جلسات برنامه ریزی برای اشتغال نابینایان و کمبینایان و تلاش برای کارآفرینی برای آنان . • تولید فیلمهای مختلف برای شناساندن توانمندیهای نابینایان به مردم وکارفرمایان و خانواده های نابینایان • همکاری با سازمان‌ها، شرکت‌ها، انجمن‌ها و دانشگاه‌ها. راه‌های ارتباط با انجمن علمی-فرهنگی موج نور اصفهان به شرح زیر است: تلفن تماس و پاسخ‌گویی به سؤالات: 03136687033 روزهای یک‌شنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ و روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۴ به جزء روزهای تعطیل. تلفن سیستم اطلاع‌رسانی: 03136688000 در تمام ساعات شبانه‌روز. پست الکترونیکی: mojenoor84@gmail.com نشانی سایت اینترنتی: www.mnsi.ir نشانی پستی: اصفهان، خیابان سعادت‌آباد، رو به روی مقبره‌ی بانو امین، جنب ورزشگاه امین، خانه‌ی ریاضیات اصفهان، بخش نابینایان. فاکس: 03136692014. کانال انجمن در پیام‌رسان تلگرام: @mojenoor به امید روزهای روشن‌تر.
این نوشته در آموزش, آموزش های خریدنی, اخبار, اطلاع رسانی, صحبت های خودمونی, صوتی, کتاب صوتی, معرفی ابزار ارسال و , , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید