Latest Posts

برنامه Be My Eyes برای اندروید به فارسی ترجمه شد

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶. 11 Comments

انجام نخستین پیوند شبکیه‌ مصنوعی در شیراز

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶. 8 Comments

دانلود برنامه ی رادیو گرام صدای استان فارس حاوی بخشی که توسط بنده اجرا میشود بخش دوم

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶. 0 Comments

یلدا

پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶. 19 Comments

بازم سلام

پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶. 26 Comments

کودکان دیروز و عزیزان امروز بیایین داخل

پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶. 12 Comments

روی خط تکنولوژی. همراه با آخرین اخبار جهان فناوری

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶. 7 Comments

پست بِروز شد, کارگاه مهارت های زندگی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶. 14 Comments

مهلت ثبت نام در سایت محله نابینایان به پایان رسید. تنها ۴۸ ساعت برای تکمیل مشخصات خود فرصت دارید.

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶. 0 Comments

در اردوی انجمن نابینایان ایران به ارسنجان و شیراز چه گذشت. ثبتنام برای اردوی مشهد آغاز شد

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶. 3 Comments