Latest Posts

بیایید تو می خوایم با هم بریم بیرون

یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷. 18 Comments

برگزاري مجمع عمومي انجمن موج نور و اولين جلسه‌ي هيأت مديره منتخب

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷. 2 Comments

کارگاه مثبت اندیشی رعد

جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷. 27 Comments

با کلی شرمندگی. خاطرات یه مادر, فصل پایانی

پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷. 36 Comments

کمی حرف با دوستان حتما بخونید

پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷. 22 Comments

برگزاری جلسه‌ی توجیهی طرح دست‌های کاوشگر

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷. 0 Comments

دستمال کاغذی

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷. 32 Comments

ارائه‌ی کتاب خودآموز NVDA برای نابینایان جلد دوم

دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷. 4 Comments

یادداشت امروز

دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷. 34 Comments

دانلود هفتاد و چهارمین برنامه ۶ نقطه و هفتمین برنامه حس میکنم تو رو.

شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷. 3 Comments