Latest Posts

برگزاری کنفرانس «نابینایان و جنس مخالف»: لطفا پست را تا پایان بخوانید.

یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷. 8 Comments

آموزش آنتیویروس eset smart security

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷. 1 Comment

الفبای نیایش.

یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷. 7 Comments

بحثی درباره عزیز دلمان، ایران، آن هم از نوع سپید

یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷. 12 Comments

آخرین نسخۀ DotWalker Pro را به صورت رایگان از Play Store دریافت کنید.

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷. 9 Comments

یادآوری: در خصوص مسائل سایت با مجتبی خادمی تماس نگیرید. امتیاز سایت بطور کامل به محسن صالحی تحویل داده شده

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷. 11 Comments

تجربه ما در استفاده از اتوبوس برای رفتن به پارک آزادی

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷. 13 Comments

خرید از سوپری محلمون نصف شب و توضیحی در مورد کارت خوان حتما گوش کنید

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷. 13 Comments

آموزش تهیه آب انار ویژه نابینایان

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷. 8 Comments

آموزش تهیه پیتزای مرغ و قارچ ویژه نابینایان

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷. 19 Comments