Latest Posts

آغاز دوره تدوین صوت، از پنجشنبه، سیم مرداد‌ماه، ساعت ۷ عصر

سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸. 0 Comments

دسترسی به آرشیو حدود ۶۰۰۰ فیلم توضیح‌دار انگلیسی برای دانلود با برنامه ADMArchive

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸. 16 Comments

یه مشورت کوچولو و درخواست همکاری از هم محلی های گل و دوست داشتنی و بالاخص با تجربه

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸. 8 Comments

راهکار شما چیست؟ تولید کتب صوتی و عدم رعایت قانون کپی‌رایت

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸. 14 Comments

بفرمایید یه نیمروی داغ

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸. 23 Comments