Latest Posts

نقدی بر سوینا؛ سینمای ویژه نابینایان

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸. 50 Comments

قسمت هشتم اضافه شد. دانلود برنامه قند پارسی، دوشنبه ها ساعت ۱۹ از رادیو گوش کن

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸. 0 Comments

قسمت پنجم اضافه شد. دانلود برنامه رادیویی ساعتی با کتاب، یکشنبه ها ساعت ۱۹ از رادیو گوش کن

یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸. 0 Comments

قسمت چهارم اضافه شد. دانلود برنامه زنگ تاریخ، هر شنبه ساعت ۲۰ از رادیو گوش کن

شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸. 0 Comments

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب بازرسین انجمن موج نور اصفهان

شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸. 0 Comments

برگزاری کنفرانس نابینا و تجربه شروع استقلال

جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸. 0 Comments