Latest Posts

تعیین زمان برگزاری دوره‌ی مهارت‌های شخصی

جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶. 0 Comments

دانلود کتاب متنی وانمود کن او را نمی بینی

جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶. 7 Comments

من و یک اعتراض

جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶. 13 Comments

اطلاعیه “ربات دنیای روشن راه اندازی شد”

جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶. 7 Comments

امشب با شما خواهیم بود. شما نیز با ما باشید/آدرس ایمیل جهت ارسال فایل برای صدای غایب، تغییر کرد. اطلاعیه: برگزاری جلسات شب آواز، ۳شنبه شب ها ساعت ۲۰، در دانشکده ی هنر تیمتاک محله ی نابینایان.

جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶. 7 Comments

هوش و سرگرمی (۴): سودوکوی پنج‌عضوی اعداد

پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶. 14 Comments

دانلود پنجاه و نهمین برنامه ۶ نقطه.

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶. 18 Comments

معرفی خودم

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶. 29 Comments

معرفی پلتفرم آموزش زبان‌های خارجی Duolingo و آموزش نسخه وب آن

سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶. 15 Comments

خاطرات یه مادر .فصل اول

سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶. 32 Comments