Latest Posts

کاملا زنده و مستقیم از فوق پراکنده های ذهنم در درست همین الان!

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶. 65 Comments

دانلود چهل و سومین برنامه ی ۶ نقطه: آیتمی ویژه برای دانشآموزان نابینا با مشارکت خودشون!.

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶. 37 Comments

آموزش بازی SBYW به همراه خود بازی

دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶. 13 Comments

اسامی اعضای پذیرفته شده مؤسسه نابینایان توانگران کارآفرین در دانشگاههای دولتی از طریق آزمونهای سراسری ۱۳۹۶

دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶. 0 Comments

فاز رویا، توهم، و تکرار

دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶. 62 Comments

دانلود فیلمِ سینماییِ خارجیِ ۵۰ درصد زندگی به صورت توضیح دار، برای اولین بار، تولید شده توسط سایت صدای فیلم

دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶. 34 Comments

دانلود برنامه کاوشگر ویژه معلولین

یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶. 19 Comments

حال عجیب این شبهای من

یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶. 21 Comments

در کامِ آتش.

یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶. 38 Comments

آیا شمام جونتون از تایپ کردن با گوشی اندروید به لبتون رسیده؟ پس بشتابید. دانلود و آموزش صوتی برنامه remote keebord

یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶. 27 Comments