Latest Posts

با این دستورها فایل را حرفه ای در google جستجو کنید

دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵. 6 Comments

مؤسسه ی رودکی در حال فروپاشی یا شاید فرو پاشیده

دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵. 17 Comments

عمومی: ‏روايتي از زندگي شاعر معلولي که سروده‌هايش را با دندان و چانه تايپ مي‌کند

دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵. 0 Comments

نتیجهگیری در زمینه ی ارزشیابی توصیفی. به همکاریتون نیاز دارم

یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵. 20 Comments

دانلود ی آهنگ شاد بختیاری

یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵. 25 Comments