Latest Posts

عه؟ شما هم دانشگاه میرید!! چجوری؟ کلاس جدا؟ لطفا همکاری کنید

جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵. 15 Comments

فصلهای اول و دوم از جلد چهارم کتاب آنه شرلی

جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵. 6 Comments

روایتی موثق و تلخ از محرومیت از تفریح به خاطر نقص بینایی

جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵. 22 Comments

tts ها هم دل دارند. دانلود قسمت بیست و چهارم

پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵. 31 Comments

شهر خبر معلولین. انتشار ۲۸ خبر در شمارگان بیست و نهم

پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵. 17 Comments