Latest Posts

اولین پست من: راه حلی موقت برای استفاده‌ی دوباره از Webvisum

چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶. 18 Comments

نکاتی پیرامون دفاع نابینایان از خودشون در درگیریهای فیزیکی

چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶. 92 Comments

کتاب در گرگ و میش راه, تقدیم به دخترای محله.

سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶. 0 Comments

همینطوری الکی دلم خواست فقط بنویسم]

سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶. 36 Comments

دلتنگی

سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶. 2 Comments