شبآواز

درود بر شما

به صفحه ویژه برنامه شبآواز خوش آمدید

و در نهایت دریافت فایلهای کامل فینال شب‌آواز، در بخشهای ترانه و ترنم

دست تقدیر این گونه رقم زد تا به خاطر تراکم برنامه ها و رسیدن به فصل برگزاری هات‌گوش‌کن، نتونیم به موقع فایلهای فینال رو قرار بدیم؛ اما شاید بهانه خوبی باشه برای این که ضمن قرار دادن این فایلها سال نو رو هم به همه شما شادباش گفته و آرزوی تندرستی و پیروزی برای همه شما دوستان گرامی در سال 99 داشته باشیم.

با این مقدمه و در ادامه، میتونید فایلهای کامل فینال در بخشهای ترانه و ترنم رو به تفکیک دریافت بفرمایید.

فایل کامل فینال ترنم، پخش شده از رادیو اینترنتی محله نابینایان و سرور تیمتاک، مورخ پنجشنبه، 15 اسفند 1398

فایل کامل فینال ترانه، به همراه اختتامیه شب‌آواز و اعلام اسامی برندگان در هر دو بخش، پخش شده از رادیو اینترنتی محله نابینایان و سرور تیمتاک، مورخ جمعه، 16 اسفند 1398

نتایج نهایی بخشهای ترانه و ترنم شبآواز فصل سوم

با برگزاری مرحله فینال در بخشهای ترانه و ترنم، این نتایج حاصل شد.

نتایج نهایی در بخش ترانه

 1. مرضیه نظری، با میانگین امتیاز 87.66
 2. میر‌هادی نایینی‌زاده، با میانگین امتیاز 87.33
 3. بهنام نصیری، با میانگین امتیاز 78
 4. Mustafa Kelek, با میانگین امتیاز 77.66
 5. لیلا سعیدیفر، با میانگین امتیاز 76.33
 6. محمدرضا رجاییان، با میانگین امتیاز 75.33
 7. محمدحسین قاسمی، با میانگین امتیاز 73

نتایج نهایی بخش ترنم، فینال اصلی

 1. امیر‌محمد رمضانی، با میانگین امتیاز 98.33
 2. الهام مظاهری، با میانگین امتیاز 93.66
 3. ارغوان حمسی، با میانگین امتیاز 90.33
 4. راضیه پورمهدی، با میانگین امتیاز 90
 5. سولماز حاجی‌احمدلو، با میانگین امتیاز 83

نتایج نهایی بخش ترنم، فینال مردمی

 1. حسین بلوردی، با میانگین امتیاز 88.66
 2. غلامرضا قاسمی، با میانگین امتیاز 85.66
 3. رضا نظری با میانگین امتیاز 75
 4. مرضیه نظری با میانگین امتیاز 74
 5. فاطمه حاتمی با میانگین امتیاز 63

هفته هفتم، پایان مرحله مقدماتی در بخشهای ترانه و ترنم

در پایان مرحله مقدماتی، قرار شد که با توجه به مشخص شدن راه یافتگان به فینال ترانه و تساوی آراء شنوندگان در نظرسنجی هفته قبل ترنم، در هیچ کدام از دو بخش نظرسنجی شنوندگان برگزار نشود.

رده بندی نهایی جدول بخش ترانه و اعلام نفرات راه یافته به فینال

در هفته هفتم تغییری در رده بندی نفرات اول تا پنجم حاصل نشد و تنها از بین نفرات 4 امتیازی، در این هفته مرضیه نظری توانست با اجرایی مطلوب 3 امتیاز داوری را کسب کرده و با 7 امتیاز سعود خود را به مرحله فینال مسجل کند؛ همچنین بهنام نصیری به مدد دریافت 1 امتیاز ویژه نظرسنجی شنوندگان، خود را با 5 امتیاز از سایر 4 امتیازیها جدا کرد و آخرین فینالیست بخش ترانه لقب گرفت.

با یادآوری این نکته که در مرحله فینال امتیازات بخش مقدماتی پاک شده و تأثیری ندارد، اسامی هفت راه یافته به فینال بخش ترانه را به ترتیب حروف الفبا حضورتان اعلام میداریم.

 • محمدرضا رجاییان
 • لیلا سعیدیفر
 • میر‌هادی نایینی‌زاده
 • بهنام نصیری
 • مرضیه نظری
 • محمدحسین قاسمی
 • Mustafa Kelek

با توجه به این که نوبت اجرای شرکتکنندگان بخش فینال به حکم قرعه خواهد بود، از کلیه شرکتکنندگان فینال ترانه خواسته شده، تا از رأس ساعت 18 (شش بعد از ظهر) روز جمعه 16 اسفندماه، در محل برگزاری مسابقه، (سرور تیمتاک) حضور داشته باشند.

نتایج بخش ترنم در هفته ششم و اعلام اسامی راه یافتگان به فینال مردمی و اصلی در این بخش

به انتخاب و معرفی هیئت داوران ترنم، ارغوان حمسی، با ثبت یک رکورد و انجام چهارمین اجرای خود در ترنم، پنجمین و آخرین راه یافته به فینال اصلی نام گرفت؛ وی توانسته بود در هفته اول ترنم، بنا به رأی شنوندگان، اولین فینالیست فینال مردمی باشد، که با انتخاب به عنوان فینالیست اصلی، دیگر در بخش فینال مردمی شرکت نخواهد داشت.

در بخش فینال مردمی اما با توجه به تساوی آراء شنوندگان در نظرسنجی هفته پنجم ترنم، در مورد حسین بلوردی و غلامرضا قاسمی، تصمیم بر این شد که هر دو به عنوان چهارمین و پنجمین فینالیست در بخش مردمی معرفی شده و در هفته پایانی نظرسنجی بخش ترنم برگزار نگردد.

حال اعلام اسامی راه یافتگان به فینال مردمی و اصلی به تفکیک و ترتیب حروف الفبا

اسامی پنج فینالیست فینال مردمی

 • حسین بلوردی
 • فاطمه حاتمی
 • رضا نظری
 • مرضیه نظری
 • غلامرضا قاسمی

اسامی پنج فینالیست فینال اصلی

 • راضیه پور‌مهدی
 • سولماز حاج‌احمدلو
 • ارغوان حمسی
 • امیر‌محمد رمضانی
 • الهام مظاهری

 

با توجه به این که نوبت اجرای شرکت کنندگان بخش فینال به حکم قرعه خواهد بود، از تمامی شرکت کنندگان فینال مردمی و اصلی ترنم خواسته شده، تا از رأس ساعت 20 (هشت) پنجشنبه شب 15 اسفندماه، در محل برگزاری مسابقه (سرور تیمتاک) حضور داشته باشند.

پخش و دانلود فایل کامل برنامه شبآواز در هفته هفتم

در ادامه دعوت میکنیم، فایل کامل شبآواز در هفته هفتم، پخش شده از سرور تیمتاک و رادیو اینترنتی محله نابینایان، در تاریخ پنجشنبه، 8 اسفندماه را از طریق پخشکننده شنیده یا دانلود کنید.

هفته ششم

بخش ترانه، جدول رده بندی

 1. Mustafa Kelek این هفته سعی کرد شانسش را با شرکت در صدای غایب امتحان کند، که با عدم موفقیت برایش همراه شد؛ گرچه البته این ناکامی و کسب نکردن حتی 1 امتیاز داوری به خاطر فاصله زیادی که در هفته های گذشته با سایرین گرفته بود، کمک کرد تا باز هم با همان 15 امتیاز پیشین، رده اول جدول را حفظ کند.
 2. میر‌هادی نایینی‌زاده اما در این هفته پرفروغ ظاهر شده و با جبران ناکامیهای پیاپی در چند هفته گذشته، ضمن کسب هر3 امتیاز داوری، فاصله اش را با نفر اول کم کرد و با 13 امتیاز جایگاهش در رده دوم مستحکمتر شد.
 3. لیلا سعیدیفر نیز ضمن کسب رأی مشترک شنوندگان هفته قبل، موفق شد هر 3 امتیاز داوری این هفته را کسب و با 11 امتیاز جایگاه سوم را مطمئنتر از پیش برای خود ثبت کند.
 4. شرکتکننده دیگری که موفق به کسب هر 3 امتیاز داوری در این هفته شد، محمدرضا رجاییان بود که او هم در هفته های گذشته کمتر موفق بود و این بار توانست جایگاه چهارم را با 9 امتیاز و با فاصله ای بهتر از نفر پنجم کسب کند.
 5. جایگاه پنجم با 7 امتیاز به محمدحسین قاسمی رسید که این هفته نیز شرکت نکرد، ولی خوششانس بود که بیش از دو پله سقوط نکرد و ممکن است بتواند با کمی تلاش در هفته آخر مقدماتی، بخت حضور در فینال را نیز حفظ کند.
 6. جایگاه ششم اما پر ترافیک باقی ماند! در حالی که مهدی محمدقاسمی، مرضیه نظری و احمد حیدری هیچ کدام نتوانستند در این هفته امتیازی کسب کنند، بهنام نصیری توانست با 2 امتیازی که کسب کرد خود را به آنها برساند و رده 4 امتیازیها  را با هم سهیم شوند. توضیح این که بهنام نصیری در جریان برنامه 1 امتیاز به دست آورد و رأی یکی از داوران بخش ترانه، (ارغوان حُمَسی) به خاطر قطع اینترنت و نشنیدن صدای شرکت کننده به بعد از برنامه موکول شده بود، که ضمن بررسی و بازبینی مجدد، در نهایت امتیاز مثبت از طرف داور به شرکتکننده تعلق گرفت. بر اساس نتایج حاصله تا کنون، دو نفر از این چهار نفر، میتوانند آخرین فینالیستهای بخش ترانه باشند.
 7. جایگاه هفتم با 3 امتیاز به میلاد قربانی رسید که برای باقی ماندن در مسابقه و تلاش برای رسیدن به فینال، فقط هفته هفتم را فرصت دارد تا در برنامه حاضر شود و به صورت زنده اجرای خود را انجام دهد.
 8. این بار میلاد نصرتی شرکتکننده ای بود که با کسب 1 امتیاز دیگر توانست در جایگاه هشتم و 2 امتیازی جدول، همسایه محمدعلی محمدی شود که هر دو شانس بسیار کمی برای رسیدن به فینال خواهند داشت.
 9. و در نهایت جایگاه نهم جدول با 1 امتیاز برای سارا شاپورجانی، علی حضرتی و غلامرضا قاسمی باقی ماند که جالب است بدانید، هنوز این دوستان 1 امتیازی هم روی کاغذ شانس بسیار اندکی برای رسیدن به فینال را دارند!

حال دعوت میکنیم تیزر صدای شرکتکنندگان بخش ترانه در هفته ششم را شنیده و به هر کدام که تمایل داشتید، در نظرسنجی رأی دهید.

تیزر صدای شرکتکنندگان بخش ترانه در هفته ششم

نتایج نظرسنجی بخش ترانه در هفته ششم

بر اساس 10 رأی ثبت شده از سوی شنوندگان، احمد حیدری و میر‌هادی نایینی‌زاده هر کدام 1 رأی و بهنام نصیری، لیلا سعیدیفر، مرضیه نظری و Mustafa Kelek هر کدام 2 رأی کسب نمودند؛ بنا بر این چهار نفر اخیر هر کدام 1 امتیاز ویژه شنوندگان را دریافت کرده و اگر در مورد 5 رده اول جدول اتفاق خاصی رخ نداده باشد، اما در مورد چهار نفر 4 امتیازی نتایج تغییر کرده است.

بدین شکل که بهنام نصیری و مرضیه نظری در حال حاضر 5 امتیازی و آخرین کسانی هستند که به فینال بخش ترانه راه مییابند.

 

بخش ترنم، هفته پنجم

هیئت داوران ترنم در این هفته، اجرای هیچ کس را شایسته حضور در فینال نهایی این بخش ندانستند.

در ادامه میتوانید تیزر صدای چهار شرکتکننده بخش ترنم که در این هفته شرکت داشتند و توانسته اند در مجموع حضورشان حداقل 2 امتیاز داوری کسب کنند را شنیده و در نظرسنجی ترنم به هر کدام از آنها که تمایل داشتید، برای حضور در فینال مردمی این بخش رأی دهید.

تیزر صدای شرکتکنندگان بخش ترنم در هفته پنجم

نتایج نظرسنجی بخش ترنم، هفته پنجم

جالب است که بدانید نتیجه نظرسنجی این بخش نیز چالشی دیگر ایجاد میکند. چرا که از چهار رأی ثبت شده، 2 رأی را حسین بلوردی و 2 تای دیگر را غلامرضا قاسمی کسب کرده اند و حالا باید منتظر بمانیم تا ببینیم از نظر هیئت داوران ترنم، به چه شکل در مورد راه یافته یا راه یافتگان به فینال مردمی در این هفته تصمیمگیری خواهد شد.

 

پخش و دانلود فایل کامل شبآواز در هفته ششم

در ادامه دعوت میکنیم، فایل کامل برنامه شبآواز در هفته ششم، پخش شده از سرور تیمتاک و رادیو اینترنتی محله نابینایان، در تاریخ پنجشنبه 1 اسفندماه را با حجمی حدود 274 مگابایت، از طریق پخشکننده شنیده یا دانلود کنید.

هفته پنجم

بخش ترانه، جدول رده بندی

پیش از پرداختن به جدول رده بندی هفته پنجم، این نکته را قابل ذکر میدانیم که به خاطر تساوی آراء شنوندگان در مورد شش نفر از شرکت کنندگان هفته گذشته که عبارت بودند از: محمدرضا رجاییان، محمدحسین قاسمی، Mustafa Kelek, علی حضرتی، مهدی محمدقاسمی و میر‌هادی نایینی‌زاده، همه آنها حائز رتبه دریافت امتیاز ویژه شنوندگان شدند که امتیازاتشان در جدول رده بندی نیز لحاظ شده است.

 1. Mustafa Kelek بالاخره در هفته پنجم اولین امتیاز داوری را از دست داد؛ ولی باز هم ضمن کسب امتیاز مشترک شنوندگان، با 15 امتیاز فاتحانه جایگاه خود را به عنوان نفر اول تا حد زیادی دست نیافتنی کرد.
 2. میر‌هادی نایینی‌زاده با این که این هفته افت کیفی اجرایش نسبت به هفته قبل را تداوم بخشیده و هیچ امتیازی از داوران نگرفت، به اتکای رأی شنوندگان با 10 امتیاز کماکان به عنوان نفر دوم راهش را ادامه میدهد.
 3. محمدحسین قاسمی این هفته بختش را نیازموده و به همان تک امتیاز مشترک رأی شنوندگان اکتفا کرد تا لیلا سعیدیفر با 3 امتیازی که با دومین اجرایش از داوران گرفت از گرد راه برسد و با 7 امتیاز جایگاه سوم جدول را با هم سهیم شوند.
 4. محمدرضا رجاییان نیز ظاهرا نکات آموزشی داوران در هفته گذشته را چندان مورد توجه قرار نداده بود؛ چرا که در این هفته داوران امتیازی را برایش در نظر نگرفتند و با 6 امتیازی که به واسطه رأی شنوندگان برایش باقی ماند، توانست جایگاه چهارم را از آن خود کند.
 5. احمد حیدری نیز به خاطر عدم حضورش این بار جایگاه پنجم و 4 امتیازی جدول را با مرضیه نظری که توانست در دومین اجرایش موفق ظاهر شده و همه امتیازات داوری را کسب کند سهیم شد، تا این دو آخرین کسانی باشند که فعلا در جدول امکان حضور در فینال بخش ترانه را خواهند داشت.
 6. مهدی محمدقاسمی اما به اتکای 1 امتیاز ویژه شنوندگان و 2 امتیازی که خودش در این هفته از داوران گرفت، ضمن تصاحب جایگاه ششم جدول به اتفاق میلاد قربانی با 3 امتیاز، امیدوار خواهند بود تا در صورت عدم شرکت یا موفقیت هر کدام از 4 امتیازیهای جدول، جایشان را در فینال این فصل از آن خود کنند.
 7. محمدعلی محمدی نیز این بار با بهنام نصیری مشترکا به جایگاه هفتم قناعت میکند که توانست با اجرایی نسبتا مطلوب از بخش صدای غایب 2 امتیاز داوری کسب کرده و با همین 2 امتیاز، امیدوار به دو هفته باقیمانده باشد.
 8. بالاخره جایگاه هشتم جدول با 1 امتیاز مشترکا در اختیار سارا شاپورجانی، علی حضرتی، غلامرضا قاسمی و میلاد نصرتی قرار دارد، که اگر میخواهند هنوز در کورس رسیدن به فینال باقی بمانند باید تلاش بیشتری در دو هفته باقیمانده نشان دهند.

 

مهر انگیز محمودی، مسعود غلامی، علی رحیمی، علیرضا صالحی، علی اکبر حاتمی و زهره مظاهری سایر شرکت کنندگانی بودند که در این هفته هیچ امتیاز داوری کسب نکردند و امیدهای اندکی برای دو هفته باقی مانده خواهند داشت.

اینک توجه شما را ابتدا به شنیدن تیزر صدای شرکتکنندگان و سپس شرکت در نظرسنجی این هفته جلب میکنیم.

تیزر صدای شرکت کنندگان هفته پنجم در بخش ترانه

نتایج نظرسنجی بخش ترانه در هفته پنجم

بر اساس نتایج رأیگیری شنوندگان در این هفته، لیلا سعیدیفر و مهدی محمدقاسمی هر کدام با چهار رأی، بیشترین آراء شنوندگان را کسب کرده، مشترکا امتیاز ویژه این بخش را دریافت میکنند.
با این وصف و با توجه به نتایج جدول در این هفته که پیشتر به آن پرداختیم، سعیدیفر به تنهایی با 8 امتیاز صاحب جایگاه سوم میشود و محمدقاسمی نیز با یک پله سعود، فعلا با 4 امتیاز در جمع کسانی قرار میگیرد که از بین آنها دو نفر به فینال راه خواهند یافت.

بخش ترنم، هفته چهارم

از سوی شنوندگان و در نظرسنجی هفته قبل، رضا نظری با 5 رأی سومین راه یافته به فینال مردمی لقب گرفت و از سوی هیئت داوران در هفته چهارم نیز، راضیه پورمهدی به عنوان چهارمین فینالیست در بخش اصلی معرفی گردید.
در ادامه دعوت میکنیم، صدای سایر شرکت کنندگان بخش ترنم که در این هفته حضور داشته و جمع امتیازاتشان تا کنون حداقل به 2 امتیاز میرسد را شنیده و سپس در فرم نظرسنجی این بخش نیز شرکت کنید.

تیزر صدای شرکت کنندگان بخش ترنم در هفته چهارم

نتایج نظرسنجی بخش ترنم در هفته چهارم

بر اساس رأی شما در این بخش، فاطمه حاتمی با 4 رأی موفق شد، چهارمین راه یافته به فینال مردمی لقب بگیرد که البته در دو هفته باقیمانده شانس ورود به فینال اصلی را نیز خواهد داشت.

پخش و دانلود فایل کامل شبآواز در هفته پنجم

در ادامه میتوانید، فایل کامل شبآواز در هفته پنجم، پخش شده از سرور تیمتاک و رادیو اینترنتی محله نابینایان، در تاریخ 24 بهمنماه را با حجمی حدود 290 مگابایت، از طریق پخشکننده شنیده یا دانلود کنید.

 

 

هفته چهارم

جدول رده بندی بخش ترانه

    1. Mustafa Kelek, در این هفته نیز موفق شد همه امتیازات داوری را کسب کرده و با 12 امتیاز، رده اول جدول را با فاصله ای امن از دیگر شرکت کنندگان از آن خود کند.
    2. میر‌هادی نایینی‌زاده اما کمفروغتر از هفته سوم نیز ظاهر شد و این بار دو منفی در کارنامه داوریش ثبت شد، تا با 1 امتیاز از این هفته و در مجموع 9 امتیاز رده دوم جدول را به خود اختصاص دهد.
    3. محمدحسین قاسمی با انتخاب یک کار محلی ساده و اجرایی نسبتا مطلوب توانست در این هفته همه امتیازات داوری را کسب کند و در شرایطی که تلاش دیگران کمتر به نتیجه انجامید، خود را تا امتیاز ششم و رده سوم جدول بالا بکشد.
    4. محمدرضا رجاییان اما اجرای چندان موفقی نداشته و تنها با 1 امتیاز داوری و به اتکای رأی مشترک شنوندگان، توانست فعلا با 5 امتیاز، در جایگاه چهارم جدول قرار بگیرد.
    5. احمد حیدری و لیلا سعیدیفر باز هم در این هفته حضور نداشته و این تعلل به قیمت یک پله سقوط در جدول برایشان تمام شد. این دو فعلا با همان 4 امتیاز جایگاه پنجم را در اختیار دارند.
    6. با فرض این که از هر برنامه 1 نفر به فینال راه یابد، فعلا و البته روی کاغذ، محمدعلی محمدی نیز با همان 2 امتیاز و جایگاه ششم جدول هنوز هم میتواند نفر هفتم برای حضور در فینال باشد.
    7. مرضیه نظری نیز به خاطر داشتن بیشترین رأی شنوندگان در این هفته توانست مشترکا 1 امتیاز کسب کند و فعلا به اتفاق سارا شاپورجانی و غلامرضا قاسمی که در این هفته هیچ کدام شرکت نداشتند و علی حضرتی و میلاد نصرتی که در این هفته با 1 امتیاز به آنها ملحق شدند، با همان 1 امتیاز، همگی در جایگاه هفتم قرار گرفته و هر کدام ممکن است با تلاش بیشتر در هفته های باقی مانده بتوانند خود را به کورس فینال این فصل برسانند.

مهدی محمدقاسمی بنا به گفته هیئت داوران پیشرفت خوبی کرده بود ولی باز هم نیاز به تمرین بیشتر دارد؛ بهنام نصیری شاید اگر با صدایی سرما خورده و گرفته نمیخواند نتیجه بهتری را کسب میکرد؛ این دو، به اتفاق علی اکبر حاتمی و پویا خسروی که برای اولین بار در شبآواز شرکت میکردند، چهار شرکت کننده ای بودند که متأسفانه موفق به کسب امتیاز نشدند؛ ولیهر کدام در صورت کسب امتیاز ویژه رأی شنوندگان میتوانند وارد رده بندی شده و برای رسیدن به فینال در سه هفته آتی تلاش کنند.

در ادامه از شما دعوت میکنیم، ضمن شنیدن صدای شرکتکنندگان این هفته از بخش ترانه، با استفاده از فرم نظرسنجی به هرکدام از آنها که تمایل داشتید رأی دهید.

تیزر صدای شرکت کنندگان بخش ترانه در هفته چهارم

فرم نظرسنجی بخش ترانه، هفته چهارم


برای شرکت در این نظرسنجی، لطفا از هدینگ ورود به محله، وارد حساب کاربری خود شوید، یا اگر حساب کاربری ندارید، ابتدا نام‌نویسی کنید.

ترنم، هفته سوم

در سومین ترنم، هیئت داوران این بخش، سولماز حاج احمدلو را از بین اجراهای صدای غایب، هائز رتبه برتر دانسته و برای شرکت در فینال اصلی معرفی کردند.
مرضیه نظری نیز از سوی شنوندگان به عنوان دومین فینالیست بخش فینال مردمی معرفی گردید.
حال ضمن شنیدن صدای شرکت کنندگان بخش ترنم هفته سوم، دعوت میکنیم در نظرسنجی این بخش نیز یکی دیگر از این دوستان را برای شرکت در فینال مردمی ترنم با رأی خود انتخاب کنید.

تیزر صدای شرکت کنندگان بخش ترنم، هفته سوم

فرم نظرسنجی بخش ترنم، هفته سوم

برای شرکت در این نظرسنجی، لطفا از هدینگ ورود به محله، وارد حساب کاربری خود شوید، یا اگر حساب کاربری ندارید، ابتدا نام‌نویسی کنید.
در ادامه توجه شما را به شنیدن خلاصه شبآواز در هفته چهارم جلب نموده، دعوت میکنیم، پنجشنبه همین هفته ساعت 19 منتظر فایل کامل شبآواز این هفته باشید.

خلاصه شبآواز در هفته چهارم

هفته سوم

جدول رده بندی بخش ترانه و در ابتدا یک توضیح مهم

Mustafa Kelek, در جریان برنامه، دو رأی مثبت دریافت کرد و سعید درفشیان به جهت در دسترس نبودن فایل منبع اجرای وی و نسبت دادن شکست ریتم و نتهای فالش به نحوه اجرا به وی رأی منفی داد؛ اما پس از برنامه و با اعتراض شرکت کننده به این رأی منفی، از مصطفی خواسته شد، فایل اصلی را در هر هفته و پیش از برنامه در اختیار هیئت داوران قرار دهد و منوط به مقایسه و تأیید فایل اصلی همین هفته نیز، امکان تغییر رأی منفی به مثبت وجود خواهد داشت.

سعید درفشیان پس از شنیدن فایل اصلی و مقایسه با اجرای شرکت کننده آن را تأیید کرده و رأی خود را برای او به مثبت تغییر داد.

اما جدول رده بندی هفته سوم پس از پخش برنامه شبآواز در تاریخ 10 بهمنماه و تا پیش از رأیگیری شنوندگان، این گونه رقم خورد.

    1. با توجه به توضیح بالا، Mustafa Kelek, در این هفته نیز 3 امتیاز مثبت دریافت کرد و با 9 امتیاز تا پیش از رأیگیری شنوندگان، به تنهایی صدر نشین جدول شد.
    2. میر‌هادی نایینی‌زاده در این هفته اولین رأی منفی خود را در سومین اجرایش کسب کرد و به همین دلیل، فعلا با 8 امتیاز در جایگاه دوم قرار میگیرد.
    3. احمد حیدری و لیلا سعیدیفر هیچ کدام در این هفته بخت خود را برای کسب امتیازات بیشتر نیازمودند و با همان 4 امتیاز و فاصله ای بیشتر از قبل نسبت به شرکتکنندگان رده اول و دوم، جایگاه سوم را مشترکا سهیم شدند.
    4. محمدرضا رجاییان که این هفته برای اولین بار شرکت میکرد، موفق به کسب هر 3 امتیاز داوری شده و توانست فعلا جایگاه چهارم جدول را با محمدحسین قاسمی که در اجرای این هفته اش نتوانست هیچ امتیازی کسب کند و میلاد قربانی از بخش صدای غایب، که یک کار ضبط شده را ارسال کرده و هر 3 امتیاز داوری را نیز به دست آورد، مشترکا سهیم شود. هر کدام از این سه نفر ممکن است با رأی شنوندگان و کسب 1 امتیاز دیگر به جمع سومیها در جدول ملحق شوند.
    5. محمدعلی محمدی نیز در هفته سوم حضور نیافت و با همان 2 امتیاز جایگاه پنجم را فعلا و به تنهایی کسب کرده است.
    6. غلامرضا قاسمی که برای دومین بار شرکت میکرد، در این هفته نتوانست امتیازی به دست آورد و فعلا با سارا شاپورجانی و همان 1 امتیاز، مشترکا جایگاه ششم را در جدول دارند. البته امکان رأی شنوندگان این احتمال را نیز به وجود میآورد که او بتواند 1 امتیاز دیگر کسب کرده و یک پله در جدول سعود کند.

شایان ذکر است، مرضیه نظری قهرمان فصل قبل شبآواز، مهدی محمدقاسمی و میلاد نصرتی سایر شرکتکنندگان این هفته بودند که هیچ کدام نتوانستند امتیازی به دست آورند و هر سه در صورت کسب رأی شنوندگان امکان سعود به جایگاه ششم جدول را خواهند داشت.

نکته پایانی این که میلاد قربانی و سایر شرکت کنندگانی که از بخش صدای غایب وارد مسابقه میشوند، میبایست حداقل یک بار به صورت حضوری و در هفته های باقیمانده در مسابقه اصلی شرکت کرده و با یک اجرای بدون ساز، جایگاهشان را در جدول رده بندی مسجل نمایند. لازم به توضیح است که در غیر این صورت، پس از هفته هفتم و با توجه به این که فینالیستها صرفا از بین کسانی که حضوری و بدون ساز حداقل یک اجرا انجام داده اند انتخاب خواهند شد، کسانی که فقط در بخش صدای غایب شرکت کرده اند، از جدول رده بندی حذف و تنها در بخش صداهای غایب رده بندی شده و امکان دریافت جایزه همین بخش را خواهند داشت.

در ادامه دعوت میکنیم، صدای شرکت کنندگان این هفته را بشنوید و سپس در نظرسنجی نیز شرکت کرده و به یکی از آنها رأی دهید.

تیزر صدای شرکتکنندگان هفته سوم

فرم نظرسنجی بخش ترانه، هفته سوم

برای شرکت در این نظرسنجی، لطفا از هدینگ ورود به محله، وارد حساب کاربری خود شوید، یا اگر حساب کاربری ندارید، ابتدا نام‌نویسی کنید.

ترنم، هفته دوم

بنا به رأیگیری هفته قبل، ارغوان حمسی به عنوان اولین فینالیست بخش فینال مردمی ترنم با 9 رأی از سوی شنوندگان انتخاب شد؛ همچنین هیئت داوران ترنم در این هفته، الهام مظاهری را به عنوان فینالیست دوم برگزیدند.

در ادامه میتوانید صدای سایر شرکتکنندگان بخش ترنم که موفق به کسب حداقل 2 امتیاز شده اند را بشنوید و در نظرسنجی این بخش نیز شرکت کنید.

در نظر داشته باشید، حد نساب شرکت در فینال مردمی بخش ترنم، میتواند در یک یا دو هفته به دست آید و کسانی که موفق شوند در دو هفته متوالی حداقل 1 امتیاز را نیز به دست آورند در نظرسنجی این بخش شرکت داده خواهند شد.

تیزر صدای شرکتکنندگان هفته دوم ترنم

 

فرم نظرسنجی ترنم، هفته دوم

برای شرکت در این نظرسنجی، لطفا از هدینگ ورود به محله، وارد حساب کاربری خود شوید، یا اگر حساب کاربری ندارید، ابتدا نام‌نویسی کنید.

در ادامه خلاصه ای از برنامه شبآواز این هفته را تقدیم حضورتان میکنیم و یادآور میشویم، پنجشنبه همین هفته ساعت 19 منتظر فایل کامل شبآواز هفته سوم باشید.

خلاصه شبآواز در هفته سوم

هفته دوم

در برنامه سوم بهمنماه، جدول رده بندی بدین صورت مرتب شد.

    1. میر‌هادی نایینی‌زاده و Mustafa Kelek, این هفته نیز خوش درخشیده و با کسب هر سه امتیاز داوری، با 6 امتیاز رده اول جدول را مشترکا به خود اختصاص دادند.
    2. احمد حیدری که در هفته گذشته به اتکای رأی شنوندگان هر چهار امتیاز ممکن را کسب کرده بود، اجرایی ناموفق داشته و با همان 4 امتیاز با یک پله سقوط رده دوم را مشترکا با لیلا سعیدیفر، که در این هفته موفق به کسب هر 4 امتیاز ممکن شده بود سهیم شد.
    3. عدم شرکت محمدحسین قاسمی در این هفته تغییری در رده وی به وجود نیاورده و باز هم رده سوم را نصیب او کرد.
    4. محمدعلی محمدی که گمان میرفت بهتر از هفته پیش ظاهر شود نیز در کسب امتیاز ناکام مانده و با همان 2 امتیاز هفته پیش، در رده چهارم جدول قرار گرفت.
    5. رده پنجم نیز مشترکا به سارا شاپورجانی از شرکت کنندگان هفته گذشته و یک جدید الورود دیگر، یعنی غلامرضا قاسمی با 1 امتیاز اختصاص یافت.

در این هفته، علیرضا کریمی که برای بار دوم شرکت میکرد، به اتفاق الهام مظاهری و فرشته نرگسی، سه شرکتکننده دیگری بودند که هیچ امتیازی به دست نیاوردند و امیدهایشان به هفته های بعد موکول شد.

با توجه به عدم کسب امتیاز توسط 5 نفر از 9 شرکت کننده این هفته، به تمامی شرکت کنندگان شبآواز توصیه میکنیم، با دقت بیشتر به نظرات هیئت داوران، با انتخاب کارهایی متناسب و تمرکزی بیشتر در هفته های بعدی مسابقه حاضر شوند.

در ادامه و پس از  شنیدن صدای شرکتکنندگان شبآواز هفته دوم، دعوت میکنیم به هر کدام از آنها که کارشان مورد پسندتان واقع شد رأی دهید.

تیزر صدای شرکتکنندگان هفته دوم

فرم نظرسنجی هفته دوم

برای شرکت در این نظرسنجی، لطفا از هدینگ ورود به محله، وارد حساب کاربری خود شوید، یا اگر حساب کاربری ندارید، ابتدا نام‌نویسی کنید.

خلاصه ای از برنامه هفته دوم شبآواز را میتوانید در ادامه شنونده باشید.

خلاصه شبآواز هفته دوم

بخش ترنم، هفته اول

بنا بر تصمیم هیئت داوران این بخش، در هر هفته یک نفر از سوی ایشان انتخاب و نام وی به عنوان فینالیست، در پایان همان برنامه اعلام میگردد و در بخش نظرسنجی از شنوندگان، غیر از فینالیست انتخابی هیئت داوران، تنها کسانی که از بخش داوری حداقل 2 امتیاز کسب کرده باشند حضور یافته و کسی که موفق به کسب بیشترین آراء شنوندگان شود نیز، به فینال مردمی ترنم راه مییابد.

کسانی که به فینال مردمی راه مییابند، میتوانند انتخاب کنند که در هفته بعد، مجددا شانسشان را برای حضور در فینال رسمی امتحان کنند، یا صرفا در فینال مردمی شرکت کنند.

با رأی هیئت داوران در هفته اول، از بین اجراهای انجام و ارسال شده، امیرمحمد رمضانی از بخش صدای غایب ترنم، به عنوان فینالیست اول انتخاب و معرفیگردید.

در ادامه و بعداز شنیدن صدای سه نفر از شرکت کنندگان ترنم که موفق به کسب حداقل 2 امتیاز داوری شده اند، دعوت میکنیم با رأی خود دومین راه یافته به فینال ترنم را انتخاب کنید.

تیزر صدای شرکتکنندگان بخش ترنم در هفته اول

فرم نظرسنجی بخش ترنم، هفته اول

برای شرکت در این نظرسنجی، لطفا از هدینگ ورود به محله، وارد حساب کاربری خود شوید، یا اگر حساب کاربری ندارید، ابتدا نام‌نویسی کنید.

پخش و دانلود فایل کامل برنامه شبآواز، هفته دوم

در ادامه میتوانید فایل کامل شبآواز در هفته دوم، پخش شده در تیمتاک و رادیو اینترنتی محله نابینایان را با حجمی حدود 257 مگابایت، از طریق پخشکننده شنیده یا دانلود کنید.

هفته اول

در برنامه 26 دیماه، هشت شرکت کننده حضور یافته و بدین ترتیب امتیازات داوری را تا پیش از رأیگیری شنوندگان کسب کردند.

    • احمد حیدری، محمدحسین قاسمی، میر‌هادی نایینیزاده و Mustafa Kelek: هر کدام 3 امتیاز.
    • محمدعلی محمدی: 2 امتیاز.
    • سارا شاپورجانی: 1 امتیاز.
    • امیرمحمد رمضانی و علیرضا کریمی: 0 امتیاز.

در ادامه از شما دعوت میکنیم، تا پس از شنیدن تیزر صدای تمامی شرکتکنندگان هفته اول، یکی از آنها را در فرم نظرسنجی انتخاب کرده و با کلیک روی دکمه “Vote” به او رأی دهید.

شرکت کننده ای که بیشترین رأی را از سوی شنوندگان و بازدیدکنندگان این صفحه کسب کند، علاوه بر امتیاز هیئت داوران، 1 امتیاز اضافه خواهد گرفت.

تیزر صدای شرکتکنندگان هفته اول

فرم نظرسنجی هفته اول

برای شرکت در این نظرسنجی، لطفا از هدینگ ورود به محله، وارد حساب کاربری خود شوید، یا اگر حساب کاربری ندارید، ابتدا نام‌نویسی کنید.

پخش و دانلود فایل کامل برنامه شبآواز، هفته اول

در ادامه میتوانید، فایل کامل شبآواز در هفته اول، پخش شده در تیمتاک و رادیو اینترنتی محله نابینایان را با حجمی حدود 146 مگابایت، از طریق پخشکننده شنیده یا دانلود کنید.

صدای غایب:

بخش صدای غایب نیز همانند فصل دوم برقرار بوده و صدا‌های غایب در این برنامه شرکت خواهند کرد.
این شماره ها و ایمیلها را به خاطر داشته باشید:
۰۹۱۲۰۷۱۹۴۷۷ omid.badv@gmail.com
۰۹۱۳۲۸۴۹۵۲۸ s.derafshian@gmail.com
این راه های تماس برای شما عزیزان جهت ارسال آثار برای شرکت در صدای غایب است. در واتس اپ تلگرام! و ایمیل منتظر فایلهای شما هستیم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر، میتوانید در ادامه تیزر مربوط به این بخش را نیز بشنوید.

تیزر صدای غایب

ترنم

از هفته دوم، بخش ترنم، با رویکرد دریافت آثار شما در قالب دکلمه آغاز میشود.

در این بخش که با داوری مهدی محمدقاسمی، میر‌هادی نایینی‌زاده و میلاد نصرتی تقدیم حضور شما خواهد شد، میتوانید به شکل حضوری یا غیر حضوری، با دکلمه اشعار کلاسیک و نیمایی، متون ادبی، دست نوشته ها و ترانه ها، یک رقابت جذاب را با سایر دوستانتان تجربه کرده و جایزه بگیرید.

در صورتی که میخواهید به شکل غیر حضوری همراه این بخش باشید، میتوانید در واتس‌اپ و تلگرام از طریق شماره ۰۹۱۲۰۷۱۹۴۷7 و از طریق ایمیل به آدرس omid.badv@gmail.com در ارتباط بوده و آثار ضبطی خود را ارسال کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد این بخش را در ادامه و تیزر ویژه ترنم بشنوید.

تیزر بخش ترنم

مسابقه مردمی

آیا علاقمند به کسب اطلاعات در مورد هنرمندان بزرگ موسیقی ایران زمین و رقابت در این زمینه هستید؟

از هفته دوم و باز هم در آیتمی جدید، هم با آهنگسازان، خوانندگان، نوازندگان و ترانه سرایان بزرگ این سرزمین آشنا شوید، هم در یک مسابقه مردمی ویژه شنوندگان حاضر در استودیوی برنامه (سرور تیمتاک) شرکت کنید و جایزه بگیرید.

اطلاعات و توضیحات بیشتر در مورد این آیتم را نیز در قالب یک تیزر کوتاه و در ادامه حتما بشنوید.

تیزر مسابقه مردمی

ثبت نام در بخشهای مختلف شبآواز

زینپس میتوانید از طریق این فرم، آمادگی خود را برای شرکت در بخشهای مختلف شبآواز هفته جاری اعلام نمایید.

چند نکته:

    1. شما مجاز به انتخاب یک، دو، یا هر سه بخش بوده و محدودیتی برای اعلام آمادگی وجود ندارد.
    2. بدیهیست، در زمان پخش برنامه، با ارسال پیام خصوصی به آیدی امید بدویان در تیمتاک میتوانید در بخشهای مختلف شرکت کنید و نیازی به تکمیل فرم در زمان یاد شده نیست.
    3. فرمهایی که پیش از شروع برنامه به دست ما برسد، اولویت شرکت در همان برنامه را خواهند داشت و فرمهایی که بلافاصله از پایان برنامه هفته جاری به دست ما میرسد، در برنامه بعدی نوبتدهی خواهند شد.
    4. توجه داشته باشید، اگر فرم ثبت نام در زمان پخش برنامه ارسال شود، حذف و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
    5. پایان مهلت ثبت نام حضوری در مسابقه مردمی، حد اکثر یک ساعت پس از شروع برنامه، (ساعت 21) خواهد بود.

فرم ثبت نام در شبآواز

  جهت شرکت در کدام بخش اعلام آمادگی میکنید؟