دسته‌ها
اجتماعی خاطره داستان و حکایت مقاله ها

عمومی: ماه عسل و علیخانی! برای تنفر کمی صبر کنید!

«مجري، کسي است که مردم تلويزيون را به خاطر او روشن کنند.» اين جمله را از مجري پيشکسوتي شنيدم و هنوز برايم معتبر است. حداقل در سال هاي اخير، به غير از مهران مديري، رامبد جوان، عادل فردوسي پور و رضا رشيدپور، کس ديگري را سراغ ندارم که مخاطبان در تيراژ گسترده، چشم انتظار شروع برنامه شان باشند مگر يک برنامه و يک مجري؛ راديو هفت و احسان عليخاني. مورد اول که ديگر نيست و بي مهري و کينه ورزي يکي، دو تا از مديران سيما، همان تيم را در برنامه «صد برگ» شبکه چهار، چندي تاب آورد ولي ديگر رضايت به ادامه کار آن گروه در شبکه شما