دسته‌ها
اجتماعی مقاله ها

معروفترین ترک تحصیل کرده های دنیا!!!

سلاااام بر دوستان و هم محله ایهای درس خون و درس نخون و تحصیل کرده و تحصیل نکرده ی من.   در تمام دنیا یکی از راههای بالا رفتن از پله های موفقیت، تحصیلات عالیه است اما هستند کسانی که با ترک تحصیل و شهرت خود خط بطلانی بر این پیش فرض کشیده اند. گرچه ممکن است این نامها یک استثنا باشند اما شرح موفقیت آنها نمایانگر این نکته است که تلاش و تمرکز و میل به موفقیت، فقدان تحصیلات عالیه را در این افراد جبران کرده است . نامهای زیر فهرستی از ترک تحصیل کردگانی هستند که در کار خود بسیار موفق شدند 1 . هلی بری، هنرپیشه