دسته‌ها
اخبار روانشناسی

راه اندازی خط مشاوره و برگزاری امتحان مهارت های زندگی ویژه نابینایان و دریافت مدرک مربی گری

اطلاعیه شماره یک راه اندازی خط تلفن جهت مشاوره ویژه اعضای هسته روانشناسان و مشاورین انجمن جوانان روشن بین اصفهان در راستای اشتغال زایی و بر اساس هدفهای از پیش تعیین شده در هسته روان شناسی و مشاورین این انجمن اقدام به راه اندازی تلفن گویا در راستای مشاوره در زمینه های مختلف نموده است. این خط تلفن که به خط 909 907 معروف است به صورت کشوری بوده و بر اساس تعرفه های مخابرات برای مشاور و مخاطب وی هزینه محسوب می شود که در جلسات نهایی بین این انجمن و مشاورین تعیین می گردد در این حالت برای تماس گیرنده مقداری هزینه تعیین شده که قسمتی از