دسته‌ها
اخبار

فراخوان نخستين جشنواره توان يابان و فضاي مجازي

فراخوان نخستین جشنواره توان یابان و فضاي مجازي جهان در دهه اخیر شاهد توسعه فناوری اطلاعات و تاثیرآن بر بخش های مختلف جوامع و شیوه های جدیدی در ارتباطات انسانی بوده است. متاسفانه در برخی جوامع افراد دارای معلولیت به دليل کم توانی از دستاوردهای توسعه در جامعه ی خود بی بهره می مانند.   در کشور عزیزمان دسترسی افراد دارای معلولیت به فناوری اطلاعات و رفع نيازمندی های آنان توسط اينترنت سالیانی است که رواج پیدا کرده است و تاثیر خود را بر همگان نشان داده است؛ از آنجا که گسترش این دستاورد در زندگی افراد توان یاب نياز به بسترسازی های فنی، ايجاد و طراحی های سايت