دسته‌ها
اخبار صحبت های خودمونی

تولد مجتبی خادمی هفت بهمن مبارک!

تولدم مبارک. در مقام یک دانشجوی نابینای سرگردان، هیچ ندارم که بنویسم. جز 26 سال بدبختی که هنوز به امید یک آینده ی خوب، در حال پشت سر گذاشتنش هستم و با فرا رسیدن تولدم همه ی آن بدبختی ها دوباره چون آواری روی سرم خراب شدند. جز تمام اذیت هایی که شدم تا به جایی برسم و هنوز به هیچ جا نرسیده ام. جز یک سایت و یک عالمه از شما هم محلی های باحالی که دغدغه ی خیلی از لحظاتم شده اید. از چه میشود نوشت؟ از خانه ای که همیشه دوست داشتم حتی یک سی متریش را داشته باشم و به خیالی خام بدل شده؟ شب،
دسته‌ها
اخبار صحبت های خودمونی

هفت بهمن خورشیدی تولد مجتبی خادمی مدیر محله نابینایان مبارکه مبارک!

آره خودشه. امروز هفت بهمن خورشیدی, تولد مجتبی خادمی. مجتبی جونم از همین جا تولدت رو بهت تبریک میگم. میدونی که هیشکی به اندازه من تو رو نمیشناسه. امیدوارم این زادروزت مصادف بشه با کلی اتفاق ها و اخبار خوب توی زندگیت و زندگی کسانی که واست مهمند و واسشون مهمی. این همه سختی ای که کشیدی ارزشش رو داشته. مطمئن باش. لیسانستم سال دیگه میگیری. تو که سال را صبر کردی ماه را هم دندون سر جیگر بذار. سختی هات تموم میشه. خوشی هات شروع میشه. مجتبی, هرچی تنش توی خونه دارید, هرچی بیپولی بهت فشار میاره, هرچی اکثر مردم بهت نارو میزنند, هرچی تفاوت شخصیتیت با مردم