دسته‌ها
اجتماعی تاریخ مقاله ها

29 بهمن وعده گاه عشق پاک در ایران زمین

در بیشتر فرهنگها و میان اقوام مختلف مقام زن و به خصوص مقام مادر ارزش و جایگاه خاصی دارد البته در طول تاریخ مشاهده می شود که در برهه هایی از زمان ارزش خاصی برای زن قائل نبودند و یا در میان قبائل بدوی این بی ارزشی را برای زن می بینیم. با پیشرفت بشر و متمدن شدن انسان نگاه جامعه و مردان نسبت به زنان تغییر کرده البته این بدان معنا نیست که در این دوره خشونت علیه زنان وجود ندارد چرا, در جهان امروز هم ما می توانیم این خشونت و بد رفتاریها را ببینیم ولی عمدتاً این نگاهها تغییر پیدا کرده و خود زنان هم با
دسته‌ها
اجتماعی داستان و حکایت صحبت های خودمونی

نامه ی دنیا به زمین

سلام زمین. حالت چه طوره؟ اگر تو هم میخوای حال منو بدونی، بدون که خوب نیستم. من، دنیا، دنیای بیکران، الان خوب نیستم و همش تقصیر توئه. این نامه رو بهت نوشتم که بهت بگم ازت دلخورم بدجور. من، دنیای به این بزرگی، با کلی کهکشان و منظومه و ستاره و سیاره، از پس همشون بر اومدم به جز تو. تو، یه سیاره ی کوچیک در مقابل این همه بزرگی من، منو عاجز کردی از دست خودت. تو، روی خاک خودت این همه موجود زنده داری. درخت، گل، بوته، علف، حیوانات و البته آدمیزاد. این آخری بدجوری امونمو بریده. من، دنیای بیکران، جهان گسترده، گیتی پهناور، از دست این