دسته‌ها
داستان و حکایت طنز

این هم نتیجه وبگردی من که خیلی وقت بود وبگردی نکرده بودم:

لذت های کوچک زندگی

مقدار زیادی مایعات بنوشید بطوری که بعد از چند ساعت مثانه شما به حد انفجار برسد.بعد سعی کنید در حدود یک ساعت خود را در چنین وضعی