دسته‌ها
خاطره داستان و حکایت

خاطرات نابینای مارگیر

توجه، در این نوشته، صحنه های خشن تصویر شده است. چنانچه از صحنه های خشن آزرده‌خاطر می شوید، از خواندن این مطلب خودداری فرمایید.