دسته‌ها
اخبار

مصاحبه نشريه سفير با مجتبي خادمي، دانشجوي نابيناي رشته مترجمي زبان انگليسي دانشگاه اصفهان در آستانه روز معلولين:

نابينايان و مشكلاتشان! شايد كمتر جايي چه در رسانه هاي داخلي دانشگاه و چه در رسانه هاي ديگر از نابينايان و مشكلاتشان شنيده و يا خوانده باشيد. امروز با يكي از دانشجويان نابيناي دانشگاه اصفهان گفتگويي ترتيب داديم تا براي چند دقيقه دنياي پر از دشواري اين عزيزان را از نزديك لمس كنيم. اول هر مصاحبه حتما معرفيست. شما هم هر طور ميدانيد اين رسم ديرينه را به جا آوريد: مجتبي خادمي ورنامخواستي هستم. دانشجوي ترم پنج كارشناسي مترجمي زبان انگليسي. در روستاي ورنامخواست كه هم اكنون اسمً شهر شده در خانواده اي كشاورز با وضع متوسط مالي به دنيا آمدم و به علت ازدواج فاميلي والدين، در بدو