دسته‌ها
طنز کودکان و نونهالان

“ایسم” های مختلف چه معنی اي می دهند؟

ایسم های مختلف چه معنی میدن؟ سوسیالیسم : دو گاو دارید. یکی را نگه می دارید. دیگری را به همسایه خود می دهید. کمونیسم : دو گاو دارید.دولت هر دوی آن ها را می گیرد تا شما و همسایه تان را در شیرش شریک کند. فاشیسم : دو گاو دارید.شیر را به دولت می دهید. دولت آن را به شما میفروشد. کاپیتالیسم : دو گاو دارید.هر دوی آن ها را می دوشید.شیرها را به زمین می ریزید تا قیمت ها همچنان بالا بماند. نازیسم : دو گاو دارید.دولت به سوی شما تیراندازی می کندو هر دو گاو را می گیرد. آنارشیسم : دو گاو دارید.گاوها شما را می کشند