دسته‌ها
آموزش آموزش های رایگان صحبت های خودمونی صوتی

از آموزش پینگ تا قرار پیتزا

سلام گوشکنی ها. الان خیلی خوابم مییاد و وقت توضیح ندارم. خودتون گوشش کنید همه چی دستتون مییاد. از پیتزا گفتم, از چشمک, از خودم و همچنین گفتم که عمل شریف پینگ در اینترنت و در شبکه چی هست و چه حکمی داره و به چه درد میخوره و این کار را به صورت عملی انجام دادم. ی کمی هم شاد درستش کردم که خشک مقدس ها به کوچیک واری خودشون این بزرگی منو نادیده میگیرند و فکر کنم اصلا توی شماها نباشند. خوب پس پسش میگیرم حرفمو. دانلود کنید, حالشو ببرید. دووووستون دارم هزار میلیارد تریلیون تا!
دسته‌ها
آموزش آموزش های رایگان اخبار صوتی

آموزش عملیات بر روی پرونده ها و پوشه ها مخصوص کودکان نابینا!