دسته‌ها
اخبار مقاله ها

انجمن موج نور و برگزاری جلسه در ارتباط با نقش معلمان رابط در اشتغال نابینایان

با تلاش و پيگيري انجمن موج نور و همكاري آموزش و پرورش استثنايي و خانه ي رياضيات اصفهان روز 4 شنبه 8 بهمن 1393: جلسه دبيران تلفیقی، با حضور خانم علی زاده كار شناس نابينايان آموزش و پرورش استثنايي اصفهان، آقاي آقا حسيني كارشناس فني و حرفه ايِ آموزش متوسطه ی اداره كل آموزش و پرورش اصفهان و دبيران رابط، در سالن اجتماعات خانه ریاضیات اصفهان با تلاوت آیات قرآن آغاز  شد و با سخنان خانم منتقم در مورد آموزش ریاضی به نابینایان ادامه یافت. آنگاه خانم علی زاده درباره مشكلات و مسائل مختلف آموزش تلفیقی صحبت کردند. پس از آن انجمن موج نور برنامه های خود شامل سخنرانی،