آزمونهای آنلاین

در صورتی که آزمونی در حال برگزاری باشد، از طریق این صفحه قابل مشاهده است؛ همچنین پس از برگزاری هر آزمون، پیوند آن، شامل سؤالات به همراه پاسخ را میتوانید در این صفحه ببینید.

هم اکنون آزمونی در حال برگزاری نیست.

آزمونهای پیشین

آزمون کتابخوانی، به مناسبت روز عصای سفید، تاریخ برگزاری ۲۲ مهرماه ۱۳۹۷

 

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.