خانه
نگاهی اجمالی به یک صفحه خوان فارسی جدید!

در این بخش که به صورت صوتی تهیه شده، نگاهی خواهیم داشت به یک صفحه خوان جدید.

آیا این یکی بهتر است یا پارسآوا یا پکجاز یا هیچ کدام؟

نقاط ضعف و قوت این صفحه خوان ها در چیست؟

از این بخش دانلود این بازبینی را دانلود فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده