خانه

دانلود چند کتاب الکترونیکی

با درود.

سلام دوستان.

امروز زده ایم توی تیریپ کار های فرهنگی!

مجموعه ای که تقدیم شما میشود شامل هفت جلد کتاب الکترونیکی میباشد که با برنامه های متن خوان فارسی مانند پارسآوا، ESpeak و پکجاز و هر متن خوان دیگری با استفاده از صفحه خوان جاز JAWS قابل خوانده شدن است و همچنین قابلیت تبدیل به خط نابینایی را نیز دارد.

فهرست کتاب های این مجموعه:

  1. طرب نامه نظامی گنجوی:
  2. گلشن راز:
  3. مثنوی:
  4. رباعیات خیام به همراه ترجمه انگلیسی:
  5. شیخ صنعان و دختر ترسا:
  6. خسرو و شیرین:
  7. لیلی و مجنون:

در مرحله اول: مجموعه  کتاب ها را طی یک نامه الکترونیکی از خانم فاطمه زر مهر دریافت کردم.

در مرحله دوم: رمز کتاب ها را که با یک قفل محافظت شده بودند, تک تک از بین بردم تا کتاب ها به صورت بی رمز در اختیار ما قرار گیرند.

در مرحله سوم: کتاب ها را تک تک گشودم و کتاب هایی که با صفحه خوان های ما هماهنگی نداشتند را از فهرست کتاب ها حذف نمودم.

در مرحله چهارم: کتاب را در محله گوشکن بار گزاری نمودم تا شما از همین بخش دریافت کنید, بخوانید و لذت ببرید!

مناسب سازی: مجتبی خادمی.

خوش باشید تا همیشه حتی اگر سخته.

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده