خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

کتاب 13 گام برای رسیدن به ثروت

مقدمه ی نویسنده:

در هر یک از فصول این کتاب به رمز ثروتمند شدن کسانی اشاره شده است که من سالها، به دقت تمام با گفتگو و مصاحبه زندگیشان را تحلیل کرده ام. در این کتاب رمز موفقیتی را می خوانید که هزاران نفر در زمینه های مختلف زندگی از آن به گونه ای مؤثر استفاده کرده اند.رمز مورد اشاره بارها در صفحات این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است. اسم خاصی برای آن انتخاب نکرده ایم زیرا به نظر می رسد وقتی با آن سربسته برخورد می کنیم کاربرد بیشتری پیدا می کند.

فهرست مطالب:

فصل 1:اشتیاق- اشتیاق نقطه شروع همه موفقیتها

فصل 2: ایمان

فصل 3: تلقین به خود

فصل 4: دانش تخصصی

فصل 5: تخیل

فصل 6: برنامه ریزی سازمان یافته

فصل 7: تصمیم گیری-غلبه بر تردید و دودلی

فصل 8: ابرام

فصل 9: قدرت همکاران

فصل 10: کیمیاگری-احساس جنسی

فصل 11: ذهن نیمه هوشیار

فصل 12: مغز-ایستگاه فرستنده و گیرنده اندیشه

فصل 13: حس ششم

عذر و بهانه های اشخاص زاییده تصورات و تخیلات آنهاست و انسان به حکم طبیعت از فرزند زاییده مغز خود حمایت می کند. توجیه کردن و بهانه سازی عادتی ریشه دار است و شکست عادت نیز کار ساده ای نیست. به خصوص اگر توجیهی برای کاری که می کنیم وجود داشته باشد. افلاطون به این حقیقت واقف بود،او می گفت: نخستین و بهترین پیروزی، پیروزی بر خویشتن است اما تحت سلطه این خویشتن قرار گرفتن بسیار مصیبت بار و اسباب شرمندگی است.

برای دریافت این کتاب، دانلود را کلیک کنید.