زبان خوراکیها/بخشی از صحبتهای هفت مهمان عزیز

اسم من سنا است !
در بلوچستان به انواع من كاس پيند، نيل تاك ، ديدوال و سناكورى گويند. زادگاه اوليه من افريقا، عربستان هندوستان و بلوچستان است . قسمت مورد استفاده انواع گياه من برگچه و ميوه است . نوع ایرانی ام که به سنای فارسی معروف است در بلوچستان ، بندر عباس ‍ و جنوب ايران مىرويد. که ضخامت برگچه هاى آن زياد است ، و هر برگچه داراى دمبرگ كوتاهى به رنگ نارنجى است . كناره هاى ميوه من بر خلاف سناى هندى و مكى تحدب زيادتر داشته و رنگ آن مايل به قهوه اى است . در برگچه و ميوه من عوامل دارويى گوناگون وجود دارد، و به علاوه داراى كمى صمغ ، املاح منيزى و نوعى قند است كه مقدار آنها در گياهان خودرو و پرورش يافته فرق میكند.
برگچه و ميوه داراى اثر مسهلى است ، و به مقدار كم مختصرى ايجاد دل پيچه مى كند و به همين جهت در طب جديد آنرا همراه با كمى بلادن تجويز مىنمايند ولى داروسازان سنتى ايران مرا با روغن بادام يا گل سرخ به مريضها مىدادند تا عوارض برگچه هاى مرا قبل از مصرف 48 ساعت در چهار برابر وزن آن الكل 95 درجه قرار مى دهند. با اين عمل از قدرت مسهلى آن كاسته شده ، و عوارض آن برطرف مى شود.
برگچه هاى من اگر مدتى در آب جوشيده شوند، اثر مسهلى خود را از دست خواهند داد. تجويز براى زنان باردار و بچه شيرده ممنوع است ، مگر موقعى كه بخواهند به بچه شيرخوار مسهل بدهند. در اين صورت به مادر سنا مى دهند تا شير او در كودك این حالت را ايجاد نمايد.
من مقوى و ضد عفونى كننده پوست بدن هستم ، مرا جهت درد شقيقه جنون درد پهلو، تنگى نفس ، قولنج ، سياتيك ، نقرس ، زخمهاى كهنه ، كشتن كرم معده ، ترك دست و پا و درد مفاصل تجويز مىنمايند.
نوشيدن جوشانده چهار گرم برگ من در شانزده گرم روغن زيتون كه به نصف برسد، جهت درد كمر و بواسير نافع است

من كنجد هستم !خستگى فكرى را كاهش مىدهم .براى رفع سوزش معده ، مرا با نبات بكوبيد و ميل كنيد.قدرت سازندگى من به اندازه گوشت است .از ريشه من براى سياهى و بلند شدن مو استفاده بريد.
من از دانه هاى روغنى هستم كه از قديم الايام مورد توجه بوده و كشت شده ام . من داراى بيش از دويست نژاد مختلف مى باشم و در حدود بيست نژاد من را براى كاشتن انتخاب كرده اند. دانه هاى من به رنگهاى سفيد، سياه ، حنايى و قهوه اى مىباشد، روغن دانه هاى من كمتر تند مىشود،
روغن دانه های سفيد مرغوب تر از ساير رنگها بوده ولى ميزان آن نسبت به دانه هاى سياه كمتر است . در صنعت ورنى سازى مخصوصا از روغن كنجد سياه استفاده مىشود.
دانه هاى مرا روى نان و بعضى از شيرينيها مىپاشند تا ارزش غذايى آنها را بالا ببرد.
در مصارف درمانى هم مى توان از روغن من به جاى روغن كرچك استفاده كرد. روغن من روى خمول (پرزها) معده را پوشانده آنها را چرب و نرم نگاه مىدارد و از اين رو جهت مبتلايان به زخم معده و كسانى كه معده اى حساس دارند، ارزش زيادى دارد.
دانه هاى من تقريبا فاقد قند است ، ولى تا بخواهيد داراى انواع مواد سفيده است و تاكنون بيش از 24 ماده سفيده اى در آن كشف شده است . به اين جهت قدرت سازندگى و نوسازى آن زياد بوده ، و مىتوان آن را گوشت گياهى لقب داد.
بهترين غذا براى ورزشكاران و كسانى است كه داراى كارهاى فكرى مىباشند. دانشجويان و دانش آموزان مى توانند در شبهاى امتحان از اين اكسير بسيار مفيد استفاده نمايند. من سينه و گلو را نرم مىكنم ، معده و روده ها را روغن مىزنم خوردن دانه هاى من پادزهر نيش مار و عقرب است .
شيره كوبيده من با نبات جهت رفع سوزش معده و جلوگيرى از اثرات سوء ترشى معده تجويز مىشود. دانه هاى بو داده من زودتر هضم مى شوند.
ضماد دانه من فرو برنده آماس و نرم كننده پوست بدن و از بين برنده آثار سياهى پوست و سختى عصب و درمان سوختگى آتش است و بعد از سوختگى مانع تاول زدن و مسكن سوزش آن است .
چون ريشه مرا در آب بجوشانند و سر مو را با آن بشويند، باعث درازى و سياه شدن مو شده و مو خوره و شوره را از بين مى برد.
ارده:من كنجد مقشر نرم ساييده هستم كه در كتب طبى قديم از من به نام رهشى ياد شده است . در ايران با من نوعى حلوا درست مى كنند كه به نام حلوا ارده معروف است
، سابقا مرا با شيره مخلوط كرده به نام ارده شيره مى خوردند، و يكى از شعراى قديم در وصف ارده شيره ديوانى دارد. من مجموعه اى از مواد سفيده اى مخلوط با روغن هستم ، من جزو غذاهاى مقوى بوده و اشتها را كم مىكنم و نرم كننده صلابت ظاهرى و باطنى هستم .
در صنعت بيسكويت سازى روغن مرا گرفته آرد آن را جهت ترد شدن به بيسكويت مىزنند.
روغن كنجد:من دير فاسد مى شوم ، و در زمستان هم منجمد نمى گردم ، انواع دست اول و مرغوب من به مصارف تغذيه مىرسد. چهل تا شصت گرم من معده را نرم میکند.
در صنعت از انواع فشار دوم من براى ساختن بريانتين و صابونهاى مختلف استفاده مى كنند. اگر مرا با زرده تخم مرغ مخلوط كرده ، روى ورمهاى جلدى و ورم پلك بيندازند، آنها را مى برم ، ماليدن من در روى زخم سوختگى مفيد مى باشد

اسم من حنا است!
فارسى من حنا با فتح مى باشد، و اعراب به من حنا به كسرحا و تشديد نون مى گويند. گياه من به صورت درختچه اى است كه در شمال و مشرق افريقا و عربستان و شبه قاره هند مى رويد. در ايران در نواحى جنوب ، بلوچستان و كرمان مخصوصا در بم و نرماشير به عمل مى آيم ، درختچه من به طول شش ‍ تا هفت متر قامت دارد، در جوانى بدون
خار و در پيرى خاردار مى شوم
در بعضى از شهرهاى هند مخصوصا بنگاله درخت من خزان نمى كند و هميشه مانند مورد سبزى خاصى دارد. تكثير گياه من به وسيله بذر يا قلمه صورت مى گيرد، گل من كه داروسازان سنتى ايران به آن فاغيه
لقب داده اند، سرخ مايل به سفيدى و بسيار خوشبو است و درختچه من در بنگاله سالى دو بار گل مى كند. ميوه من به قدر فلفل است . در حديث وارد است كه من سرو گياهان سبز بوده و خضاب با برگ من شعار اهل اسلام و ايمان است . سردرد را زايل مى نماي، و بر نور چشم مى افزايد و باه را تقويت مىنمايد.
قسمت مورد استفاده من برگ و گل من است ، در برگ من تانن ، مواد چربى ، اسانس و يك ماده رنگى وجود دارد. اين ماده رنگى در برابر هوا و نور قرمز مىشود، و چنانچه مرا خيس ‍ كرده ، و در مقابل هوا و نور قرار دهيد، روى آن قرمز شده و آنچه در برابر هوا و نور نيست سبز رنگ باقى مىماند.
اگر از رنگ قرمز حنا خوشتان نمى آيد، مى توانيد از اين خاصيت استفاده كرده حضاب را در تاريكى انجام دهيد. يا با افزودن يك ماده ضد اكسيژن ، از اثر هوا در روى آن استفاده مىنمودند.
رنگ من از رنگهاى بى ضرر براى موى سر انسان است ، و از آن بيشتر در جشنها و مجالس عروسى براى رنگ كردن موى سر و صورت و كف دست و پا و آن استفاده مىنمودند.
اگر گرد كوبيده مرا با آب اكسيژنه بيست حجمى مخلوط كرده ، به موى سر خود به طور متناوب ببنديد، موهاى شما رنگ حنايى روشن با تلالو آتشين پيدا خواهد كرد، اگر آن رابا قهوه مخلوط كرده خضاب نماييد موى سر شما به رنگ بلوطى درمىآيد. براى جلوگيرى از عرق كردن دست و پا، وسيله اى بهتر از خضاب با برگ من نيست و براى اين كار بهتر است آن را با برگ گردو، و يا برگ هلو مخلوط نمايند. اين خضاب ، اگزما و جرب را نيز معالجه مىكند.
در صنعت منبت سازى نيز از من براى رنگ نمودن چوب استفاده مى نمايند. پشم و چرم را نيز مى توان با برگ من رنگ نمود.
اگر مرا با گل ريواس مخلوط كرده بر سر ببنديد، رنگ طلايى به موى شما مى دهد.
ضماد برگ من با سركه در روى پيشانى جهت رفع سردرد دو طرفه تجويز شده است ، و با قطران و روغن زيتون جهت تقويت مو نافع است . (چون قطران سرطان زا مى باشد، افزودن آن توصيه مىنمودند.
خوردن دو مثقال خيسانده برگ من جهت يرقان و سنگهاى كليه نیز نافع است.داروسازان سنتی ایران را عقيده بر آن بود كه خوردن خيسانده من با هفت مثقال شكر جهت ابتلاى جذام به غايت مفيد است ، و چون يك ماه مجذوم آن را مرتبا بخورد و معالجه نشود درمان به آسانى ميسر نيست . شستشوى با آب جوشانده من جهت باد سرخ و سوختگى آتش و رفع التهابات جلدى سودمند مىباشد. ماليدن كوبيده برگ من روى زخمهاى آبكى نافع مى
باشد. ضماد برگ كوبيده من كه با پيه مخلوط شده باشد، جهت التيام زخم خصوصا گوشه كردن ناخن مفيد مى باشد. خوردن بذر من قدر به يك مثقال با عسل و كتيرا جهت تقويت دماغ به غايت مفيد مى باشد.
خوردن يك مثقال گل من با بيست گرم آب و عسل جهت رقع انواع صداع نافع مى باشد. ماليدن من با سركه جهت صداع و به تنهايى جهت فالج و امراض دماغى و عصبى و التيام زخمها و بريدگيها و با موم و روغن گل سرخ جهت درد پهلو و كوفتگى اعضا سود فراوان دارد.
گذاشتن گل من در لباس مانع بيد زدن و كرم گذاشتن آنها است و گويند در برگ من نيز اين خاصيت وجود دارد.
روغن گل من كه از جوشانده آن در روغن زيتون به دست مى آيد، و داروسازان سنتى ايران آن را ((دهن الفاغيه )) ناميده اند، مقوى مو و نيكو كننده رنگ رخساره است
، و روغن برگ من نيز مقوى و محلل درد اعصاب و مفاصل است . زياده روى در خوردن برگ من جايز نيست ، و بهتر است هميشه آن را بالعاب اسفرزه و كتيرا ميل نمايند.
هنگامى كه در وان حمام استحمام مىنمايید يك قاشق حنا را در آب وان حل كنيد و بعد اثر آن را ببينيد.

اسم من ((ماست )) است اعراب به من لبن الحامض گويند. تركان به من ((يوغورت )) مىگویند و چون مرا تركان از راه بلغارستان به كشورهاى اروپايى برده اند، و در بيشتر كشورهاى خارجى اسم تركى من به كار رفته است .
برادر من پنير هنگام معرفى خود معمايى مطرح كرد و پرسيد آيا كسى مى داند نخستين ماست را چگونه تهيه كردند؟
سوال بسيار جالبى بود، زيرا براى تهيه ماست تازه ، بايستى به آن از ماست كهنه بزنند و چون در روز اول ماستى در دسترس انسان نبوده است ، تهيه ماست بدون مايه معمايى است كه تاكنون كمتر كسى به آن پاسخ صحيح داده است . اما از آنجايى كه هيچ سرى نبايد از خوانندگان زبان خوراكيها پنهان بماند، من امروز مى خواهم از روى اين راز پرده برداشته ، و آن را فاش نمايم ، و ضمنا ثابت كنم كه زادگاه اوليه من ايران بوده و از ايران به بلغارستان رفته و جهانگير شده است . براى تهيه من بايستى شير را جوشانده و بعد به آن يك قاشق ماست زده ، سر آن را پوشانده بگذارند تا شير منعقد شده و سفت گردد. اين كارى است كه هزارها سال است معمول است .
براى تهيه ماست سفت بايستى شير را پس از آنكه چربى آن را گرفتند، بجوشانند تا غليظ شود و بعد به مايه زده بگذارند بسته شود.عامل انعقاد شير در اينجا موجودات زنده ذره بينى است كه در ماست وجود دارد و در روى شير رشد كرده ، و باعث انعقاد آن مى گردد، علاوه بر عامل فوق عوامل ديگرى در ماست به مرور ايام پيدا شده و قند شير را به ترشى بدل مى كنند، و به اين ترتيب خواص اصلى مرا كمى تغيير مى دهند ولى اگر شما بتوانيد مرا بدون ماست كهنه تهيه كنيد، به زودى ترش نشده و خواص بيشترى خواهم داشت . اكنون گوش كنيد تا من اين راز بزرگ را براى شما علنى نمايم .
در ايران در كردستان و نزديك خانه گياهى در اطراف يك آب معدنى مى رويد كه فارسى آن ((علف ماست )) بوده و اهالى محل به آن ((يوغورت اوتى )) مىگويند.از خانواده شير پنير است
شيره اين گياه شير را منعقد كرده ، و تبديل به ماست مى كند، وماستى كه با اين گياه تهيه شود به مراتب مفيدتر، خوشبوتر و خوشمزه تر خواهد بود.
در اين ماست اكسير طول عمر به مراتب بيشتر از ماست معمولى است . چنانچه ماست ترش شده را در كيسه انداخته و آب آنرا بگيريد، با آن مىتوانيد كشك و قره قروت تهيه نماييد
من سرشار از مواد سفيده اى گوناگون و انواع ويتامين((ب )) هستم ، ضمنا داراى ويتامين ((ث )) و ويتامينهاى محلول در چربى میباشم.من مسكن تشنگى و يكى از بهترين نانخورشها مى باشم . عمر را زياد مىكنم من معده را تقويت مىكنم و به هضم غذا كمك مىنمايم . من به علت داشتن ويتامينهاى ((ب )) اعصاب را تقويت مىنمايم و به آن آرامش ‍ مىبخشم . من مسكن حرارت جگر و التهابات داخلى هستم . ماليدن من به دست صورت باعث نرمى و لطافت پوست شده و از امراض جلدى مخصوصا جوش غرور جلوگيرى مىنمايد.
در فصل تابستان اگر خواستيد خرما ميل نماييد، آنرا با من مخلوط كنيد تا از شدت گرمى آن بكاهم . در فصل تابستان خوردن آبدوغ خيار را كه يكى از غذاهاى سنتى ايرانيان است فراموش ننماييد.

اسم من كاكائو است ، اعراب به من لوزهندى گويند، زادگاه اوليه من آمريكاى مركزى و مكزيك است ، ولى امروزه در اكثر نواحى مستعد براى پرورش من مى باشند، تاكنون نسبت به كشت من در ايران اقدام نشده است ، ارتفاع درخت من به ده متر مى رسد. ميوه درخت من به اندازه خيار است كه در آن 30 تا 40 دانه وجود دارد. براى استفاده
من ميوه را چيده مى گذارند بپوسد تا دانه ها از آن جدا گردند. دانه هاى من داراى پنجاه درصد روغن هستند كه به نام كره كاكائو معروف است ، ميوه من داراى هشت تا ده درصد نشاسته ، يازده تا هجده درصد مواد سفيده اى ، و دو تا سه درصد كافئين ، يك تا سه درصد تئوبرومين ، و چهار درصد مواد معدنى است و به همين جهت است
كه گرد ميوه من يكى از مواد مقوى به حساب مى آيد و با گرد ميوه من شكلات و فرآورده هاى غذايى و دارويى مى سازند. كره دانه هاى من در صنعت داروسازى جهت ساختن روغنهاى طبى به كار مى رود، و براى معالجه ترك پوست مخصوصا ترك پاشنه پا روغنى مناسبتر از روغن من نيست

اسم من انگور است. من مجموعه اى از عناصر مفيد و سودمندم ضد سرطانم و ترشى خون را كم مى كنم تمام ميوه اى هستم كه وقتى خشك شوم ، ارزش غذاييم بالا مى رود(که مویز و کشمش نام دارد)
به درخت من ، مو – تاك – رز – رزان – رزگون – رزجون – تنگ و كرمة البيضا مىگويند زادگاه اوليه من ايران است ، ولى امروز در اكثر نقاط دنيا كاشته شده و به انواع و اقسام گوناگون در آمده ام – نوع پيشرس من ، ياقوتى است كه در دنيا كمتر نظير دارد و براى خوردن آن بايستى قبلا آنرا دانه دانه كنيد و پس از شستن ميل نماييد – قسمت مورد استفاده من ميوه – برگ و شيره گياهى من است
پروردگار توانا در قرآن مجيد و ساير كتب آسمانى از من تعريف كرده است و ارامنه ايران جشنى بنام من برپا مىنمايند. که سابقه آن در ايران هفتصد سال قبل از ظهور حضرت مسيح است .
من به رنگهاى سفيد سبز صورتى سياه و بنفش ظاهر مىشوم ، و دانه هاى من ريز – درشت – متوسط – گرد – بيضى – دراز با هسته و بى هسته مى باشد – يك نوع من معطر بوده ، انگور گلاب خوانده مى شود، و در الجزاير زياد است و در ایران یک نوع مرا شکر شیراز نامیده اند که در اطراف تهران زیاد کاشت میشود
من داراى مقدار زيادى پتاس و فلزات ديگرى مثل آهك – منيزى – آهن – منگنز – كلر – يد – اسرنيك – فسفر – سيليس مى باشم . داراى مقدار زيادى قند تانن – اسيد تارتاريك و عوامل زنده اى ، مانند دياستازها و فرمانها هستم . اگر به اين تركيبات مفيد ويتامين هاى آ – و انواع ((ب )) و ((ث )) و ((د)) و مواد راديوآكتيو را اضافه كنيد، و عوامل مؤثر و مفيدى كه در برگ و شيره و دانه و ساقه ى من است در نظر بگيريد، تصديق خواهيد فرمود كه من تنها ميوه مقوى و مفيد نيستم بلكه مجموعه اى از عناصر و عوامل سودمند و تركيبات بهى بخش مىباشم .
بيش از ساير ميوه ها ويتامين دارم و بيش از همه ى ، خوراكيها داراى ارزش ‍ غذايى هستم . قند من بطور مستقيم و آسان وارد خون شده ، و در عضلات و كبد ذخيره مىگردد. در حالى كه ساير قندها اول بايد به قند من تبديل شوند و بعد وارد خون گردند، به اين ترتيب اجازه ورود به ياخته هاى بدن به آنها داده مىشود.
آب ميوه تازه من ، چنانكه از دانه هاى سالم و تخمير نشده گرفته شود، از نظر تركيبات غذايى شباهت زيادى به شير مادر دارد و مى توان آنرا غذاى كودكان شيرخوار نمود و اشخاص بزرگ هم مى توانند آنرا به جاى شير، بدون احساس ناراحتى نوش جان نمايند و به كمك آن سموم بدن را خارج كنند اين آب داراى مقدارى قند تانن تارتارات دو پتاس فسفات دو پتاس مالات دو پتاس مواد صمغى مواد سفيده اى كلسيم منيزيم و عناصر و عوامل ديگر دارد. براى كم خونى زيادى اوره زيادى چربى خون امراض قلبى سودمند است و بادشكن نيز مىباشد
به بيمارانى كه قادر به خوردن غذا نيستند، معمولا سرمى تزريق مىكنند كه مقدارى از قند من در آن محلول شده است .
در اثر خوردن من معده كاملا تخليه مىشود. و ترشحات صفرا به حالت اعتدال در مىآيد. در اثر سوز وسازى كه از مشخصات من است ، فضولات معده از بين ميرود. من از امراض زير جلوگيرى مىنمايم ؛ ترش كردن و تخامه نمودن غذا سوءهاضمه خونريزى معدى پيدا شدن سنگ در كليه و مثانه مسموميت جيوه و سرب بعضى از امراض جلدى امراض ‍ شريانى و وريدى رماتیسم نقرس فشار خون زياد شدن اوره در خون .
من محرك اعمال كبدى هستم و چنانچه آب مرا همراه با شير خشك به اطفال شيرخوار بدهيد، از عوارض شيرخشك روى كبد آنها جلوگيرى مىنمايم .
من هم چاق مى كنم و هم لاغر. اشخاصى كه احتياج به لاغر شدن دارند بايد صبحانه خود را به من اختصاص دهند و تا
ظهر جز من غذاى ديگرى نخورند و براى چاق شدن ، اشخاص ضعيف البته بايستى ميوه مرا همراه با نان و غذاهاى ديگر ميل نمايند. زنان باردار براى سلامتى فرزند آينده خود تا مىتوانيد از ميوه من بهره مند شوند.
ماليدن من به صورت و پوست ، رنگ آن را روشن مىكند و به لطافت و نرمى آن مىافزايد. ماليدن تفاله من در حمام به بدن ، فوايد زياد دارد و باعث تسكين درد رماتيسم و سياتيك و نقرس مىشود و كرمى كه با آب من درست شود، بيش ‍ از كرم هاى ديگر پوست صورت را نرم و لطيف مىسازد.
برگ درخت من داراى تانن – بى تارتارات دو پتاس – نشاسته – اسيد ماليك – يك نوع صمغ – قند – اكزالات دو پتاس – گچ و چند تركيب شيميايى مخصوص به خود دارد. اين تركيبات اختصاصى ، در برگهايى كه پاييز چيده شوند، زيادتر است . با برگ من دلمه و خيار شور درست مى كنند. طعم برگ من كمى گس ‍ و ترش است .
در طب به عنوان مقوى معده – درمان اسهال مزمن و خون دماغ مصرف مى شود. دم كرده بيست و پنج گرم برگ من در يك ليتر آب ، در امراض اسهال حبس يرقان توصيه شده است و چنانچه با آب دم كرده برگ من چشم را به شوييد، آن را ضد عفونى كرده و ورم پلك را فرو مى نشاند. در موقعى كه درخت مرا هرس مى كنند، آبى از سر شاخه هاى آن بيرون ميآيد كه به اشك معروف است . مايعى است بى رنگ و زلال . اين اشك سابقا در امراض جلدى زياد مصرف داشت ، ولى در طب امروز فقط براى معالجه چشم درد و به صورت كمپرس براى التيام تمام زخمها به كار مىرود. و مبتلایان به سنگ كليه و مثانه هر روز صبح ناشتا يك قاشق از اين اشك را بنوشند
شيره جوانه هاى تازه درخت مرا، با كمك الكل گرفته ، به صورت عصاره درآوريد و مجددا تقطير كنيد تا سفت شود. اين ماده مدر و ضد تشنج است .
هسته ى دانه هاى من داراى تانن بوده ، و قابض است .پوست میوه من كمى دير هضم و است . ماليدن
سوزانده ى آن جهت نرمى پوست و كم كردن رطوبت چشم و بيشتر زخم ها مفيد است .
روغن دانه هاى من كه بوسيله يك حلال گرفته مىشود، بهترين روغن جلا بوده ، زود خشك مىشود و در نقاشى مصرف دارد. سر شاخه هاى من و تفاله هاى سركه را اگر بسوزانيد، زغالى بدست مى آيد كه فوق العاده سياه بوده و براى نقاشى و آبرنگ هاى بسيار عالى است .
ميوه نارس من كه غوره ناميده مى شود، و شعرا به آن حصرم مى گويند داراى طعمى ترش بوده ، و قابض است و آب آن كه آب غوره نام دارد، يكى از چاشنى هاى مفيدى است كه در رژيم لاغرى مؤثر مىباشد و ضد نقرس و ضد رماتیسم است.
خاکستر شاخه های من اگر خورده شود، سنگ هارا مى ريزاند اگر خاكستر چوب درخت مرا حل كرده و پس از صاف كردن غليظ نماييد، و آن را گرم گرم كمپرس كنيد، انواع دمل و كورك را باز كرده ، و معالجه مى كند.
اگر مى خواهيد پوست بدنتان نرم و شاداب شود، انگور را له كرده به آن بماليد و پس از خشك شدن ، با آب نيم گرم بشوييد.
ارزش مرا بدانيد و مرا به صورت زهر در نياوريد. من دو برابر گوشت به بدن شما حرارت مى دهم . من يكى از بهترين غذاهاى مقوى بوده ، مزاج را معتدل مىنمايم . خون را صاف مى كنم و خون صالح مىسازم . جهت تقويت كليه و از بين بردن سوخته ى اخلاط مفيد مىباشم سينه و ريه را اصلاح مى كنم ،
براى معده هاى مرطوبو خونى ضرر دارم ، مگر آن كه مرا با زيره ميل نماييد. سوخته ى دانه هاى من براى جراحات و جلاى بينايى و آبريزش ‍ چشم مفيد است . پوست ميوه من در معده هاى ضعيف
دير هضم است . اگر معده اى ضعيف داريد، از آب من يا كشمش استفاده كنيد – اگر مقدارى از ميوه ى مرا در روغن زيتون جوشانده ، و صاف كنيد و بر روى پوست صورت و بدن بماليد، معنى نرمى و لطافت را خواهيد دانست .
آيا انصاف است كه ميوه ى مرا گندانده و به صورت دشمن سلامتى انسان در آورده و ياختهاى بدن خود را با آن مسموم و كبد خود را خراب نماييد؟! به بانوانى كه با خوردن قرص هاى ضد باردارى كليه و كبد خود را تباه ساخته اند، بگوييد انگور بهترين دوست شماست . تا مى توانيد از اين ميوه بهشتى تناول كنيد و با اين اكسير بهى بخش پليدى هارا از خود دور نماييد .

اسم من نمک است. غذاهاى شما را خوشمزه مىكنم حافظ آنها نيز در برابر فساد مىباشم من از تركيب كلر با فلز
سديم بدست مى آيم . سرم فيزيولژى كه در موقع كمبود آب بدن و بجاى غذا به بيماران تزريق مى كنند محلول هفت در هزار من مى باشد. يكى از افتخارات من اين است كه رسول اكرم(ص) به حضرت اميرالمؤ منين (ع ) فرمودند: يا على غذاى خود را با نمك شروع كن و آنرا با نمك ختم نما، كسى كه غذاى خود را با نمك باز كند و به نمك تمام نمايد از هفتاد و دو مرض از جمله جنون ، جذام و برص ‍ محفوظ مى ماند. من اشتها را زياد مىكنم ، رنگ رخسار را باز مى كنم ، به غذا طعمى خوش مىدهم ،
در ترشىها از وجود من براى خوشمزه كردن و رفع ضرر سركه استفاده مى كنند، دندانى كه در اثر خوردن ميوه هاى ترش كند شود با ماليدن گرد و مضمضه ى محلول من كندى آن از بين مى رود. ماليدن من با گوشت هندوانه ابوجهل زخم هاى جلدى را درمان مى كند. كوبيده من با مرواريد جهت سفيد كردن دندان و درمان عفونت آن گرد دندان بسيار نافع است ، پاك كننده زخم و تميز كننده لوله هاضمه و معده مى باشم ، ترشى زياد معده را خنثى مى كنم ، هر چند وجودم براى پيدايش ترشى آن لازم است ضماد من همراه با روغن بذر كتان بر محل نيش عقرب
مفيد مى باشد. ماليدن من مخلوط با روغن زيتون جهت خارش – جرب – زخم آبله و جذام مفيد است و با روغن زيتون جهت بند آمدن خون نيز تجويز مى شود. براى تسكين درد عضلات كه در اثر سرماخوردگى و كوفت رفتگى باشد كافى است نمك را گرم كرده لاى دستمال ريخته و بر موضع درد بگذاريد تا ساكت شود.

برگرفته و با تلخیص از کتاب زبان خوراکیها نویسنده دکتر قیاس الدین جزایری
امیدوارم لذت برده باشید ضمن اینکه توجه داشته باشید هر یک از این خوراکیهای مخلوق خدا برای موارد اشخاص و زمانهای خاصی مناسب ترند و یا شرایط استفاده مخصوص به خود رو دارند و طبیعی و خالص بودن شون و استفاده از مصلحات هم باید مد نظر باشه.موفق باشید

درباره ثنا

به نام الله مهربان خدایی که با نهایت لطف و رحمتش زندگی بخشید و قطعه ای از پازل هستی قرارم داد امید که آنی بشوم که او دوست دارد. همو که راههای تازه و درهای پیروزی را با کلیدهای طلایی مهرش میگشاید و آدمی را با دوستی مهربانی تلاش در راهش و توکل به خود به موفقیتهای چشمگیر میرساند.لیلا غلامی هستم ساکن شهرستان دوست داشتنی و خوب جهرم نابینا لیسانس روانشناسی و در مسیر موفقیتم با تکیه بر خدای بزرگ که درسهایی به من داد که متوجه بشم بهترینم خودش هست و عالیترین زندگی برام در دست خودش و من هرچه از او درس میگیرم بیشتر از نعمت هاش و زندگی لذت میبرم.خدایی که با همه وجود فهمیدم اگر قدمی برداری و حرکتی کنی قدمهای پر برکتش رو برات بر خواهد داشت و اگر دریچه ای از سمت نور رو گشودی درهای رحمتش رو پیاپی به سمتت باز خواهد کرد.جستجوگر و حقیقت طلبم دغدغه های من روشن شدن حق نابودی باطل در همه ابعاد زندگی و علم و پیروزی حقیقت و راستیهاست.برخی فعالیتها علایق و افتخارات مهم:انتقال پیامهای مهم در جهت هدفی مهمتر.فعالیتهای قرآنی و فرهنگی مجازی و بیرونی.شناخت مبانی روانشناسی حقیقی مهدویت طب سنتی اسلامی و خودشناسی.استفاده از رسانه های جمعی منور کتابها و مقالات و برنامه های متنوع و مفید.و مهمتر اینکه یادگار شهیدم داییهایی که دوستان قدیمی و تازه من هستند آشنایانی مهربون و خانواده ای با درک هوادار و دلسوزی دارم و امامی که همه جا و همه وقت در نهایت محبت مرا میفهمد و اگر چشمهای زخم خورده از تیر خطاهای خود و بیگانه به سمتمان را از این آلودگی پاک کنیم میفهمیم که او و خاندان پاکش و کلام خدایش با تک تک ما چنینند...
این نوشته در آموزش, آموزش های رایگان ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

14 Responses to زبان خوراکیها/بخشی از صحبتهای هفت مهمان عزیز

 1. 1
  نازنین says:

  سلام ثنا خانم
  مطلب جالبی بود. اتفاقا همین معمای ماست سؤال منم بود.
  ممنون. موفق باشید.

 2. 2
  gentleman says:

  درود خیلی جالب بود من که خیلی استفاده کردم
  سپاس

 3. 3
  Avatar photo محمدرضا چشمه says:

  سلام ثنا.
  اول اینکه خوب سنای با س رو اول مطلبت گذاشتی هااااا، اینجا هم پارتی بازی کردی خخخ.
  بعد اینکه مطالب بسیار مفید و جالبی بود که هرکسی بصورت عادی به سراغ شون نمیره، ولی اینجا حتما قابل استفاده هستش.
  در آخر هم پیشنهاد میکنم که اگه قراره این مطالب ادامه پیدا کنه هر سه ماده خوراکی رو در یک پست قرار بدی که هم پست خیلی طولانی نشه و هم سلسله مطالب بیشتر بشه.
  ممنون از پست مفیدت.

 4. 4
  ثنا says:

  سلام عمو چشمه بزرگوار ممنون از نظر عالیتون
  هاهاها ما اینیم دیگه ولی مگه قبلنم پارتی بازی کرده بودم
  چشم انشا الله رعایت میکنم ولی چون قصد یک بار گذاشتن بود زیاد شد و تازه کلی توی نوشته بنده خدا دست بردم یعنی بیشتر کمش کردم مرسی

 5. 5
  یک مادر says:

  با سلام خدمت ثنا خانم
  مطلب آموزنده ای بود.هر وقت خواستم در محله گشتی بزنم این پست شما رو کم کم کم می خونم و برای خانواده هم توضیح میدم . خیلی زیاد ولی جالب توجه بود عکس گل سنا رو هم نگاه کردم گل های زرد -نارنجی بسیار زیبایی دارد.پیروز و سربلند باشید

 6. 6
  پریسیما says:

  سلام ثنا
  مطلب مفید و آموزنده ای بود مرسی

 7. 7

  سلام.
  خب با این که زیاد بود ولی خسته کننده نبود.
  چون هم آموزنده بود و هم متنوع.
  فقط من چون حلوا ارده خیلی دوست دارم اون وسطش یه کم ضعفیدم خخخ.
  به خصوص صبحها با نان و کَره بخورید ببینید عجب چیزی میشه.
  ممنون و موفق باشید.

 8. 8
  ثنا says:

  سلام آره منم برا همین زیاد بودنش برام مهم نبود
  ای ول ارده با عسل هم خیلی مزه داره با گلاب و مغز گردو
  ممنون

 9. 9
  یلدام says:

  شلام که . چقدر جالب بود ها . من عاشق اینجور پست هام ها . اطلاعات عمومی خونم زده بالا ها . فقط جون ماهور در اومد تا پست تموم بشه . هح طولانی بود ها . کیفور شدیم ثنا ثنایی . شکلک میسی زیادترترترترترترا . شکلک با . با . با . یی . یی . یی .یی خدافسی یعنی

 10. 10
  ثنا says:

  منم ثنام میگم شلااام چطوری که
  هاهاهاهاااااووااا این قد خوشه یک دفه ای بیام بوم پدر این ماهور شما رو در بیارم دفه دیگه با ییَک طومار بیام خوبه مرسی که زیاد عجقم

دیدگاهتان را بنویسید