خانه

نکاتی پیرامون صحیح نویسی, بخش سیزدهم

سلام دوستان عزیز

هدف از این پست پیشرفت در صحیح نویسی است
در این پست سعی میشود در هر جلسه حدود سی غلط املایی گوشزد شود به این ترتیب از طولانی شدن مطالب پرهیز میگردد

قبل از نوشتن کلمات این پست, به اطلاع میرسانم که
اشکالات هرکس را علاوه بر تذکر در پستهای صحیح نویسی, به ایمیلش نیز ارسال میکنم پس لطفاً ایمیلهایتان را چک کنید
این کار در پیشرفت سریع صحیح نویسی کمک بیشتری میکند.
به امید روزهای بیغلط در محله

به کلمات زیر دقت کنید:

1- زمینه =ز, م, ی, ن, ه
2- شصت =ش, ص, ت عدد
3- شست =ش, س, ت انگشت
4- فقط =ف,, ق, ط
5- ماندگار =م, ا, ن, د, گ, ا, ر
6- اظهار نظر =ا, ظ, ه, ا, ر, فاصله, ن, ظ, ر
7- ناقابل =ن, ا, ق, ا, ب, ل
8- اعصاب =ا, ع, ص, ا, ب
9- پروژه =پ, ر, و, ژ, ه
10- تکنولوژی =ت, ک, ن, و, ل, و, ژ, ی
11- ثانیه =ث, ا, ن, ی, ه
12- بلوتوث =ب, ل, و, ت, و, ث
13- معاصر =م, ع, ا, ص, ر
14- هیجان زده =ه, ی, ج, ا, ن, ز, د, ه
15- فارغ التحصیل =ف, ا, ر, غ, فاصله, ا, ل, ت, ح, ص, ی, ل
16- فؤادیان =ف, واو همزه, ا, د, ی, ا, ن
17- حضور =ح, ض, و, ر
18- نسخه =ن, س, خ, ه
19- حدس =ح, د, س
20- دلپذیر =د, ل, پ, ذ, ی, ر
21- صعود =ص, ع, و, د
22- استثنا =ا, س, ت, ث, ن, ا
23- رئیس =ر, یا همزه, ی, س این کلمه را میتوان با دو تا ی نیز نوشت یعنی رییس ر, ی, ی, س
24- حواس =ح, و, ا, س
25- طریق =ط, ر, ی, ق
26- هضم =ه, ض, م
27- متأهل =م, ت, ا همزه رو, ه, ل این کلمه را میتوان با ا نیز نوشت
28- نابغه =ن, ا, ب, غ, ه
29- بوق =ب, و, ق
30- لالیقا =ل, ا, ل, ی, ق, ا

ادامه دارد

لطفاً انتقادات و پیشنهاد های خود را از طریق ایمیل زیر به آدرس:

postchee.gooshkon@gmail.com

با این جانب در میان بگذارید.

خدا نگهدار.

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده