خانه

نکاتی پیرامون صحیح نویسی, بخش بیستم

سلام دوستان عزیز

 

هدف از این پست پیشرفت در صحیح نویسی است
در این پست سعی میشود در هر جلسه حدود سی غلط املایی گوشزد شود به این ترتیب از طولانی شدن مطالب پرهیز میگردد

قبل از نوشتن کلمات این پست, به اطلاع میرسانم که
اشکالات هرکس را علاوه بر تذکر در پستهای صحیح نویسی, به ایمیلش نیز ارسال میکنم پس لطفاً ایمیلهایتان را چک کنید
این کار در پیشرفت سریع صحیح نویسی کمک بیشتری میکند.
به امید روزهای بیغلط در محله

به کلمات زیر توجه کنید:

1- باحال =ب, ا, ح, ا, ل
2- عرصه =ع, ر, ص, ه
3- بررسی =ب, ر, ر, س, ی نوشتن با یک ر به صورت برسی اشتباه است
4- خواننده =خ, و, ا, ن, ن, د, ه نوشتن بدون و اشتباه است
5- لحن =ل, ح, ن
6- سابقه =س, ا, ب, ق, ه
7- درخواست =د, ر, خ, و, ا, س, ت نوشتن بدون و اشتباه است
8- پاسپورت =پ, ا, س, پ, و, ر, ت
9- میکروفن =م, ی, ک, ر, و, ف, ن
10- پذیرایی =پ, ذ, ی, ر, ا, ی, ی
11- ترفند =ت, ر, ف, ن, د
12- همت =ه, م, ت
13- اختراع =ا, خ, ت, ر, ا, ع
14- ذخیره =ذ, خ, ی, ر, ه
15- مذاق =م, ذ, ا, ق
16- تلاقی =ت, ل, ا, ق, ی
17- متأسف =م, ت, ا همزه رو یعنی شیفت و د, س, ف میتوان به جای الف همزه رو با ا نوشت
18- نه =ن, ه نوشتن به صورت نا ن, ا اشتباه است
19- بالاخره =ب, ا, ل, ا, خ, ر, ه
20- صابری =ص, ا, ب, ر, ی
21- تعطیل =ت, ع, ط, ی, ل
22- اسیر =ا, س, ی, ر
23- حیف =ح, ی, ف
24- خانم =خ, ا, ن, م نوشتن با و به صورت خانوم اشتباه است
25- کائنات =ک, ا, یا همزه, ن, ا, ت نوشتن با ع اشتباه است
26- ضرر =ض, ر, ر
27- زمینه =ز, م, ی, ن, ه
28- ذائقه =ذ, ا, یا همزه,  ق, ه
29- دفعه =د, ف, ع, ه نوشتن به صورت دفه بدون ع اشتباه است
30- کلماتی مانند میخوان میخوام نمیخوام میخواد بخوام خواهش خواهر را با و بنویسید یعنی قبل از ا و بگذارید
نوشتن با ا تنها بدون و اشتباه است
میخوان =م, ی, خ, و, ا, ن

ادامه دارد

لطفاً انتقادات و پیشنهاد های خود را از طریق ایمیل زیر به آدرس:

postchee.gooshkon@gmail.com

با این جانب در میان بگذارید.

خدا نگهدار

 

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده