خانه

نکاتی پیرامون صحیح نویسی, بخش نوزدهم

سلام دوستان عزیز

هدف از این پست پیشرفت در صحیح نویسی است
در این پست سعی میشود در هر جلسه حدود سی غلط املایی گوشزد شود به این ترتیب از طولانی شدن مطالب پرهیز میگردد

قبل از نوشتن کلمات این پست, به اطلاع میرسانم که
اشکالات هرکس را علاوه بر تذکر در پستهای صحیح نویسی, به ایمیلش نیز ارسال میکنم پس لطفاً ایمیلهایتان را چک کنید
این کار در پیشرفت سریع صحیح نویسی کمک بیشتری میکند.
به امید روزهای بیغلط در محله

به کلمات زیر توجه کنید:
1- مغز =م, غ, ز
2- لهجه =ل, ه, ج, ه
3- پروفسور =پ, ر, و, ف, س, و, ر
4- حرف =ح, ر, ف
5- حتی =ح, ت, ی
6- خاص -خ, ا, ص
7- خویشاوند =خ, و, ی, ش, ا, و, ن, د
8- مصدر =م, ص, د, ر
9- مغول =م, غ, و, ل
10- غنی =غ, ن, ی
11- مخاطب =م, خ, ا, ط, ب
12- غزل =غ, ز, ل
13- قاضی =ق, ا, ض, ی
14- راضی =ر, ا, ض, ی رضایت داشتن
15- رازی =ر, ا, ز, ی محمد بن زکریای رازی
16- ضربه =ض, ر, ب, ه
17- حواس =ح, و, ا, س
18- دوباره =د, و, ب, ا, ر, ه
19- اخطار =ا, خ, ط, ا, ر
20- تنظیمات =ت, ن, ظ, ی, م, ا, ت
21- دائم =د, ا, یا همزه, م میتوان به جای یا همزه, از ی نیز استفاده کرد
22- سیاستگذار =س, ی, ا, س, ت, گ, ذ, ا, ر
23- سرمایه گذاری =س, ر, م, ا, ی, ه, فاصله,گ, ذ, ا, ر, ی
24- سپاسگزار =س, پ, ا, س, گ, ز, ا, ر این کلمه را با ذ ننویسید
25- برگزار =ب, ر, گ, ز, ا, ر این کلمه را نیز با ذ ننویسید
26- تشخیص =ت, ش, خ, ی, ص
27- جزغاله =ج, ز, غ, ا, ل, ه این کلنه را با ق ننویسید
28— احیانا =ا, ح, ی, ا, ن, ا میتوان در آخر از تنوین یعنی شیفت و ض نیز استفاده کرد ولی کلمات تنوین دار را با ن ننویسید یعنی در آخر کلمه به جای ا ن ننویسید
29- غالبا =غ, ا, ل, ب, ا مانند بالا با ن ننویسید و نیز به جای غ از ق استفاده نکنید
30- حتما =ح, ت, م, ا این هم از قانون بالا تبعیت میکند و نیز به جای ح از ه و به جای ت از ط استفاده نکنید و زیاد دیدم به جای ا از ن استفاده کردید یعنی نوشته شده حتمن ح ت م ن که این غلطه
ادامه دارد

لطفاً انتقادات و پیشنهاد های خود را از طریق ایمیل زیر به آدرس:

postchee.gooshkon@gmail.com

با این جانب در میان بگذارید.

خدا نگهدار.

 

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده