خانه

نکاتی پیرامون صحیح نویسی, بخش هجدهم

سلام دوستان عزیز

هدف از این پست پیشرفت در صحیح نویسی است
در این پست سعی میشود در هر جلسه حدود سی غلط املایی گوشزد شود به این ترتیب از طولانی شدن مطالب پرهیز میگردد

قبل از نوشتن کلمات این پست, به اطلاع میرسانم که
اشکالات هرکس را علاوه بر تذکر در پستهای صحیح نویسی, به ایمیلش نیز ارسال میکنم پس لطفاً ایمیلهایتان را چک کنید
این کار در پیشرفت سریع صحیح نویسی کمک بیشتری میکند.
به امید روزهای بیغلط در محله

به کلمات زیر توجه کنید:

1- اجتماعی =ا, ج, ت, م, ا, ع, ی
2- ضعیف =ض, ع, ی, ف
3- کاظمیان =ک, ا, ظ, م, ی, ا, ن
4- انصاری‍فرد =ا, ن, ص, ا, ر, ی, ف, ر, د
5- حیات =ح, ی, ا, ت زندگی
6- حیاط =ح, ی, ا, ط حیاط خانه
7- تسلی =ت, س, ل, ی
8- دیپلم =د, ی, پ, ل, م
9- غمگین =غ, م, گ, ی, ن
10- ترتیب =ت, ر, ت, ی, ب
11- سهم =س, ه, م
12- منتظر =م, ن, ت, ظ, ر
13- انتساب =ا, ن, ت, س, ا, ب نسبت دادر
14- انتصاب =ا, ن, ت, ص, ا, ب برگزیدن برای کاری, نصب کردن
15- در صدد =در, فاصله, ص, د, د
16- حفظ =ح, ف, ظ
17- سواد =س, و, ا, د
18- حقیر =ح, ق, ی, ر
19- اعزام =ا, ع, ز, ا, م
20- لحاظ =ل, ح, ا, ظ
21- حرف =ح, ر, ف
22- خداحافظ =خ, د, ا, ح, ا, ف, ظ,
23- عالی =ع, ا, ل, ی
24- سابق =س, ا, ب, ق
25- منظور =م, ن, ظ, و, ر
26- علاقه مند =ع, ل, ا, ق, ه, فاصله, مند
27- اقسام =ا, ق, س, ا, م
28- شرایط =ش, ر, ا, ی, ط
29- محیط =م, ح, ی, ط
30- عادی =ع, ا, د], ی

ادامه دارد

لطفاً انتقادات و پیشنهاد های خود را از طریق ایمیل زیر به آدرس:

postchee.gooshkon@gmail.com

با این جانب در میان بگذارید.

خدا نگهدار

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده