خانه

نکاتی پیرامون صحیح نویسی, جلسه ی هفدهم

سلام دوستان عزیز

هدف از این پست پیشرفت در صحیح نویسی است
در این پست سعی میشود در هر جلسه حدود سی غلط املایی گوشزد شود به این ترتیب از طولانی شدن مطالب پرهیز میگردد

قبل از نوشتن کلمات این پست, به اطلاع میرسانم که
اشکالات هرکس را علاوه بر تذکر در پستهای صحیح نویسی, به ایمیلش نیز ارسال میکنم پس لطفاً ایمیلهایتان را چک کنید
این کار در پیشرفت سریع صحیح نویسی کمک بیشتری میکند.
به امید روزهای بیغلط در محله

به کلمات زیر توجه کنید:

1- شلوغ =ش, ل, و, غ
2- مغز =م, غ, ز
3- حیف =ح, ی, ف
4- غرغر =غ, ر, غ, ر
5- کلیپ =ک, ل, ی, پ نوشتن به صورت کیلیپ اشتباه است
6- طنز = ط, ن, ز
7- متن =م, ت, ن
8- مرخصی =م, ر, خ, ص, ی
9- عزا =ع, ز, ا
10-عذاب =ع, ذ, ا, ب
11- شوکه =ش, و, ک, ه
12- فریبرز =ف, ر, ی, ب, ر, ز
13- ابدی =ا, ب, د, ی
14- تأمین =ت, ا همزه رو یعنی شیفت و یا همزه, م, ی, ن به جای الف همزه رو میتوانیم از ا استفاده کنیم
15- توضیح =ت, و, ض, ی, ح
16- عرض =ع, ر, ض
17- ادعا =ا, د, ع, ا
18- تابوت =ت, ا, ب, و, ت
19- قسط =ق, س, ط
20- ایضا =ا, ی, ض, ا
21- تلویزیون =ت, ل, و, ی, ز, ی, و, ن
22- بلغور =ب, ل, غ, و, ر
23- خطر =خ, ط, ر
24- طغرلی =ط, غ, ر, ل, ی
25- علیرغم =ع, ل, ی, ر, غ, م
26- تبرئه =ت, ب, ر, یا همزه, ه دقت داشته باشید که یا همزه بین د و واو قرار دارد
27- سبک =س, ب, ک
28- نامرئی =ن, ا, م, ر, یا همزه, ی

29- کلماتی مانند واسه واسم لواشک  و مانند اینها را به جای واو با ب ننویسید
واسه =و, ا, س, ه نوشتن باسه اشتباه است

30- نه =ن, ه
برای نوشتن این کلمه به جای ه از ا استفاده نکنید یعنی نوشتن نا به جای نه اشتباه است

ادامه دارد

لطفاً انتقادات و پیشنهاد های خود را از طریق ایمیل زیر به آدرس:

postchee.gooshkon@gmail.com

با این جانب در میان بگذارید.

خدا نگهدار

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده