خانه

نکاتی پیرامون صحیح نویسی, بخش بیست و دوم

سلام دوستان عزیز

هدف از این پست پیشرفت در صحیح نویسی است
در این پست سعی میشود در هر جلسه حدود سی غلط املایی گوشزد شود به این ترتیب از طولانی شدن مطالب پرهیز میگردد

قبل از نوشتن کلمات این پست, به اطلاع میرسانم که
اشکالات هرکس را علاوه بر تذکر در پستهای صحیح نویسی, به ایمیلش نیز ارسال میکنم پس لطفاً ایمیلهایتان را چک کنید
این کار در پیشرفت سریع صحیح نویسی کمک بیشتری میکند.
به امید روزهای بیغلط در محله

به کلمات زیر توجه کنید:

1- تقصیر =ت, ق, ص, ی, ر
2- حلق =ح, ل, ق
3- تعیین =ت, ع, ی, ی, ن
4- تأیید =ت, ا همزه رو یعنی شیفت و د, ی, ی, د
5- بالقوه =ب, ا, ل, ق, و, ه
6- بالفعل =ب, ا, ل, ف, ع, ل
7- طاقتفرسا =ط, ا, ق, ت, ف, ر, س, ا
8- عریض =ع, ر, ی, ض
9- طویل =ط, و, ی, ل
10- عاشقانه =ع, ا, ش, ق, ا, ن, ه
11- عصا =ع, ص, ا
12- بغل =ب, غ, ل
13- فروغی =ف, ر, و, غ, ی
14- جرأت =ج, ر, ا همزه رو یعنی شیفت و د, ت
15- نصیب =ن, ص, ی, ب
16- مسأله =م, س, ا همزه رو, ل, ه البته میتوان این کلمه را به صورت مسئله =م, س, یا همزه, ل, ه  هم نوشت
16- حاوی =ح, ا, و, ی
17- قاطی =ق, ا, ط, ی
18- جذابیت =ج, ذ, ا, ب, ی, ت
19- انعکاس =ا, ن, ع, ک, ا, س
20- بلوتوث =ب, ل, و, ت, و, ث
21- مودم =م, و, د, م
22- تنظیمات =ت, ن, ظ, ی, م, ا, ت
23- مصاف =م, ص, ا, ف
24- زمینه =ز, م, ی, ن, ه
25- شوکه =ش, و, ک, ه
26- غش =غ, ش
27- قار قار =ق, ا, ر, ق, ا, ر
28- غار =غ, ا, ر
29- دوقلو =د, و, ق, ل, و
30- ظریف =ظ, ر, ی, ف

ادامه دارد

لطفاً انتقادات و پیشنهاد های خود را از طریق ایمیل زیر به آدرس:

postchee.gooshkon@gmail.com

با این جانب در میان بگذارید.

خدا نگهدار

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده