خانه

بایگانی نویسنده

محمد ملکی

محمدحسین ملکی، متولد 1371/05/10، از استان کرمان و شهرستان زرند. یکی از گردانندگان مجموعه ی مهارت هایی برای نابینایان. لینک کانال مجموعه، @blindness_skills لینک گروه، @blindness_skills1

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده