خانه

بایگانی نویسنده

امید هاشمی

از بد حادثه ساکن تهرانم و فعلاً به عنوان ستون نویس ایران سپید و در مواردی هم مدرس انگلیسی و کامپیوتر و مترجم در خدمت دوستان هستم.

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده