خانه
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

ی احوالپرسی و ی گزارش غیر رسمی از پایداری مطلوب گوشکن در ماهی که گذشت

سلام به بچه محل های عزیزتر از غریبه! چی بگم، چی بگم! حرفمو با کی بگم! با شما؟ با شما؟ خعلی دلم واستون تنگولیده شدییید! در حدی که همو بغل کنیم، ماچ کنیم و بگیریم همو سفت فشااااااار بدیم! البته فعلا برای عدم هرجو مرج و رعایت قوانین جمهوری اسلامی و شعونات اسلامی، خانوم ها اون طرف پرده، آقایون این طرف پرده. حالا، اون طرف پرده، صد دانه خانوم، دسته به دسته! این طرف پرده، صد دانه آقا، دسته به دسته! همه با نظمو ترتیب، یک جا نشسته. دیگه “یک جا نشسته” بسه. پاشید سفت از خجالت هم دیگه در بیایید، منم این وسط مسط ها له کردید، کردید!
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

زردی من از تو، سرخی تو از من.

سلاااااام بر بچه های دوست داشتنی و باحال محله نابینایان یواش یواش داره بوی دود بوته های در حال سوختن، باروتهای بعد از انفجار ترقه ها و فشفشه ها، نارنجکها، وای وای وای، و آبشارهای آتشین و جنسهای قابل انفجار چینی، وای وای وای، توی فضا پخش میشه، اهم اهم عهم گلوم داره میسوزه. چرا؟ خب چراشو خودتون میدونید دیگه. امشب شب چهارشنبه سوری ما و چهارشنبه آخر سال از نظر بعضیای دیگه هستش. البته میدونم که شما خودتونو از چند روز قبل برای برگزاری این جشن پایان سال باستانی آماده کردید. من که از یک ماه پیش کم کم صدای ترکیدن ترقه ها رو در گوشه و کنار

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده