دسته‌ها
آموزش آموزش های رایگان صوتی معرفی ابزار نرم افزار های کاربردی

آموزش نرم افزار audacity به صورت صوتی

با درود اگر مطلب قبلی مرا خوانده باشید،نرم افزار و کاربردش را در پستی جداگانه معرفی کرده ام همان طور که قبلاً گفتم،شما میتوانید با نقطه و کاما، به ترتیب به جلو و عقب حرکت نمایید و اگر هر یک از این دو را با شیفت ترکیب کنید نشان گر را بیشتر به جلو یا عقب میبرد برای رفتن به ابتدای فایل از j و برای رفتن به انتهای آن از k بحره ببرید اگر بخواهید از قسمتی که نشانگر قرار دارد،به آخر فایل حضف نمایید ،شیفت را با k ترکیب کنید تا از جایی که نشان گر هست تا انتها انتخاب شود،سپس backspace را بزنید،کار تمام است و