خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

دوستان من فراتر از یک نابینا بیندیشیم و خودمان را اثبات کنیم

دوستان این نوشته نظر من است و شما دوستان می توانید با درایت و نظرات خودتان این نوشته را مدیریت و به نتیجه مطلوب تر برسیم و اشتباهات موجود در آن به این حقیر تذکر داده شود .در هر صورت قصد همه ما عزت و احترام و آینده زندگی معلولان و سر بلندی این جامعه می باشد . درود دوستان من مدتی است که افکار من حول و حوش این می چرخد که چرا اعمال و رفتار همه ما نابینایان وکم بینایان همانند رفتار سایر شهروندان عادی ومعمولی است اما همیشه در سخنان دوستانمان و کامنت ها ونوشته هایشان خودشان را جدا از اجتماع مورد نقد و بررسیی قرار