دسته‌ها
مقاله ها

زیر دریایی چیست؟ و چه کاربردهایی دارد؟

با سلام خدمت گوش کنی های عزیز خداوند انسان را از نظر عقلی به سایر موجودات هستی برتری بخشید و آدمی از این نیروی عقل بهره برد و دست به اختراعاتی برای کشف عجایب آسمانها و دریاها زد توانست هواپیما و صفینه ها را به پهنای آسمان بفرستد توانست کشتی ها را برای حرکت در دریا بسازد اما  تنها به حرکت و دیدن پدیده های روی دریا خود را محدود نکرد و دست به تولید زیر دریایی زد. هنوز هم به دنبال افزایش دانش فنی خود در پیشرفت و ارتقای هواپیماها صفینه ها و موشکها و همچنین زیر دریایی ها و کشتیهاست. من در این پست میخواهم شما عزیزان