خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

مستند اردوی شماره ی یک گوشکن بخش آخر

دروووووووود. امیدوارم همیشه ی روزگار، کیف شما کوک، حال شما خوش، لب شما خندان و اردوی شما بر قرار باشه! خوب، اردوی شماره ی یک گوشکن برگزار شد، بعضیها که چه عرض کنم، عده ی بسیار بسیار کمی از گوشکنیها از جمله من، چشمک، زهره، ساجده، یاسر، سمیرا، سعید و باقی آمدیم دور هم و خوش هم که خیلی گذشت. خوب، بعد از این صرف و نحو زیبایی که من به کار بردم، بگم که جای شمایی که نبودی واقعا خالی بود. به علت دلایل امنیتی همه ی اردو را نمیذارم و فعلا از آخر شروع میکنم تا شاید باقی ماجرا را هم گذاشتم. به هر حال، مستند آخر