دسته‌ها
آموزش اخبار صحبت های خودمونی گزارش معرفی ابزار مقاله ها

آخرين فرصت براي ثبت نام در طرح دست هاي كاوشگر

همانطور كه قبلاً هم به اطلاع رسيد انجمن علمي، فرهنگي موج نور اصفهان در نظر دارد دوره ي دست هاي كاوشگر را كه توضيحات آن در ادامه مي آيد، برگزار نمايد. با توجه به اينكه عده اي از دوستان با در نظر گرفتن به پايان رسيدن فرصت ثبت نام، ابراز علاقه كرده اند كه در اين دوره ثبت نام نمايند؛ انجمن موج نور تصميم گرفت تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه 29 بهمن ماه جاري ثبت نام را تمديد نمايد، لذا از كليه ي علاقمندان خواهشمنديم ضمن اطلاع رساني به سايرين براي ثبت نام در اين طرح اقدام نمايند. و اما طرح و شرايط ثبت نام در اين دوره