دسته‌ها
اجتماعی روانشناسی گزارش مقاله ها

سی و سومین مقالۀ ارائه شده در همایش جامعۀ بینا شهروند نابینا، بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سلامت روان و انگیزه پیشرفت نابینایان شهرستان کاشان

درود درود بازم درود. هزار و سیصد‌تا درود. خب اینم مقالۀ 33 تقدیم به شما یاران اهل تحقیق و پژوهش با دانلود از اینجا باورم نمیشد این‌همه موضوع دربارۀ نابینایان بتونیم داشته باشیم و بشه زندگی  این قشر را از زوایای مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار داد. همچنین با مطالعۀ این مجموعه میشه یک دورۀ روانشناسی و جامعهشناسی را گذراند. پس بخوانید و لذت ببرید. پیروز شادکام و بخشایشگر باشید.   بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سلامت روان و انگیزه پیشرفت نابینایان شهرستان کاشان   نسرین دارا[1]، علی یزدخواستی[2] 1– دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه کاشان nasrin.dara@gmail.com 2- استادیار رشته علوم تربیتی دانشگاه کاشان                          yazdkhasty@kashanu.ac.ir