خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
مقاله

بخش خلاصه و نتیجه‌گیری مقالات از 51 تا 60

درود یاران نازنین تقدیم به شما، امید که پسند واقع شود. پیروز و بهکام باشید.   بحث و نتیجه گیری51   یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که در هیچ یک از مؤلفه های کیفیت زندگی شامل مؤلفه های کیفیت زندگی جسمی، روانی، اجتماعی، محیطی و کیفیت زندگی کلی تفاوت معناداری بین گروه افراد نابینا و کم بینا با گروه افراد عادی (بینا) وجود ندارد. بر اساس یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر، نابینایان و کم بینایان کیفیت زندگی خود را به خوبی افراد بینا ارزیابی کرده و معلولیت جسمی خود را مانعی جدی برای انجام فعالیت ها و امور زندگی خود ندانسته‌اند. نتیجه بعضی از