دسته‌ها
صحبت های خودمونی صوتی طنز کودکان و نونهالان

27 مرداد خبری نیست سر کاریه

دسته‌ها
صحبت های خودمونی صوتی

پوچ. غمگین.

دسته‌ها
صحبت های خودمونی صوتی

عاشقانه ی دهم دیماه

کلیک کنید.
دسته‌ها
صحبت های خودمونی صوتی

بدون شرح

درود. امروز قصد کردم افکت گذاشتن روی صدا رو آموزش بدم که یه دفه یه شعری از ذهنم تراوش کرد و آموزش رو به انحراف کشوند. نتیجه بیکاری بین دو ترم همیناست دیگه! منم روش یه آهنگسازی مرثیه ای انجام دادم و خوندمش که این از آب در اومد. بگیرید ببینید چطوره! مرثیه خوانی از نوع مجتبایی!