خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

آخرش کی برنده شد؟

آقای محمد جواد خادمی زشته خیلی زشته نه عزیزم اصلا هم زشت نیست زشت پیر زن هست تازه وقتی سوار موتور هوندا باشه. خجالت بکش قرار که نیست اگر بقیه نا مردی می کنند تو هم بکنی تو باید با بقیه فرق داشته باشی یکم انسانیت خفه لطفا حرف زیاد نباشه چطور شد این همه آدم این کارها را می کنند طوری نیست به ما که رسید طوری می شود بی تربیت. نه آخه بی تربیت نداره این همه پول می چاپند بهزیستی صد ملیون می دهد به پکتوس طوری نیست این همه چیز دیگه طوری نیست حالا یک فلش این همه ارزشمند شده ببین جواد جان چیچی بهت